Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (0-32) 42 22 059


Data18.06.2016
Rozmiar39 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl
Kierowanie i zarządzanie

Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku

Wydawnictwa zwarte


 1. 20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły / Danuta Elsner. - Jelenia Góra : Zakład Wy­dawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej , 1992. 145 s. ISBN 8390029502. Nr inw. 30299

 2. Controlling - planowanie, kontrola, zarządzanie: Führungsinstrument Controlling / Hilmar J. Vollmuth ; [tł. Piotr Kadysz]. – Warszawa: "Placet". 1993. 247 s. ISBN 83-85428-02-X. Nr inw. 37350

 3. Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania / Bogdan Wawrzyniak. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980. 214 s. ISBN 83-208-0057-9. Nr inw. 15695

 4. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy: poradnik prawno organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. – Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2004. 261 s. ISBN 83-89654-02-4. Nr inw. 36487

 5. Dyrektor w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. – Kraków: "Rubikon", 1999. 72 s. ISBN 83-910830-8-X. Nr inw. 37957

 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania / red. Leszek Pasieczny et al. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. 672 s. Nr inw. 17102

 7. Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Wy­dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981. 251 s. ISBN 8302005185. Nr inw. 18257, 18258, 18259

 8. Kierowanie / James A. F. Stoner, Charles Wankel; przeł. [z ang.] Andrzej Ehrlich. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992. 535 s. ISBN 83-208-0861-8. Nr inw. 30618

 9. Kierowanie kadrami pracowniczymi: wybór tekstów / pod red. Aleksandra Matejki. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1966. 558 s. Nr inw. 6869

 10. Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej / Wilhelmina Wosińska. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 225 s. ISBN 83-01-06361-0. Nr inw. 23958

 11. Kierowanie oświatą i szkołą / pod red. Kazimierza Podoskiego. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. 143 s. ISBN 83-04-00634-0. Nr inw. 16036, 16138, 16139, 16140, 20486

 12. Kierowanie szkołą zawodową / Michał Osiecki, Jan Wałek, Ryszard Czekajowski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, 1968. 169s. Nr inw. 6921

 13. Kierowanie w kulturze: perspektywa sukcesu / Barbara Czarniawska, Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. – Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. 358 s. ISBN 83-00-00389-4. Nr inw. 23237

 14. Menedżer w szkole : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Gawreckiego. - Poznań : Wy­dawnictwo "eMPi2" , 1996. 182 s. ISBN 8386421428. Nr inw. 33061

 15. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi: zadania, przepisy i procedury / Tomasz Olejniczak, Józef Pielachowski. – Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2005. 201 s. ISBN 83-89654-03-2. Nr inw. 36499

 16. O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące do­skonalenia jakości pracy szkoły / Maria Koszmider. - Łódź : "Annał" , 2000. 96 s. ISBN 838697186X. Nr inw. 34253

 17. O kierowaniu szkołą / Stanisław Nalaskowski. - Kraków : "Impuls" , 2001. 183 s. ISBN 8373080872. Nr inw. 35109

 18. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan ; przeł. Krzysztof Kruszew­ski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006. 86 s. ISBN 8301145641. Nr inw. 37623, 37786

 19. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą: poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. – Poznań: Wy­dawnictwo "eMPi2", 2004. 234 s. ISBN 83-89654-25-3. Nr inw. 36500, 36061

 20. Organizacja zarządzania szkołą wyższą / Janusz Borkowski. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. 388 s. Nr inw. 12593, 14207

 21. Organizacja zespołów ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania / Jan Zieleniewski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. 663 s. Nr inw. 12903, 12905, 14497

 22. Pedagogiczne aspekty kierowania / Jerzy Stochmiałek. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. 198 s. ISBN 83-04-02950-2. Nr inw. 29387

 23. Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu / Leszek Krzyżanowski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. 328 s. ISBN 83-01-10586-0. Nr inw. 30620, 30636

 24. Podstawy organizacji i zarządzania / Witold Kieżun. – Warszawa: "Książka i Wiedza", 1980. 455 s. Nr inw. 16924

 25. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 826 s. ISBN 978-83-01-14944-4. Nr inw. 38843

 26. Praktyczna psychologia zarządzania / Andrew J. DuBrin ; [tł. z ang. Magdalena Szwarc]. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. 551 s. ISBN 83-01-00045-7. Nr inw. 14520, 14521, 14522

 27. Problemy organizacji i zarządzania oświatą / pod red. Włodzimierza Goriszowskiego. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987. 107 s. Nr inw. 26464, 26465

 28. Problemy współczesnego zarządzania / pod red. Andrzeja Matczewskiego. – Kraków: Wydawnictwo UJ, cop. 2001. 235 s. ISBN 83-233-1459-4. Nr inw. 35161

 29. Przełożony - podwładny w świetle teorii organizacji / Stanisław Kowalewski. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. 453 s. ISBN 83-208-0390-X. Nr inw. 23695

 30. Przywództwo w szkole / pod. red. nauk. Joanny M. Michalak - Kraków : Oficyna Wydawni­cza "Impuls", 2006. 202 s. ISBN 837308620X. Nr inw. 37514, 38010

 31. Pułapy i pułapki zarządzania / Andrzej M. Zawiślak. – Szczecin: "Glob", 1984. 180 s. ISBN 83-7007-013-2. Nr inw. 22361

 32. Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne / Barbara Kożusznik. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985. 207 s. ISBN 83-226-0054-2. Nr inw. 24352

 33. Techniki zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. 118 s. ISBN 83-208-0859-6. Nr inw. 29954

 34. Warunki sprawnego kierowania szkołą / red. nauk. Kazimierz Waligórski. - Bydgoszcz : "Pomorze" , 1986. 179 s. ISBN 8370034454. Nr inw. 27905

 35. Warunki sprawnej organizacji pracy kierownika na przykładzie instytucji oświatowo-wychowawczych / Władysław Kobyliński. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. 124 s. ISBN 83-202-0117-9. Nr inw. 17608, 17609

 36. Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. 247 s. ISBN 83-208-1439-1. Nr inw. 36227

 37. Współczesne koncepcje zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja K. Koźmińskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 404 s. ISBN 83-01-06229-0. Nr inw. 24049

 38. Współczesne problemy zarządzania ludźmi / pod red. Barbary Kożusznik. – Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2000. 150 s. ISBN 83-226-0979-5. Nr inw. 35061, 35208

 39. Zarządzanie: teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K[rzysztof] Koźmiński. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. 609 s. ISBN 83-01-11590-4. Nr inw. 32644, 31694

 40. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. 335 s. ISBN 837416753X. Nr inw. 39753

 41. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / Stefan Wi­tek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2000. 144 s. ISBN 8301131233. Nr inw. 34249

 42. Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura : podręcznik akademicki / Monika Kostera, Martyna Śliwa. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. 347 s. ISBN 978-83-7644-048-4. Nr inw. 39698

 43. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Eugene McKenna, Nic Beech ; tł. Krystyna Olszewska, Danuta Stanulewicz. – Warszawa: "Felberg SJA", 1999. 256 s. ISBN 83-911465-0-2. Nr inw. 36223

 44. Zarządzanie zasobami ludzkimi: problemy dydaktyki : praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Urbaniak. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. 224 s. ISBN 978-83-7251-889-7. Nr inw. 39296

 45. Zasady działania skutecznego przywódcy / Stephen R. Covey ; przeł. Konrad Pawłowski. – Warszawa: "Medium", cop. 1997. 355 s. ISBN 83-86755-68-7. Nr inw. 34375

Druki ciągłe

 1. A może tak...? / Liliana Budkowska, Alicja Oleska. // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 1, s. 33-36

 2. Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 10, dod. s. I-VIII

 3. Decyzje : lekcja 2 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarzą­dzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 10, dod. s. II-VIII

 4. Demokratyczne zarządzanie szkołą / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 12, s. 12-15

 5. Dlaczego nauczyciele nie są mistrzami? / Janusz Gęsicki.// Nowa Szkoła . - 2008 nr 5, s. 8-10

 6. Dlaczego warto wdrażać ISO w szkole? / Dobrochna Sztajerska. // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 6, s. 26-27

 7. Doskonalenie kierowania uczeniem się / Peter Earley ; tł. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 12, s. 24-27

 8. Dyrektor przejrzystej szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 7, s. 25-28

 9. Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny : lekcja 4 rok szkolny 2007/2008 / Ire­na Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 12, dod. s. I-VIII

 10. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / lekcja 9 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”// Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 5, dod. s. I-VIII

 11. Dyrektor - wróg czy przyjaciel? / Halina Rechul // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 6, s. 28

 12. Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja? : problemy zarządzania w oświacie / Danuta El­sner // Dyrektor Szkoły . - 2000 nr 9 s. 18-19

 13. Działanie w sytuacjach trudnych / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 6, s. 10-12

 14. Egzaminy zewnętrzne miernikiem jakości szkoły : lekcja 6 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. SERIA 1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”// Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 2, dod. s. I-IX

 15. Entuzjazm wobec zmiany / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 11, s. 14-15

 16. Fora ze dwora / Witold Salański // Głos Nauczycielski .- 2001 nr 7 s. 1,6

 17. Inwestowanie, czy opisywanie? : co myślą studenci? / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły .-2003 nr 7/8 s. 49-51

 18. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole? / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch. // Dy­rektor Szkoły . - 2007, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 1-16

 19. Jak wybierać oprogramowanie do zarządzania szkołą / Alicja Gintowt //Dyrektor Szkoły .-2004 nr 1 dod. s. 16,18,20,22

 20. Kierowanie zgodne z wartościami / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 9 s. 6-8

 21. Kilka refleksji na temat doskonalenie szkoły / Bengt-Göte Freding ; tł. Danuta Elsner. // Dy­rektor Szkoły . - 2007, nr 4, s. 24,26

 22. Konieczność działania zespołowego nauczycieli w szkole : lekcja 8 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 4, dod. s. I-VIII

 23. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła . - 2006 nr 4, s. 25-28

 24. Kryzys w szkole - dwa scenariusze / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole . - 2004, nr 4, s. 87-99

 25. Likwidacja kuratoriów oświaty sposobem na usprawnienie zarządzania? / Jerzy Kotlęga. // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 4, s. 48-49

 26. Literatura z zakresu polityki edukacyjnej oraz zarządzania oświatą / Czesław Banach // Nowa Szkoła .- 2001 nr 1 s. 55-57

 27. Mam dość! : kto może pomóc dyrektorowi / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły .- 2004 nr 4 s. 31-34

 28. Marketingowe zarządzanie szkołą – szansa na reformę polskiej oświaty? / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2007 nr 8 s. 14-15

 29. Menedżer oświaty / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły .- 2003 nr 1 s. 3-5

 30. Mierzenie jakości - fakty i fikcje / Beata Safuta. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 6, s. 14-16

 31. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 10, s. 34-38

 32. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 2 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 11, s. 33-35

 33. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 10, s. 11-12,14-16

 34. Motywowanie pracowników : lekcja 6 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska, Amir Fazlagić. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 2, dod. s. I-VIII

 35. Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy / Adam Wyrwa // Dyrektor Szkoły .-2004 nr 4 s. 38-39

 36. Motywująca rola dyrektora szkoły / Bożena Walczak //Dyrektor Szkoły .- 2003 nr 3 s. 8-9

 37. Na marginesie zarządzania - wizerunek biblioteki / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. – 2010, nr 9, s. 15-17

 38. Nauczyciele na nowy wiek / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 2, s. 30-31

 39. Niesprawność w pracy dyrektorów szkół / Romuald Szczotkiewicz // Dyrektor Szkoły .-2002 nr 10 s. 23-25

 40. Nowa moda, czyli... Certyfikaty Jakości Edukacji / Roman Lorens. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 7, s. 30-31

 41. Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń / Jane Jones ; tł. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 1, s. 16-18

 42. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą : lekcja 2/13 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. SERIA 1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 10, dod. s. I-VIII

 43. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 4 s. 8-9

 44. O błędnym pojmowaniu... / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 12, s. 40-41

 45. O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 1, s. 17-18

 46. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 1, s. 29-32

 47. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 2, s. 29-31

 48. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3 / Stefan Wlazło. SERIA 1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 3, s. 33-35

 49. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 5 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 5, s. 31-34

 50. Obowiązki dyrektora szkoły po przygotowaniu planu nadzoru / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 47-49

 51. Odmowa współpracy - tracisz ty, tracimy wszyscy : problemy zarządzania w oświacie / Da­nuta Elsner // Dyrektor Szkoły .- 2002 nr 1 s. 3-5

 52. Odpoczywać z sensem : lekcja 11 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 7, dod. s. I-VIII

 53. Organizacja narad w szkole / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 9, s. 8,10,12-13

 54. Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych : lekcja 4 rok szkol­ny 2008/2009 / Stefan Wlazło. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dy­rektor Szkoły . - 2008, nr 12, dod. s. I-VIII

 55. Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum : (z badań własnych) / Maria Szy­mańska // Nowa Szkoła .- 2003 nr 3 s. 8-11

 56. Porażki dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy / Kazimiera Atamańczuk // Nowa Szkoła .- 2000 nr 7 s. 20-21

 57. Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora biblioteki - cz. II / Jan Ciechorski // Bibliotekarz. – 2010 nr 9 s. 10-14

 58. Pracować z entuzjazmem : lekcja 9 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 5, dod. s. II-VIII

 59. Program rozwoju szkoły - zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 11, s. 25-26,29

 60. Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły / Amir Fazlagić. // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 9, s. 19-22

 61. Prywatny folwark? / Maciej Kułak. // Głos Nauczycielski . - 2005 nr 2, s. 1,8

 62. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisława Dacko //Dyrektor Szkoły .-2001 nr 9 s. 3-6

 63. Refleksje na temat kierowania zmianą / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 11, s. 24-25

 64. Refleksje po zakończeniu pierwszego etapu realizacji programu Szkoła Zarządzająca Wie­dzą / Magdalena Janowska. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 3, s. 20-25

 65. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły / Aneta Anna Wiktorzak. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 7, s. 23-25

 66. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 1, s. 14-16

 67. Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. z ang. Da­nuta Elsner. // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 1, s. 13-14

 68. Siedem zadań instytucji zarządzającej wiedzą : lekcja 3/14 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 11, dod. s. I-II,VII-VIII

 69. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła . - 2008 nr 8, s. 30-33

 70. Systemy zarządzania jakością w edukacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Sułkowski, // Edu­kacja Ustawiczna Dorosłych . - 2004, t. 4, s. 26-34

 71. Szkolny system jakości / Leszek Weichert. // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 2, s. 34-36

 72. Szkoła, która interesująco uczy : lekcja 10 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 6, dod. s. I-VIII

 73. Szkoła na kryzys / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole . - 2004, nr 3, s. 21-27

 74. Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem / Inetta Nowosad. // Ruch Pedagogiczny . - 2009 nr 1/2, s. 63-69

 75. Sztuka kreowania szkolnej kultury jakości / Dariusz Stankiewicz. // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 7/8, s. 51-52

 76. "Śląska Szkoła Jakości" : certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty / Ewa Fiedziukiewicz, Ma­ria Zmijewska-Mikoś. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 9, s. 14-15

 77. Teoria szkoły / Antoni Smołalski // Dyrektor Szkoły .- 2000 nr 3 s. 23-25

 78. Wiedza ukryta w zarządzaniu placówką oświatową / Jan A. Fazlagić // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 2 s. 32-33

 79. "Wiosna Dyrektorów" czyli w poszukiwaniu jakości / Jan Potworowski. // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 6, s. 10-13

 80. Wizja dobrej szkoły / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła .- 2001 nr 6 s. 26-27

 81. Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lecho­sław Gawrecki // Dyrektor Szkoły .- 2003 nr 2 s. 13-15

 82. Współdziałanie dyrektora z radą pedagogiczną / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły .- 2001 nr 10 s. 26

 83. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi : lekcja 5 rok szkolny 2007/2008 / Ire­na Dzierzgowska. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 1, dod. s. I-VIII

 84. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu / Małgorzata Sarud // Dyrektor Szkoły .-2003 nr 1 s. 20-21

 85. Zarządzać na luzie : lekcja 3 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. SERIA1 „Aka­demia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 11, dod. s. I-VI,VIII

 86. Zarządzanie metodą projektów : lekcja 11 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. SE­RIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 7, dod. s. I-VIII

 87. Zarządzanie procesem zmian w organizacji / Tomasz Nazarenko. // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 3, s. 45-46

 88. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym : lekcja 7 rok szkolny 2007/2008 / Stani­sław Szelewa. SERIA1 „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 3, dod. s. I-VIII

 89. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła . - 2005 nr 1, s. 31-34

 90. Zarządzanie zmianą : lekcja 5 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. SERIA2 „Aka­demia Zarządzania Dyrektora Szkoły” // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 1, dod. s. I-VIII

 91. Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria Koszmider // Dyrektor Szko­ły . - 2003 nr 1 s. 9-11

 92. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak. // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 7, s. 14-15

 93. Zemsta / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski . - 2005 nr 23, s. 13

 94. Zmagania z zarządzaniem : z doświadczeń młodego dyrektora / Mirosław Siudyka // Dyrek­tor Szkoły .- 2000 nr 1 s. 19-20

 95. Zootechnik dyrektorem / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski .- 2001 nr 13 s. 1,3


Październik 2010 r. Oprac. Justyna Jankowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość