Strona główna

Plan szkoleń organizowanych w 2014r. Przez powiatowy urząd pracy w białymstoku w ramach projektu „POdejmij kluczową Decyzję”


Pobieranie 168.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar168.28 Kb.PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2014r.

PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
W RAMACH PROJEKTU „POdejmij KLuczową Decyzję”

L.p.Nazwa i zakres szkolenia
Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Przewidywany

termin realizacji

szkolenia (kwartały)

i

orientacyjny czas trwania szkolenia

w godzinach


Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie
Informacja
o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidzianyRodzaj zaświadczenia
lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień


1.


Pracownik do spraw kadr i płac
(prawo pracy, dokumenty pracownicze, prowadzenie akt personalnych, ubezpieczenia społeczne, podatki, obsługa komputera, program Płatnik, przekaz elektroniczny do ZUS)


15


I
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub wyższe prawnicze, bądź staż pracy w komórkach kadrowo –płacowych,
  w księgowości),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


2.


Profesjonalna obsługa biura
(organizacja pracy biura, tworzenie
i obieg dokumentów biurowych, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie księgowości, kadr i płac w małej firmie, obsługa komputera metody aktywnego poszukiwania pracy)15II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.


Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


3.


Technika komputerowa w księgowości
(dokumenty księgowe, formy księgowości, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, podatki, wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, MS Office, księgowość komputerowa, komputerowe prowadzenie książki przychodów
i rozchodów, obsługa programu Płatnik
i przekaz elektroniczny do ZUS)15


II
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub staż pracy w komórkach księgowych),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


4.


Kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym

(obsługa wózków jezdniowych, wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych)15


I
67 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.


5.


Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie

(wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych, wykonywanie okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych przyziemia budynku z terakoty, płytek kamionkowych, zajęcia praktyczne)15II
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.

Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo czeladnicze
(po zdaniu egzaminu)

6.


Pracownik gospodarczy – konserwator (z uprawnieniami SEP do 1 kV)
(przepisy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ppoż. i przepisy sanitarne, utrzymanie porządku w otoczeniu budynków, wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa, hydrauliki, wybrane zagadnienia w zawodzie cieśla, zajęcia praktyczne)10


II
200 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)7.


Spawanie metodą MAG
(technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne)24


II, III
120 godz.

Osoby bezrobotne, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN,

książeczka spawacza

(po zdaniu egzaminu)
8.


Spawanie metodą TIG
(technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne)12


II
120 godz.

Osoby bezrobotne, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN,

książeczka spawacza

(po zdaniu egzaminu)
9.


Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych
(montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych (centralnego ogrzewania), zajęcia praktyczne)12


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe mechaniczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


10.


Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC
(obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zajęcia praktyczne)


15


II
200 godz.


Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe techniczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.


Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


11.


Konserwator terenów zielonych
(zasady bhp, zagospodarowanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjne, odczytywanie projektów terenów zieleni, obsługa sprzętu stosowanego
w ogrodnictwie, zajęcia praktyczne)8


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie zawodowe ogrodnicze lub rolnicze)

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


12.


ABC własnej firmy
(podstawy prawne prowadzenia firmy, biznesplan, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturach UE, firma w Internecie)15


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


13.


AutoCAD z kosztorysowaniem
(AutoCAD – poziom I, II, kosztorysowanie w programie Norma PRO)


10


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie budowlane lub mechaniczne),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskichNie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


14.


Profesjonalny wizerunek firmy
w Internecie

(CorelDraw, Photoshop, moduł graficzno – fotograficzny, marketing, tworzenie stron www)10II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • mają zdolności plastyczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


15.


Pracownik recepcji / rejestracji
(rola i znaczenie recepcji / rejestracji, organizacja pracy w recepcji / rejestracji, obsługa klienta przez telefon, psychologiczne aspekty obsługi gości / klientów , etyka w zawodzie, zajęcia praktyczne)10


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


16.


Przewodnik turystyczny
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dn. 04 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek w zakresie podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników miejskich, zajęcia praktyczne)15


II
300 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają wykształcenie wyższe (preferowane osoby zwolnione
  z placówek oświaty),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


17.


Alpinizm przemysłowy
(przepisy prawne oraz przepisy i zasady BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości, techniki alpinistyczne, sprzęt roboczy i zabezpieczający, I pomoc na wysokości, praca na dachach, kratownicach, drabinach, wspinaczka przemysłowa)10


II
40 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


18.


Opiekun osób starszych i chorych
z językiem niemieckim

(opieka nad osobami starszymi i chorymi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy rehabilitacji, masaż, komunikacja interpersonalna, podstawowe zasady żywienia, podstawy języka niemieckiego, zajęcia praktyczne)15


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


19.


Bukieciarstwo z technikami decoupage
(narzędzia i środki techniczne, wykonywanie kompozycji, dekoracje, anatomia i fizjologia roślin, technika zdobnicza decupage, podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i sprzedaż przez Internet, zasady obsługi klienta)10


II
120 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze lub ogrodnicze),

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


20.


Barman – kelner
(obsługa konsumenta za barem, na sali restauracyjnej, catering, obsługa kasy fiskalnej, podstawy języka angielskiego, zajęcia praktyczne)10


II
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


21.


Pomoc kucharza z elementami carvingu
(zasady żywienia, bezpieczeństwo
i higiena pracy, technologia, catering, dekoracja potraw, carving – artystyczne rzeźbienie w warzywach i owocach podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kas fiskalnych, zajęcia praktyczne)10


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


22.


Florystyka i dekoracja stołów
(podstawy botaniki, podstawy florystyki, techniki układania kwiatów, zasady i style kompozycji, florystyka okolicznościowa, dekoracja stołów, obsługa klienta, podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i sprzedaż przez Internet)10


III
120 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze lub ogrodnicze),

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


23.


Opiekun dziecięcy
(opieka nad dziećmi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy rehabilitacji, komunikacja interpersonalna, podstawowe zasady żywienia, zajęcia praktyczne)10


III
100 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


24.


Profesjonalne sprzątanie (obsługa urządzeń sprzątających)
(problematyka utrzymania czystości, rodzaje i typy podłóg, środki chemiczne - ich rodzaje i zastosowanie, podstawowe technologie sprzątania, obsługa urządzeń sprzątających,  przepisy bhp
w podstawowych procesach sprzątania, zajęcia praktyczne)10


III
60 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


25.


Drwal – operator pilarki
(budowa i charakterystyka narzędzi
i sprzętu do pozyskiwania drewna, techniki ścinki, bhp, udzielanie pierwszej pomocy, wykorzystanie surowca drzewnego, pielęgnacja drzew
i krzewów)8


III
130 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziano
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia26.


Blacharz – lakiernik samochodowy
(bhp, I pomoc przedlekarska, demontaż
i montaż elementów nadwozia, wymiana elementów samochodu, naprawa zniekształceń elementów pojazdu, podstawowe pojęcia i informacje
z zakresu lakiernictwa, przygotowanie powierzchni, lakierowanie, wady powłok, zajęcia praktyczne)


8


III
450 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane o profilu samochodowym bądź staż pracy w zakładzie / warsztacie napraw pojazdów),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziano
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia27.


Pracownik kancelaryjny
(podstawowe zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy, organizacja pracy biurowej, organizacja obiegu dokumentów, przepływ informacji, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, obsługa komputera i urządzeń biurowych, prowadzenie archiwum zakładowego)
15


III
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

28.


Handlowiec
(zadania i organizacja pracy działu marketingu i sprzedaży, elementy marketingu, reklamy i negocjacji, obsługa komputera z fakturowaniem, obsługa kas fiskalnych)15


IV
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • są komunikatywne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

29.


Pracownik biura rachunkowego
(rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunkowość finansowa, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, elementy prawa cywilnego
i gospodarczego)


15


IV
200 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


30.


Barman – barista
(obsługa konsumenta za barem, na sali restauracyjnej, catering, baristyka, obsługa kasy fiskalnej, podstawy języka angielskiego, zajęcia praktyczne)10


IV
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


31.


Menager usług gastronomicznych
i cateringowych

(charakterystyka branży, personel, marketing, współpraca zewnętrzna, zarządzanie, kontrola, zagadnienia organizacji pracy, bhp, zaopatrzenie
i magazynowanie w gastronomii, prowadzenie dokumentacji, obsługa komputera i kas fiskalnych)10


IV
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


32.


Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
(przepisy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ochrona przeciwporażeniowa)
10


IV
40 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie zawodowe
  elektryczne
  lub mechaniczne - bądź staż pracy jako elektryk,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)33.


Elektromonter instalacji – nowoczesny dom
(systemy alarmowe, analogowe i cyfrowe instalacje domofonowe, automaty bramowe, telewizja przemysłowa, integracja systemów ochrony i podstawy sterowania budynkiem, przepisy
z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ochrona przeciwporażeniowa, zajęcia praktyczne)10


IV
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie zawodowe
  elektryczne lub mechaniczne,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)34.


Stolarz meblowy

(podstawy rysunku technicznego, rodzaje narzędzi, dobór materiałów, konserwacja przedmiotów drewnianych, rekonstrukcje, zajęcia praktyczne)

8


III
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość