Strona główna

Płk dr inż. Henryk Czyżyk, tel. 22-6825 371, kom. 603 959 403


Pobieranie 19.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.71 Kb.
płk dr inż. Henryk Czyżyk, tel. 22-6825 371, kom. 603 959 403;

e-mail: henrykczyzyk@o2.pl

PODRÓŻ PATRIOTYCZNO - HISTORYCZNA DO GRIGORIEWSKOJE W REJONIE ŁUCHAWICKIM – OBWÓD MOSKIEWSKI W DNIACH OD 4 DO 9 SIERPNIA 2013 ROKU DLA UCZCZENIA 70-TEJ ROCZNICY UTWORZENIA POLSKICH PUŁKÓW LOTNICZYCH”W dniach 4 – 9 sierpnia 2013 r. członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczyli w podróży patriotyczno-historycznej na Białoruś i do Rosji, zorganizowanej dla uczczenia 70 Rocznicy powstania polskich pułków lotniczych na tamtych ziemiach, przez Władze Miasta Mińsk Mazowiecki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Siły Powietrzne i Oddział Warszawsko - Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, w ramach współpracy z miastami partnerskimi, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim w Polsce, a Łuchawicą w Rosji oraz Orszą na Białorusi. Urząd miasta Mińsk Mazowiecki był reprezentowany przez wiceburmistrza, mgr Krzysztofa Michalika, byłego burmistrza mgr inż. Zbigniewa Grzesiaka i dwóch członków Rady Miasta: Roberta Gałązkę i Waldemara Mireckiego. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP reprezentowali m in.: płk dypl. pil. Zenon Zgoła – sekretarz ZG SSLW RP, płk dr inż. Henryk Czyżyk – sekretarz Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP, ppłk pil. Benedykt Siemaszko – prezes Krakowskiego Oddziału SSLW RP, ppłk pil. Jan Ptasiński – prezes Lubelskiego Oddziału SSLW RP, gen. bryg. pil. Ryszard Hać, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, członek Oddziału W-MSSLWRP, gen. bryg. Marian Sobolewski z Klubu Generałów WP, kmdr por. pil. Zenon Chojnacki, ppłk Ryszard Klimczak, ppłk Andrzej Jurek i wielu innych. Siły Powietrzne były reprezentowane przez płk mgr inż. Piotra Cieślika, szefa Oddziału Kontaktów Zagranicznych, 3 żołnierzy z 23 BLT z Mińska Mazowieckiego, w tym dwie kobiety ppor. Urszula Brzezińska, pilot samolotu MiG-29 i st. szer. Monika Uherek, ratownik medyczny. W podróży uczestniczyło również dwóch podchorążych WSOSP z Dęblina oraz 31 osobowa Miejska Orkiestra Dęta z Mińska Mazowieckiego. Razem z kierowcami w podróży uczestniczyło 59 osób. Podróż odbyto 2 autobusami, jeden z Sił Powietrzny z 1. BLTr, a drugi z Wojsk Lądowych. Każdy z autobusów przejechał 3275 km. Razem 6550 km. Pierwszego dnia, czyli 4 sierpnia 2013 r. o godzinie 5.00 nastąpił wyjazd, dwóch autobusów, jeden z Sił Powietrznych i jeden z Wojsk Lądowych z Warszawy przez Mińsk Mazowiecki, Białą Podlaskę i przejście graniczne w Terespolu do Orszy. Na granicy w Terespolu towarzyszył nam konsul RP z Brześcia. W Terespolu po stronie Białorusi odbyła się odprawa celna i wypełnianie kart migracyjnych w których trzeba było: podać nazwisko i imię, imię ojca, płeć, datę urodzenia, numer paszportu, numer wizy, do jakiej miejscowości się udajemy, czas pobytu i podpis. Następnie w przygranicznej stacji benzynowej trzeba było wykupić urządzenie do opłat za autostrady na Białorusi i to trwało około 2-3 godzin. Po tym wszystkim nastąpił przejazd do Orszy, a tam kolacja i nocleg w hotelu „Orsza”. W drodze do Orszy dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci byłego dowódcy Sił Powietrznych, gen. broni pil. Stanisława Targosza, o czym powiadomił wszystkich uczestników podróży płk dr inż. Henryk Czyżyk, przedstawiając również przebieg służby wojskowej zmarłego. Orsza miasto na Białorusi, na Dnieprem, u ujścia Orszycy, w obwodzie witebskim, siedziba rejonu orszańskiego, około 117,2 tys. mieszkańców (2010 r.) W dniu 8 września 1514 roku, książę Konstanty Ostrogski, odniósł w zakolu Dniepru na północny wschód od Orszy świetne zwycięstwo z 3-krotnie liczniejszymi wojskami moskiewskimi. W czasie walk pod Orszą podczas II Wojny Światowej, po raz pierwszy Armia Czerwona użyła katiuszy (zasięg ok. 10 km), wydarzenie to upamiętnia pomnik katiuszy na wschodnim brzegu Dniepru.

W drugim dniu /5.8/ podczas przejazdu do Łuchawicy, w Katyniu nastąpiło spotkanie z Attache Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie Polski w Moskwie – płk. Jarosławem Nawrotkiem, jego zastępcą – ppłk. Radosławem Jeżewskim oraz konsulem polskim w Smoleńsku – Michałem Greczyło. Obecna też była pracownica Memoriału Katyńskiego – Ludmiła Azarowa. Attache wojskowi towarzyszyli nam do końca oficjalnych uroczystości, do 7 sierpnia. W Katyniu złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar rosyjskich czystek z 1937 roku oraz pomordowanych około 4400 polskich oficerów w 1940 roku, na cmentarzu po stronie rosyjskiej i polskiej. Miejska Orkiestra Dęta z Mińska Mazowieckiego odegrała Hymny Państwowe Polski i Rosji „Śpij Kolego” i „Marsza Pierwszej Brygady”. W Katyniu została zamordowana jedyna kobieta – pilot 3 pułku lotniczego, ppor. pil. Janina Antonina Lewandowska, ppor. obserwator Kazimierz Dzik z 212. Eskadry Bombowej (który został zestrzelony przez Niemców 4 września 1939 r. w Dłutówku, koło Łodzi, w samolocie P. 37B „Łoś”, nr boczny 72.16) i ks. dziekan Szymon Fedorońko, szef Głównego Urzędu Duszpasterstwa Prawosławnego MSWojsk. Zwiedzono muzeum, istniejące przy Memoriale.

Po krótkim przejeździe – Smoleńsk. Złożono wieńce oraz zapalono znicze w miejscu upamiętniającym katastrofę prezydenckiego Tupolewa Tu-154M, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent RP, prof. Lech Kaczyński z Małżonką Marią i ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, na podejściu do lotniska w dniu 10.04.2010 roku. Miejsce upadku – ogrodzone. Obiad zjedliśmy w restauracji w miejscowości Wiaźma.

W późnych godzinach wieczornych dojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego rejonu łuchawickiego „Saturn” położonego koło Łuchawicy w pobliżu rzeki Jesiotra, która wpada do rzeki Oka. Łuchawica, miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 135 km na południowy wschód od Moskwy. W 2009 roku liczyło 31 915 mieszkańców, kiedyś słynna z produkcji ogórków, w mieście jest wybudowany dla upamiętnienia tych czasów pomnik ogórka. Później w Łuchawicy montowano samoloty MiG-29, a obecnie montuje się tam awionetki z silnikami amerykańskimi. W mieście są również dwa pomniki samolotu MiG-21 i MiG-23.

We wtorek 6 sierpnia do południa odbyła się wizyta naszej delegacji w Łuchawicy. Krótkie powitanie przez naczelnika Łuchowickiego Municypalnego Rejonu (odpowiednik polskiego starosty) – Anatolija Aleksiejewicza Michajłowa. Zwiedzono Muzeum Łuchawickie, w którym zgromadzono m. in. pamiątki przekazane przez Mińsk Mazowiecki podczas poprzednich trzech wizyt oraz pamiątki wojenne. Osobliwością tego muzeum jest czaszka nosorożca, jedna z sześciu znalezionych na terenie Rosji. Ponadto znajduje się w nim model pierwszego okrętu wojennego Rosji „Orzeł”, zbudowanego w XVII wieku właśnie w Łuchawicy, który nakazał wybudować car Piotr I. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym 14 bohaterom II Wojny Światowej, wywodzącym się z Rejonu Łuchawickiego.

Przed Domem Kultury „Start” naszą delegację powitano chlebem i solą przez członkinie zespołu ludowego „Lubuszki”. Podczas wejścia do Domu Kultury wszystkim uczestnikom podróży z Polski wręczono biało – czerwone flagi, a Rosjanom flagi rosyjskie. W oficjalnych wystąpieniach w Domu Kultury , w tym naczelnika Rejonu Łuchawickiego, wiceburmistrza Mińska Mazowieckiego, polskiego Attache Obrony Wojskowego, Morskiego i Lotniczego oraz weterana wojennego – ppłk Wasilija Jakowlewicza Jakutina, wiele słów poświęcono 70 rocznicy powstania 1 DP im. Tadeusza Kościuszki, 1 plm „Warszawa” i 2. pnb „Kraków” oraz związanym z tym początkom braterstwa broni. Wyświetlono mam także film dotyczący rozwoju poszczególnych dziedzin życia społecznego w tym rejonie, o tym co aktualnie się dzieje w przemyśle, edukacji, służbie zdrowia, handlu, rolnictwie, kulturze, rekreacji itp.

W części artystycznej na scenie wystąpił zespół „Lubuszki”, kwartet „Harmonia”, Aleksander Ryżkow i zespół tańca współczesnego „Styl”. Z Polski koncert dała Miejska Orkiestra Dęta z Mińska Mazowieckiego. Odegrano między innymi „Marsza Lotników” i „Poloneza”. Po południu delegacja udała się do Grigoriewskoje – miejsca formowania naszych pułków lotniczych. 7 lipca 1943 r. na podstawie rozkazu nr 43 dowódcy 1. DP im. Tadeusza Kościuszki, płk Zygmunta Berlinga, przystąpiono do formowania samodzielnej Eskadry Myśliwskiej w miejscowości Grigoriewskoje położonej na południe od Sielc w pobliżu szosy Moskwa – Riazań, a 19 sierpnia 1943 r. na bazie tej eskadry przystąpiono do formowania 1. plm „Warszawa” (JW. Nr 34414). Natomiast na podstawie rozkazu nr 001 dowódcy Armii Polskiej z 1 kwietnia 1944 roku, na tym samym lotnisku, obok 1. plm „Warszawa”, rozpoczęto formowanie 2. pnb „Kraków”(JW. Nr 27814) i 103 samodzielnej eskadry łącznikowej. Uroczystość w Grigoriewskoje rozpoczęła się przy pomniku poświęconym 1. plm „Warszawa” i 2. pnb „Kraków” odegraniem Hymnów Państwowych Rosji i Polski, były wystąpienia okolicznościowe w tym naczelnika Rejonu Administracyjnego i rektora MGOCGI Kołomna, dr historii Mazurowa Aleksjeja Borusewicza oraz pieśni patriotyczne. Po złożeniu wiązanek kwiatów i czerwonych goździków udano się na pobliski cmentarz, gdzie są pochowani lotnicy polscy i radzieccy, którzy zginęli w Grigoriewskoje, w tym pierwszy dowódca eskadry lotnictwa myśliwskiego – kpt. Wacław Kozłowski. Tutaj także złożono wiązanki kwiatów i czerwone goździki. W czasie składania wiązanek kwiatów pod pomnikiem poświęconym lotnikom 1. plm „Warszawa” i 2. pnb „Kraków”, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, ubrany w mundur generalski, przyklęknął na jedno kolano, oddając w ten sposób hołd wszystkim lotnikom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Dalszy ciąg uroczystości przeniósł się do pobliskiego Gazoprowodska. Uczestników uroczystości powitał naczelnik Rejonu Gazoprowodska (odpowiednik polskiego wójta) – Igor Anatoljewicz Bałochin. Dom Kultury z Gazoprowodska przygotował okolicznościową uroczystość, poświęconą 70-leciu formowania 1 plm „Warszawa” i 2 pnb „Kraków” oraz 10-leciu odsłonięcia pomnika.

Po złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej, przed Domem Kultury powitano nas chlebem i solą, wystąpiły zespoły artystyczne, a naczelnik Rejonu Administracyjnego Gazoprowodska (odpowiednik polskiego wójta) wykonał solo piosenkę. Duże uznanie mieszkańców uzyskał koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Mińska Mazowieckiego, która rozpoczęła swój występ od „Marsza Lotników”. Po wspólnej kolacji, gdzie wznoszono liczne toasty, wrócono do miejsca zakwaterowania.

Następnego dnia, tj.7 sierpnia delegacja udała się do Riazania. Na rogatkach obwodu riazańskiego zostaliśmy powitani z niezwykłą serdecznością przez wicegubernatora obwodu riazańskiego. Dziewczęta w strojach ludowych witały nas chlebem i solą. W Riazaniu spotkaliśmy delegację Klubu Kombatantów i Sympatyków 1. DP im. T. Kościuszki, z jej prezesem mjr Lechem Tryukiem na czele. Kombatanci z 1. DP im. T. Kościuszki do Riazania przyjechali pociągiem, a przywiozła Ich Pani Karolina Kanownik z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy. W Riazaniu dołączył do nas jeszcze jeden zastępca polskiego attache z Moskwy, ppłk mgr Jacek Wesołowski. Następnie pod Pomnikiem Braterstwa Broni w Riazaniu po okolicznościowych przemówieniach wicegubernatora Andrieja Szewieliowa, wicemera Riazania, naszego Attache Obrony Wojskowego, Morskiego i Lotniczego oraz innych, zostały złożone wiązanki kwiatów i czerwone goździki. Wiązanki kwiatów i czerwone goździki zostały też złożone pod pomnikiem upamiętniającym powstanie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Po wspólnym obiedzie nasza delegacja zwiedziła pobliskie Muzeum Wojsk Powietrzno-Desantowych, w którym znajduje się duży obraz generała twórcy wojsk powietrzno - desantowych. W pomieszczeniach muzeum została też oficjalnie zakończona wizyta w Rosji.

8 sierpnia był dniem przejazdu. Obiad zjedliśmy w restauracji, w miejscowości Wiaźma na terenie Rosji, a kolację i nocleg mieliśmy w hotelu „Orsza”, w Orszy na Białorusi.

9 sierpnia udano się na miejsce historycznej bitwy pod Lenino. Zapalono znicz pod pomnikiem bitwy oraz zwiedzono muzeum. Na pobliskim cmentarzu złożono wiązankę kwiatów. Złożone tam są imiennie doczesne szczątki tych, którzy zginęli w boju oraz zmarli w wyniku odniesionych ran. Wymienieni są też ci, którzy podczas bitwy zaginęli bez wieści.

Po powrocie do Orszy, w Alei Miast została wmurowana tablica pamiątkowa z herbem i nazwą Miasta Mińska Mazowieckiego, jako symbol współpracy miast partnerskich. Po tym akcie udano się w dalszą podróż do kraju. W drodze powrotnej na obwodnicy Mińska (Białoruś) zjedliśmy obiad w restauracji „Westa”, gdzie zaszczycił nas swoją obecnością attache Obrony RP z Mińska, ppłk Paweł Adamczyk.Podczas całej wizyty byliśmy niezwykle serdecznie przyjmowani przez władze i mieszkańców odwiedzanych miejscowości, zawsze witani chlebem /bardzo smacznym/ i solą. Wciąż żywa jest pamięć o wydarzeniach z lat II wojny światowej, o powstaniu wojsk polskich w Związku Radzieckim, o wspólnej walce i zawartym w tamtych latach i trwającym dziesiątki lat – braterstwie broni. Podczas składania wiązanek kwiatów, każdy uczestnik naszej delegacji otrzymywał czerwonego goździka, by mógł osobiście uczestniczyć w akcie składania hołdu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość