Strona główna

PAŃstwowa wyższa szkoła zawodowa we włOCŁawku program nauczania 3 – letnich (6 – semestralnych) studiów zawodowych kierunek: stosunki międzynarodowe specjalnośĆ: Wschodnia studia stacjonarne rok akademicki 2009/2010


Pobieranie 0.53 Mb.
Strona1/16
Data20.06.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU

PROGRAM NAUCZANIA 3 – LETNICH (6 – SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH

KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

SPECJALNOŚĆ: Wschodnia

STUDIA STACJONARNE rok akademicki 2009/2010

Spis treści:


Technologia informacyjna 2

Socjologia 3

Filozofia 3

Ochrona własności intelektualnej 4

Wychowanie fizyczne 5

Nauka o państwie 6

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych 8

Ekonomia 11

Prawo 13

Historia stosunków międzynarodowych 14

Statystyka 15

Geografia polityczna i ekonomiczna 16

Demografia 17

Teoria stosunków międzynarodowych 18

Polityka gospodarcza 20

Prawo międzynarodowe publiczne 21

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 22

Współczesne systemy polityczne 24

Integracja europejska 25

Polityka zagraniczna Polski 26

Międzynarodowe stosunki polityczne 27

Międzynarodowe stosunki kulturalne 28

Myśl polityczna 29

Prawa człowieka 30

Kultura polityczna 31

Idea pokoju w cywilizacji europejskiej 32

Wykład do wyboru 34

Seminarium dyplomowe 35Opisy przedmiotów:


Nazwa przedmiotu:

Technologia informacyjna


Kod przedmiotu:

10.6 TIN 111

Formuła przedmiotu:

Ćwiczenia

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Zakład, instytut:

Zakład Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Społecznych

Semestry:

1

2

3

4

5

6

Liczba godzin w semestrze:

30
Punkty ECTS:

2
Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Wymagania wstępne:

Brak

Język wykładowy:

Język polski

Cel nauczania:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem podnoszącym efektywność działania człowieka w przetwarzaniu i udostępnianiu danych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych).

Podniesienie efektywności działania studentów z wykorzystaniem środków informatyki.

Analiza rozwoju narzędzi technologii informacyjnej i ich zastosowań w przykładowych dziedzinach administracji.

Zapoznanie z interaktywnym sposobem prezentacji informacji wspomaganym siecią Internet.Metody nauczania:

Definicje podstawowych pojęć oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera.

Prezentacje multimedialne podczas ćwiczeń oraz demonstracje oprogramowania użytkowego.Treści merytoryczne przedmiotu:

System operacyjny Windows, zasady efektywnej pracy.

Zarządzanie danymi dyskowymi, bezpieczeństwo przechowywania danych.

Edytor tekstu - pisanie i edycja dokumentu, drukowanie dokumentu, formatowanie tekstu, style, układ strony, praca z tabelami i ramkami.

Arkusz kalkulacyjny - wprowadzenie, edycja i formatowanie danych, tworzenie formuł i stosowanie własnych funkcji, sporządzanie wykresów, drukowanie dokumentów,

Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej – formaty graficzne i zasady ich stosowania, podstawowe aplikacje grafiki rastrowej i wektorowej.

Bazy danych – podstawowe typy baz danych, zasady tworzenia baz danych z uwzględnieniem wydajności przeszukiwania. Zarządzanie danymi w bazie.

Sieci komputerowe - organizacja, podstawowe pojęcia i sprzęt. Zasady działania sieci internet i korzystania z niej.


Metody i formy oceny pracy studenta:

Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne są wspomagane materiałami udostępnianymi interaktywnie w sieci internet na specjalnie skonstruowanym portalu. Rozwiązanie każdego z ćwiczeń jest umieszczane na portalu i poddawane ocenie. Zakres wiedzy z danego tematu jest weryfikowany testem komputerowym przeprowadzanym w trakcie zajęć. Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń i testów stanowi ocenę końcową z przedmiotu.

Spis zalecanych lektur:

Literatura podstawowa:

Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Autor: Witold Wrotek, HELION, ISBN: 83-7361-707-8

Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Beata Bylina, Jarosław Bylina, Jerzy Mycka, UMCS, ISBN: 978-83-227-2701-0,

Literatura dodatkowa:

Excel. Funkcje w przykładach, Krzysztof Masłowski, HELION, ISBN: 978-83-246-0026-7

Word 122 porady, praca zbiorowa, MIKOM, 2005


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość