Strona główna

Patriotyczny ruch polski nr 331 15 II 2014 r


Pobieranie 365.23 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar365.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6

PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 331, 15 LUTY 2014 R.=240

A
PATRIOTYCZNY RUCH POLSKINR 331 15 II 2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, BERLIN, WARSZAWA.

Patriotyczny Ruch Polski w internecie: www.wicipolskie.org
dres kontaktowy Redakcji PRP: PO Box 1602, Cranford NJ 07016 i internetowy: prp1999turobin@gmail.com
1) Wiadomości; 2) Targowica w III RP; 3) Zawiadomienie o przestępstwie; 4) O obradach knesetu w Polsce oraz o „patriotycznej prawicy” i „niezależnych dziennikarzach”; 5) List otwarty; 6) Kto stoi za ideologią gender; 7) PiS, czyli fałszywa chrześcijańska aksjologia; 8) 5-ta Wileńska Brygada Armii Krajowej; 9) Kalendarium konfliktu Oświęcimskiego – I; 10) Otwart sprzeciw Katolików i Polaków wobec kanonizacji papieża Jana Pawła II – I;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pomnik Szatana obok kamiennego Dekalogu? Tolerancja w USA

Członkowie satanistycznej sekty z Oklahomy przedstawili projekt ponad dwumetrowego posągu szatana. Sataniści zamierzają umieścić go w budynku kongresu w Oklahomie, tuż obok rzeźby przedstawiającej tablice z Dziesięcioma Przykazaniami [są to tablice Mojżesza, tak często pomijane w mediach - czyli prawidłowo - będzie swój obok swego: [12] Pan rzekł do Mojżesza: „Wstąp do Mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania które napisałem, aby ich pouczyć”: <http://biblializator.blogspot.com/2013/02/wj-24-przymierze-boga-z-izraelem-i.html> - przytoczyłem cytat mówiący o tablicach mojżeszowych ... prawdziwość rozmowy Pana z Mojżeszem pozostawiam czytelnikom do osądu... - admin].

Autor projektu szatańskiego monumentu czerpał inspirację z postaci Bafometa, przedstawiającego kozła z wielkimi rogami i kobiecymi piersiami, ze skrzyżowanymi kopytami i skrzydłami u pleców. Zgodnie z wizją „artysty” z Oklahomy, diabeł z długą brodą siedzi na tronie ozdobionym pentagramem, a wokół niego znajdują się uśmiechnięte dzieci: chłopiec i dziewczynka.

- Posąg został zaprojektowany, aby odzwierciedlać poglądy satanistów z Oklahoma City i spoza miasta - tak tłumaczył dziennikarzowi agencji AP rzecznik sekty Satan Temple, Lucien Greaves.

Cechą charakterystyczną rzeźby, ma być wyprofilowanie szatańskiej postaci Bafometa w taki sposób, aby każdy, kto odwiedzi budynek lokalnego parlamentu mógł ... usiąść na jego kolanach, by - wg słów Greavesa - „czerpać inspirację i oddać się kontemplacji”.

Satanistyczna sekta uważa za konieczne umieszczenie posągu diabła w budynku kongresu. Jej przedstawiciele tłumaczą, że skoro znajduje się tam rzeźba Dekalogu, to powinna się tam znaleźć także figura szatana, odzwierciedlająca wierzenia i przekonania innych grup społeczeństwa.

W 2012 r., w budynku kongresu w Oklahomie City umieszczono sfinansowaną z funduszy prywatnych rzeźbę Dekalogu [...].

Źródło: The Washington Times, AS.

Za: http://www.pch24.pl/pomnik-szatana-obok-kamiennego-dekalogu--tolerancja-w-usa,20381,i.html

# # #

18 stycznia - Święto Jedności Słowiańskich Narodów Rosji, Ukrainy i Białorusi?!

Dzień 18 stycznia może stać się świętem Jedności - Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Uczestnicy Soboru Narodów Słowiańskich, który odbył się Perejasławiu Chmielnickim, w 360 rocznicę podpisania tzw. Ugody Perejasławskiej wystąpili z inicjatywą obchodzenia w przyszłości dnia 18 stycznia jako święta Jedności trzech bratnich narodów, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Dyrektor Instytutu państw WNP [SNG], Wspólnoty Niepodległych Państw - Konstantin Zatulin oświadczył że powyższa inicjatywa może uzyskać formalny status prawny i liczy na poparcie inicjatywy w parlamentach na Ukrainie i w Białorusi.

Perejasław Chmielnicki, do 1943 roku Perejasław, ukr. Переяслав-Хмельницький, trb. Perejasław-Chmelnyćkyj - miasto rejonowe na Ukrainie, niedaleko Kijowa, nad rzeką Trubecz [dopływem Dniepru], 31 tys. mieszkańców [2004], liczne zabytki cerkiewne i cytadela. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Początki grodu datowane są na X wiek - wspomniany jest w latopisie z 911 r.: Włodzimierz Wielki zbudował w nim fortecę dla ochrony południowych granic Rusi przed najazdami Połowców. W latach 991-1035 mieściła się tam prawosławna metropolia kościelna, przeniesiona następnie do Kijowa. Perejasław był siedzibą metropolity również w latach 1054-1279, 1698-1803 i od 1923. W czasie rozbicia dzielnicowego od połowy XI w. był stolicą ruskiego księstwa perejasławskiego. W 1239 r. został zniszczony przez Tatarów.

W XIV w. miasto zostało przyłączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego a po 1569 r. do Korony. W 1630 r. Wojska hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego oblegały zbuntowanych Kozaków pod dowództwem Tarasa Fedorowicza. Nieudane oblężenie zakończyło się podpisaniem tzw. ugody perejasławskiej, która podnosiła rejestr Kozaków do 8 tys. i zabraniała im wypraw na ziemie tureckie. W lutym 1649 w Perejasławiu toczyły się rokowania pokojowe między Bohdanem Chmielnickim a wojewodą Adamem Kisielem, które nie przyniosły porozumienia między Kozakami a Rzecząpospolitą. W styczniu 1654 r. do Perejasławia przybył wysłannik cara Rosji Aleksego, Wasyl Buturlin, z którym Chmielnicki zawarł ugodę perejasławską. Na jej mocy hetman kozacki złożył przysięgę uległości, włączając Ukrainę do Rosji.

W 1943 r. miasto zostało przemianowane na Perejasław Chmielnicki”.

PZ

Na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Perejas%C5%82aw_ChmielnickiZa: http://www.pravda.ru/news/world/18-01-2014/1188567-18_january-0/

[http://kp.ua/daily/180114/433858/][http://www.1tv.ru/news/social/250440]

Za: http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/01/19/18-stycznia-swieto-jednosci-slowianskich-narodow-rosji-ukrainy-i-bialorusi/

# # #

  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość