Parlament Studentów Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoPobieranie 23.72 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.72 Kb.

Parlament Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Jana Pawła II
SPRAWOZDANIE Z DZAIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI STUDENCKIEJ W ROKU AKADEMICKIM

2007/2008
N A L E Ż Y W Y P E Ł N I A Ć P I S M E M D R U K O W A N Y MNAZWA ORGANIZACJI

(pełna)

Koło Starożytnicze Studentów KUL (KSS KUL)PREZES

 • imię nazwisko

 • kontakt
Aleksandra Krauze

tel. kom.: +48609156053

mail: diabelekmm@interia.plKURATOR

 • imię nazwisko

 • kontakt
Dr Maciej Münnich

mail: munnich@kul.lublin.pl
KONTAKT

Aleksandra Krauze- tel. kom.: +48609156053LICZBA CZŁONKÓW

 • walne zgromadzenie

 • zarząd

 • współpracownicy
Walne Zgromadzenie- 15 członków

Zarząd: Aleksandra Krauze, Bartłomiej Proc, Grażyna Łabęcka, Arkadiusz KołodziejWspółpracownicy- dr hab. Bożena Iwaszkiewicz- Wronikowska; Koło Naukowe Archeologów Chrześcijańskich PAT w Krakowie; Koło Starożytnicze przy Kolegium MISH w Warszawie; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL; Koło Naukowe Klasyków KUL;


CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI

 • opis czym zajmuje się org.

 • cle statutowe

 • zarys historii

 • kogo zrzesza

 • krótkie zareklamowanie org.

Koło Starożytnicze Studentów KUL zostało założone na początku listopada 2008 roku i zatwierdzone na posiedzeniu Senatu KUL 4 grudnia 2008 roku. Jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem udało nam się nawiązać współpracę z różnymi organizacjami na naszym uniwersytecie oraz innych uniwersytetach Polski. Chęć wspierania inicjatyw Koła wyraziło wielu wykładowców KUL m.in. z historii sztuki, historii, teologii, filologii klasycznej.


Nasze Koło zgodnie ze swoim Regulaminem utworzone zostało dla studentów studiów wszystkich stopni (również doktorantów) oraz wszystkich Wydziałów KUL. Celem naszej ogólnowydziałowej, interdyscyplinarnej organizacji jest umożliwienie jej członkom rozwijania swoich zainteresowań w zakresie historii, historii sztuki, kultury, języka, religii, filozofii, prawa, literatury epoki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej; rozwijanie interdyscyplinarnego zainteresowania starożytnością; pomoc członkom Koła w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności naukowej; poznanie przez członków Koła metody pracy naukowej; organizowanie spotkań, dyskusji, odczytów, konferencji naukowych, wyjazdów badawczych związanych z pogłębianiem swojej wiedzy na temat starożytności; nawiązanie współpracy między studentami różnych kierunków, których zainteresowania związane są ze starożytnością; publikacje artykułów członków Koła; organizowanie spotkań z badaczami starożytności; organizowanie wyjazdów badawczych; nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami badawczymi na uczelniach wyższych zajmującymi się starożytnością w Polsce i za granicą; wysyłanie członków Koła na konferencje naukowe związane ze starożytnością; promowanie zainteresowania starożytnością wśród innych studentów.


OPIS DZIALALNOŚCI W ROKU KALENDARZOWYM 2008

 • należy kolejno -datami przedstawić najważniejsze wydarzenia dla org. z treściowym opisem,

 • podjęte aktywności

 • wszystkie inicjatywy

 • współprace z innymi org.
Listopad 2008- powstanie pomysłu Koła; upowszechnienie jego idei i zebranie osób zainteresowanych; nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Archeologów Chrześcijańskich PAT w Krakowie; Kołem Starożytniczym przy Kolegium MISH w Warszawie; Kołem Naukowym Historyków Studentów KUL; Kołem Naukowym Klasyków KUL; napisanie Regulaminu Koła; planowanie działań;

Grudzień 2008- oficjalne zatwierdzenie KSS KUL przez Senat KUL.KALENDARIUM PRZYSZŁYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2009 (szacunkowa wielkość grantu o jaki organizacja będzie się starać przy każdej imprezie. )


-16 styczeń 2009- wyjazd na konferencję naukową pt. Cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego, pierwsza archeolog chrześcijańska na zaproszenie Koła Naukowego Archeologów Chrześcijańskich PAT do Krakowa (jeśli byłoby to możliwe- zwrot kosztów podróży pociągiem- zależny od ilości uczestników; cena biletu za osobę w obie strony to ok. 100 zł)

-maj 2009- wyjazd na V Konferencję Starożytniczą organizowaną przez Koło Starożytnicze przy Kolegium MISH UW do Warszawy (jeśli byłoby to możliwe- zwrot kosztów podróży pociągiem- zależny od ilości uczestników; cena biletu za osobę w obie strony to ok. 70 zł)

-współpraca z Kołem Naukowym Historyków Studentów KUL oraz Kołem Naukowym Klasyków KUL przy organizowaniu dwóch konferencji naukowych;

-głoszenie swoich referatów na zebraniach członków Koła;

-organizowanie otwartych paneli dyskusyjnych na wcześniej ogłoszone tematy;

-zapraszanie do wygłoszenia referatów doktorantów oraz wykładowców KUL (drobne środki finansowe na przygotowanie plakatów oraz np. wody, herbaty dla referentów)

-wspólne wyjazdy do muzeów w różnych miastach Polski (planowany wyjazd na 3 dni do Krakowa)- (ewentualna prośba o zwrot kosztów biletów wstępu do muzeów)

-przygotowanie interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Sztuka wojenna w kraju filozofów (środki finansowe na przygotowanie plakatów oraz np. wody, herbaty dla referentów ok. 300 zł)

-przygotowywanie referatów na kolejne sesje w przyszłym roku;


PROBLEMY ORGANIZACJI

 • z czym wystąpiły problemy, czego brakuje

co przydałoby się w przyszłości

-brak siedziby wraz z podstawowym wyposażeniem

-brak strony internetowej
NAJWIĘKSZE SUKCESY W ROKU KALENDARZOWYM 2008.

-zrealizowanie pomysłu założenia Koła;

-nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami;

-zdobycie poparcia pomysłu wśród wielu wykładowców KUL.

Lublin, dn. 4. 12. 2008


Pieczęć organizacji studenckiej podpis Prezesa podpis Kuratora
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy