Strona główna

Plqha all-Novice Show 2010 Rodzaj zawodów


Pobieranie 28.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.87 Kb.
PLQHA All-Novice Show 2010
Rodzaj zawodów: Oficjalne zawody aprobowane przez American Quarter Horse Association

(AQHA All-Novice Approved Show) oraz szkolenie Horeseman Clinic. Jeden sędzia (Single Judged).


Miejsce: Roleski Ranch, Stare Żukowice 1A, 33-151 Nowa Jastrząbka, Polska.
Termin: 31 lipca 2010 r., początek godz. 9.00.

Uwaga! Zawody poprzedza szkolenie prowadzone przez Dagmar Zenker w dniu 30 lipca 2010 r. od godz. 9.00 (należy stawić się z koniem na rozprężalni przed halą główną). Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników zawodów.


Organizator: Polish Quarter Horse Association (PLQHA), American Quarter Horse Association (AQHA) i Roleski Ranch.
Sędzia i szkoleniowiec: Dagmar Zenker (Niemcy).
Show Management:

Mariusz Siwiec - Show Manager, tel. kom. +48 601 450 913, e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com

Maria Kanda - Show Secretary, tel. kom. +48 663 781 606, e-mail: vipress@wp.pl

Wojciech Adamczyk - Ring Steward, tel. kom. +48 605 433 428, e-mail: western@interia.pl


Biuro zawodów: Czynne 29-31 lipca 2010 r. w godz. 8.00-18.00 na terenie Roleski Arena.
Regulamin zawodów: Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w AQHA

Handbook of Rules & Regulations dostępnymi na stronie internetowej www.aqha.com.


Warunki techniczne: Hala główna 60 x 30 m z podłożem piaszczystym (reiningowym). Kryta rozprężalnia z podłożem piaszczystym.
Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń: Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu lub w formie elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.plqha.com.

Wymagane dodatkowe dokumenty:

- kserokopia certyfikatu rejestracyjnego konia (AQHA Certificate of Registration),

- kserokopia amatorskiej lub młodzieżowej karty członkowskiej AQHA zawodnika (AQHA Amateur

Membership lub AQHYA Membership) z uprawnieniami do startu w kategorii początkujących (Novice), aktualnej w dniu startu w zawodach (obie strony karty),

- jeśli zawodnik będzie startował na koniu niebędącym własnością jego lub najbliższej rodziny:

kserokopia zezwolenia AQHA na start na koniu niebędącym własnością zawodnika lub jego rodziny,

albo kserokopia AQHA leasingu konia.

Informacje o w/w dokumentach można uzyskać kontaktując się z Show Managerem – Mariuszem Siwcem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie w/w dokumentów od AQHA może trwać więcej niż miesiąc.

Dlatego zalecamy jak najwcześniejsze przesłanie odpowiednich aplikacji do AQHA.

Jest możliwość zorganizowania w/w dokumentów w biurze zawodów – prosimy jednak o wcześniejszy kontakt w tej sprawie z Show Managerem.

Oryginały w/w dokumentów należy przedstawiã w biurze zawodów podczas rejestracji zawodników.

Kserokopie dodatkowych dokumentów należy przesyłać pocztą elektroniczną, faxem lub listownie:

Polish Quarter Horse Association

ul. Zadumana 11 / 53

02-206 Warszawa

e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com

fax (22) 521 20 20

Termin zgłoszeń upływa 23 lipca 2010 r. Zgłoszenia otrzymane przez organizatora po terminie

podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł od formularza, przy czym zarząd zawodów

zachowuje prawo do odmowy startu w całych zawodach lub w niektórych konkurencjach.

Za termin zgłoszenia rozumie się datę otrzymania przez organizatora formularza zgłoszeniowego i datę wpłynięcia wymaganej opłaty na konto bankowe PLQHA. Nadejście samego formularza lub opłaty nie jest uważane za zgłoszenie.


Opłaty startowe i organizacyjne:

Wszystkie klasy 50 zł/start

Opłata biurowa (dla uczestników AQHA Horsemanship Camp z koniem) 100 zł/formularz

Opłata biurowa (dla pozostałych) – opłata zawiera koszt boksu 300 zł/koń

Opłata biurowa (dla pozostałych) – boks opłacony na innym formularzu 100 zł/formularz

Zgłoszenie po terminie (23.07) 100 zł/formularz


Uwaga! Opłata biurowa zawiera koszt boksu dla konia od 29.07 do 31.07 rano. Nie ma możliwości obniżenia opłaty biurowej w przypadku jeśli koń nie korzysta z boksu na terenie Roleski Ranch. Wszelkie nietypowe sytuacje należy zgłaszać do 23 lipca 2010 r. do Show Managera – Mariusza Siwca.
Opłaty startowe i biurowe należy wnosić na konto bankowe:

Polish Quarter Horse Association

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa/Nowowiejska

nr 15105010381000002327357261

SWIFT (BIC): INGBPLW
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach opłaty nie podlegają zwrotowi.
Nagrody: Dla zdobywców największej ilości punktów (zgodnie z przepisami AQHA) w klasie

amatorskiej i klasie młodzieżowej - ręcznie zdobione klamry, przygotowane specjalnie na zawody

przez firmę Hy O Silver z Teksasu. Dla trzech najlepszych zawodników/koni w każdej konkurencji - puchary i statuetki. Dla sześciu najlepszych zawodników w każdej konkurencji - pamiątkowe floo.

Przewidziano także nagrody rzeczowe i inne (szczegóły w terminie późniejszym).


Oferowane konkurencja:
AQHA Novice Amateur Classes (klasy początkujących amatorów)

Halter Mares 2-Years & Under

Halter Mares 3-Years & Over

Halter Performance Mares

Halter Geldings 2-Years & Under

Halter Geldings 3-Years & Over

Halter Performance Geldings

3120 Showmanship At Halter All Ages

3340 Reining All Ages

3360 Western Riding All Ages

3380 Trail All Ages

3400 Horsemanship All Ages

3401 Horsemanship Walk Trot

3420 Western Pleasure All Ages

3440 Hunter Under Saddle All Ages

3520 Hunt Seat Equitation All Ages

3521 Hunt Seat Equitation Walk Trot
AQHA Novice Youth Classes (klasy początkującej młodzieży)

Halter Mares 2-Years & Under

Halter Mares 3-Years & Over

Halter Performance Mares

Halter Geldings 2-Years & Under

Halter Geldings 3-Years & Over

Halter Performance Geldings

5120 Showmanship At Halter All Ages

5340 Reining All Ages

5360 Western Riding All Ages

5380 Trail All Ages

5400 Horsemanship All Ages

5401 Horsemanship Walk Trot

5420 Western Pleasure All Ages

5520 Hunt Seat Equitation All Ages

5521 Hunt Seat Equitation Walk Trot


Wyżywienie i zakwaterowanie: Uczestnicy zawodów zapewniają sobie wyżywienie i

zakwaterowanie we własnym zakresie. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji wyżywienia i noclegów i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.


Wymogi weterynaryjne: Konie przybywające na teren zawodów powinny być wolne od wszelkich

chorób. W momencie przybycia na zawody należy przedstawić w biurze zawodów paszport konia wraz z wpisem o wymaganych szczepieniach. Niedopełnienie niniejszych wymagań może skutkować

niedopuszczeniem konia do zawodów i usunięciem z terenu ośrodka.

Właściciel konia lub zawodnik są zobligowani do wyrażenia zgody na przeprowadzenie ewentualnych

testów antydopingowych, zgodnych z przepisami AQHA. Koszt badań w uzasadnionych przypadkach

pokrywa właściciel konia.


Pozostałe informacje: Zawodnicy, właściciele koni oraz inne osoby przebywające na terenie

ośrodka muszą przestrzegać zalecenia organizatora, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Właściciel konia i zawodnik nie mogą rościć żadnych praw do organizatora w przypadku kontuzji

konia, wypadku zawodnika, wypadków losowych lub kradzieży. Organizator sugeruje wykupienie

polisy ubezpieczeniowej.

Parking dla samochodów i przyczep do transportu koni jest bezpłatny. Miejsce postoju wyznacza

przedstawiciel Roleski Ranch.

Na terenie ośrodka nie ma możliwości nocowania w namiotach. Nocowanie w przyczepach i pojazdach kampingowych jest możliwe tylko za zgodą przedstawiciela Roleski Ranch.

Organizator nie zapewnia miejsca na przechowywanie wyposażenia i sprzętu jeździeckiego.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy na zawody zgłaszający się zawodnik oraz właściciel konia

potwierdzają i oświadczają, że zapoznali się z niniejszymi warunkami rozgrywania zawodów

i zgadzają się z jego zapisami. Jednocześnie zgłaszający się akceptują postanowienia AQHA Handbook of Rules & Regulations.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów zgodnie z przepisami AQHA.
Kontakt: We wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń, niezbędnych dokumentów, itp. należy

kontaktować się z Show Managerem, Mariuszem Siwcem, tel. kom. +48 601 450 913,

fax +48 521 20 20, e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com.

Dodatkowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie internetowej www.plqha.com.


Uwaga! Niniejszy dokument jest równocześnie regulaminem zawodów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość