Strona główna

Plan sesji egzaminacyjnej


Pobieranie 204.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar204.57 Kb.


AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

PLAN SESJI EGZAMINACYJNEJ

(semestr zimowy 01-05.02.2016 r.)
STUDIA STACJONARNE

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - Administracja
Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Podstawy prawoznawstwa

dr Henryk GORYSZEWSKI

05.02.2016

9.45-13.00

25/103

2.

Nauka o administracji

prof. Waldemar KITLER

01.02.2016

8.00-11.15

25/103

3.

Historia administracji

prof. Janusz ZUZIAK

03.02.2016

9.45-11.15

25/103

4.

Konstytucyjny system organów państwowych

dr Martin BOŻEK

02.02.2016

9.45-11.15

25/05


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Język obcy

według oddzielnego planu

02.02.2016

04.02.20168.00-11.15

94/SJO

2.

Prawo finansowe

dr hab. Mirosław KARPIUK

03.02.2016

8.00-9.30

25/014

3.

Prawne podstawy bezpieczeństwa

dr hab. Mirosław KARPIUK

03.02.2016

9.45-11.15

25/014

4.

Postępowanie administracyjne

dr hab. Katarzyna ZALASIŃSKA

02.02.2016

11.30-14.00

25/103

5.

Prawo cywilne z umowami w administracji

dr Marta STEPNOWSKA

05.02.2016

11.30-14.00

25/014Semestr V


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Podstawy teorii bezpieczeństwa państwa

prof. Jarosław GRYZ

03.02.2016

9.45-12.15

25/02

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA - Bezpieczeństwo narodowe
Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaPodstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

prof. Jacek PAWŁOWSKI

03.02.2016

8.00-9.30

9.45-11.1525/320

25/bud
Prawne podstawy bezpieczeństwa

dr Agnieszka BRZOSTEK

04.02.2016

16.45-19.45

25/320Podstawy zarządzania bezpieczeństwem/przywództwo

prof. Waldemar KITLER

01.02.2016

11.30-13.00

13.15-14.4525/320

25/bud
Podstawy strategii i geoprzestrzeń bezpieczeństwa

prof. Marian KOZUB

02.02.2016

8.00-9.30

9.45-11.1525/320

25/budSemestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaJęzyk obcy

według oddzielnego planu

02.02.2016

8.00-11.15

94/SJOHistoria bezpieczeństwa narodowego

dr hab. Tomasz KOŚMIDER

04.02.2016

11.30-13.00

13.15-15.4525/320

25/bud
Podstawy zarządzania kryzysowego

dr hab. Dariusz MAJCHRZAK

01.02.2016

13.15-17.30

25/320


Semestr V


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaMiędzynarodowe stosunki polityczne

dr hab. Małgorzata WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA

05.02.2016

8.00-9.30

25/320Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym– ZK-2gr.

dr Dariusz NOWAK

04.02.2016

9.45-12.15

25/112Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowym– ZK-2gr.

dr Jarosław SOLARZ

01.02.2016

9.45-12.15

25/112Terroryzm – OiON-3gr.

dr Roman KWEĆKA

01.02.2016

8.00-9.30

25/05Ochrona osób, mienia i infrastruktury– OiON-3gr.

dr Zbigniew SKWAREK

03.02.2016

8.00-10.30

25/05Strategia wojskowa – BM-1gr.

dr hab. Józef MARCZAK

03.02.2016

9.45-11.15

25/011Podstawy rozwoju przestrzennego kraju – BM-1gr.

dr Zbigniew LACH

02.02.2016

9.45-11.15

25/011Podstawy operacji informacyjnych – BI-1gr.

prof. Ryszard SZPYRA

01.02.2016

9.45-13.00

25/011Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym– BI-1gr.

dr Ryszard WIELEBA

02.02.2016

9.45-11.15

25/03STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Psychologia i socjologia

dr Leszek KANARSKI

01.02.2016

9.45-13.00

25/117

2.

Nauka o państwie i prawie

dr Henryk GORYSZEWSKI

05.02.2016

13.15-16.30

25/320

3.

Podstawy strategii bezpieczeństwa

prof. Marian KOZUB

04.02.2016

8.00-9.30

9.45-11.1525/320

25/bud


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Język obcy

według oddzielnego planu

02.02.2016

04.02.20168.00-11.15

94/SJO

2.

Ochrona zdrowia i ratownictwo przedmedyczne

mgr Agata HRYNKIEWICZ

05.02.2016

11.30-13.00

13.15-14.4525/320

25/bud

Podstawy przygotowań obronnych w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego

dr Mariusz OLSZEWSKI

01.02.2016

9.45-11.15

11.30-13.0025/320

25/budSemestr V


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Podstawy zwalczania terroryzmu

dr Roman KWEĆKA

01.02.2016

9.45-13.00

25/05

2.

Taktyka i techniki czynności dochodzeniowo-śledczych

dr Janusz NIEDZIÓŁKA

02.02.2016

9.45-13.00

25/014

3.

Taktyka i technika interwencji

dr Janusz NIEDZIÓŁKA

02.02.2016

8.00-9.30

25/014STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Podstawy informatyki

dr hab. Piotr DELA

01.02.2016

9.45-12.15

25/014

2.

Podstawy organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa

dr hab. Piotr DELA

02.02.2016

8.00-10.30

25/02

3.

Podstawy teorii i inżynierii systemów bezpieczeństwa

prof. Piotr SIENKIEWICZ

05.02.2016

8.00-9.30

25/02

4.

Logika

dr Tomasz ZIELIŃSKI

03.02.2016

8.00-10.30

25/16


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Język obcy

według oddzielnego planu

02.02.2016

04.02.20168.00-11.15

94/SJO

2.

Fizyka

dr Lucjan DRABAREK

03.02.2016

15.00-17.30

25/16

3.

Matematyka

prof. Ireneusz WINNICKI

01.02.2016

9.45-12.15

25/02

4.

Podstawy analizy ryzyka

prof. Piotr SIENKIEWICZ

05.02.2016

9.45-13.00

25/02


Semestr V


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i KIP – ISBI-1 gr

dr hab. Piotr DELA

03.02.2016

9.45-11.15

25/03

2.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w administracji i biznesie – ISBI-1 gr

dr Edyta SZCZEPANIUK

02.02.2016

9.45-11.15

25/013

3.

Systemy informacyjne w zarządzaniu kryzysowym – ISBI-1 gr

dr Grzegorz POKORSKI

01.02.2016

8.00-9.30

25/16

4.

Ubezpieczenia w transporcie – ISBwKiT-1 gr

Małgorzata WIELEBA-WALICKA

01.02.2016

9.45-11.15

25/03

5.

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych – ISBwKiT-1 gr

Krzysztof GRZEGORCZYK

03.02.2016

9.45-11.15

25/04

6.

Zrządzanie ryzykiem w transporcie – ISBwKiT-1 gr

Krzysztof GRZEGORCZYK

04.02.2016

9.45-11.15

25/03


STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – Stosunki międzynarodowe

Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych

dr hab. Agata WŁODKOWSKA-BAGAN

02.02.2016

9.45-11.15

25/8

2.

Historia stosunków międzynarodowych

prof. Janusz ZUZIAK

03.02.2016

11.30-14.45

25/103


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Język obcy

według oddzielnego planu

02.02.2016

8.00-11.15

94/SJO

2.

Międzynarodowe stosunki polityczne

dr hab. Małgorzata WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA

05.02.2016

9.45-13.00

25/33

3.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

dr Marta GĘBSKA

01.02.2016

9.45-11.15

25/013


Semestr V


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Język obcy

według oddzielnego planu

04.02.2016

11.30-14.45

94/SJO

2.

Dyplomacja wojskowa – WD–1gr.

dr Andrzej TYSZKIEWICZ

01.02.2016

9.45-11.15

25/04

3.

Prawo dyplomatyczne i konsularne –WD–1gr.

dr hab. Małgorzata POLKOWSKA

02.02.2016

8.00-9.30

25/010

4.

Bezpieczeństwo międzynarodowe –BM–1gr.

dr hab. Robert KUPIECKI

04.02.2016

9.45-11.15

25/013

5.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państw–BM–1gr.

dr Lech NIKOLSKI

02.02.2016

11.30-14.45

25/330STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Administracja

Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaZasady ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego państwa

dr hab. Bogumił SZMULIK

04.02.2016

11.30-14.45

25/117Etyka służby publicznej

dr hab. Anna DRABAREK

02.02.2016

9.45-13.00

25/117Prawo zamówień publicznych

dr Krzysztof RADZIKOWSKI

05.02.2016

11.30-14.45

25/117Administracyjno-prawne aspekty cyfryzacji

dr Edyta SZCZEPANIUK

01.02.2016

9.45-13.00

25/09


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaPrawo wyznaniowe

dr hab. Krzysztof ORZESZYNA

05.02.2016

9.45-13.00

25/05Ochrona informacji niejawnych

dr Martin BOŻEK

02.02.2016

11.30-16.30

25/05Prawo bezpieczeństwa – AB-1 gr

dr Andrzej POGŁÓDEK

04.02.2016

8.00-9.30

25/011Elektroniczne usługi publiczne – AE-1 gr

dr Natalia MOCH

02.02.2016

9.45-11.15

25/04Prawno-administracyjne podstawy planowania i zagospodarowania przestrzennego – AN-1 gr

prof. Julian SKRZYP

01.02.2016

9.45-11.15

25/208Gospodarka komunalna – AG-1 gr

dr hab. Mirosław KARPIUK

03.02.2016

11.30-14.45

25/014

STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Bezpieczeństwo narodowe

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /sala

1.

Zarządzanie kryzysowe

prof. Witold LIDWA

04.02.2016

9.45-11.15

11.30-13.0025/320

25/bud


2.

Systemy bezpieczeństwa narodowego

prof. Waldemar KITLER

02.02.2016

11.30-13.00

13.15-14.4525/320

25/bud


3.

Teorie i modele bezpieczeństwa militarnego

prof. Ryszard SZPYRA

01.02.2016

8.00-9.30

25/320

4.

Teorie wybranych modeli bezpieczeństwa międzynarodowego

prof. Andrzej CIUPIŃSKI

03.02.2016

11.30-14.45

25/320


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaNauki o zarządzaniu

dr hab. Ryszard CHROBAK

02.02.2016

13.15-16.30

25/320Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa – OiON–1gr.

dr Halina ŚWIEBODA

03.02.2016

9.45-11.15

25/09Historia wojen i wojskowości – BM–1gr.

Dr hab. Zbigniew GNAT-WIETESKA

01.02.2016

9.45-11.15

25/119Zarządzanie kryzysowe w NATO i UE – ZK-1gr.

prof. Maciej MARSZAŁEK

01.02.2016

11.30-13.00

25/220Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - BI–1gr.

dr Ernest LICHOCKI

03.02.2016

9.45-11.15

25/112Introduction to crisis management – NaIS-1 gr

prof. Maciej MARSZAŁEK

01.02.2016

9.45-11.15

25/220

STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Bezpieczeństwo wewnętrzne

Semestr I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaEdukacja dla bezpieczeństwa

dr hab. Andrzej PIECZYWOK

03.02.2016

9.45-11.15

11.30-13.0025/320

25/bud
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

dr Lech NIKOLSKI

02.02.2016

9.45-11.15

25/320Wiktymologia

dr Marek CENDROWSKI

04.02.2016

13.15-16.30

25/320Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

dr hab. Zbigniew SABAK

01.02.2016

9.45-13.00

25/111


Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaZarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

dr Krzysztof JANIK

02.02.2016

11.30-14.45

25/125Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania przestępczości – BP-3gr

dr Leszek SMOLAK

03.02.2016

9.45-12.15

25/117Taktyka zwalczania przestępczości – BP-3 gr

dr hab. Piotr GAWLICZEK

01.02.2016

9.45-12.15

25/125Bezpieczeństwo społeczne państwa – BS-1gr

dr Krzysztof LORANTY

01.02.2016

11.30-13.00

25/115Polityka społeczna i doradztwo zawodowe – BS-1 gr

dr hab. Włodzimierz CHOJNACKI

05.02.2016

8.00-9.30

25/011


STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Stosunki międzynarodowe

Semestr III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Data egzaminu

Godz.

Blok /salaAnaliza wojen i konfliktów zbrojnych

dr Tadeusz KUBACZYK

02.02.2016

11.30-13.00

25/09Wymiar ludzki w stosunkach międzynarodowych

dr hab. Karolina HELNARSKA

01.02.2016

8.00-9.30

25/123Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE

prof. Andrzej CIUPIŃSKI

03.02.2016

9.45-11.15

25/37
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość