Strona główna

Plan kontroli na 2010 r


Pobieranie 0.8 Mb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5
Załącznik Nr 4

Plan kontroli na 2010 r.


w jednostkach organizacyjnych innych, niż wymienione w załącznikach 1, 2 i 3 (łącznie z podaniem podstawy prawnej)


Lp.

Cel, przedmiot i zakres kontroli

podstawa prawna

(problematyka kontroli)


Jednostki lub komórki organizacyjne przewidziane do kontroli

Przewidywany termin kontroli (miesiąc)

Forma kontroli:

- kompleksowa

- problemowa

- sprawdzającaUwagi

1

2

3

4

5

6

W zakresie działalności tłumaczy przysięgłych

1

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.).Działalność 10 tłumaczy przysięgłych

styczeń - grudzień

problemowa
W zakresie infrastruktury

1.

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019), art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu Miejska Spółka Wodna w Raciborzu

czerwiec - lipiec

problemowa
Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku Białej Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Czechowicach-Dziedzicach

czerwiec - lipiec

problemowa
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czerwionce Leszczynach Gminno Miejska Spółka Wodna w Czerwionce Leszczynach; Spółka Wodna w Mikołowie- Paniowach

czerwiec - lipiec

problemowa
Bieruńska Spółka Wodna w Bieruniu

czerwiec - lipiec

problemowa
2.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia – art. 39h ustawy o transporcie drogowym

Ośrodek Szkolenia Kierowców Spółdzielnia Pracy „Oświata” Katowice ul. Mickiewicza 28 / 7

luty

problemowa
Ośrodek Szkolenia Kierowców Stanisław Wszołek, Mysłowice

ul. Bernarda Świerczyny 72marzec


problemowa
3.

Kontrola kursów dokształcających kierowców przewożących

rzeczy oraz kierowców przewożących osoby – art. 39b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 2088) w związku z art. 7 i 8 ustawy z 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. Nr 235. poz. 1701)
Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Bielsku – Białejkwiecień

problemowa
4.

Realizacji zadań zawartych w art. 17 pkt 1 ustawy z 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 12 poz. 67)


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

maj

problemowa
5.

Ocena organizacji ruchu na drogach – art. 10 ustawy

Prawo o ruchu drogowymStarostwo Powiatowe w Myszkowie

maj

problemowa
Urząd Miasta w Jaworznie

sierpień

problemowa
W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

1

Sprawdzenie poprawności wykonywania zadań z dziedziny obronności państwa oraz ocena stanu przygotowań przedsiębiorstwa do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii II w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Przedmiotowy zakres kontroli:

  1. organizacja przygotowań obronnych
    w przedsiębiorstwie,

  2. organizacja i przygotowanie kierowania specjalnie tworzoną jednostka zmilitaryzowaną

  3. przygotowanie szczególnej ochrony obiektu.

Podstawa prawna: § 4 pkt 10 i pkt 11 w związku z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16,poz. 151 z późn. zm.)

ALKAT” Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie


Oddział w Dąbrowie Górniczej

czerwiec

problemowa
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
w Katowicach

wrzesień

problemowa
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
w Częstochowie

listopad

problemowa

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie

październik

problemowa

2

Kontrola przechowywania, utrzymania i wymiany składników wchodzących w skład zestawów medycznych „TRIAGE”

Podstawa prawna: § 4 pkt 6 b i w związku z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16,poz. 151 z późn. zm.)

Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

wrzesień

problemowa

Pogotowie Ratunkowe
w Częstochowie

listopad

problemowa
3

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych poznaczonych do użytku cywilnego.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)„Piro – Tech” - Musiał Jerzy ul. Roździeńska 27B
40-382 Katowice

luty

problemowa

Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1
40-166 Katowice

marzec

problemowa
„Goldregen” - Grzegorz Sitak ul. Karłowatej Sosny 8
42-256 Olsztyn

kwiecień

problemowa

„EXPLO - HEN” Krystian Hennek ul. Boh. Monte Cassino 5 40-231 Katowice

czerwiec

problemowa

PRB-W „Dynamex” S. C. Zygmunt Niedźwiedź Stanisław Graboś ul. Wiejska 5
40-108 Katowice

wrzesień

problemowa
Firma Handlowa „Grom” Kamila Woźniak Rynek Wieluński 12 42-217 Częstochowa


październik

problemowa


Nie posiada pozwolenia Wojewody, posiada koncesję MSWiA

„DABI” Adam Kowalik ul. Reymonta 28
41-200 Sosnowiec

listopad

problemowa


Nie posiada pozwolenia Wojewody, posiada koncesję MSWiA

4

Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w wojewódzkich formacjach obrony cywilnej.

Podstawa prawna: Zarządzenia Wojewody Śląskiego powołujące przedmiotowe formacje:

Zarządzenie Nr 355/2003 Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – Drużyny ratownictwa górskiego i speleologicznego;

Zarządzenie Nr 305/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej formacji obrony cywilnej – plutonu identyfikacji ofiar katastrofalnych zdarzeń;

Zarządzenie Nr 255/05 Wojewody Śląskiego – Szefa obrony cywilnej województwa z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania;

oraz Rozporządzenie RM z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850.


Grupa Jurajska GOPR

42-345 Kroczyce

Podlesice 5


kwiecień

problemowa
Śląski Uniwersytet Medyczny
Pluton Identyfikacji Ofiar Katastrofalnych Zdarzeń

40-055 Katowice

ul. Poniatowskiego 15


maj

problemowa
Wojewódzka Kompania Analiz Laboratoryjnych

40-957 Katowice,ul. Raciborska 39


lipiec

problemowa
5

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydanych orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

Podstawa prawna: § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm. oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa - Dz. U. Nr 160, poz. 1563.

Agnieszka Miklewska Gabinet Psychologiczny
ul. Kilińskiego 166
42-218 Częstochowa

wrzesień

problemowa
Hanna Bemben Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Willowa 2a
43-309 Bielsko-Biała

wrzesień

problemowa
6

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydanych orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

Podstawa prawna: § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich
i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa -Dz. U. Nr 160, poz. 1563.

Małgorzata Iwaniuk Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice

listopad

problemowa
7

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydanych orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Podstawa prawna: § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - Dz. U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.

Romuald Gajewski Al. Niepodległości 30
42-216 Częstochowa ul. Staszica 76
i
Brzeziny Kolonia
42-263 Wrzosowa

grudzień

problemowa
8

Kontrola sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych na stadionach, obiektach lub na terenach znajdujących się w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – Dz. U. Nr 62, poz. 504.

Prezydent Miasta Bielsko-Biała
Pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
(dotyczy: Stadionu BKS Bielsko-Biała przy ul. Rychlińskiego 19)

marzec

problemowa
Prezydent Miasta Bytom
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(dotyczy: Stadionu Ruch Radzionków
przy ul. Narutowicza)

marzec

problemowa
Prezydent Miasta Bytom
ul. Parkowa
41-902 Bytom
(dotyczy: Lodowiska Sztucznego OSiR przy ul. Pułaskiego 71)

marzec

problemowa
Marszałek Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
(dotyczy: Stadionu Śląskiego
w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 10)

kwiecień

problemowa
Prezydent Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
(dotyczy: Stadionu KS Ruch Chorzów przy ul. Cichej 6)

kwiecień

problemowa
Prezydent Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(dotyczy: Hali Polonia Częstochowa przy ul. Dekabrystów 43)

maj

problemowa
Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice (dotyczy: stadionu Piast Gliwice przy ul. Okrzei 20)

maj

problemowa
Prezydent Miasta Jaworzno
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno
(dotyczy: stadionu GKS Victoria Jaworzno przy ul. Krakowskiej 8)

czerwiec

problemowa
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
(dotyczy: Dużej Hali PWS Spodek przy Al. Korfantego 35)

czerwiec

problemowa
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
(dotyczy: Lodowiska Jantor
przy ul. Nałkowskiej)

czerwiec

problemowa
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
(dotyczy: Hali Lodowiska w PWS Spodek
przy Al. Korfantego 35

lipiec

problemowa
Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
(dotyczy: Stadionu GKS Katowice przy ul. Bukowej 1)

lipiec

problemowa
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik (dotyczy: terenu rynku w Rybniku)

lipiec

problemowa
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
(dotyczy: Stadionu MOSiR Rybnik przy ul. Gliwickiej 72)

lipiec

problemowa
Prezydent Miasta Sosnowca
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
(dotyczy: Stadionu Ludowego
w Sosnowcu
przy ul. Kresowej)

sierpień

problemowa
Prezydent Miasta Sosnowca
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
(dotyczy: Stadionu Zimowego Sosnowiec przy ul. Zamkowej)

sierpień

problemowa
Prezydent Miasta Sosnowca
Al. Zwycięstwa 20,
41-200 Sosnowiec
(dotyczy: Hali MOSiR Sosnowiec przy ul. Żeromskiego)

sierpień

problemowa
Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
(dotyczy: Stadionu MOSiR Tychy przy ul. Edukacji 9)

wrzesień


problemowa


Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
(dotyczy: lodowiska MOSiR Tychy przy ul. Gen. Ch. De Gaullea 2)

październikproblemowa


Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
(dotyczy Stadionu MOSiR Odra Wodzisław
przy ul. Bogumińśkiej 8)

listopad

problemowa
Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
(dotyczy Stadionu KS Górnik Zabrze przy ul. Roosevelta 8)

listopad

problemowa
Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego
ul. Damrota 16
40-022 Katowice
(dotyczy Stadionu Klubu Sportowego Rozwój
przy ul. Zgody 28 w Katowicach)

grudzień

problemowa
Prezydent Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa (dotyczy Stadionu Raków, ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie)

grudzień

problemowa

W zakresie polityki społecznej

1

Merytoryczna ocena realizacji Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi w Zakresie Pomocy Społecznej w związku z umową zawartą z Wojewodą Śląskim. Podstawa prawna: art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic „17 - tka”, Rybnik, ul. Plac Pokoju 1

styczeń

problemowa

Kontrola łączona - wspólnie z Wydziałem Kontroli i Audytu.
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość