Strona główna

Plik doc na adres


Pobieranie 66.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar66.49 Kb.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

46. FAMA. Międzynarodowy Kampus Artystyczny | www.fama.org.pl, fama.festiwal@gmail.comFormularz należy przesłać jako plik doc. na adres: fama.festiwal@gmail.com do 15.05.2016.

Informacje prosimy wpisywać w żółtych polach formularza.
I. SEKCJA WARSZTATOWA

Należy zaznaczyć znakiem X sekcję, do której się aplikuje oraz rodzaj podmiotu (osoba-solista / grupa-zespół). Gdy istnieje taka potrzeba (np. w przypadku aplikowania do więcej niż jednej sekcji), należy wpisać znak X w kilku rubrykach.


OSOBA | SOLISTA

GRUPA | ZESPÓŁ

SEKCJA MUZYCZNAmuzyka poważnamuzyka awangardowa, elektroakustyczna, improwizowanamuzyka tradycyjna, ludowa, folkowamuzyka elektronicznajazz, free, fusion, yass, noiserock, punk-rockhard rock, heavy metalblues, bluegrassbig beat, rock'n'rollreggae, skasoul, r'n'b, funk, groovepophip-hopambient, trip hoppiosenka autorska, artystycznaSEKCJA WOKALNASEKCJA LITERACKASZTUKI SCENICZNEteatrhappeningperformenstanieckabaretSZTUKI WIZUALNEmalarstwo, grafika, rzeźbainstalacja, video art, intermediaperformensfilmfotografiascenografiaSEKCJA DZIENNIKARSKAprasowa, krytyki artystycznejtelewizyjnaradiowaSEKCJA PRODUCENCKASEKCJA ANIMACJI KULTURALNEJ

II. DANE KANDYDATA


NAZWA | w przypadku grupy
IMIĘ I NAZWISKO | solisty lub reprezentanta grupy
WWW | strona internetowa, blog, facebook etc.
TELEFON
E-MAIL
ADRES KORESPONDENCYJNY

SKŁAD (w przypadku grupy) imię i nazwisko – funkcja – data urodzenia

III. INFORMACJE O KANDYDACIE
Biogram, zrealizowane projekty, osiągnięcia, nagrody, etc. (maks. ½ strony)

IV. PREZENTACJA
OPIS

Należy w niej przedstawić krótki tekst informacyjny/promocyjny (np. jaki jest temat spektaklu, co charakteryzuje muzykę zespołu, jaki jest temat lub kontekst zgłaszanej pracy plastycznej, fotograficznej, filmowej etc etc.) (maks. ½ strony)

INFORMACJE

W zależności od rodzaju prezentacji, dziedziny artystycznej należy podać takie informacje o prezentacji, jak: tytuł, data premiery, gatunek, rodzaj, technika.RIDER

W zależności od rodzaju prezentacji, dziedziny artystycznej należy podać takie informacje o prezentacji, jak: czas trwania, wymiary pracy, sposób ekspozycji, wymagania techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje. Opis wymagań technicznych powinien znaleźć się w formularzu (poniżej) lub jako załącznik jpg.BUDŻET

Osoba lub grupa zainteresowana realizacją podczas festiwalu wydarzenia, którego przygotowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania przez organizatora środków finansowych, proszona jest o wypełnienie poniższej rubryki. Prosimy o podanie rodzaju kosztu oraz kwoty. Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku będą brane pod uwagę tylko koszty merytorycznie uzasadnione, konieczne dla realizacji danego wydarzenia podczas festiwalu – np. zakup materiałów plastycznych, elementów do przygotowania scenografii, kostiumów, wypożyczenie sprzętu technicznego.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości realizacyjnych organizatora, zaplecza technicznego i scenicznego festiwalu czy zasad prezentacji prosimy o kontakt mailowy: fama.festiwal@gmail.com.

V. ZAŁĄCZNIKI
Przykładowa prezentacja kandydata w następującej formie (do wyboru):
• wskazanie w formularzu zgłoszeniowym adresu strony internetowej, pozwalającej zapoznać się z dorobkiem artystycznym kandydata: strona internetowa, blog, facebook (pkt. II. Dane kandydata);
• załączniki w formie elektronicznej: mp3, doc, jpg;
• płyta CD, zawierająca nagranie, wydruk, kopię publikacji, fotografie etc. Załącznik w tej formie prosimy wysłać na adres: Festiwal Fama, ABKIS Alma-Art, ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa (z dopiskiem: ZGŁOSZENIE).
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość