Patronat honorowy konferencjiPobieranie 20.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.21 Kb.

Katedra Ubezpieczeń

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

oraz


Katedra Ubezpieczeń

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
zapraszają na
X Międzynarodową Konferencję Naukową
Ubezpieczenia wobec

wyzwań XXI wieku
16-18 maja 2016 r.

Zamek w Rydzynie

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

J.M. Rektor UE w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Marian Gorynia

J.M. Rektor UE we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI


Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP

Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP

Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuKOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący: dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP

Sekretarz: mgr Maciej Jakubowski

Członkowie: dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, dr Monika Kaczała, dr Anna Kufel-Siemińska, dr Malwina Lemkowska, dr Krzysztof Łyskawa, dr Magdalena Osak, mgr Anna Becmer, mgr Sergiusz Lenhardt, mgr Marta Piasecka, mgr Paweł Rozumek, mgr Paweł Sereda

Patronat Medialny:

Wiadomości Ubezpieczeniowe, Rozprawy Ubezpieczeniowe, Prawo Asekuracyjne, Dziennik Ubezpieczeniowy, Gazeta Ubezpieczeniowa, Miesięcznik UbezpieczeniowyCELE KONFERENCJI

 • Wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych

 • Prezentacja wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń

 • Konsolidacja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI


Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:


 • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive

 • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja

 • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych

 • Prawne aspekty ubezpieczeń

 • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń

 • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach

 • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia


ZGŁOSZENIA

Rejestracji prosimy dokonać do dnia 10.02.2016 r. wypełniając formularz online dostępny na stronie internetowej http://insurance2016.syskonf.pl/.

Ze zgłoszeniem prosimy przesłać propozycję tytułu referatu wraz ze streszczeniem zawierającym jasno sformułowany problem badawczy oraz wnioski. Streszczenie należy przesłać w języku polskim i angielskim.

WARUNKI PUBLIKACJI


Referaty nadesłane na konferencję zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym lub monografii. Warunkiem publikacji jest przesłanie artykułu (rozdziału) zgodnego z wytycznymi redakcyjnymi (przekażemy je w późniejszym terminie) najpóźniej do dnia 15.04.2016r. oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

KOSZT UCZESTNICTWA


Opłata konferencyjna wynosi:

 • Nauka - 1400 zł

 • Biznes – 2000zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w konferencji,

 • materiały konferencyjne,

 • publikację,

 • zakwaterowanie i wyżywienie,

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:54 1090 1359 0000 0000 3501 8918

Tytuł wpłaty: Rydzyna 2016, imię i nazwisko Uczestnika


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w konferencji jest uzależnione od terminu dokonania opłaty konferencyjnej
ważne Terminy:
10.02.2016 r. – zgłoszenie udziału w konferencji wraz z przesłaniem streszczenia referatu w języku polskim i angielskim

31.03.2016 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

15.04.2016 r. – przesłanie pełnych tekstów referatów
Kontakt:
Katedra Ubezpieczeń

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Tel. 795 042 444

e-mail:insurance2016@konf.ue.poznan.pl©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy