Strona główna

Pieczątka firmy miasto, data


Pobieranie 14.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.07 Kb.


…………………………………. ……………..……………………

pieczątka firmy miasto, data
Comarch S.A.

Al. Jana Pawła II 41g

31-864 Kraków

Tel. (12) 687-70-00

Fax. (12) 687-71-00
Formularz zamówienia usługi Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów
Wypełniony formularz w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres wymianadanych@comarch.pl . Formularz zamówienia po zaakceptowaniu przez Comarch stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów. Klient niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów oraz obowiązującym cennikiem dostępnych na stronie http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/cennik/ i je akceptuje.
Dane Klienta

Nazwa Klienta
Osoba kontaktowa
Adres
ID Klienta Comarch S.A
e-mail
……………………………………………

Podpis i pieczęć Klienta


Comarch SA:

Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków tel (12) 64 61 000 fax (12) 64 61 100 e-mail: info@comarch.plComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.518.770,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65-406

www.comarch.com www.comarch.pl www.comarch.de www.comarch.ru
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość