Plan II międzynarodowej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”Pobieranie 205.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar205.15 Kb.


PLAN II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Bezpieczeństwo ZDROWOTNE – ujęcie INTERDYSCYPLINARNE

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia24 marca 2015 (wtorek)


Od 1500 Przyjazd, rejestracja i kwaterowanie gości konferencji SEKRETARIAT– hol w ST. BRUNO HOTEL****


25 marca 2015 (środa)


700 – 1000 Śniadanie

800 – 1000 Rejestracja uczestników, sprawy organizacyjne SEKRETARIAT – hol w ST. BRUNO HOTEL****

1000 – 1030 POWITANIE UCZESTNIKÓW, WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE,

ROZPOCZĘCIE OBRAD

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – dr Andrzej ZDUNIAK

Dziekan Wydziału NAUK Społecznych w Giżycku – dr Helena MAREK

Przewodnicząca Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Ewa MISTERSKAPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Natalia FECHNER

1030 – 1200 Pierwsza sesja obrad plenarnych

współprzewodniczą: prof. zw. dr hab. Jerzy T. MARCINKOWSKI, dr Helena MAREK, dr Kinga MRUCZYK

L.P.

TEMAT WYSTĄPIENIA

AUTOR

INSTYTUCJAKryzys życiowy jest cool

GRUSZEWSKA Sławomira Anna prof. dr hab.

Uniwersytet SzczecińskiBezpieczne produkty pszczele

ARSZUŁOWICZ Artur lek. wet.

Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”Żywieniowe uwarunkowania aktywności seksualnej. Z przymrużeniem oka

ŁUKASIK Izabella dr hab.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Czy suplementacja diety podczas ciąży jest konieczna i bezpieczna?

MIZGIER Małgorzata dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuKryptonim „Gulasz”, „Mrożonka”, „Tucznik” – wybrane sprawy operacyjnego sprawdzenia przez Służbę Bezpieczeństwa nieprawidłowości w zakładach mięsnych w okresie PRL

JASTRZĄB Łukasz dr

PAN Biblioteka Kórnicka

1200 – 1230 Przerwa na kawę

1230 –1430 druga sesja obrad plenarnych

współprzewodniczą: prof. dr hab. Ewa MISTERSKA, dr Irena SOROKOSZ, mgr Rafał SZPAKOWSKI

L.P.

TEMAT WYSTĄPIENIA

AUTOR

INSTYTUCJABezpieczeństwo zdrowotne wody

MARCINKOWSKI Jerzy T. prof. zw. dr hab.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuProcesy termiczne technologii żywności a chemiczne aspekty bezpieczeństwa żywności

BILLER Elżbieta dr hab. inż., prof. PWSIiP, OBIEDZIŃSKI Mieczysław prof. dr hab. inż., WASZKIEWICZ-ROBAK Bożena prof. dr hab. inż., OBIEDZIŃSKA Agnieszka dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyBezpieczeństwo żywności poddanej obróbce radiacyjnej

BEDNAREK Stanisław dr hab.

Uniwersytet ŁódzkiPotencjalne właściwości kardioprotekcyjne białek i peptydów ryb

BORAWSKA Justyna dr inż.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZawartość azotanów w surowcach i przetworach mięsnych

CIERACH Marek prof. zw. dr hab. inż.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieDopalacze – palący problem

MRUCZYK Kinga dr inż.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

1430 –1530 Przerwa na obiad

1530 –1630 – „Spacer z historią Giżycka” – Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, dr Robert KEMPA – Krótka historia zamku oraz most obrotowy, Kanał Giżycki, Wzgórze św. Brunona


1700 – Giżycko nowym kurortem – prolog


UROCZYSTA KOLACJA

2000 – do ostatniego gościa i jeszcze trochę … (dla zadowolonych i …)


26 marca 2015 (czwartek)


700 – 930 Śniadanie

800 – 930 Rejestracja uczestników, sprawy organizacyjne SEKRETARIAT – hol w ST. BRUNO HOTEL****

930 – 1130 – WARSZTATY:

Najczęstsze przyczyny chorób i zaburzeń w organizmie człowieka oraz sposoby zapobiegania im. Prezentacja mikrokinezyterapii – metody rehabilitacji

Prowadzący: mgr Marek WALENDA

Po warsztacie istnieje możliwość skorzystania z zabiegu mikrokinezyterapii

930 – 1130 – OBRADY W SEKCJACH PROBLEMOWYCH

Sekcja problemowa 1: PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – SZANSE I ZAGROŻENIA

której przewodniczą: prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ, dr inż. Marek KARDAS, mgr inż. Monika PROTASIEWICZSekcja problemowa 2: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA A WYBORY KONSUMENCKIE I POSTAWY ŻYWIENIOWE

której przewodniczą: dr inż. Grzegorz ZAKRZEWSKI, dr Małgorzata MIZGIER, mgr Krzysztof SZAFRAŃSKISekcja problemowa 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – ASPEKTY PRAWNE

której przewodniczą: dr Łukasz JASTRZĄB, lek. med. Łukasz PILARZ, mgr Artur BĄK1130 – 1200 Przerwa na kawę

1200 – 1400 TRZECIA sesja obrad plenarnych

współprzewodniczą: prof. zw. dr hab. Stanisław WIETESKA, dr Iwona GRZELCZAK, mgr inż. Marika KLICIŃSKA

L.P.

TEMAT WYSTĄPIENIA

AUTOR

INSTYTUCJABezpieczeństwo w tratwie ratunkowej

ZAKRZEWSKI Grzegorz dr inż.

SZULCA Magdalena mgr

PIOTROWSKI Andrzej dr


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuŻywienie załóg okrętowych w portach i na morzu

BURSZTYŃSKI Andrzej dr hab.

Akademia Marynarki Wojennej w GdyniGMO a bezpieczeństwo żywności

PLUTA Antoni dr hab., prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieZaburzenia odżywiania u chorych na młodzieńczą skoliozę idiopatyczną. Czynniki ryzyka

MISTERSKA Ewa dr hab.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuAspekty jakości żywności przy outsourcowanej usłudze żywieniowej

KŁOBUKOWSKI Filip mgr inż.

Gdański Uniwersytet MedycznyAspekty jakości żywności tradycyjnej i regionalnej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

SPIEL Jadwiga dr inż.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1400 –1500 Przerwa na obiad1530 – 1800 – OBRADY W SEKCJACH PROBLEMOWYCH

Sekcja problemowa 1: PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – SZANSE I ZAGROŻENIA

której przewodniczą: prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ, dr inż. Marek KARDAS, mgr inż. Monika PROTASIEWICZSekcja problemowa 2: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA A WYBORY KONSUMENCKIE I POSTAWY ŻYWIENIOWE

której przewodniczą: dr inż. Grzegorz ZAKRZEWSKI, dr Małgorzata MIZGIER, mgr Krzysztof SZAFRAŃSKISekcja problemowa 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – ASPEKTY PRAWNE

której przewodniczą: dr Łukasz JASTRZĄB, lek. med. Łukasz PILARZ, mgr Artur BĄK1530 – 1800 – SPACER PO GIŻYCKU – Zwiedzanie Twierdzy Boyen –

Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, dr Robert Kempa

kolacja przy ognisku

2000 do białego rana (dla chętnych i wytrwałych…)


27 marca 2015 (piątek)


700 – 1000 Śniadanie

800 – 1000 Rejestracja uczestników, sprawy organizacyjne SEKRETARIAT

1000 – 1300 CZWARTA sesja obrad plenarnych

współprzewodniczą: dr Natalia FECHNER, dr Lidia MAREK, dr Jakub KUFEL

L.P.

TEMAT WYSTĄPIENIA

AUTOR

INSTYTUCJAOtyłość i nadwaga u dziecka w wieku wczesnoszkolnym a jego funkcjonowanie w różnych środowiskach wychowawczych

PAWŁOWSKA Róża dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w PoznaniuŻycie z bulimią. Studium indywidualnego przypadku

JUNDZIŁŁ Elżbieta dr

Ateneum – Szkoła Wyższa GdańskMarnowanie żywności przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

KOWALEWSKA Maria mgr inż.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieZaburzenia żywieniowe studentów kierunków pedagogicznych i młodzieży licealnej a radzenie sobie ze stresem Cz. 1.

SOROKOSZ Irena dr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ElbląguZaburzenia żywieniowe studentów kierunków pedagogicznych i młodzieży licealnej a radzenie sobie ze stresem Cz. 2.

KIJOWSKA Iwona dr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ElbląguWspółczesne zagrożenia młodzieży - uwagi o edukacji zdrowotnej

MAREK Lidia dr

Uniwersytet Szczeciński

1300–1330 PODSUMOWANIE I OFICJALNE ZAKOŃCZENIE OBRADSprawozdania z obrad w sekcjach problemowych

Przewodniczący obradom w sekcjach problemowychOficjalne zakończenie Konferencji i zaproszenie na następną w 2016 roku

ZDUNIAK Andrzej dr
MAREK Helena dr
FECHNER Natalia dr

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w GiżyckuPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

1330 –1430 ObiadSESJE OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH
sekcja problemowa nr 1: ProduKTY ŻYWNOŚCIOWE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – Szanse i ZAGROŻENIA

Obradom WSPÓŁPRZEWODNICZĄ: prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ, dr inż. Marek KARDAS, mgr inż. Monika PROTASIEWICZ

uwaga: Lista osób ułożona jest alfabetycznie, kolejność wystąpień każdorazowo będzie uzgadniana przez prowadzących obrady

Lp

Autor

Instytucja

Tytuł  referatu  (komunikatu)

1

BAKUNOWICZ Grigorij W. Doc dr

Kaliningradzka Filia Sankt Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego
2

BIEGAJ Mateusz mgr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akwakultura a gospodarka rybacka w kontekście ekologicznym

3

BORYS Szymon mgr inż., KACZMAREK Wojciech dr inż.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wykorzystanie robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym

4

BUKOWSKA Blanka lek. wet.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kwas foliowy a rozszczep podniebienia u psów

5

CABAJ Robert mgr inż.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Mąka pszenna i płatki owsiane jako środowisko rozwoju trojszyka ulca Tribolium confusum Duv

6

DAREWICZ Małgorzata prof. zw. dr hab. inż., IWANIAK Anna dr hab. inż., prof. UWM, PROTASIEWICZ Monika mgr inż.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Charakterystyka peptydów smakowych potencjalnie uwalnianych z białek pszenicy

7

GARBACZ Jerzy prof. dr hab.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
8

GODYŃ Piotr mgr

Uniwersytet Opolski

Izotopy promieniotwórcze w żywności

9

HEITZMAN Małgorzata, KĘDZIAK Justyna, KRYSIAK Wiesława dr hab. inż.

Politechnika Łódzka, Kolegium Towaroznawstwa

Wpływ surowców i warunków procesy na jakość wybranych produktów spożywczych

10

KIBYSZ Anatolij I. Doc dr

Kaliningradzka Filia Sankt Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego
11

KOBYLIŃSKA Iwona mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Interakcje leków ze składnikami pożywienia

12

KOWALCZYK Dariusz dr inż.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Folie aktywne z mleczanu chitozanu i innych polimerów naturalnych

13

KUZIN Vladimir

Kaliningrad State Technical Univercity

Fishing industry as an element of food security

14

MARCINEK Katarzyna mgr inż.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ocena spożycia wapnia i jego zawartości we włosach u dzieci od 1 do 4 roku życia

15

PACHOCKA Lucyna dr

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Poradnia Chorób Metabolicznych

Analiza sposobu żywienia pacjentów z zespołem metabolicznym

16

PILARSKA Agnieszka mgr

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zróżnicowanie przestrzenne zapadalności na wybrane zakażenia i zatrucia pokarmowe w Polsce

17

PILARSKA Agnieszka mgr

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kartograficzne i infograficzne ujęcia historycznych epidemii cholery

18

PYSZNIAK Joanna mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
19

ROBAKOWSKA Marlena dr ZARZECZNA-BARAN Marzena dr

Gdański Uniwersytet Medyczny

Żywność modyfikowana genetycznie – aspekty ekonomiczne i zdrowotne

20

SZMURŁO Zbigniew T. dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Kuchnia ormiańska - specyfika, uwarunkowania historyczne a współczesność

21

SZYMAŃSKA Ewa mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
22

SZYMONIK Anna mgr

Politechnika Częstochowska

Absorbcja na przemysłowych węglach aktywnych ibuprofenu sodu

23

ŚMIDOWICZ Angelika mgr inż.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poziom immunoglobuliny IgG a stan odżywienia osób dorosłych

24

TARNIONEK Martyna

Centrum Medyczne Twój Doktor J.Dańczak, M.Tarnionek, F.Tarnionek S.C.
25

WALENTYNOWICZ Agnieszka mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
26

ZIELIŃSKA Maria mgr

Uniwersytet Opolski

Metale ciężkie w żywności

27

ŻOCHOWSKI Dariusz mgr

DORSIM Sp. z o.o., PWSZ Płock

Żywienie i suplementacja krzemem jako element czynnej profilaktyki zdrowia społeczeństwa.

sekcja problemowa nr 2: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA A WYBORY KONSUMENCKIE I POSTAWY ŻYWIENIOWEObradom WSPÓŁPRZEWODNICZĄ: dr Lidia MAREK, dr Małgorzata MIZGIER, mgr Krzysztof SZAFRAŃSKI

uwaga: Lista osób ułożona jest alfabetycznie, kolejność wystąpień każdorazowo będzie uzgadniana przez prowadzących obrady

Lp

Autor

Instytucja

Tytuł  referatu  (komunikatu)

1

BASSA Bożena dr

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zaburzenia odżywiania a rodzicielstwo

2

BECK Oliwia mgr

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Funkcjonowanie poznawcze osób w podeszłym wieku a sposób odżywiania

3

BILLER Elżbieta dr hab. inż., prof. PWSIiP, OBIEDZIŃSKI Mieczysław prof. dr hab. inż., WASZKIEWICZ-ROBAK Bożena prof. dr hab. inż., OBIEDZIŃSKA Agnieszka dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Autentyczność żywności a aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumenta

4

BITÓOVÁ Miriam mgr TOMKULIAKOVÁ Ružena mgr, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ochrana života a zdravia v kontexte primárneho vzdelávania na Slovensku

5

CIPORA Elżbieta dr

KONIECZNY Magdalena dr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych w Polsce

6

CZEKAŁA Anna mgr inż.

Akademia Obrony Narodowej

Determinanty wyboru żywności przez konsumenta

7

DĘBOWSKA Justyna lic.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania

8

GĄTAREK Izabela dr

Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

„Oskarżeni o otyłość”. Czy żywienie i żywność to jedyni winni?

9

JARUSZEWSKI Waldemar Kryspin dr inż.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Zdrowie jednostki, jako element kapitału ludzkiego

10

KARDAS Marek dr inż.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zachowania żywieniowe osób uprawiających wybrane dyscypliny sportowe

11

KAZANIECKA Anna mgr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sposób odżywiania gracza

12

KLICIŃSKA Marika mgr inż.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Perspektywy rozwoju żywności wygodnej

13

KOPER Wojciech mgr inż.

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

Zespół PIS MSW n/o woj. kujawsko-pomorskiegoOgnisko epidemiczne zatrucia pokarmowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wywołane gronkowcami

14

KWASEK Mariola dr hab. inż. OBIEDZIŃSKA Agnieszka dr inż.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności – PIB

Bezpieczeństwo żywności jednym z filarów bezpieczeństwa żywnościowego

15

MAREK Helena dr,

ZDUNIAK Andrzej dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Samoświadomość żywieniowa studentów

16

MARYNIACZYK Martyna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

„Chcę mieć anoreksję” – zaburzenia odżywiania poważnym problemem licealistów

17

MAZUR Magdalena mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Ortoreksja jako zagrożenie zdrowotne współczesnego człowieka

18

OCZKOWICZ Aleksandra mgr

Politechnika Śląska

Droga ku bezpieczeństwu i jakości żywienia w XXI wieku w myśl idei ruchu i organizacji Slow Food.

19

POBIEDZIŃSKA Karolina mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Problem żywieniowy we współczesnych rodzinach dysfunkcyjnych

20

POBIEDZIŃSKA Karolina mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Społeczna akceptacja a zaburzenia odżywiania we współczesnym świecie, przyczyny i konsekwencje

21

PŁOCKI Rafał mgr

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów

22

STARIK Natasza dr

SZAFRAŃSKI Krzysztof mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wywieranie wpływu na konsumenta na przykładzie reklamy wybranej grupy produktów spożywczych

23

SZCZEPAŃSKA Elżbieta dr

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Spożycie produktów typu fast food przez młodzież

24

SZTAJERSKA Dobrochna mgr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Żywność funkcjonalna w dorobku różnych dziedzin i obszarów zainteresowań

25

ULANOWICZ Natalia mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka

26

WALENDA Alicja dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Polityka szkoły w zakresie zdrowego żywienia jako element edukacji zdrowotnej

27

WĘGLARZ Teresa mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożywania żywności wysoko przetworzonej

sekcja problemowa nr 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA – ASPEKTY PRAWNEObradom WSPÓŁPRZEWODNICZĄ: dr Łukasz JASTRZĄB, lek. med. Łukasz PILARZ, mgr Artur BĄK

uwaga: Lista osób ułożona jest alfabetycznie, kolejność wystąpień każdorazowo będzie uzgadniana przez prowadzących obrady

Lp

Autor

Instytucja

Tytuł  referatu  (komunikatu)

1

BĄK Artur mgr

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Prawo do informacji jako fundament bezpieczeństwa w obrocie żywnością

2

BESZTAK Jarosław mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce po 1989 roku

3

BOLEWSKI Andrzej dr inż.

Wyższa Szkoła Bezpieczęństwa z siedzibą w Poznaniu

Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania w tym zakresie instytucji administracji publicznej na szczeblu powiatu

4

CICHOWSKA Jolanta dr

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
5

CIECHALSKI Jerzy mgr

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
6

CZYŻYDŁO Klemens dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Global response to epidemic threats - beetween national and transnational security

7

FECHNER Natalia dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością na chińskim rynku

8

GRUSZCZYŃSKI Krzysztof Jerzy dr

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Legal framework of GMO in USA, UE and Poland

9

GRZELCZAK-MIŁOŚ Iwona dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Bezpieczeństwo żywienia w placówkach oświatowych jako problem gminy

10

JANUSZKIEWICZ Maciej mgr

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Stan prawny a praktyka – procedury w zakresie zabezpieczenia f-szy policji w zaopatrzenie żywnościowe podczas operacji policyjnych

11

KOPROWSKI Tomasz ppłk mgr ZINIEWICZ Monika A. dr inż.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku

Ochrona ujęć wody z perspektywy zarządzania kryzysowego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

12

KOSTRZEWA Julita mgr inż.

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

Zespół PIS MSW n/o woj. warmińsko-mazurskiego


13

KUFEL Jakub dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Gospodarka w stanie niedoboru. Bezpieczeństwo zdrowotne robotników u schyłku dekady Edwarda Gierka w optyce opozycji demokratycznej.

14

MAZYLIS Liudas prof. dr

STEIKUNIENE Asta

Vyyautas Magnus University, Aleksandras Stulginskis Universyty, Lithuania

Genetically Modified Organisms and Genetically Modified Products: Lithuania’s Case

15

MIKOŁAJCZAK Stanisław dr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie krajowym Republiki Białoruś

16

MIKUŁA Natalia lic.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Normy wyżywienia otrzymywanego przez policjantów w służbie kandydackiej.

17

PIEKARCZYK Sławomir mgr

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywnośi i żywienia – kamień milowy w walce z otyłością dzieci i młodzieży?

18

PIEKARSKA Elżbieta lek.wet.

Wojewódzki Ispektorat Weterynarii
19

PILARZ Łukasz lek. med.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Produkty z pogranicza w polskim prawie żywnościowym – problemy klasyfikacyjne

20

PILARZ Łukasz lek. med.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Żywność bezglutenowa – wybrane aspekty prawne

21

STAROWICZ Piotr mgr

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The most common faults of food safety in grocery stores according to HACCP audits

22

SZPAKOWSKI Rafał mgr, DYKOWSKA Grażyna dr, FRONCZAK Adam dr hab.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Europejski system zapobiegania incydentom w zakresie bezpieczeństwa żywności: RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed

23

SZYMANIAK Anna mgr

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
24

WRZEŚNIEWSKA-WAL Iwona dr n. prawn., lek. med.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Bezpieczeństwo prawne żywności GMO. Nowe przepisy ułatwiające zakaz upraw GMO

25

WIETESKA Stanisław prof. zw. dr hab.

Uniwersytet Łódzki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów za szkody wyrządzone niebezpiecznym produktem żywnościowym w Polsce

26

ZAJĄC Patrycja mgr

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Idea i założenia systemu HACCP


ORGANIZATOR:PATRONAT HONOROWY:


Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian PODZIEWSKI

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji 


Europejskiej w Polsce
Ewa SYNOWIEC

Starosta Powiatu Giżyckiego 


Wacław STRAŻEWICZ

Burmistrz Giżycka


Wojciech Karol IWASZKIEWICZ

Prezes Agencji Rynku Rolnego 


mgr inż. Radosław SZATKOWSKI


Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO

Prezes Zarządu Polskiej Izby  Produktu 


Regionalnego i Lokalnego 
Izabella BYSZEWSKA

Warmińsko-Mazurski Państwowy 


Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
 lek. wet. epidemiologii i higieny Janusz DZISKO
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej


Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof KORDEL


Instytut Bezpieczeństwa
prof. dr hab. Ilona WALKOWSKA


Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich "Polanka"


Piotr SKORUPA

Prezes "Szpitala Giżyckiego"


Sp. z o.o.
Anetta GAWEŁ
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień 


i Integracji Społecznej
Ewa OSTROWSKADyrektor Centrum Promocji 


i Informacji Turystycznej
dr Robert KEMPA
PATRONAT MEDIALNY:

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy