Strona główna

Plan metodyczny lekcji otwartej z matematyki klasa: V czas trwania: 45 minut Blok tematyczny


Pobieranie 98.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar98.37 Kb.

PLAN METODYCZNY

LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI
Klasa: V

Czas trwania: 45 minut

Blok tematyczny: Ułamki dziesiętne.
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych

Cele ogólne:

  • Opanowanie umiejętności dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.Cele operacyjne:
Uczeń zna:

  • zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych,

  • tradycje wielkanocne,

  • zasady współpracy w grupie.

Uczeń rozumie:


  • rozumie porównywanie różnicowe.

Uczeń umie:

  • pamięciowo i pisemnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne,

  • obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów,

  • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,

  • analizować sytuację matematyczną przedstawioną w zadaniu matematycznym,

  • współpracować w grupie.


Metody: pogadanka, metody ćwiczebne, problemowa.

Formy pracy: zespołowa, grupowa.

Środki dydaktyczne:

-kartoniki- pisanki wielkanocne z działaniami, ułamkami dziesiętnymi i sylabami hasła-tematu lekcji.


- plansza- pisanka do wspólnego uzupełnienia na tablicy

- karty z zadaniami dla grup.


- przedmioty związane ze Świętami Wielkanocnymi: palemki, zajączki, pisanki, baranek,


Prowadząca : Anita Kusak, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Chocianowie.


Część zajęcia-


ogniwa

Czynności uczniów


Czynności

nauczyciela

Środki

dydaktyczne

Uwagi

docelowe

pośredniczące

Wstępna

1.Zapoznaje się z tematem lekcji.1.Dopasowuje ułamek do działania.

2.Po odwróceniu kartoników odczytuje hasło-temat lekcji.

„Poszukiwania Kurczaczka Wielkanocnego”.


1. Objaśnia wykonania zadania na tablicy.

2. Czuwa nad poprawnością jego wykonania.

3.Podaje temat lekcji.
Kartoniki- pisanki wielkanocne z działaniami matematycznymi,

Kartoniki- pisanki wielkanocne z ułamkami dziesiętnymi i sylabami hasła-tematu lekcji.

Po wejściu do sali uczniowie drogą losowania zostają podzieleni na grupy

Zał.1.
Główna

1.Zapoznaje się z zasadami poszukiwania Kurczaczka Wielkanocnego

1. Rozwiązuje zadania matematyczne z wykorzystaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych


1.Słucha objaśnień nauczyciela.

2. Zapoznaje się z planszą- pisanką.

1.W zadaniu zielonej pisanki

uczniowie podkreślają ułamki, których suma lub różnica jest równa podanym wartościom.Zał.2.

2.W zadaniu palemki wielkanocnej

uczniowie odgadują zasadę obliczania kolejnych liczb i uzupełniają liczby w prostokątach. Zał.3.

3.W zadaniu zajączka uczniowie obliczają łączną wagę artykułów wielkanocnych, korzystając z informacji podanych na rysunku. Zał.4.

4. W zadaniu baranka wielkanocnego uczniowie obliczają koszty zakupów i resztę zgodnie z warunkami zadania tekstowego. Zał.5.

1. Przedstawia zasady poszukiwania Kurczaczka Wielkanocnego

2. Przypomina zasady pracy w grupie.
1.Objaśnia sposób wykonania zadań

2.Nadzoruje pracę uczniów.

3.Ocenia poprawność wykonania zadań.

4.Przyznaje punkty-jajeczka wielkanocne grupom.

5. Nadzoruje wspólne uzupełnianie pisanki wielkanocnej i dojście do celu.


Plansza- pisanka.


karty z zadaniami dla grup,

Plansza- pisanka

do wspólnego uzupełnienia na tablicy

Plansza podzielona na cztery pola, na których uczeń umieszcza po jednym puzzelku po każdym zadaniu.


Po dwóch zadaniach robimy przerwę śródlekcyjną

Po uzupełnieniu

planszy-pisanki, odwracamy ją na drugą stronę i otrzymujemy poszukiwanego kurczaczka wielkanocnego.

Końcowa

Podsumowuje wiadomości z lekcji.


1.Uczestniczy w zabawie „Głuchy telefon”.1. Przypomina zasady zabawy i nadzoruje zabawę.2.Ocenia poprawność odpowiedzi.Praca domowa

podstawowa

Oblicza kolejne sumy i różnice. Wpisuje wyniki w puste miejsca. Odczytuje hasło

ponad-podstawowa

Rozwiązuje zadanie tekstowe.


Ocena

zajęć

dobre aspekty
słabe aspekty
wnioskiZał.1.
Zadanie do wspólnego wykonania na tablicy na początku lekcji.

Polecenie dla ucznia

Wykonaj w pamięci działania. Dopasuj działanie do wyniku. Wyniki ustaw w kolejności rosnącej. Odwróć kartoniki i odczytaj hasło-temat lekcji.
Kartoniki jednostronne:


0,5

1,05

1,0

4,22

2,0

0,3

8,8

1,1

3,5

0,75

8,6

0,48

6,6


Kartoniki dwustronne


KI

CZA

KUR

WIEL

NIA

KA

NE

0,3+0,2

2,4-1,3

0,85+0,2

3,7- 0,2

0,4+0,6

8,44-4,22

7,2+1,4KA

SZU

PO

NOC

GO

WA

3,3-1,3

0,12+0,36

0,25+0,05

1,2+5,4

9-0,2

0,25+0,5


Prawidłowe ułożenie:


0,25+0,05

0,3

PO

0,12+0,36

0,48

SZU

0,3+0,2

0,5

KI

0,25+0,5

0,75

WA

0,4+0,6

1,0

NIA

0,85+0,20

1,05

KUR

2,4-1,3

1,1

CZA

3,3-1,3

2,0

KA

3,7-0,2

3,5

WIEL

8,44-4,22

4,22

KA

1,2+5,4

6,6

NOC

7,2+1,4

8,6

NE

9-0,2

8,8

GOZał.2.
Zadanie zielonej pisanki:

Podkreśl ułamki , których suma lub różnica jest równa podanym wartościom.


SUMA

1,22

0,42 5,3 1,2 0,7 0,1

RÓŻNICA

5,0

0,5 7,25 2,25 1,5 3,5

SUMA

4,0

0,35 0,65 1,2 1,8 0,5

RÓŻNICA

0,75

1,89 0,5 1,14 2,7Prawidłowa odpowiedź


SUMA

1,22

0,42 5,3 1,2 0,7 0,1

RÓŻNICA

5,0

0,5 7,25 2,25 1,5 3,5

SUMA

4,0

0,35 0,65 1,2 1,8 0,5

RÓŻNICA

0,75

1,89 0,5 1,14 2,7


Zał.3.
Zadanie palemki wielkanocnej:
Odgadnij zasadę obliczenia kolejnych liczb i uzupełnij liczby w prostokątach. Konieczne obliczenia możesz wykonać pod rysunkiem

Zał.4.
Zadanie zajączka:
Skorzystaj z informacji podanych na rysunku i oblicz, ile ważą łącznie zajączek i kurczaczek wielkanocny, jeżeli pisanka waży 0,05 kg.

+ = 0,60kg

+ = 0,15kg

+ =… kg = …dagZał.5.
Zadanie baranka wielkanocnego:
Kasia i Małgosia robiły ostatnie zakupy wielkanocne. Kasia kupiła koszyczek, baranka, i palemkę wielkanocną. Małgosia kupiła zajączka, serwetkę i barwniki do jajek.

Ile wydała na zakupy każda z dziewczynek? Ile reszty otrzymały, jeżeli razem miały banknot pięćdziesięciozłotowy?


CENNIK:

Koszyczek

Palemka

Świeczka

Serwetka

Barwniki do jajek

Ozdoba na okno

Zajaczek

baranek

Pistolet na wodę

Komplet:solniczka+pieprzniczka

10,40 zł

2,55 zł

1,20 zł

4,99 zł

1,20 zł

3,70 zł

1,85 zł

1,50 zł

4,50 zł

6,00 zł


Rozwiązanie:


Odpowiedź:

Zadanie domowe:
Poziom podstawowy

Zadanie1

Wykonaj obliczenia. Pod wynikami wpisz pasujące sylaby, które utworzą hasło(czytane pionowo).Działanie


Wynik

Sylaba hasła

(3,4+2,5)-0,4=1,5+(8,5-3,2)=(7,7-2,7)+2=(2,1+3,3)+(10-7,2)=(8- 4,3)+5,75=15-(5,5-2,25)=4,75+5,25+3,8=
JUŻ=5,5, WIEL=9,45, NIE=6,8, DŁU=7,5, =41, KA=12,25, GO=8,2, NOC=13,8

Poziom ponadpodstawowy

Zadanie2

Rozwiąż zadanie z treścią
Wojtek wydał na zakupy wielkanocne 13,58 zł. Jego brat bliźniak wydał o 4,79 zł więcej. Ile otrzymali reszty z zakupów, jeżeli razem mieli banknot pięćdziesięciozłotowy?
Karta samooceny dla ucznia

Zaznacz x w wybranym okienku .


Jak pracowałem/łam ?

często

czasami

nigdy

Aktywnie uczestniczyłem/łam w pracy w mojej grupie.


Rozumiałem/łam zadania.


Przejmowałem/łam główną rolę w grupie.


Jestem zadowolony/na z efektów pracy mojej grupy.
Karta ewaluacji dla obserwatora

Zaznacz x w wybranym miejscu na tarczy.
W
IEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW


ŚRODKI DYDAKTYCZNE ATMOSFERA NA LEKCJI
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość