Plan szkoleń organizowanych w 2014r. Przez powiatowy urząd pracy w białymstoku w ramach projektu „POdejmij kluczową Decyzję”Pobieranie 168.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar168.28 Kb.PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2014r.

PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
W RAMACH PROJEKTU „POdejmij KLuczową Decyzję”

L.p.Nazwa i zakres szkolenia
Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Przewidywany

termin realizacji

szkolenia (kwartały)

i

orientacyjny czas trwania szkolenia

w godzinach


Charakterystyka osób, dla których jest przeznaczone szkolenie
Informacja
o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidzianyRodzaj zaświadczenia
lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień


1.


Pracownik do spraw kadr i płac
(prawo pracy, dokumenty pracownicze, prowadzenie akt personalnych, ubezpieczenia społeczne, podatki, obsługa komputera, program Płatnik, przekaz elektroniczny do ZUS)


15


I
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub wyższe prawnicze, bądź staż pracy w komórkach kadrowo –płacowych,
  w księgowości),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


2.


Profesjonalna obsługa biura
(organizacja pracy biura, tworzenie
i obieg dokumentów biurowych, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie księgowości, kadr i płac w małej firmie, obsługa komputera metody aktywnego poszukiwania pracy)15II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.


Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


3.


Technika komputerowa w księgowości
(dokumenty księgowe, formy księgowości, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, podatki, wynagrodzenia i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, MS Office, księgowość komputerowa, komputerowe prowadzenie książki przychodów
i rozchodów, obsługa programu Płatnik
i przekaz elektroniczny do ZUS)15


II
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne lub staż pracy w komórkach księgowych),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


4.


Kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym

(obsługa wózków jezdniowych, wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych)15


I
67 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.


5.


Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie

(wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych, wykonywanie okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych przyziemia budynku z terakoty, płytek kamionkowych, zajęcia praktyczne)15II
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.

Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo czeladnicze
(po zdaniu egzaminu)

6.


Pracownik gospodarczy – konserwator (z uprawnieniami SEP do 1 kV)
(przepisy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ppoż. i przepisy sanitarne, utrzymanie porządku w otoczeniu budynków, wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa, hydrauliki, wybrane zagadnienia w zawodzie cieśla, zajęcia praktyczne)10


II
200 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)7.


Spawanie metodą MAG
(technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne)24


II, III
120 godz.

Osoby bezrobotne, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN,

książeczka spawacza

(po zdaniu egzaminu)
8.


Spawanie metodą TIG
(technika i technologia spawania, procesy, materiały i urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne)12


II
120 godz.

Osoby bezrobotne, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN,

książeczka spawacza

(po zdaniu egzaminu)
9.


Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych
(montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych, grzewczych (centralnego ogrzewania), zajęcia praktyczne)12


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe mechaniczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


10.


Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC
(obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zajęcia praktyczne)


15


II
200 godz.


Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe techniczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.


Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


11.


Konserwator terenów zielonych
(zasady bhp, zagospodarowanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjne, odczytywanie projektów terenów zieleni, obsługa sprzętu stosowanego
w ogrodnictwie, zajęcia praktyczne)8


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe (preferowane wykształcenie zawodowe ogrodnicze lub rolnicze)

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


12.


ABC własnej firmy
(podstawy prawne prowadzenia firmy, biznesplan, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturach UE, firma w Internecie)15


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


13.


AutoCAD z kosztorysowaniem
(AutoCAD – poziom I, II, kosztorysowanie w programie Norma PRO)


10


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie budowlane lub mechaniczne),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskichNie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


14.


Profesjonalny wizerunek firmy
w Internecie

(CorelDraw, Photoshop, moduł graficzno – fotograficzny, marketing, tworzenie stron www)10II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • mają zdolności plastyczne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


15.


Pracownik recepcji / rejestracji
(rola i znaczenie recepcji / rejestracji, organizacja pracy w recepcji / rejestracji, obsługa klienta przez telefon, psychologiczne aspekty obsługi gości / klientów , etyka w zawodzie, zajęcia praktyczne)10


II
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


16.


Przewodnik turystyczny
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dn. 04 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek w zakresie podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników miejskich, zajęcia praktyczne)15


II
300 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają wykształcenie wyższe (preferowane osoby zwolnione
  z placówek oświaty),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


17.


Alpinizm przemysłowy
(przepisy prawne oraz przepisy i zasady BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości, techniki alpinistyczne, sprzęt roboczy i zabezpieczający, I pomoc na wysokości, praca na dachach, kratownicach, drabinach, wspinaczka przemysłowa)10


II
40 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


18.


Opiekun osób starszych i chorych
z językiem niemieckim

(opieka nad osobami starszymi i chorymi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy rehabilitacji, masaż, komunikacja interpersonalna, podstawowe zasady żywienia, podstawy języka niemieckiego, zajęcia praktyczne)15


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


19.


Bukieciarstwo z technikami decoupage
(narzędzia i środki techniczne, wykonywanie kompozycji, dekoracje, anatomia i fizjologia roślin, technika zdobnicza decupage, podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i sprzedaż przez Internet, zasady obsługi klienta)10


II
120 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze lub ogrodnicze),

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


20.


Barman – kelner
(obsługa konsumenta za barem, na sali restauracyjnej, catering, obsługa kasy fiskalnej, podstawy języka angielskiego, zajęcia praktyczne)10


II
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


21.


Pomoc kucharza z elementami carvingu
(zasady żywienia, bezpieczeństwo
i higiena pracy, technologia, catering, dekoracja potraw, carving – artystyczne rzeźbienie w warzywach i owocach podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kas fiskalnych, zajęcia praktyczne)10


II
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


22.


Florystyka i dekoracja stołów
(podstawy botaniki, podstawy florystyki, techniki układania kwiatów, zasady i style kompozycji, florystyka okolicznościowa, dekoracja stołów, obsługa klienta, podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i sprzedaż przez Internet)10


III
120 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane rolnicze lub ogrodnicze),

 • mają zdolności manualne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


23.


Opiekun dziecięcy
(opieka nad dziećmi, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy rehabilitacji, komunikacja interpersonalna, podstawowe zasady żywienia, zajęcia praktyczne)10


III
100 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


24.


Profesjonalne sprzątanie (obsługa urządzeń sprzątających)
(problematyka utrzymania czystości, rodzaje i typy podłóg, środki chemiczne - ich rodzaje i zastosowanie, podstawowe technologie sprzątania, obsługa urządzeń sprzątających,  przepisy bhp
w podstawowych procesach sprzątania, zajęcia praktyczne)10


III
60 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


25.


Drwal – operator pilarki
(budowa i charakterystyka narzędzi
i sprzętu do pozyskiwania drewna, techniki ścinki, bhp, udzielanie pierwszej pomocy, wykorzystanie surowca drzewnego, pielęgnacja drzew
i krzewów)8


III
130 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziano
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia26.


Blacharz – lakiernik samochodowy
(bhp, I pomoc przedlekarska, demontaż
i montaż elementów nadwozia, wymiana elementów samochodu, naprawa zniekształceń elementów pojazdu, podstawowe pojęcia i informacje
z zakresu lakiernictwa, przygotowanie powierzchni, lakierowanie, wady powłok, zajęcia praktyczne)


8


III
450 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe (preferowane o profilu samochodowym bądź staż pracy w zakładzie / warsztacie napraw pojazdów),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziano
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia27.


Pracownik kancelaryjny
(podstawowe zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy, organizacja pracy biurowej, organizacja obiegu dokumentów, przepływ informacji, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, obsługa komputera i urządzeń biurowych, prowadzenie archiwum zakładowego)
15


III
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

28.


Handlowiec
(zadania i organizacja pracy działu marketingu i sprzedaży, elementy marketingu, reklamy i negocjacji, obsługa komputera z fakturowaniem, obsługa kas fiskalnych)15


IV
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • są komunikatywne,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

29.


Pracownik biura rachunkowego
(rachunkowość, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rachunkowość finansowa, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, elementy prawa cywilnego
i gospodarczego)


15


IV
200 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczne),

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


30.


Barman – barista
(obsługa konsumenta za barem, na sali restauracyjnej, catering, baristyka, obsługa kasy fiskalnej, podstawy języka angielskiego, zajęcia praktyczne)10


IV
250 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


31.


Menager usług gastronomicznych
i cateringowych

(charakterystyka branży, personel, marketing, współpraca zewnętrzna, zarządzanie, kontrola, zagadnienia organizacji pracy, bhp, zaopatrzenie
i magazynowanie w gastronomii, prowadzenie dokumentacji, obsługa komputera i kas fiskalnych)10


IV
150 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia


32.


Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
(przepisy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ochrona przeciwporażeniowa)
10


IV
40 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie zawodowe
  elektryczne
  lub mechaniczne - bądź staż pracy jako elektryk,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)33.


Elektromonter instalacji – nowoczesny dom
(systemy alarmowe, analogowe i cyfrowe instalacje domofonowe, automaty bramowe, telewizja przemysłowa, integracja systemów ochrony i podstawy sterowania budynkiem, przepisy
z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, BHP, ochrona przeciwporażeniowa, zajęcia praktyczne)10


IV
150 godz.

Osoby bezrobotne, które : • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej
  wykształcenie zawodowe
  elektryczne lub mechaniczne,

 • nie mają przeciwwskazań
  lekarskich.Przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

(po zdanym egzaminie)34.


Stolarz meblowy

(podstawy rysunku technicznego, rodzaje narzędzi, dobór materiałów, konserwacja przedmiotów drewnianych, rekonstrukcje, zajęcia praktyczne)

8


III
200 godz.

Osoby, które: • w latach 2013 – 2014 nie były kierowane na szkolenia realizowane
  w ramach projektów „Aktywność szansą na zatrudnienie”, „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”
  i „Wspólne działanie – jeden projekt” oraz finansowane z Funduszu Pracy,

 • nie uczestniczyły
  w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję”,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,

 • nie mają przeciwwskazań lekarskich.Nie przewidziany
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia: zalaczniki -> 422
zalaczniki -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zalaczniki -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych
zalaczniki -> Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Wzajemne wzbogacenie literatur słowiańskich: doświadczenia analizy naukowej”
zalaczniki -> Uchwała Nr 204/603/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2006 r w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa Medycznego”
zalaczniki -> Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
zalaczniki -> Konkurs matematyczny
zalaczniki -> Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodni
zalaczniki -> Konkurs matematyczny gimnazjum
zalaczniki -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
422 -> 7 Lipca 2012 r. Kozienice merida Mazovia mtb marathon! Maraton rowerowy dla amatorów!
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy