Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Miejska Pracownia Urbanistyczna w ŁodziPobieranie 9.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.02 Kb.
………………………….... Łódź, dnia……………2015 r.

(imię, nazwisko/nazwa)

…………………………....

…………………………....

(adres zamieszkania, kod)

Pani Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55

UWAGA¹

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ


W REJONIE ALEI TADEUSZA KOŚCIUSZKI I ULIC: ZACHODNIEJ, OGRODOWEJ, PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA I ANDRZEJA STRUGA
.

Oznaczenie obszaru lub nieruchomości, której uwaga dotyczy:………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(adres, nr działki, obręb)

Przedmiot uwagi:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Podpis………….……………….

¹ termin składania uwag: do 28 września 2015 r.
: data -> notices
data -> Odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie
notices -> Lokalny Program Profilaktyki Zachowań Ryzykownych i Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Wola m st. Warszawy na rok 2011
notices -> Burmistrz Dzielnicy Wola m st. Warszawy ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewnianego wiatraka słupowego wraz z zakupionymi w celach jego rekonstrukcji elementami stanowiącego własność m st. Warszawy
notices -> Wyniki mistrzostw dzielnicy Targówek w Biegach Przełajowych
notices -> Powierzchnia mieszkalna 25,00 m
notices -> Sibilska karina g 144 piotrowicz julia g 144
notices -> Ko-wsik-oksa/07111/R/8/09/rb informacja dotycząca podania do publicznej wiadomości
notices -> Wspólne śpiewanie „Hosanny z rock-opery Jesus Christ Superstar próba ustanowienia rekordu Guinessa
notices -> Uchwała Nr 1157/09 Zarządu Dzielnicy Targówek m st. Warszawy z dnia 11. 2009 roku w sprawie
notices -> Uchwała nr ciii/1388/14 zarządu dzielnicy włochy m st. Warszawy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony I promocji zdrowia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy