Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059


Pobieranie 29.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.54 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plZESTAWIENIE NOWOŚCI luty 2009


 1. AIDS : epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.- Wrocław : „Volumed”, 1993.- Sygn.: 39072

 2. Ansichten eines Clowns : roman / Heinrich Böll.- Köln : Kiepenheuer Witsch, 1992.- Sygn.: 39140

 3. Antykoncepcja czyli świadome macierzyństwo / Anna Mentlewicz, Grzegorz Południewski.- Warszawa : Poster Poligrafia, 2003.- Sygn.: 39089

 4. Aram Chaczaturian / Zbigniew Kościów.- Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2008.- Sygn.: 39090

 5. Armia księcia Józefa – 1813 / Mariusz Łukasiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986.- Sygn.: 39065

 6. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde de Clercq.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.- Sygn.: 39102

 7. Choroby zakaźne / Barbara A. Bannister, Norman T. Begg, Stephen H. Gillespie.- Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1998.- Sygn.: 39061

 8. Der Steppenwolf : erzahlung / Hermann Hesse.- Berlin : Suhrkamp, 1974.- Sygn.: 39143

 9. Deutsch – warum nicht? : Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1 / Herrad Meese.- Bonn : GmbH, [b.d.w.].- Sygn.: 39134

 10. Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych / Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998.- Sygn.: 39070

 11. Doktor Murkes gesammeltes Schweigen : und andere Satiren / Heinrich Böll.- Köln : Kiepenheuer Witsch, 1987.- Sygn.: 39141, 39142

 12. Droga do szczęścia / Richard Yates.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2009.- Sygn.: 39009

 13. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- Sygn.: 38990

 14. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.- Sygn.: 39104

 15. Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki / Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, Richard A. Swanson.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.- Sygn.: 38995

 16. Encyklopedia zdrowia : pierwsza pomoc / red. Bożena Łyszkowska.- Warszawa : Bellona, 2008.- Sygn.: 39058

 17. English for Basketball Players, Coaches, Referees, Followers and Fans / Marian Kozłowski.- Warszawa : FCEO PZKosz, 2004.- Sygn.: 39129

 18. Fantastisch! : 1 klasa gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Elżbieta Zawadzka [i in.].- Warszawa : „Rea”, 2002.- Sygn.: 39120

 19. Fantastisch! : język niemiecki dla gimnazjum : Lehrbuch 1 / Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski.- Warszawa : „Rea”, 2002.- Sygn.: 39118

 20. Fantastisch! : język niemiecki dla gimnazjum : Lehrbuch 2 / Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski.- Warszawa : „Rea”, 2003.- Sygn.: 39119

 21. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego : ćwiczenia / Jolanta Tambor.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- Sygn.: 39108

 22. Geografia krajów świata : podręcznik dla szkoły podstawowej / Florian Plit.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.- Sygn.: 39066

 23. Gramatyka angielska do testów i egzaminów / Janusz Siuda.- Katowice : „Angloman”, 1992.- Sygn.: 39071

 24. Gramatyka języka francuskiego / Stanisław Gniadek.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.- Sygn.: 39082

 25. Historia naturalna : [bezkręgowce] / Enrique Rioja Lo-Bianco.- Warszawa : „Muza”, 1994.- Sygn.: VI/3/P

 26. If You Feel Like Singing : American Folksongs and Accompanying Activities / Jean McConochie, Alice H. Osman.- New York : Longman, 1993.- Sygn.: 39133

 27. Istota socjologii : krytyczne eseje o krytycznej nauce / Earl R. Babbie.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- Sygn.: 39002, 39003

 28. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska.- Kraków : „Impuls”, 2009.- Sygn.: 39046, 39047, 39048

 29. Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.- Sygn.: 39074

 30. Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi : cztery grupy krwi, cztery diety : poradnik dietetyczny dla każdego z nas, jak być zdrowym, żyć dłużej, utrzymać idealną wagę / Peter J. D’Adamo i Catherine Whitney.- Warszawa : „Mada”, 2002.- Sygn.: 39109

 31. Jedzenie : rytuały i magia / oprac. Franz-Theo Gottwald, Lothar Kolmer.- Warszawa : “Muza”, 2009.- Sygn.: 39044

 32. Język niemowląt / Tracy Hogg, Melinda Blau.- Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2003.- Sygn.: 39084

 33. Kobiety pragną bardziej / Greg Behrendt, Liz Tuccillo.- Poznań : Rebis, 2008.- Sygn.: 38997

 34. Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźlik.- Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2008.- Sygn.: 38985

 35. Kulturowe, społeczne i edukacyjne wyznaczniki dróg życiowych młodzieży z Zaolzia / pod red. Tadeusza Lewowickiego.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.- Sygn.: 39098

 36. Laur olimpijski / Kazimierz Wierzyński.- Warszawa : „Heliodor”, 2008.- Sygn.: 39083

 37. Literatura staropolska : średniowiecze, renesans, barok : przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej / Zbigniew Kadłubek.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.- Sygn.: 39086

 38. Macmillan English / Tina Thoburn [i in.].- New York : Macmillan Publishing, 1982.- Sygn.: 39125

 39. Macmillan English / Tina Thoburn, Rita Schlatterbeck, Ann Terry.- New York : Macmillan Publishing, 1982.- Sygn.: 39126

 40. Mały słownik chemiczny / red. Jerzy Chodkowski.- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1976.- Sygn.: 39081

 41. Marketing / Alexander Hiam.- Warszawa : „RM”, 1999.- Sygn.: 39099

 42. Medycyna rodzinna / red. Michael M. Kochen.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996.- Sygn.: 39062

 43. Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki.- Kraków : „Impuls”, 2009.- Sygn.: 39011, 39012, 39013, 39014, 39015, 39016, 39017, 39018, 39019, 39020

 44. Miłość się nie starzeje : szanować starość rodziców / Richard P. Johnson.- Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów, 2004.- Sygn.: 39079

 45. Mir bleibt mein Lied : Schlesisches Lesebuch / Ursula Höntsch.- Berlin : Verlag Volk Welt, 1992.- Sygn.: 39135, 39136

 46. Mity starożytnych Indii / Władimir Erman, Eduard Tiomkin.- Bydgoszcz : „Pomorze”, 1987.- Sygn.: 39085

 47. Młodzież i tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Barbary Grabowskiej.- Cieszyn : Uniwersytet Śląski, 1998.- Sygn.: 39097

 48. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk.- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.- Sygn.: 39107

 49. Mury i wyłomy czyli bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji / Naomi Klein.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 39008

 50. Mutter Courage und ihre Kinder : eine Chronik aus dem Dreissigjahrigen Krieg / Bertolt Brecht.- Frankfurt nad Menem : Suhrkamp, 1963.- Sygn.: 39144, 39145

 51. Nauczanie początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Zbigniewa Semadeniego.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.- Sygn.: 39067

 52. Nauczanie początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Zbigniewa Semadeniego.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.- Sygn.: 39068

 53. Nauczanie początkowe matematyki : podręcznik dla nauczyciela : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Zbigniewa Semadeniego.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.- Sygn.: 39069

 54. Niemcy w świetle faktów i liczb / red. Arno Kappler, Adriane Grevel.- Frankfurt nad Menem : Societats-Verlag, 1995.- Sygn.: 39137, 39138

 55. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- Sygn.: 39088

 56. O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.- Sygn.: 39080

 57. Pamiętnik z wygnania : (1939-1943) / Karol Kandziora.- Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2007.- Sygn.: 39093

 58. Partnerstwo instytucji przeciw wykluczeniu społecznemu : analiza badawcza / red. Patryk Gogolok.- Rybnik : Administrator Projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Odziedzicz pracę”, 2008.- Sygn.: 39100, 39101

 59. Patrząc w słońce : jak przezwyciężyć grozę śmierci / Irvin D. Yalom.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2008.- Sygn.: 39005

 60. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 2 / red. Bronisław Siemieniecki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38988

 61. Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań / Danuta Waloszek.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006.- Sygn.: 38989

 62. Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1 / Deborah Deutsch Smith.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38993

 63. Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 2 / Deborah Deutsch Smith.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38994

 64. Początki psychologji / E. B. Titchener.- Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1921.- Sygn.: 39114

 65. Podręczna encyklopedia pedagogiczna. T. 1, A-M / oprac. Feliks Kierski.- Lwów : Książnica Polska, 1923.- Sygn.: 39116

 66. Podręczna encyklopedia pedagogiczna : wraz dodatkiem i dwoma indeksami. T. 2, N-Ż / oprac. Feliks Kierski.- Lwów : Książnica Polska, 1925.- Sygn.: 39117

 67. Podróże Jagody i Janka. [Cz. 1] / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.- Sygn.: 39006

 68. Podróże Jagody i Janka. [Cz. 2] / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.- Sygn.: 39007

 69. Podstawy badań społecznych / Earl R. Babbie.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38986, 38987

 70. Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki.- Kraków : „Impuls”, 2007.- Sygn.: 39039, 39040, 39041, 39042, 39043

 71. Podstawy współczesnej pedagogiki / Stefan Kunowski.- Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2007.- Sygn.: 39001, 39031, 39032, 39033, 39034, 39035, 39036, 39037, 39038

 72. Pojętne zwierzęta / Hermann Dembek.- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1970.- Sygn.: 39087

 73. Polacy ratujący Żydów w latach II Wojny Światowej / red. Piotr Chojnacki, Dorota Mazek.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008.- Sygn.: 39110

 74. Poprawka z matury / Ewa Woydyłło.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.- Sygn.: 39010

 75. Postępowanie człowieka : kurs wstępny psychologji dla nauczycieli / Stephen Sheldon Calvin, William Chandler Bagley / Warszawa : Gebethner i Wolff, 1927.- Sygn.: 39115

 76. Powiat Rybnicki – 190 lat : „Patrzymy w przyszłość z myślą o przeszłości” : 1818-2008 / red. Anna Szczęsny, Agnieszka Guzik.- Katowice : infoMAX, 2008.- Sygn.: 39112

 77. Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007.- Sygn.: 39094, 39095, 39096

 78. Pozytywizm / Henryk Markiewicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.- Sygn.: 39064

 79. Progress to First Certificate : self-study student’s book / Leo Jones.- Cambridge : Cambridge University Press, 1992.- Sygn.: 39128

 80. Przewodnik po czasach w języku angielskim / Lucyna Gołębiowska.- Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1994.- Sygn.: 39075

 81. Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- Sygn.: 39049

 82. Psychology / Carole Wade, Carol Tavris.- New York : Harper Row, 1990.- Sygn.: 39122

 83. Psychology and the Teacher / Dennis Child.- London : Cassell, 1991.- Sygn.: 39123, 39124

 84. Psychology for Teachers / David Fontana.- Houndmills : BPC Macmillan Publishers, 1991.- Sygn.: 39130, 39131

 85. Psychopatologia życia codziennego / Sigmund Freud.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.- Sygn.: 39073

 86. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38991

 87. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- Sygn.: 38992

 88. Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka / red. Barbara Harwas-Napierała.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.- Sygn.: 39050, 39051, 39052

 89. Rośliny łąk / Delfina Gayówna.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.- Sygn.: 39078

 90. Rośliny Sudetów : atlas / Jerzy Fabiszewski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.- Sygn.: 39077

 91. Rozwój niemowlęcia : album zawierający 809 fotografii wraz z opisem i interpretacją / Edward Franus.- Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1984.- Sygn.: 39111

 92. Sensacje XX wieku : druga wojna światowa / Bogusław Wołoszański.- Warszawa : „Magnum”, 1994.- Sygn.: 39063

 93. Słowa między ludźmi / Walery Pisarek.- Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985.- Sygn.: 39091

 94. Stukostrachy / Stephen King.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008.- Sygn.: 39045

 95. Successful Writing : proficiency / Virginia Evans.- Newbury : Express Publishing, 2002.- Sygn.: 39121

 96. Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „szkoły pracy” / Henryk Rowid.- Kraków : Gebethner i Wolff, 1926.- Sygn.: 39113

 97. Sztuka zrozumienia / Roos Campbell.- Warszawa : „Vacatio”, 1999.- Sygn.: 39076

 98. Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Jolanta Wilsz.- Kraków : ”Impuls”, 2009.- Sygn.: 39056

 99. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki.- Kraków : „Impuls”, 2008.- Sygn.: 39055

 100. The Nelson Proficiency Course : Teacher’s Book / Essex : Longman, 1996.- Sygn.: 39127

 101. The Penguin History of Canada / Kenneth McNaught.- London : Penguin Books, 1988.- Sygn.: 39139

 102. Tonio Kröger : novelle / Thomas Mann.- Berlin : S. Fischer, 1995.- Sygn.: 39132

 103. Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego / pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves.- Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007.- Sygn.: 39105

 104. Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak.- Kraków : „Impuls”, 2009.- Sygn.: 39053, 39054

 105. Uratuj mnie : opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie / Rachel Reiland.- Poznań : Media Rodzina, 2006.- Sygn.: 39004

 106. Wieliczka : siedem wieków polskiej soli / Marian Hanik.- Warszawa : „Interpress”, 1988.- Sygn.: 39060

 107. Wstęp do psychologii / Andrzej Augustynek.- Warszawa : Difin, 2009.- Sygn.: 38996

 108. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- Sygn.: 38772/IV

 109. Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman.- Warszawa : „Żak”, 2001.- Sygn.: 38998, 38999, 39000, 39021, 39022, 39023, 39024, 39025, 39026, 39027, 39028, 39029, 39030

 110. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje i strategie / Yvona Fast [i in.].- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.- Sygn.: 39103

 111. Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic / Barbara Pająk [i in.].- Czechowice-Dziedzice : Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, 2007.- Sygn.: 39106

 112. Życie wolne od lęku / Karl Gartner.- Warszawa : „Diogenes”, 1999.- Sygn.: 39092

Oprac. Anna Węgrzyn


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość