Panujący Stosunki z Litwą Stosunki z KrzyżakamiPobieranie 37.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.27 Kb.
POLITYKA ZAGRANICZNA JAGIELLONÓW (1386 – 1572)


Panujący

Stosunki z Litwą


Stosunki z Krzyżakami

Stosunki z krajami południowymi

Władysław Jagiełło

(1385 – 1434)

1385 – unia w Krewie

1401 – unia wileńsko-radomska

1413 – unia w Horodle


1409 – 1411- Wielka Wojna z Zakonem

1411 – I pokój toruński

1422 – pokój nad jeziorem Mielno (Litwie przyznano Żmudź)


1387 – usunięcie Węgrów z Rusi Halickiej

Przyjęcie hołdu od księcia Mołdawii i Wołoszczyzny

1420 – odrzucenie przyjęcia korony od czeskich husytów


Władysław III Warneńczyk

(1434 – 1444)

Zerwanie unii; Litwini powołali na tron wielkoksiążęcy Kazimierza Jagiellończyka – 1440

1435 – sukces wojsk polsko – litewskich pod Wiłkomierzem – pokonanie Świdrygiełły i Krzyżaków – pokój wieczysty w Brześciu Kujawskim

1440 – królem Węgier- II unia personalna

1444 – wyprawa antyturecka; Warna; śmierć królaKazimierz Jagiellończyk

(1447 – 1492)

Przywrócenie unii personalnej

z Litwą.


1454 – 1466 wojna 13-letnia

1466 – II pokój toruński

1478 – 1479 – wojna popia – konflikt o wybór bp warmińskiego


1471 – osadzenie syna, Władysława na tronie czeskim

1490 – Władysław, król czeski objął także koronę węgierską

1485 – hospodar Mołdawii Stefan złożył hołd lenny Kazimierzowi


Jan I Olbracht

(1492 – 1501)


1492 – Aleksander, brat Jana Olbrachta wybrany na tron litewski – zerwanie unii personalnej do 1501 r.

1497 – nieudana wyprawa na Mołdawię, po zerwaniu przez Stefana zależności lennej

Aleksander Jagiellończyk

(1501 – 1506)


1501 – przywrócenie unii personalnejZygmunt I Stary

(1506 – 1548)

Unia personalna

1544 – Zygmunt August objął panowanie na Litwie

Pomoc Litwie w wojnach z Moskwą (utrata Smoleńszczyzny)


1519 – 1521 – ostatnia wojna

1525 – hołd pruski1515 – układ we Wiedniu

z Habsburgami

1526 – ginie bezpotomnie pod Mohaczem syn Władysława, Ludwik Jagiellończyk – Czechy i Węgry przechodzą w ręce Habsburgów

1530 – wieczysty pokój z TurcjąZygmunt II August

(1548 – 1572)

1569 – unia realna w Lublinie -

Rzeczpospolita Obojga Narodów1557 – 1570 – I wojna północna

1561 – sekularyzacja Kawalerów Mieczowych w Inflantach

1563 – dopuścił do współ-lenna w Prusach brandenburską linię Hohenzollernów za pomoc w wojnie północnejOCENA

 • Sukcesy

 • Dynastia Jagiellonów na czterech tronach europejskich: Polska, Litwa, do 1526 r. Czechy i Węgry,

 • Umocnienie się nad Bałtykiem (hołd pruski – 1525r., sekularyzacja Inflant – 1561r.),

 • Wytworzenie się organizacji służby dyplomatycznej na europejskim poziomie – Jan Dantyszek, Hieronim Łaski,

 • Pokój wieczysty z Turcją (do początku XVII w.). • Słabości

  • Działania dyplomacji skierowane było na umocnienie Rzeczypospolitej nad Bałtykiem co zostało okupione biernością lub rezygnacją na innych terenach (Śląsk),

  • Wycofanie się z aktywnej polityki południowo – zachodniej uwarunkowane było unią z Litwą i skierowaniem polityki na wschód co prowadziło do konfliktu z Moskwą (utrata Smoleńska, Połocka),

  • Powstanie świeckiego państwa pruskiego, stanie się w przyszłości zagrożeniem dla Polski; także niefortunna decyzja Zygmunta Augusta w 1563 r.POLITYKA ZAGRANICZNA JAGIELLONÓW (1386 – 1572)


Panujący

Stosunki z Litwą


Stosunki z Krzyżakami

Stosunki z krajami południowymi

Władysław Jagiełło

(1385 – 1434)

1385 – unia w Krewie

1401 – unia wileńsko-radomska

1413 – unia w Horodle


1409 – 1411- Wielka Wojna z Zakonem

1411 – I pokój toruński

1422 – pokój nad jeziorem Mielno (Litwie przyznano Żmudź)


1387 – usunięcie Węgrów z Rusi Halickiej

Przyjęcie hołdu od księcia Mołdawii i Wołoszczyzny

1420 – odrzucenie przyjęcia korony od czeskich husytów


Władysław III Warneńczyk

(1434 – 1444)

Zerwanie unii; Litwini powołali na tron wielkoksiążęcy Kazimierza Jagiellończyka – 1440

1435 – sukces wojsk polsko – litewskich pod Wiłkomierzem – pokonanie Świdrygiełły i Krzyżaków – pokój wieczysty w Brześciu Kujawskim

1440 – królem Węgier- II unia personalna

1444 – wyprawa antyturecka; Warna; śmierć królaKazimierz Jagiellończyk

(1447 – 1492)

Przywrócenie unii personalnej

z Litwą.


1454 – 1466 wojna 13-letnia

1466 – II pokój toruński

1478 – 1479 – wojna popia – konflikt o wybór bp warmińskiego


1471 – osadzenie syna, Władysława na tronie czeskim

1490 – Władysław, król czeski objął także koronę węgierską1485 – hospodar Mołdawii Stefan złożył hołd lenny Kazimierzowi

Jan I Olbracht

(1492 – 1501)


1492 – Aleksander, brat Jana Olbrachta wybrany na tron litewski – zerwanie unii personalnej do 1501 r.

1497 – nieudana wyprawa na Mołdawię, po zerwaniu przez Stefana zależności lennej

Aleksander Jagiellończyk

(1501 – 1506)


1501 – przywrócenie unii personalnejZygmunt I Stary

(1506 – 1548)
Zygmunt II August

(1548 – 1572)


Ocena


 • Sukcesy

 • Dynastia Jagiellonów na czterech tronach europejskich: Polska, Litwa, Czechy, Węgry - (do 1526 r.),

 • Umocnienie się nad Bałtykiem (hołd pruski – 1525r., sekularyzacja Inflant – 1561r.),

 • Wytworzenie się organizacji służby dyplomatycznej na europejskim poziomie – Jan Dantyszek, Hieronim Łaski,

 • Pokój wieczysty z Turcją (do początku XVII w.). • Słabości

  • Działania dyplomacji skierowane było na umocnienie Rzeczypospolitej nad Bałtykiem co zostało okupione biernością lub rezygnacją na innych terenach (Śląsk),

  • Wycofanie się z aktywnej polityki południowo – zachodniej uwarunkowane było unią z Litwą i skierowaniem polityki na wschód co prowadziło do konfliktu z Moskwą (utrata Smoleńska, Połocka),

  • Powstanie świeckiego państwa pruskiego, stanie się w przyszłości zagrożeniem dla Polski; także niefortunna decyzja Zygmunta Augusta w 1563 r.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy