Strona główna

Plan Zajęć 26. 10 (piątek)


Pobieranie 11.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.85 Kb.
Plan Zajęć
26.10 (piątek)

1600 przyjazd, zakwaterowanie

1900 kolacja

2000 odprawa


27.10 (sobota)

800 śniadanie

900 otwarcie szkolenia i wystąpienia zaproszonych gości

1100 przerwa

1130 „WOPR a system Państwowego Ratownictwa Medycznego” – Jerzy Telak

1200Dostosowanie systemu szkolenia WOPR do obowiązujących przepisów z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy” – Wiktor Zajączkowski

1230Zagrożenia dla WOPR wynikające z nowych unormowań” – Michał Czaplicki

1300Procedury medyczne WOPR i PSP w świetle ustawy o PRM” – Sławomir Dębski, Marek Chadaj

1330Szkolenia ratowników WOPR w świetle Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym” – Milan Wilhelmi, Tomasz Zalewski

1400 obiad

1500 praca i dyskusja w zespołach problemowych:

Zagadnienia medyczne

- kwalifikacje kadry dydaktycznej realizującej szkolenia KPP

- katalog czynności podejmowanych przez ratownika w ramach KPP

- algorytmy - procedury medyczne dla ratowników WOPR

- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc a Pierwsza Pomoc

- niezbędny sprzęt dydaktyczny spełniający wymogi kursu KPPZagadnienia organizacyjne – moderator T. Zalewski

- organizacja egzaminów na ratownika

- rejestracja jednostki WOPR jako podmiotu prowadzącego kurs KPP

- kalkulacja i pozyskiwanie środków na realizację kursów KPP

- dokumentacja kursu

Zagadnienia szkoleniowe – moderator M. Wilhelmi

- propozycje zmian w programach szkoleniowych w dostosowaniu do KPP

- propozycje zmian w systemie weryfikacji – unifikacji w dostosowaniu do KPP

- inne zmiany w systemie szkolenia WOPR

1645 przerwa

1715 praca i dyskusja w zespołach problemowych - c.d.

1900 kolacja
28.10 (niedziela)

800 śniadanie

900 prezentacja postulatów

1100 przerwa

1130 sformułowanie wniosków i przedłożenie projektów zmian w wewnętrznych przepisach WOPR dotyczących szkolenia oraz weryfikacji ratowników WOPR
i unifikacji instruktorów WOPR

1300 obiadwyjazd


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość