Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz u


Pobieranie 80.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar80.34 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
NOWE UZALEŻNIENIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborzeBIGOREKSJA

FONOHOLIZM

HAZARD

KOMPULSYWNE OBJADANIE SIĘ

LEKOMANIA

ORTOREKSJA

PRACOHOLIZM

SEKSOHOLIZM

TANOREKSJA

ZAKUPOHOLIZM


Racibórz, grudzień 2014 r.

BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

 1. Bigoreksja - odwrotna anoreksja. Zaburzenia własnego ciała u mężczyzn / Katarzyna Kliś-Pietrzak // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / Magdalena Boczkowska, Ewelina Tymoszuk, Patrycja Zielińska . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 249-256
 1. Bigoreksja - symptomy, uwarunkowania, skutki / Beata Hoffmann 2014 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 28-33
 1. Jej wysokość reksja / Minika Bąk-Sosnowska // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 82-86
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 525-526 : BigoreksjaFONOHOLIZM (UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO)
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Co ogłupia nasze dzieci / Jurgen Holtkamp. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011. - S. 63-74 : Jak telefony komórkowe zmieniają nasze życie
 1. Telefon komórkowy - busola codzienności / Roch Sulima // W : Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - S. 197-213
 1. Uzależnienie od telefonów komórkowych – plaga XXI wieku / Małgorzata Przybysz-Zaremba // W: Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, Internet / pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 99-104.
 1. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Salwator, 2006. - 316,[3] s.
 1. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2013. - s. 242
 1. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 186-197 : Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 52-521 : Telefon komórkowy
 1. Wpływ telefonu komórkowego na życie dzieci i młodzieży / Anna Pieprz // W: Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży : Selected contexts of education children and teenagers / Gabriela Kryk, Jolanta Gabzdyl, Renata Stefańska-Klar. -Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. - S. 226-230


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Fonoholizm / Beata Hoffmann 2013 // Remedium. - 2013, nr 7-8, s. 5-7
 1. Fonoholizm gimnazjalistów? / Klaudia Kubińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 45-49
 1. Gdy brak zasięgu... / Wioletta Wiaderek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 49-50
 1. Haloooo... tu fonoholik / Martyna Figurska // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 82-85
 1. Klikam, więc jestem / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 11, s. 11
 1. Komórka ... / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 38-39
 1. Koncepcja resilience w profilaktyce uzależnień behawioralnych / Anna Borucka // Remedium. - 2014, nr 5, s. s. 1-3 (wkładka)
 1. Mam komórkę, więc jestem / Magdalena Goetz 2013 // Głos Nauczycielski . - 2013, nr 40, s. 18
 1. Ryzykowne zachowania a nowe media / Kinga Kaczmarek // Remedium . - 2014, nr 7-8, s. I-III (wkładka)
 1. "Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
 1. Wielkie halo / Tomasz Szlendak // Charaktery. - 2007, nr 5, s. 34-35
 1. Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 3-17
 1. Wychowanie przez telefon komórkowy / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła . - 2005, nr 8, s. 24HAZARD (UZALEŻNIENIE OD HAZARDU)
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin SA, 2014. - s. 272
 1. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Marek Griffiths ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 93 s.
 1. Hazard : historia, zagrożenia i drogi wyjścia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Media Rodzina, 2012. - 308 s.
 1. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s.
 1. Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007. - S. 184-188 : Opowieści hazardzistów o zdrowieniu
 1. Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów/ Aleksandra Derwich-Nowak. - Warszawa : Difin, 2010. - 172 s.
 1. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 197-208 : Hazard
 1. Psychologia zaburzeń. Tom 1 : człowiek we współczesnym świecie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - S. 608 - 612 : Patologiczny hazard
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 463-472 : Rozdział 43 - Patologiczny hazard


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5,s. 14 -20
 1. Dylematy moralne w pracy z uzależnionymi od hazardu / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 50-51
 1. Hazard - nowe stare wyzwanie / Anna Chlebna, Bożena Szot 2011 // Karan - magazyn. - 2011, nr 4, s. 12-14
 1. Hazard - wyzwaniem dla profilaktyki / Bohdan Tadeusz Woronowicz // Remedium. -2011, nr 11, s. 1-3
 1. Hazard / Alina Sirdak // Antidotum. - 2007, nr 17, s. 13
 1. Hazard cz. 1 / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 4, s. 16-17
 1. Hazard cz. 2 / Alina Sirdak // Antidotum. - 2007, nr 18, s. 14-15
 1. Hazard cz. 2 / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 5, s. 16-17
 1. Hazard jest chorobą / Karolina Tantała // Eunomia. - 2010, nr 3 dod. Żarówa, s. 3-4
 1. Hazard online wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Maryl-Wójcik 2014 // Problemy opiekuńczo-wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 18-27
 1. Hazard w okresie adolescencji / Kinga Kaczmarek // Remedium. - 2012, nr 6, s. 4-5 (wkładka)
 1. Hazardzista - jaki to pacjent ? / Małgorzata Sieczkowska // Świat Problemów . - 2002, nr 7/8, s. 40-42
 1. Hazardzista po terapii / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 31-33
 1. Hazardzista u psychoterapeuty - problem czy wyzwanie ? / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2004, nr 3, s. 32-37
 1. Hazardziści w trakcie leczenia i po terapii / Małgorzata Sieczkowska // Świat Problemów. - 2004, nr 3, s. 26-32
 1. Jak rozpoznać i zdiagnozować hazard problemowy u młodzieży / Jolanta Jarczyńska 2012 // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 12-17
 1. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu? / Bohdan Tadeusz Woronowicz // Remedium. - 2011, nr 11, s. 21
 1. Młodzież i hazard / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 11, s. 8-9
 1. Nałogowi hazardziści // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 38-39
 1. Nałogowy hazard / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 6, s. 1-3 (wkł.)
 1. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym / Beata Hoffman // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 34-41
 1. Nie igraj z hazardem / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 6, s. 13
 1. "Nie ryzykuj sobą" - patologiczny hazard / Anna Chlebna 2013 // Karan - magazyn. - 2013, nr 1, s. 4-5
 1. Oblicza hazardu. Rozmowa z dr Izabelą Horodecki / Anna Turczyńska // Psychoterapia. - 1995, nr 3, s. 73-82
 1. Ofiary jednorękich bandytów / Bernadeta Jelonek // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 30-33
 1. Pokonać hazard / Grzegorz Walkiewicz 2013 // Forum penitencjarne. - 2013, nr 6, s. 13
 1. Polacy a gry o charakterze hazardowym / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 8-11
 1. Polacy i hazard - wyzwania w obszarze edukacji, badań i terapii / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 11, s. 4-6
 1. Polacy i hazard / Magda Wójcik // Remedium. - 2010, nr 3, s. 20
 1. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. -2013, nr 9, s. 10-13
 1. Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce 2013 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 3, s. 37-40
 1. Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce cz.2// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 40-44
 1. " Stare i nowe uzależnienia " - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
 1. Stracili dom z powodu hazardu // Świat Problemów. - 2003, nr 3, s. 32
 1. Uzależnienia behawioralne - kiedy zachowanie staje się problemem / Agata Junger // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 24-29
 1. Uzależnienia behawioralne - nowe wyzwanie : rozmowa z J. Moskalewiczem / Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 2-5
 1. Uzależnienie od hazardu. Specyfika, przyczyny, terapia / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 23-30
 1. W sidłach hazardu / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 3
 1. Zachowania ryzykowne w nowej odsłonie: Hazard w okresie adolescencji / Kinga Kaczmarek 2014 // Remedium. - 2014, nr 6, s. 1-3 (wkładka)
 1. Zaczyna się od kilku monet... - uzależnienie od gier hazardowych - cz.2 / Barbara Rozmus 2011 // Karan - magazyn. - 2011, nr 3, s. 13-15
 1. Zaczyna się od kilku monet... - uzależnienie od gier hazardowych - cz.1 / Barbara Rozmus 2011 // Karan - magazyn. - 2011, nr 2, s. 14-15
 1. Zanim przegrają życie / Magdalena Goetz 2014 // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 40, s. 10
 1. Żeby wygrać, trzeba nie grać / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery . - 2011, nr 11, s. 84-87


KOMPULSYWNE OBJADANIE SIĘ JEDZENIE KOMPULSYWNE (KOMPULSYWNE OBŻERANIE) - ZABURZENIE ODŻYWIANIA POLEGAJĄCE NA SPOŻYWANIU DUŻYCH ILOŚCI POKARMU OKREŚLANE TAKŻE JAKO "UZALEŻNIENIE OD JEDZENIA".


 1. Kiedy jedzenie zaczyna zaspokajać głód emocjonalny... : scenariusze zajęć psychoedukacyjnych / Kinga Kaczmarek //Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-8 (wkładka)
 1. Problem jedzenia kompulsywnego / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 35-42
 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a uzależnienia / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s. 21-23
 1. Zespół jedzenia kompulsywnego / Beata Ziółkowska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 1-3 (wkładka)


LEKOMANIA  (INACZEJ: ZALEŻNOŚĆ LEKOWA LUB LEKOZALEŻNOŚĆ) -  UZALEŻNIENIE OD LEKÓW
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 264 s.
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 399-409 : Rozdział 30 - Leki
 1. ARTYKUŁY Z CZASOPISM
 1. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - 118 s.
 1. Leki - pomagają czy szkodzą? / Katarzyna Kocoń, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka // Remedium. - 2006, nr 10, s. 26-27
 1. Lekomania - człowiek w szponach farmakoterapii / Katarzyna A. Gazicka // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s. 77-82
 1. Lekomania - przyczyny i konsekwencje / Krzysztof Jędrzejko, Wojciech Woszczyk // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2007, nr 1, s. 5-17
 1. O lekomanii i szczepionkach / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 28-34
 1. Pigułki szczęścia nie dają / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2008, nr 4, s. 36-38
 1. Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59
 1. Samouleczalni? / Aleksandra Ćwięk // Charaktery. - 2014, nr 7, s. 42-45
 1. Stosowanie przez młodzież leków dostępnych bez recepty / Agnieszka Pisarska // Remedium. - 2006, nr 6, s. 26-27
 1. Używanie leków w celu odurzania - skala problemu / Artur Malczewski 2014 // Remedium. - 2014, nr 2, s. 30-31
 1. Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 4, s. 28-29ORTOREKSJA (PATOLOGICZNA OBSESJA NA PUNKCIE SPOŻYWANIA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI)


 1. Jej wysokość reksja / Minika Bąk-Sosnowska // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 82-86
 1. Ortoreksja - choroba czy styl życia / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 29-36
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 523-524 : OrtoreksjaPRACOHOLIZM  (UZALEŻNIENIE OD PRACY; ANG. WORKAHOLISM) - RODZAJ UZALEŻNIENIA PSYCHICZNEGO (ANG. PSYCHOLOGICAL DEPENDENCE), OBJAWIAJĄCEGO SIĘ OBSESYJNĄ  I WEWNĘTRZNĄ POTRZEBĄ CIĄGŁEGO WYKONYWANIA PRACY KOSZTEM INNYCH CZYNNOŚCI, RÓWNIEŻ RODZINY, SNU I ODPOCZYNKU)
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Dysfunkcjonalne zachowania pracowników / Joanna Wachowiak. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 20-48 : Pracoholizm - opętanie pracą
 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement. Suplement , A - Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2010. - S. 417-424 : Pracoholizm
 1. Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007. - S. 169-174 : Zwierzenia pracoholiczki
 1. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Salwator, 2006. - 316,[3] s. 48026
 1. Pracoholizm - próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska / Wiesław Baryła, Bogdan Wojciszke // W: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie / praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Wojciszke i Mieczysława Plopy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003. - S. 313-342
 1. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2012. - 304 s.
 1. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 106-130 : Pracoholizm - nowe groźne uzależnienie
 1. Pracoholicy : szkoła przetrwania / Barbara Killinger ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : Rebis, 2007. - 268 s.
 1. Pracoholizm / Lucyna Golińska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 186 s.
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 505-512 : Rozdział 47- Pracoholizm (uzależnienie od pracy)


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Błędne koło pożądania / Kamila Wojdyło 2013 // Charaktery. - 2013, nr 10, s. 48-51
 1. Dziecko pracoholika / Lidia Kowalczyk // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 26-27
 1. Mądre rządy sobą / Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska // Charaktery. - 2013, nr 8, s. 16-24
 1. Mroczne pracy pożądanie / Kamila Wojdyło // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 60-63
 1. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10
 1. Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15
 1. Nowe uzależnienia - zagrożenie funkcjonowania psychospołecznego / Alina Sirdak // Antidotum. - 2008, nr 19, s. 12-15
 1. Pracoholizm - charakterystyka zjawiska / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 15-23
 1. Pracoholizm / Beata Hoffman // Remedium. - 2013, nr 11, s. 8-10
 1. Pracowitość czy pracoholizm ? / Marcin Florkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18
 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a uzależnienia / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s. 21-23
 1. Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy / Joanna Moczydłowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 82-85
 1. Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce cz.2 2013 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 40-44
 1. " Stare i nowe uzależnienia " - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
 1. Szczęśliwi pracoholicy / Tomasz Witkowski // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 33-34
 1. Uzależnienia behawioralne - nowe wyzwanie : rozmowa z J. Moskalewiczem / Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 2-5
 1. W pułapce zadanioholizmu / Piotr Fijewski 2014 // Charaktery. - 2014, nr 11, s. 50-53


SEKSOHOLIZM (UZALEŻNIENIE OD SEKSU/PORNOGRAFII)
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. -Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 264 s.
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 500-504 : Rozdział 46 - Erotomania (seksoholizm)
 1. Uzależnienie od seksu / Lechosław Gapik, Katarzyna Waszyńska // W : Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. : 73-78ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Droga do zdrowego seksu / Izabela Jąderek 2014 // Charaktery. - 2014, nr 12, s. 44-47
 1. Droga do zdrowego seksu / Izabela Jąderek 2014 // Charaktery. - 2014, nr 12, s. 44-47
 1. Druga połowa seksoholika / Izabela Jąderek 2014 // Charaktery. - 2014, nr 10, s. 52-55
 1. Erotyczne strony www, czaty, serwisy porno / Paweł Stasiński // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 19-21
 1. Gdy rozkosz staje się koniecznością / Lechosław Gapik // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 36-38
 1. Gdy seks przesłania wszystko / Anna Golan // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 82-85
 1. Nie orgazm, lecz ucieczka : rozmowa z Paulą Hall / Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2014, nr 4, s. 38-41
 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a uzależnienia / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s. 21-23
 1. Seks i narkotyki - nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 30-31
 1. " Stare i nowe uzależnienia " - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
 1. Surfowanie po goliźnie / Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 28-31
 1. Utajony problem / Marta Kołacka 2014 // Charaktery. - 2014, nr 11, s. 44-47
 1. W pułapce seksu / Arkadiusz Piotr Bilejczyk // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 26-29
 1. W sieci uzależnienia [od Internetu i pornografii] / Magdalena Durda, Michał Thiel // Remedium. - 2009, nr 3, s. 12


TANOREKSJA (UZALEŻNIENIE, POLEGAJĄCE NA CIĄGŁEJ CHĘCI BYCIA OPALONYM)


 1. Determinanty uzależnienia od opalania się raz sposoby minimalizowania jego negatywnych skutków zdrowotnych / Magdalena Cyrklaff 2012 // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 43-48
 1. Tanoreksja / Beata Hoffmann 2014 // Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 38-40
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 524-525 : Tanoreksja
 1. Uzależnienie od opalania wśród nastolatek / Aneta Baranowska, Izabela Horzela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 42-45
 1. Uzależnieni opaleni / Patrycja Kozera // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 70-74ZAKUPOHOLIZM (UZALEŻNIENIE OD DOKONYWANIA ZAKUPÓW, PRZYMUS KUPOWANIA RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW/ARTYKUŁÓW - CZĘSTO NIEPOTRZEBNYCH)

WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Bunt na sprzedaż : dlaczego kultury nie da się zagłuszyć / Joseph Heath, Andrew Potter. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. - S. 125-169 : Rozdział 4 Nienawidzę siebie i chcę kupować
 1. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Salwator, 2006. - 316,[3] s.
 1. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. -Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 264 s.
 1. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz . - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2009. - S. 513-517 : Rozdział 48 - Kupnoholizm (uzależnienie od zakupów)
 1. Zakupologia : prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy / Martin Lindstrom. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. - 205, [2] s.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Człowiek z galerii : Rozmowa z Dominiką Maison / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2014, nr 7, s. 64-69
 1. Grzech nie kupić / Grzegorz Gustaw // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 36-40
 1. Guru od zakupów / Marek Mejssner // Ergo Forum Wychowawców. - 2005, nr 6-7, s. 24-26
 1. Kiedy zakupy stają się nałogiem / Astrid Muller // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 42-45
 1. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10
 1. Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15
 1. Pęd na sklepowe sale / Bartłomiej Dzik // Charaktery. - 2008, nr 1, s. 32-35
 1. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 35-41
 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a uzależnienia / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 7-12, s. 21-23
 1. Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych w Polsce cz.2 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 4, s. 40-44
 1. " Stare i nowe uzależnienia " - podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86
 1. Tango i cash czyli symfonia zakupów / Anna Kraśkiewicz // Charaktery . - 2009, nr 6, s. 34-37
 1. Uwarunkowania Zespołu Zakupów Nieplanowanych / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. - 2010, nr 11, s. 22-23
 1. Uzależnienia behawioralne - nowe wyzwanie : rozmowa z J. Moskalewiczem / Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 3, s. 2-5
 1. W szale zakupów / Alina Leciejewska-Nosal // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 84-86
 1. Zakupoholizm / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2012, nr 12, s. 1-3 (wkł.)
 1. Zakupoholizm? Nie, dziękuję! : scenariusze zajęć edukacyjnych ( dla klas I-III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek //Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-8 (wkł.)
 1. Zespół Zakupów Nieplanowanych a mass-media i merchandising / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. - 2010, nr 12, s. 22-23


Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, grudzień 2014 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość