Strona główna

Piotr Kuźniak ( Prezes Zarządu Fundacji Imago) Członkowie: Aleksander Walaszkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Joanna Piwowońska koordynator projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek


Pobieranie 11.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.56 Kb.


PROTOKÓŁ KONKURSU

KAPITUŁA KONKURSU W SKŁADZIE:
Przewodniczący: Piotr Kuźniak ( Prezes Zarządu Fundacji Imago)

Członkowie: 1. Aleksander Walaszkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

 2. Joanna Piwowońska - koordynator projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” z ramienia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

 3. Mariusz Tułacz - koordynator projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” z ramienia Fundacji Imago

Postanowiła przyznać w kategorii:

Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

3 równorzędne Nagrody, które otrzymują:


 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie za projekt: „MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA - CHCE PRACOWAĆ”

 • Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle za projekt: PODPROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI „RAZEM ŁATWIEJ” NA LATA 2013 – 2015

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, program: „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.oraz 3 wyróżnienia, które otrzymują:


 • GRUPA ZPR – praktyka: „Pomoc absolutna”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – program: "Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie”

 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie - program: AKTYWNI AKTYWIZUJĘ - WSPIERAM - NIE WYRĘCZAM”


Natomiast w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”
Laureatami Nagród głównych są:

Wyróżnienia zaś otrzymują :

 • ALEKSANDRA BRAUN

 • AGNIESZKA KOSSOWSKA

 • DARIUSZ MRÓZ

 • ANNA WRZECIONKO

Kraków, 13.03.2015

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość