Strona główna

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniach należ


Pobieranie 30.34 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.34 Kb.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniach należy:

- nałożyć indywidualne środki ochrony,


- udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
-
sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności i wody,
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
-
jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
-
przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.
Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
-
opuścić schron (ukrycie),
-
w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
- w przypadku zagrożenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.Sposób postępowania na wypadek alarmu powietrznego

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się,
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.,
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego),
- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, podróż,
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
- pomagać słabszym, chorym, ułomnym,
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych (obrony cywilnej).
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni je zatrzymać.
Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Sposób ogłoszenia alarmów


Sposób odwołania alarmów


Lp.


Rodzaj alarmu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1


Alarm powietrzny


- Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty,

- Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ............Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu.

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla .............

2


Alarm
o skażeniach


- Przerywany modulowany dźwięk syreny,

- Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach.... (podać

rodzaj skażenia)

dla ..............Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta.


Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla .............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


Lp.


Rodzaj


Sposób ogłoszenia komunikatu


Sposób odwołania komunikatu
komunikatu


akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu


akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu


1


Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniamiPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ......... około godz. ........ min. ......... może nastąpić skażenie ............ (podać rodzaj skażenia) w kierunku ........................
(podać kierunek).


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...........

(rodzaj skażenia) dla .........2


Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami


Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.3


Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska


Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu
i sposobie postępowania mieszkańców.Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ........... dla .......


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość