Strona główna

Pl europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Pobieranie 24.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.31 Kb.
PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejskie Forum Obywatelskie
Ku solidarnej Europie

Młodzież, solidarność międzypokoleniowa oraz Europa jutra
Wrocław, 19-20 czerwca 2008 r.
PROGRAM

Czwartek, 19 czerwca 2008 r.
8.30-9.15 Przyjazd i rejestracja uczestników
9.30 Sesja plenarna
Wystąpienia inauguracyjne:

 • Jillian van Turnhout, Wiceprzewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

 • Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia,

 • Lech Wałęsa, Prezydent Polski w latach 1990 – 1995,

 • Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 • Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej,

 • Prof. Martha Nussbaum, University of Chicago / USA.

Przedstawienie struktur grup roboczych i metod pracy

11.15 Przerwa kawowa

11.30 Grupy robocze – sesja poranna


1. Edukacja i szkolenie, nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy

 • Moderator: Dr Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski, Doradczyni Prezydenta Wrocławia,

   • Tłumaczenie symultaniczne: EN/FR/PL na EN/FR/PL.
 1. Wpływ globalizacji na kształt europejskiego modelu społecznego w przyszłości

   • Moderator: Leila Kurki, Członek EKES-u,

   • Tłumaczenie konsekutywne: EN na FR lub PL (do potwierdzenia).


3. Wyzwania demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem i perspektywy zrównoważonego rozwoju dla młodzieży

 • Moderator: Krzysztof Pater, Członek EKES-u,

   • Tłumaczenie konsekutywne: EN na FR lub PL (do potwierdzenia).

 1. Nieformalne i pozaformalne uczenie się w każdym wieku

   • Moderator: Prof. Elżbieta Matynia, Transregional Center for Democratic Studies, New School for Social Research, New York / USA,

   • Tłumaczenie konsekutywne: PL na EN.
 1. Aktywna rola osób młodszych i seniorów w społeczeństwie europejskim

   • Moderator: Prof. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski,

   • Tłumaczenie konsekutywne: PL na EN.

13.00 Przerwa na lunch


14.30 Grupy robocze – sesja popołudniowa


 1. Polityka rodzinna, godzenie życia zawodowego i rodzinnego

   • Moderator: Stéphane Buffetaut, Członek EKES-u,

   • Tłumaczenie symultaniczne: EN/FR/PL na EN/FR/PL.
 1. Możliwości oferowane przez unijny rynek pracy dla osób młodych i seniorów

   • Moderator: Arthur Grossmann, ubus GmbH, Gesellschaft für regionale Entwicklung und Europäisches Projektmanagement Berlin / Niemcy, Transnational Partneship EQUAL “Power of Generations”,

   • Tłumaczenie konsekutywne: EN na FR lub PL (do potwierdzenia).
 1. Zatrudnienie młodzieży

   • Moderator: Vladimira Drbalová, Członek EKES-u,

   • Tłumaczenie konsekutywne: EN na FR lub PL (do potwiedzenia).
 1. Rynek pracy a sytuacja osób starszych (45 +)

   • Moderator: Marian Krzaklewski, Członek EKES-u,

   • Tłumaczenie konsekutywne: PL na EN.
 1. Przeciw ubóstwu, ekskluzji i nierównościom społecznym

   • Moderator: Prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR", Wrocław / Polska,

   • Tłumaczenie konsekutywne: PL na EN.

16.151 Zakończenie prac grup roboczych

16.30 Plenarna prezentacja książki, pt.: "Traktat o rzeczach codziennych. Demokracja" napisanej specjalnie z okazji Europejskiego Forum Obywatelskiego we Wrocławiu.
Prezentacja z udziałem Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Wrocławia, Piotra Borysa, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz współautorów.
17.30 Zwiedzanie Uniwersytetu Wrocławskiego
20.00 Wspólne zdjęcie przed Ratuszem Wrocławskim oraz uroczysta kolacja w Ratuszu

Piątek, 20 czerwca 2008 r.

9.00 Głosowanie uczestników nad rekomendacjami wypracowanymi podczas dyskusji w grupach roboczych w celu uzgodnienia głównego przesłania Forum.


10.00 Sesja plenarna (EN/FR/DE/IT/PL na EN/FR/PL)


 • Prezentacja wyników głosowania oraz tematów stanowiących podstawę przesłania Forum,

 • Prezentacja wybranych tematów przez moderatorów (5 minut każdy).

Debata plenarna


12.00 Przerwa kawowa
12.30 Sesja podsumowująca (tłumaczenie symultaniczne: EN/FR/DE/IT/PL na EN/FR/PL)


 • Sylvie Vlandas, Dyrektoriat Generalny d/s Edukacji i Kultury, Komisja Europejska,

 • Dr Michał Boni, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa RM,

 • Jillian van Turnhout, Wiceprzewodnicząca EKES-u,

 • Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.

Przyjęcie deklaracji końcowej


13.00 Konferencja prasowa

Europejskie Forum Obywatelskie
Ku solidarnej Europie

Młodzież, solidarność międzypokoleniowa oraz Europa jutra
Wrocław, 19-20 czerwca 2008 r.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Europejskie Forum Obywatelskie jest otwartym spotkaniem przedstawicieli instytucji europejskich, rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, środowisk naukowych, biznesowych


i pozarządowych. Włączając się do trwającej w Europie debaty, uczestnicy dyskutować będą we Wrocławiu na 10 tematów.
Każdy uczestnik weźmie udział w pracach 2 grup roboczych (jeden temat z sesji porannej i jeden
z sesji popołudniowej.
Praca w grupach roboczych będzie moderowana. Po każdej sesji moderator będzie poproszony
o wypunktowanie podstawowych kwestii poruszonych w czasie debaty (1 strona maszynopisu). Następnego dnia, 20 czerwca (piątek) odbędzie się głosowanie uczestników nad rekomendacjami dotyczącymi 3 najbardziej istotnych zagadnień pomocnych w zdefiniowaniu głównego przesłania Forum oraz odnoszącymi się do modelu Europy solidarnej. Zagadnienia te zostaną przedstawione podczas sesji plenarnej i towarzyszącej im debaty. Staną się także podstawą deklaracji końcowej Forum.
Deklaracja końcowa zostanie przesłana wszystkim uczestnikom, zainteresowanym stronom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, krajowym radom społeczno-gospodarczym
oraz partnerom instytucjonalnym UE. Uczestnicy Forum zostaną także poproszeni o rozpowszechnienie deklaracji.

1 Do uwagi moderatorów: o 16.30 będą miały miejsce sprawozdania prowadzących debatę/moderatorów oraz przekazanie rekomendacji do tłumaczenia (PL/EN/FR).


rue Belliard 99 – B-1040 Bruksela – tel. +32 (0)2 546 90 11 – faks +32 (0)2 513 48 93 – internet http://www.eesc.europa.eu
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość