Plan pracy KadeciPobieranie 101.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar101.55 Kb.
Plan pracy - Kadeci

Wersja 1


data wydania 24.05.2008 r.

opracowanie: Aleksandra Piotrowska, Maciej Bolek, Radosław GockiCzas trwania zajęć: poniższy program przewidziany jest na trzynaście pełnych dni szkoleniowych

Uczestnicy: Kadeci – dzieci, które posiadają patent jungi żeglarskiego lub odbyły już staż jungowy i z przyczyn wieku nie mogły być zakwalifikowane na obóz żeglarskiCele szkolenia:

 • przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na poprzednich obozach oraz uzupełnienie jej o elementy zawarte w poniższym programie,

 • wypracowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia małego jachtu żaglowego o powierzchni ożaglowania nie wymagającej uprawnień żeglarskich, samodzielnego podejmowania decyzji oraz samodzielnego dowodzenia załogą

 • uświadomienie ogromnej roli współpracy i współdziałania w grupie jako podstawowego elementu bezpiecznego i przyjemnego żeglowania

 • przygotowanie kursantów do kursu na patent żeglarza jachtowego ze zwróceniem uwagi na te elementy szkolenia, które mogą ułatwić im późniejszą edukację żeglarską


Sprzęt szkoleniowy: dzieci pływają na małych jachtach dwużaglowych typu Monika; powierzchnia ożaglowania nie wymaga uprawnień żeglarskich; załogi składają się z 3 lub 2 osób; zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora

Kilka uwag:

 • tempo prowadzonych zajęć powinno zostać dostosowane do możliwości i wiedzy uczestników; program przewiduje określoną ilość czasu na poszczególne manewry praktyczne – ją również należy dostosować do tempa opanowywania ich przez dzieci;


 • aby urozmaicić zajęcia, ich temat czy hasło przewodnie można zapisywać różnymi kodami szyfrującymi i na początku rozwiązywać je w grupie

 • wszystkie rozwiązania techniczne, osprzęt jachtowy, rodzaje żagli, zjawiska meteorologiczne czy inne elementy programu szkolenia dla lepszego utrwalenia wiedzy należy ilustrować zdjęciami z czasopism czy prawdziwymi modelami

 • kolejność realizowanego materiału teoretycznego jest dowolna; nie powinna jednak być zmieniana w trzech pierwszych dniach szkoleniowychPlan pracy – Kadeci:


Data

Pora

Temat

Opis

Potrzebne materiały

Dzień 1

Dopołudnia

Zapoznanie z jachtem typu Monika

 • przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie i kei

 • nauka poprawnej obsługi osprzętu jachtowego i wyposażenia

 • kontrola żagli i szotów

 • nauka prawidłowego klarowania jachtu; kar pod okiem instruktora

UWAGA! wszystkie elementy powinny być połączone ze wstępną powtórką nazewnictwa

Popołudniu

Nauka prawidłowego wiosłowania

 • przypomnienie zasad prawidłowego wiosłowania wraz z komendami

 • przypomnienie najbardziej podstawowych węzłów

 • przypomnienie zasad pracy steru

 • manewr podejścia i odejścia od kei na pagajachWieczorem

Co wiemy o budowie jachtu?

 • wyznaczenie celów do osiągnięcia na obozie (bardzo ważnym jest by zrobił to także instruktor)

 • powtórka nazewnictwa części jachtu (wykorzystanie zadań 4,5,7,9, 10 z Indeksu Kadeta)

 • wykonanie wraz z dziećmi opisanych plakatów z budową żagla, kadłuba, wioseł, masztu, steru oraz olinowania

UWAGA! Plakaty należy rozwiesić na domkach; będą dobrym sposobem na powtórkę dla wszystkich Jungów


Indeks Kadeta, częściowo przygotowane plansze do wykończenia przez dzieci

Dzień 2

Dopołudnia

Doskonalenie wiosłowaniaPopołudniu

Stawianie żagli, regaty wioślarskie

 • nauka prawidłowego przygotowania żagli do postawienia (pokaz instruktora)

 • odejście od kei na wiosłach, regaty wioślarskie

 • po regatach podejście do boi i nauka stawiania żagli z komendamiWieczorem

Zasady wodnego ruchu – prawo drogi

 • podsumowanie i powtórka poznanego nazewnictwa (quiz dla dzieci na podstawie prawdziwych zdjęć z czasopism)

 • prawo drogi statków (wykorzystanie zadania 11 z IK)

 • powtórka z węzłów
Czasopisma o tematyce żeglarskiej, Indeks Kadeta, liny do ćwiczeń

Dzień 3

Dopołudnia

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o pływaniu na żaglach

 • przypomnienie zasad prawa drogi

 • róża wiatrów, kursy względem wiatru (zadanie 2 z IK)

 • funkcje żagli i ich wykorzystanie w manewrach ostrzenia, odpadania, dojścia do linii wiatru i odejścia na zadany hals
Indeks Kadeta, plansza z różą wiatrów, tablica z rozrysowanymi etapami manewrów lub program Morka

Popołudniu

Pierwsze zajęcia na żaglach – zajęcia na Omedze z instruktorem

 • taklowanie jachtu

 • powtórka z budowy jachtu

 • wypłynięcie na wiosłach na boję

 • stawianie żagli

 • przypomnienie zasad prowadzenia jachtu na żaglach

 • każdy z kursantów zasiada przy sterze, nabiera obycia z jachtem

 • zwroty omówione z załogą wykonywane są na komendę instruktoraWieczorem

Bezpieczne żeglowanie

 • przypomnienie wiadomości o kursach względem wiatru

 • zachowanie po wywrotce jachtu

 • jakich sytuacji unikać by nie doprowadzić do wywrotki jachtu

 • quiz wiedzy o budowie jachtu, przypomnienie poznanego nazewnictwa
Indeksy Kadeta, ilustracje kolejnych etapów zachowania po wywrotce krzyżówka i rebusy z budowy jachtu

Dzień 4

Dopołudnia

Pierwszy hals

 • przypomnienie zasad pracy żaglami i sterem

 • przypomnienie komend oraz kursów względem wiatru

 • ostrzenie i odpadanie

 • rola kapitana na jachciePopołudniu

Linia wiatru naszym wyzwaniem

 • ostrzenie i odpadanie

 • pływanie na zadany kurs

 • dojście do linii wiatru i odejście na zadany hals

 • nauka precyzyjnego trzymania kursuWieczorem

Jak pokonać linię wiatru? – zwrot przez sztag

 • powtórka z funkcji żagli

 • zwrot przez sztag – kolejne etapy zwrotu, komendy dla załogi

 • mówienie wszystkich kluczowych momentów
Plansza z różą wiatrów, schemat kolejnych etapów zwrotu lub program Morka

Dzień 5

Dopołudnia

Linia wiatru – pierwsze starcie

 • powtórka z kolejnych etapów zwrotu przez sztag

 • przypomnienie komend do zwrotu

 • pierwsze próby pokonania linii wiatru na wodzie – zwrot przez sztag
Popołudniu

Ósemki i pętle

 • pływanie pomiędzy bojami

 • ćwiczenie ósemek i kółek dookoła boi

 • wyczuwanie kierunku wiatru

UWAGA! Wszystkie elementy powinny doskonalić i sprawdzać umiejętność wykonania zawrotu przez sztag

Wieczorem

Pod polską banderą, czyli co wiemy o jachtach i żeglarzach

 • zasady noszenia bandery na jachtach żaglowych

 • zasady etykiety jachtowej (wykorzystanie zadań 11 i 12 z IK)

 • wybitni polscy żeglarze i ich osiągnięcia

 • sygnały wzywania pomocy

Ilustracje noszenia bandery, bnderowy quiz, Indeks Kadeta, czasopisma i zdjęcia polskich żeglarzy, ilustracje różnych sygnałów wzywania pomocy

Dzień 6

Dopołudnia

Linia wiatru – drugie starcie

 • doskonalenie zwrotu przez sztag

 • halsowanie do wyznaczonego celu znajdującego się pod wiatr – technika halsowania
Popołudniu

Po wodzie w inny sposób – pływamy na kanadyjkach

 • kanadyjka – co to za łódka?

 • Nauka nowego sposobu wiosłowania

 • Pierwsze próby manewrowania kanadyjką

 • Wyścigi kanadyjek – runda wokół wyspyWieczorem

A może z wiatrem? – zwrot przez rufę

 • Powtórka z róży wiatrów i funkcji żagli

 • Inny charakter zwrotu przez rufę

 • Kolejne etapy manewru, komendy dla załogi

 • Momenty niebezpieczne
Plansza z różą wiatrów, schemat kolejnych etapów zwrotu lub program Morka

Dzień 7

Dopołudnia

Zabawa z linią wiatru

 • Ostatnie szlify zwrotu przez sztag

 • Pływanie wstecz

 • Slalom zaliczeniowy na czas – halsowanie pod wiatr
Popołudniu

Zwrot przez rufę

 • Teoretyczne przypomnienie kolejnych etapów zwrotu

 • Pierwsze próby samodzielnego zwrotu przez rufę
Wieczorem

ABC prac bosmańskich, czyli wieczór starych zejmanów

 • Życie na starym żaglowcu i rola bosmana

 • Nauka robienia opaski na linie miękkiej

 • Wybijanie szklanek – jachtowy zegar

 • Nauka kolejnych węzłów (wykorzystanie zadania 10 z IK)

 • Zaliczenia w IK

Ilustracje życia na wielkich żaglowcach, liny, juzingi, mały dzwon do ćwiczeń wybijania szklanek i quizu, Indeks Kadeta

Dzień 8

Dopołudnia

Zwrot przez rufę

 • Doskonalenie zwrotu przez rufę

 • Łącznie poznanych elementów i manewrów
Popołudniu

Sekwencje zwrotów

 • Doskonalenie wszystkich poznanych manewrów

 • Czas na wyćwiczenie tych części manewrów, które zostały opanowane słabiej

 • Powtórka z ustawiania się w linii wiatru i badania inercji jachtu na wiatr jako wstęp do podejścia do boi na żaglachWieczorem

Wiosła precz! – podejście do boi na żaglach

 • Teoretyczne omówienie manewru

 • Kolejne etapy podejścia do boi na żaglach

 • Komendy dla załogi

 • Momenty niebezpieczne
Plansza z kolejnymi etapami manewru lub program Morka

Dzień 9

Dopołudnia

Boja na celowniku – pierwsze próby zdobycia celu

 • Pierwsze podejścia do boi na żaglach
Popołudniu

Podejście do boi


 • Doskonalenie manewru podejścia do boi na żaglach
Wieczorem

O żeglowaniu teoretycznie

 • Podstawy teorii żeglowania; wprowadzenie pojęć wiatru własnego, rzeczywistego i pozornego (wykorzystanie zadania 6 z IK)

 • Zjawiska związane z zakłóceniami wiatru: odbicia od wysokiego brzegu, zjawisko dyszy
Schematyczny model jachtu z ruchomymi wektorami, Indeks Kadeta, ilustracje omawianych zakłóceń wiatru

Dzień 10

Dopołudnia

Gdzie ta keja?

 • Teoretyczny wstęp do manewru

 • Omówienie kolejnych etapów podejścia

 • Komendy dla załogi

 • Momenty niebezpieczne

Makieta z kolejnymi etapami manewru lub program Morka

Popołudniu

Podejście do kei na żaglach

 • Teoretyczna powtórka przebiegu manewru

 • Pierwsze samodzielne próby podejścia do kei na żaglach

UWAGA! Proponowaną formą prowadzenia zajęć jest pozostanie instruktora lądzie i nadzorowanie przebiegu manewrów z kei; złogi natomiast wykonują niewielkie pętle w pobliżu kei czekając na swoją kolejkę podejścia

Wieczorem

Wiej wietrze, wiej – skala Beauforta

 • Omówienie charakterystyki kolejnych stopni skali Beauforta (wykorzystanie zadania 1 z IK)

 • Prezentacja animacji obejmujących skalę Beauforta (wykorzystanie programu Żeglarstwo)

UWAGA! Dla lepszego efektu najlepiej zsynchronizować uzupełnianie IK z prezentacją stanu morza i odgłosów wiatru z programu Żeglarstwo


Indeks Kadeta, program żeglarstwo (płyta w Ośrodku)

Dzień 11

Dopołudnia

Zmagania z keją

 • Doskonalenie manewru podejścia do kei na żaglach
Popołudniu

Starsi bracia Monik

 • Zajęcia na jachcie typu DZ

 • Rozmowa z dziećmi na temat różnic i podobieństw między znanymi jednostkami

 • Różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych żagli

 • Wiosłowanie na DZ-cie

UWAGA! Dla większego bezpieczeństwa i sprawności przeprowadzanych zajęć, dobrze jest poprosić o pomoc stażówkę

Wieczorem

Wodny kodeks drogowy, czyli locja nie taka straszna

 • Oznaczenie prawej i lewej strony szlaku żeglugowego (wykorzystanie zadnia 8 z IK)

 • znaki kardynalne systemu IALA (wykorzystanie zadania 3 z IK)

 • zapoznanie z innymi znakami żeglugowymi w formie zabawy: kolorowanie farbami wcześniej przygotowanych szablonów znaków, które można rozwiesić na obozie

UWAGA! Kolorowanie znaków wodnych może być wykorzystane gdy obóz ma inne zajęcia plastyczne; kadeci poczują się wyróżnieni dostając specjalne zadanie


Indeks Kadeta, zdjęcia prawdziwych znaków żeglugowych spotykanych na szlakach, szablony znaków wodnych, farby niebieska, czarna i czerwona

Dzień 12

Dopołudnia

Polska – raj dla żeglarzy

 • największe polskie rzeki, jeziora i porty

 • skąd zacząć rejs? – polskie wybrzeże

 • quiz wiedzy o polskich szlakach wodnych

Zajęcia Ani Nagły „Polskie rzeki, jeziora i porty”

Popołudniu

Doskonalenie manewrów

 • doskonalenie manewrów podejścia i odejścia od kei na żaglach

 • alfabet wodny
Wieczorem

Meteorologia

 • chmura cumulonimbus – jak wygląda, czego się po niej spodziewać

 • sposoby przewidywania pogody

 • rodzaje chmur

 • sztormy i sztormowanie – filmy
Zdjęcia różnych stanów pogody, filmy z prawdziwych sztormów, regat

Dzień 13

Dopołudnia

Manewrowy Misz-masz

 • doskonalenie wszystkich poznanych manewrów

 • dystans zaliczeniowy: w różnych miejscach akwenu rozlokowane są stacje, przy których załogi muszą wykonać zadania: odejście od boi na zadany hals, ciasny slalom pod wiatr, ciasny slalom z wiatrem, dystans do przepłynięcia wstecz, dojście do boi na żaglach (każdy z elementów wykonuje inny kursant; można również wprowadzić rywalizację na czas)Popołudniu

Wyprawa do przepompowni

 • wyjście do przepompowni na zaporze Poraj

 • oglądnięcie zapory jako budowli hydrotechnicznej

 • oglądnięcie widoku całego zalewuWieczorem

Wodne machiny, czyli co możemy minąć na szlaku wodnym

 • dokończenie tematu związanego z budowlami hydrotechnicznymi rozpoczętego popołudniu

 • omówienie takich budowli jak: jaz, kanał, śluza, slip i tama

 • zadanie dla Kadeta: uzupełnienie mapki na podstawie zdobytej wiedzy

 • podsumowanie wyników realizacji celów postawionych sobie na początku obozu (instruktor również podsumowuje swoje osiągnięcia)
Prezentacja „Budowle hydrotechniczne”,

mapki z lukami dla dzieci

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy