Strona główna

Pan Przewodniczący Aleksander Fit Panie Przewodniczący


Pobieranie 4.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.23 Kb.
Pan Przewodniczący Aleksander Fit

 

 Panie Przewodniczący,

 

Zapraszam Pana i pozostałych członków zarządu związku na spotkanie w siedzibie spółki w Warszawie w dniu 29 czerwca br. na godzinę 12,oo.Spotkanie posłuży omówieniu sytuacji związanej z aktualnym stanem sporu zbiorowego, podnoszonymi postulatami i prowadzoną akcją protestacyjną.

Będzie to też okazja do wyjaśnienia argumentów obu stron, zwłaszcza że w piśmie zapowiadającym akcję protestacyjną przywołaliście Państwo

Trudną do zrozumienia argumentację.

Wobec pojawiających się w prasie rzekomych zapowiedzi kierownictwa związku o zaostrzeniu akcji protestacyjnej, chciałbym zaapelować o rozsądek,

jako że już same zapowiedzi powodują osłabienie pozycji spółki wobec kontrahentów i rynku, co uderza wprost w możliwości spełnienia postulatów

płacowych. Chciałbym też przedstawić Państwu realne możliwości wyjścia naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Chciałbym też zaapelować do Pana Przewodniczącego aby miał na uwadze fakt iż nie zawsze cele związkowe są zbieżne z celami pracowników.

Podtrzymuję przy tym swój pogląd iż konwojenci powinni zarabiać więcej i deklaruję gotowość działania w tym kierunku. 

Pozdrawiam 

Tomasz Banaszkiewicz  


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość