Strona główna

PIĄty międzynarodowy kurs specjalizacyjny I doskonaląCY


Pobieranie 18.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.98 Kb.

PIĄTY MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY


CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ

EPIDEMIOLOGIA, ROZPOZNAWANIE ORAZ CHIRURGICZNEI SKOJARZONE LECZENIE ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW

TWARZOWEJ CZĘŚCI CZASZKI I SZYI”

Warszawa, 19-21 Listopad 2009r.

PROGRAM KURSU
CZWARTEK - 19 LISTOPAD 2009r.

Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Księcia Trojdena 2a, Aula A


800−900 Rejestracja uczestników kursu
900−930 OTWARCIE KURSU

− Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM - Prof. Zbigniew Gaciong

− Oficer Edukacyjny EACMFS - Prof. Julio Acero

− Konsultant Krajowy Chirurgii Szczękowo−Twarzowej − Prof. Janusz Piekarczyk

− Prezes PTChJUiSz-Tw. - Prof. Andrzej Wojtowicz

Kanclerz EACMFS dla Polski - Prof. Hubert Wanyura


930–1015 Epidemiologia nowotworów głowy i szyi - Prof. Witold Zatoński
1015–1130 Patomorfologiczna klasyfikacja i zaburzenia molekularne

w nowotworach głowy i szyi – Prof. Barbara Górnicka
1130−1200 PRZERWA NA KAWĘ
1200−1300 Diagnostyka obrazowa nowotworów głowy i szyi

Prof. Marek Gołębiowski
1300-1400 LUNCH
1400−1530 Chirurgia rekonstrukcyjna w nowotworach głowy i szyi

Prof. Bernard Devauchelle
1530−1630 Przeszczep twarzy – 4 letnie obserwacje – Prof. Bernard Devauchelle
1630−1700 PRZERWA NA KAWĘ
1700-1800 Dojścia i zasady postępowania chirurgicznego w nowotworach

głowy i szyi obejmujących anatomiczny obszar podstawy przedniego dołu czaszki - Prof. Julio Acero


PROGRAM KURSU

PIĄTEK - 20 LISTOPAD 2009r.

Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Księcia Trojdena 2a, Aula A

800-930 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Grupa I

(Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Księcia Trojdena 2a − sala 231/232

Prof. Hubert Wanyura, Dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura,

Dr hab. Artur Kamiński, Dr Zygmunt Stopa, Prof. Bernard Ricbourg,

Prof. Miso Virag, Prof. Frank Hoelzle
CZĘŚCIOWA RESEKCJA ŻUCHWY + REKONSTRUKCJA PRZESZCZEPEM KOŚCI + OSTEOSYNTEZA
930-1030 Dojścia i zasady postępowania chirurgicznego w nowotworach głowy i szyi obejmujących anatomiczny obszar górnego masywu twarzy –

Prof. Julio Acero
1030-1130 Dojścia i zasady postępowania chirurgicznego w nowotworach głowy i szyi obejmujących anatomiczny obszar dolnego masywu twarzy -

Prof. Miso Virag
1130-1200 PRZERWA NA KAWĘ
1200-1300 Anatomia i zastosowanie uszypułowanych płatów do rekonstrukcji tkanek po usunięciu nowotworów głowy i szyi Prof. Bernard Ricbourg
1300-1400 Anatomia i zastosowanie wolnych płatów do rekonstrukcji tkanek po usunięciu nowotworów głowy i szyi Prof. Frank Hoelzle
1400-1500 LUNCH
1500-1600 Leczenie skojarzone złośliwych nowotworów głowy i szyi

Prof. Andrzej Kawecki
1600-1645 Postępowanie w nowotworach skóry głowy i szyi – Prof. Bernard Ricbourg
1645-1830 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Grupa II

(Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Księcia Trojdena 2a − sala 231/232

Prof. Hubert Wanyura, Dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura,

Dr hab. Artur Kamiński, Dr Zygmunt Stopa, Prof. Bernard Ricbourg,

Prof. Miso Virag, Prof. Frank Hoelzle
CZĘŚCIOWA RESEKCJA ŻUCHWY + REKONSTRUKCJA PRZESZCZEPEM KOŚCI + OSTEOSYNTEZA

PROGRAM KURSU

SOBOTA - 21 LISTOPAD 2009r.

Sala Senatu WUM, ul. Żwirki i Wigury 61

900-1000 Czerniak złośliwy w anatomicznym obszarze głowy i szyi - postępowanie –

Prof. Bernard Ricbourg
1000-1100 Limfadektomia w nowotworach głowy i szyi Prof. Miso Virag
1100-1130 PRZERWA NA KAWĘ
1130−1200 Chirurgiczne leczenie wznowy nowotworów głowy i szyi.

Prof. Miso Virag
1200-1330 Przypadki kliniczne - chirurgia onkologiczna − sesja interaktywna
1330−1430 Ewaluacja kursu (Nagroda Helen Matras)
1430−1600 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów:
Prof. Miso Virag

Prof. Bernard Devauchelle

Prof. Frank Hoelzle

Prof. Bernard Ricbourg

Prof. Hubert Wanyura

Prof. Andrzej Wojtowicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość