Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz u


Pobieranie 42.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar42.87 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl


TELEWIZJA W ŻYCIU DZIECKA

Zestawienie bibliograficzne w wyborzeRacibórz, luty 2016 r.

WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Cyfrowa demencja : W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013. - S. 112-135 : Baby-TV i filmy DVD Baby-Einsten
 1. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 249 s.
 1. Dzieci telewizji ? / Luciano Mola ; przekład Magdalena Serejska-Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2002. - 54,[2] s.
 1. Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. -105,[2] s.
 1. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008. - (Dzieci i telewizja) 
 1. Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa : Żak, 1999. - 292 s.
 1. Dzieciństwo przed telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli / Małgorzata Sitarczyk // W: Rodzina w mediach, media w rodzinie / Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 107-122
 1. Fast food dla mózgu czyli telewizja i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. -Tychy : Wydawnictwo Maternus Media, 2002. - S. : 91-106 : Telewizja dzieciom czyli o wychowaniu do telewizji i przez telewizję
 1. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane ? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra; przekład Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006. - 143 s.
 1. Ja, dziecko i TV / Zdzisław Grzegorz Grzegorski. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny, 2000. - 115 s.
 1. Media w życiu rodziny. Rodzaje mediacji korzystania z mediów / Anna Kołodziejczyk // W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 49-69
 1. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - 367 s.
 1. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczak. - Tychy : Wydawnictwo Maternus Media, 2004. - 141 s.
 1. Pierwsze lata w szkole / Bogna Białecka. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009

S. 148-150 : Telewizja dobra czy zła ?

S. 151-152 :Zarządzanie telewizorem

S. 153-157 : Zniewolone dzieci


 1. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health intelevision : (education by TV "commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. : 56-59 : Przejawy negatywnego wpływu programów telewizyjnych na postawy dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 1. Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 1. Rodzina. Dziecko. Telewizja / Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans-Humana, 1996. - 303 s.
 1. Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

S. 201-209 : Telewizja jako forma uczestnictwa uczniów z wadą słuchu w kulturze / Katarzyna Plutecka

S. 211- 221 : Rysunek dziecięcy sposobem przekazania emocji dziecka. Wpływ telewizji na odbiór i okazywanie reakcji agresywnych / Danuta Sadownik


 1. Wychowująca codzienność, czyli rzecz o wpływie telewizji na rozwój dziecka / Paweł Sobierajski // W: Edukacja a życie codzienne. Tom 1 / Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - 251-259
 1. Teleogłupianie : o zgubnych skutkach oglądania telewizji ( nie tylko przez dzieci) / Michel Desmurget. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. -s. 379 1. Telewizja w rozwoju dziecka – pomoc czy zagrożenie ? / Wiesław Czuba, Antoni Kasprzycki // W: Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie / Elżbieta Męcina-Bednarek. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2010. - S. 273-280
 1. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekład Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 157-178 : Wpływ mediów na zachowania prospołeczne i antyspołeczne
 1. Zrozumieć dziecko / Justyna Dąbrowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001. - S. 35-36 : Sytuacje szczególne - oglądanie telewizji

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. A może po prostu wyłączyć... czyli dziecko i świat mediów - kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera wżyciu dziecka / Iwona Duda // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 7-8
 1. Big Brother w... szkole : o roli mediów / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 1, s. 46-49
 1. Bravo" : wizja ludzkiej płciowości / Franciszek Adamski // Wychowawca. -1998, nr 5, s. 34-36
 1. Czy mass media muszą ogłupiać? / Dorota Miecugow // Wychowawca. - 1995, nr 4, s. 33-34

 2. Czy telewizja ma wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka? / Małgorzata Walaszek // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 62
 1. Czy telewizja zagraża rodzinie? / Jadwiga Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 12-14 (wkł.)
 1. Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10-12 lat / Tomasz Huk // Chowanna. - 2012, tom 2, s. 277-288
 1. Dzieci i młodzież odbiorcami mediów / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 13
 1. Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652
 1. Edukacja przed wielką zmianą / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 10-20
 1. Elektroniczna niańka / Jadwiga Izdebska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 41-42
 1. Funkcje wychowawcze TV / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-68
 1. Jak oderwać dzieci od telewizora? / Iwona Radomiak // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 40-41
 1. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 14
 1. Mass media i hipermedia w życiu dzieci i młodzieży / Elżbieta Kulisz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 4, s. 44-45
 1. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 10-11, s. 23-27

 2. Media a odbiorca / Maria Braun-Gałkowska // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 6-8
 1. Między fikcją a rzeczywistością / Maria Szmidt // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 53-57
 1. Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci / Anna Andrzejewska // Lider. -2008, nr 10, s. 27-30
 1. O języku bajek w telewizji / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 727
 1. O programach telewizyjnych / Ewa Pruchnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 32-36
 1. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 3, s. 12-14
 1. Oddziaływanie telewizji na dzieci / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55
 1. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20
 1. Oddziaływanie telewizji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży / Teresa Bach-Olasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 2, s. 56
 1. Ostrożnie z telewizją / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 80-81
 1. Ostrożnie z telewizją! / Grażyna Miłkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 278-282
 1. Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci / Ewa Bromboszcz // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 60-66
 1. "Pokemon" - film, zabawka... czy zagrożenie / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 65-70
 1. ... poucinały im głowy, ręce, nogi i zjadły ich całych... (na szklanym ekranie) / Mirosława Brzana // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 11-14
 1. Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 44-48
 1. Przemoc w programach TV zagrożeniem dla dzieci / Agnieszka Gałkowska // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 40-45
 1. Reklama telewizyjna a dziecko cz.1 / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. -1997, nr 5, s. 15-20

 2. Reklama telewizyjna a dziecko cz.2 / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. -1997, nr 6, s. 68-72
 1. Rodzice i dzieci przed telewizorem / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 44-45
 1. Rodzice i wychowawcy - kontra telewizji / Danuta Łagan // Wychowawca. - 1995, nr 3, s. 28-29
 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a uzależnienia / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s.21-23
 1. Rola rodziny wobec telewizyjnych scen przemocy oglądanych przez dzieci / Urszula Kusio // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 57-60
 1. Rozwijanie komunikacji językowej dzieci poprzez kontakt z telewizją / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 32-37
 1. Serial telewizyjny w życiu uczniów szkoły podstawowej / Andrzej Mamroł // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 36-48
 1. Szkolne zmagania... Jak pracować z uczniem z pokolenia Y? / Joanna Kałuda // Forum Nauczycieli. - 2011, nr 1, s. 19-23
 1. Śliczne zabawki i bezbronne ofiary czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji / Marta Juza // Życie Szkoły. - 2003, nr10, s. 4-9
 1. Telewizja - przyjaciel czy wróg? / Katarzyna Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 51-52
 1. Telewizja - wróg czy sojusznik wychowania? / Marek Sokołowski // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 5, s. 49-52
 1. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
 1. Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 22-33
 1. Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 7-12
 1. Telewizja wpływa na rozwój dziecka / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 46
 1. Telewizyjna piastunka a wartości edukacyjno-dydaktyczne emitowanych bajek dla dzieci / Sylwia Polcyn 2015 // Remedium. - 2015, nr 6, s. 1-3
 1. Telewizyjny styl życia" w opinii dzieci i rodziców / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 579
 1. Trzydzieści agresywnych scen w jednym zwiastunie TV / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 25-32
 1. Uzależnienie od szklanego ekranu - chorobą XXI wieku / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 5, s. 27
 1. W świecie obrazków / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 8-9
 1. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. -2005, nr 1, s. 50-53
 1. Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych / Jolanta Bujak-Lechowicz // Nauczycieli Szkoła. - 2007, nr 1-2, s. 144-149
 1. Włącz mi kreskówkę, mamo / Joanna Sosa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 27-29
 1. Wpływ mediów na socjalizację społeczną dzieci i młodzieży / Anna Zawada // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2003, nr 2, s. 170
 1. Wpływ telewizji i "agresywnych" gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 6, s. 14-15
 1. Wpływ telewizji na agresywny język dzieci / Wioletta Budny // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 23-25
 1. Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13
 1. Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
 1. Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43
 1. Złodziej czasu / Joanna Spyrka // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 26

oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, luty 2016 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość