Po polsku Wynikowy plan nauczania klasa IIIPobieranie 317.23 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar317.23 Kb.
  1   2   3


Po polsku

Wynikowy plan nauczania

klasa III

Sabina Korpysz


Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

Warszawa 2011
ISBN 978-83-262-1235-2

Spis treści

Wstęp 4

Wynikowy plan nauczania 5Na drogach ku dorosłości 5

Poza presją 12

Wspólny świat wielu kultur 22

Czas smutku i strachu 28

Trudna walka o wartości 38

Zjawiska współczesności 48

Wstęp
Wynikowy plan nauczania do podręcznika Po polsku dla kasy III gimnazjum został rozpisany na 150 jednostek lekcyjnych. W ramach tych godzin, oprócz propozycji lekcji wg podręcznika Po polsku, zawierają się również:


 • lekcje powtórzeniowe po omówieniu każdego rozdziału podręcznika,

 • dwugodzinne sprawdziany po każdym rozdziale,

 • lekcje przeznaczone na omówienie sprawdzianów,

 • dwugodzinne testy powtórzeniowe przed egzaminem gimnazjalnym;

 • lekcje na analizę pięciu pozycji książkowych w całości.

Propozycje lektur: 1. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze

 2. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego

 3. Eoin Colfer, Benny i Omar

 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

 5. Antoine de Saint Exupéry, Mały Książę

Wymagania edukacyjne zostały opatrzone propozycjami ocen (cyfry w nawiasach) za realizację poszczególnych wymagań przez uczniów.Plan wynikowy dla klasy III gimnazjum


Zagadnienia

Liczba godzin

Podręcznik Po polsku

Dodatkowe materiały

Treści nauczania (wg podstawy programowej)

Pojęcia

Wymagania edukacyjne

minimalne

optymalne

Uczeń:

Uczeń:

Jak będziemy pracować na lekcjach języka polskiego w klasie III gimnazjum?

1

Po polsku – podręcznik

program nauczania, słowniki językowe, lista lektur dla klasy III

I.1.1)

I.2.1)


I.2.3)
 • zna układ podręcznika (2)

 • wie, z jakich pomocy może korzystać w czasie nauki języka polskiego (2)

 • zna wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz listę lektur do klasy III (3)

 • interesuje się dodatkowymi źródłami, które mogą być pomocne do nauki języka polskiego w klasie III gimnazjum (4)

 • jest zainteresowany innymi, dodatkowymi książkami oprócz tytułów podanych na liście lektur (5)

NA DROGACH KU DOROSŁOŚCI - 25 godz. (21 godz. + 4 godz. analizy lektury)


Wprowadzenie do rozdziału Na drogach ku dorosłości

1

Na drogach ku dorosłości – oś czasu, s. 10.

encyklopedia, internet

I.1.1)

I.2.1)


I.2.2)

III.1.1)


III.1.2)

III.1.5)


III.1.8)

III.2.3)


III.2.11)
 • zabiera głos w dyskusji na temat podobieństw i różnic w życiu młodzieży współczesnej itej, która żyła w XIX w. (2)

 • wymienia kilka przykładów filmów o młodzieży (3)

 • zna zasady prowadzenia dyskusji (3)

 • podaje przykłady różnych tekstów kultury mówiących o młodzieży (4)

 • ma świadomość zmian, jakie dokonały się w życiu młodych ludzi od XIX w. do dzisiaj (5)

 • poprzez umiejętne stawianie pytań dba o udział innych w dyskusji (6)

Jak pięknie być sobą! Czy bycie dorosłym jest kwestią wieku?

1

Marta Fox, Agaton-Gagaton (fragm.), s. 12.
I.1.1)

I.2.1)


II.1.2)

II.2.4)


III.1.5)
 • czyta ze zrozumieniem podany fragment powieści (2)

 • charakteryzuje główną bohaterkę tekstu (3)
 • bierze udział w dyskusji o prawach dorosłych i niepełnoletnich (4)

 • podaje trafne argumenty w dyskusji (5)

 • charakteryzuje język narratora (5)

 • wypisuje z wypowiedzi narratora przysłowia, porównania (4) oraz kolokwializmy i neologizmy (5)

Jak postawić świat na nogi?- pomagamy Oli – bohaterce powieści Beaty Ostrowickiej

1

Beata Ostrowicka, Świat do góry nogami (fragm.), s. 15.
I.1.1)

I.2.1)


II.1.2)

II.2.2)


II.2.5)

II.4.1)


III.2.11)

 • odpowiedzialność
 • określa problematykę przeczytanego tekstu (2)

 • rozumie porównanie rodziny głównej bohaterki do zegara (3)

 • podaje przykłady dojrzałości i odpowiedzialności głównej bohaterki (3)

 • wyjaśnia tytuł powieści (3)

 • opisuje, jak postrzega siebie bohaterka tekstu (4)

 • pisze kartkę z pamiętnika bohaterki (4)

 • umieszcza tam postanowienia dotyczące jej dalszego życia (5)

Uwierz w siebie - w życiu każdego jest materiał na książkę

1

Ewa Nowak, Yellow bahama w prążki (fragm.), s. 19.
I.1.1)

I.2.1)


II.1.2)

II.2.7)


III.1.1)

III.2.4)

 • wymienia wydarzenia opisane przez główną bohaterkę (2)

 • uzasadnia, że bohaterka jest bystrą obserwatorką życia (3)

 • przygotowuje pytania do wywiadu ze znaną osobą ze świata kultury (3)

 • pisze rozprawkę na temat Życie to świetny materiał na książkę (4)

 • wyjaśnia frazeologizm pisać sobie a muzom (4),

 • określa jego pochodzenie (5)

 • pisze opowiadanie o życiu nastolatków (5)

 • przygotowuje w grupie słuchowisko radiowe na podstawie fragm. tekstu (5)

 • tworzy wiersz o życiu nastolatków (5)

Kultura języka, normy językowe

2

O kulturze języka i normie językowej, s. 25.

dostępne wydawnictwa poprawnościowe, słownik poprawnej polszczyzny

I.1.1)

I.2.1)


I.2.3)

III.2.1)


III.1.4)

III.1.7)


 • kultura języka

 • norma językowa

 • norma wzorcowa

 • norma użytkowa

 • wie, co to jest błąd językowy (2)

 • zna podstawowe wydawnictwa poprawnościowe (3)

 • zna pojęcia wprowadzone na lekcji (3)

 • posługuje się Słownikiem poprawnej polszczyzny (3)

 • rozumie pojęcia wprowadzone podczas lekcji (4)

 • ma świadomość funkcjonowania dwóch norm językowych (5)

 • dostrzega błędy językowe w czyjejś wypowiedzi, stara się je poprawić (5)

 • stosuje w praktyce językowej dwa poziomy normy (5)

Poszukiwanie autorytetu

1

Czesław Miłosz, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, s. 28.

słownik terminów literackich

I.1.1)

I.2.1)


I.2.3)

II.1.1)


II.1.2)

II.2.6)


II.3.1)

II.3.2)


II.4.2)


 • autorytet

 • oda

 • przedstawia sylwetki Czesława Miłosza i Jana Pawła II (2)

 • czyta ze zrozumieniem tekst wiersza (3)

 • określa tematykę utworu (3)

 • korzysta ze słownika terminów literackich (3)

 • określa nadawcę i adresata utworu (4)

 • przygotowuje krótki biogram Jana Pawła II (4)

 • uzasadnia, dlaczego Jan Paweł II może być autorytetem dla innych (4)

 • wymienia cechy ody (4)

 • analizuje tekst wiersza, podając odpowiednie cytaty na poparcie formułowanych przez siebie tez (5)

 • uzasadnia, że utwór Miłosza jest odą (5)

Analiza lektury – Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze (wybrane opowiadanie z literatury światowej)

4Kim jestem? – czas na refleksje

1

Philip Pullman, Przerwany most (fragm.), s. 33., Joanna Olech, Tożsamość, s. 36.

reprodukcje obrazów Nikifora i Teofila Ociepki

I.1.1)

I.2.1)


II.1.2)

II.2.4)


II.2.11)

II.3.1)


II.4.3)

III.1.2)


III.2.5)

 • charakteryzuje bohaterów tekstu Pullmana (3)

 • rozumie pojęcia tożsamość i prymitywizm (3)

 • opisuje obrazy prymitywistów (4)

 • opisuje siebie za pomocą równoważników zdań (4)

 • pisze autoprezentację na wzór bohaterów tekstu Joanny Olech (5)

 • wyjaśnia metaforyczne znaczenie drogowskazu z obrazu Tadeusza Makowskiego (5)

We właściwym kierunku... –dylematy Virginii, bohaterki powieści Przerwany most

1

Philip Pullman, Przerwany most (fragment), s. 33.
I.1.1)

I.2.1)


II.1.2

III.1.1

 • określa problem, przed jakim stoi bohaterka tekstu (3)

 • charakteryzuje bohaterów tekstu (3)

 • wyodrębnia z tekstu argumenty, którymi posługuje się Virginia (4)

 • ocenia jej argumentowanie (4)

 • formułuje porady dla bohaterki tekstu (5)

 • pisze list do Virginii (5)

Czas wyboru - wobec decyzji o własnej przyszłości

1

Nie chcę umrzeć z głupoty (fragm. wywiadu Pawła Zająca z Janem Melą), s. 38.
I.1.1)

I.2.1)


I.1.3)

I.1.6)


I.1.10)

I.2.1)


II.1.2)

II.2.2)


II.4.1)

II.4.2)


III.2.11)
 • charakteryzuje Janka Melę (2)

 • określa na podstawie tekstu, czym różni się odwaga od brawury (3)

 • określa cel działania fundacji Poza Horyzonty i innych tego typu organizacji (4)

 • dokonuje refleksji na temat swoich możliwości pomocy ludziom niepełnosprawnym (5)

Kiedy przychodzi chwila podjęcia decyzji – o trudnych wyborach

1

Yves Sente, Grzegorz Rosiński, Thorgal. Ja, Jolan, s. 40.
I.1.1)

I.2.1)


II.1.2

II.2.10


III.1.1

III.1.2


 • komiks
 • podaje definicję komiksu (2)

 • omawia sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu Thorgal. Ja, Jolan (3)

 • ocenia postawę Jolana (4)

 • pisze opowiadanie na temat wyboru, którego musiał dokonać (4)

 • tworzy krótki komiks na zadany temat (5)

 • pisze rozprawkę na temat Czy Jolan postąpił odpowiedzialnie? (5)

O właściwym akcentowaniu

2

Sekrety poprawnej wymowy, s. 261.I.1.1)

I.2.1)


III.1.2)

III.1.4)


 • fonetyka

 • akcent wyrazowy
 • wyjaśnia termin fonetyka (2)

 • wymienia podstawowe zasady akcentowania wyrazów w języku polskim (3)

 • tworzy w grupie tekst zawierający wyrazy akcentowane inaczej niż na 2. sylabę od końca (3)

 • wymienia wyjątki od zasady akcentowania wyrazów na 2. sylabę od końca (4)

 • wymienia zasady wymowy głosek ą, ę (4)

 • poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim (5)

 • poprawnie wymawia głoski ą, ę we wszystkich kontekstach (5)

 • dostrzega błędy w wymowie współczesnych Polaków, wie, jak je poprawić (5)

Podsumowanie rozdziału Na drogach ku dorosłości

1

Sprawdzam się, s. 43.


 • utrwala wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie omawiania rozdziału Na drogach ku dorosłości
Sprawdzian nr 1, omówienie

3
arkusz testu obejmującego zagadnienia językowe i literackie • wykorzystuje zgromadzone wiadomości w sytuacji problemowej
Test powtórzeniowy i omówienie

3

Sprawdź się przed egzaminem nr 1, s. 44.
POZA PRESJĄ – 23 godz.


Wprowadzenie do rozdziału Poza presją

1

Poza presją – oś czasu, s. 46; Nim poznasz bliżej… dwudziestolecie międzywojenne, s. 48.

reprodukcje dzieł malarzy dwudziestolecia międzywojennego, tomiki poezji poetów tego okresu

I.1.1)

I.2.1)


III.1.2)

III.1.5)


III.1.8)

III.2.3)


III.2.11)

 • awangarda

 • futuryzm

 • dadaizm

 • egzystencjalizm

 • katastrofizm

 • kubizm

 • surrealizm
 • wymienia nazwiska twórców i ludzi nauki z czasów dwudziestolecia międzywojennego (3)

 • objaśnia pojęcia wprowadzone na lekcji (3)

 • wyjaśnia pojęcia poznane na lekcji (4)

 • posługuje się nimi w dyskusji (5)

 • podaje samodzielnie zdobyte informacje na temat omawianego okresu (5)

Mistrzowie wyzwolonej wyobraźni

1

Anna Klubówna, Krajobraz z tęczą (fragm.), s. 50.

reprodukcje dzieł Pabla Picassa

I.1.1)

I.2.1)


II.2.11)

II.3.1)

 • prezentuje sylwetkę Pabla Picassa (2)

 • wymienia, kierunki w sztuce, które reprezentował Picasso (3)

 • wymienia fazy twórczości Picassa wymienione w tekście (4)

 • opisuje i interpretuje wybrany obraz Picassa (5)

Jak Gałczyński buduje napięcie w Zaczarowanej dorożce?

1

Konstanty Ildefons Gałczyński, Zaczarowana dorożka, s. 53.
I.1.1)

I.1.2)


II.2.1)

II.2.2)


II.2.4)

II.2.5)


II.3.1)

II.3.2) • groteska

 • wymienia miejsca odwiedzone przez bohatera oraz ludzi przez niego spotkanych (2)

 • opisuje sytuację liryczną przedstawioną w wierszu (3)

 • wypisuje z wiersza kolokwializmy (4)

 • określa ich funkcję (5)

 • znajduje w tekście środki artystyczne (4)

 • określa ich funkcję (5)

 • udowadnia, że wiersz Gałczyńskiego ma groteskowy charakter (5)

 • wypisuje z tekstu cytaty potwierdzające tezę o realności bądź nierealności opisanej sytuacji lirycznej (5)

 • projektuje surrealistyczną ilustrację do utworu (5)

O sztuce, czyli o życiu – wokół sztuki współczesnej

1

Joanna Olech, Sztuka, s. 55.
I.1.1)

I.1.2)


II.2.11)

II.4.1)


III.1.1)

III.1.6) • flash mob

 • bierze udział w dyskusji na temat niechęci niektórych ludzi do sztuki nowoczesnej (3)

 • wyjaśnia pojęcie flash mob(3)

 • opisuje jedno z dzieł sztuki wymienione w tekście (4)

 • podaje własne przykłady i argumenty w dyskusji (5)

 • wymienia przykłady rzeczowników pospolitych utworzonych od nazwisk

 • objaśnia ich znaczenia (5)

 • rozpoznaje i wyjaśnia ironiczny i paradoksalny sens wypowiedzi kończącej tekst (5)

Historia i współczesność sztuki radiowej

2

Sztuka radiowa, s. 58.
I.1.1)

I.1.2)


I.1.10)

III.2.10) • terminy ze Słownika radiowca, (s. 59)

 • radio

 • sztuka radiowa

 • pasmo

 • ramówka

 • kierownik redakcji

 • serwisant

 • wywiad radiowy

 • reportaż radiowy

 • słuchowisko radiowe
 • rozumie specyfikę radia jako środka masowego przekazu (2)

 • wyjaśnia podstawowe terminy związane z radiem (3)

 • zna zasady odmiany słowa radio (4)

 • wymienia tytuły najstarszych polskich słuchowisk radiowych (4)

 • posługuje się terminami poznanymi na lekcji w rozmowie na temat radia (5)

 • uczestniczy w tworzeniu audycji radiowych w szkolnym radiowęźle (5)

Awangarda poetycka

1

Tadeusz Peiper, Ulica, s. 61.; Marek Włodarski, Ulica, s. 61.; Tystus Czyżewski, Mechaniczny ogród, s. 63.
I.1.1)

I.1.2)


II.1.1)
 • wymienia co najmniej jedno nazwisko poety awangardy (2)

 • omawia, na czym polegała awangarda w poezji dwudziestolecia międzywojennego (3)

 • wyjaśnia pojęcie futuryzmu w poezji (4)

 • wymienia awangardowe cechy poznanych utworów (5)

 • tworzy utwór na wzór poznanych wierszy awangardowych (5)

Bez reguł?

1

Zenon Fajfer, Ars poetica, s. 65; Łukasz Podgórni, Matko zawrotna, s. 66.
I.1.1)

I.1.2)


II.2.4)


 • liberatura

 • e-liberatura

 • poemat emanacyjny
 • wymienia przykłady eksperymentowania współczesnych poetów z materią słowną (2)

 • objaśnia pojęcia wprowadzone na lekcji (3)

 • posługuje się pojęciami wprowadzonymi podczas lekcji w analizie wierszy Zenona Fajfera i Łukasza Podgórniego (4)

 • wyznacza wspólne cechy poezji awangardy z dwudziestolecia międzywojennego i współczesnych poetów eksperymentujących ze słowem (5)

 • pisze utwór w stylu współczesnej awangardy (5)

Poetka uczuć

1

Maria Pawlikowska-

-Jasnorzewska, Zakochani, Miłość, s. 67.inne przykłady wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

I.1.1)

I.1.2)


I.2.1)

II.1.2)


II.2.4)

II.3.3)


 • prezentuje sylwetkę Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2)

 • wymienia kilka tytułów wierszy poetki (3)

 • określa tematykę poznanych wierszy poetki (3)

 • rozumie i potrafi wyjaśnić metafory w analizowanych wierszach (4)

 • opisuje stan uczyć bohaterów lirycznych wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (4)

 • samodzielnie gromadzi informacje na temat życia poetki (5)

 • przygotowuje recytację wybranego wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (6)  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy