Pod honorowym patronatemPobieranie 86.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar86.27 Kb.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PUCHARU POLSKI KADETEK I KADETÓW, JUNIOREK I JUNIORÓW W SUMO

POD HONOROWYM PATRONATEM

PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ropczyce , 28-29.10.2011

I.  ORGANIZATOR:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Polski Związek Sumo,

 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 • Urząd Miasta Ropczyce

 • Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji

 • UKS Lubzina

II.  CEL ZAWODÓW:

 • wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w grupie kadetek, kadetów, juniorek i juniorów,

 • popularyzacja sumo wśród młodzieży,

 • etap kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji na ME w roku 2012,

 • popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia,

 • promocja regionu , powiatu, miasta, 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

28-29.10.2011. – Hala Sportowo-Widowiskowa ,ul. Konopnickiej 2,

39-100 Ropczyce

IV.  OBSADA SĘDZIOWSKA:

S.G.: Andrzej Wojda, Z.S.G. Andrzej Jedynak, Koordynator Bożena Pyzik, Gyoji: Sztanuchin Aleksander ( junior), Konieczny Marek, Flak Mirosław, sędziowie: Andrzej Tomaszewski, Krzysztof Boryc, Ryszard Prokop, Ryszard Radliński, Magdalena Macios. Kierownik list: Małgorzata Kitowska.V.WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni, przez licencjonowane w PZSUMO kluby, w w/w terminie i posiadający aktualne badania lekarskie i ważną / opłaconą na 2011 rok / licencję zawodniczą . Zgłoszenia oddzielnie dla każdej grupy wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczęta / mężczyzn i kobiety.Zgłoszenia do dnia 24.10.2011 na adres:

sumo@sumo.org.pl oraz endriuwrestling@interia.pl

- kategorie wagowe i wiekowe takie jak w 2012 roku.

kadetki: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg

kadeci:-55kg, -65kg, -75kg, -85kg, -95kg, +95kgOrganizator w grupie kadetów wprowadza dodatkową kategorię wagową -45kg !

juniorki: -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg,

juniorzy: -60kg, -70kg, -80kg, -90kg, -100kg, +100kg,

- obowiązuje 2 kg. tolerancji wagowejUwaga ! Ze względu na różnice w kategoriach wagowych ME i MŚ dopuszcza się start zawodników w danej kategorii wiekowej w 2 kategoriach wagowych. Zapis ten dotyczy zawodników kadry narodowej.

Na wniosek trenera kadry zawodnicy kadry narodowej, bez względu na wiek, mogą startować w grupie starszej.Uwaga!

W przypadku zgłoszenia zawodnika po w/w terminie lub zmiany kategorii wagowej obowiązuje opłata na rzecz PZSUMO w wysokości 100 PLN od każdej zmiany zawodnika. Powyższe zmiany można dokonywać tylko i wyłącznie przed I wagą.Losowanie walk odbędzie się w piątek po I wadze.

Zawodnik, który nie zrobi limitu wagi podczas II wagi będzie mógł wystartować w kategorii wyższej po wpłaceniu 100 zł na rzecz PZSUMO.

- Zawodnicy zobowiązani są startować tylko w białych mawashi (bez spodenek). Zawodniczki mają obowiązek startować w białych mawashi i w jednoczęściowym stroju, najlepiej w czarnym.

Licencje zawodnicze i klubowe należy wyrobić i opłacić na minimum 7 dni przed imprezą wysyłając wypełnione wnioski ze zdjęciami na adres 04-926 Warszawa, ul. Rożek 25, Andrzej Wojda. W przypadku wyrabiania licencji przed wagą na danych zawodach opłata na rzecz PZSUMO wzrasta o 100 %.

W przypadku przedłużenia licencji obowiązuje taka sama procedura – należy na wyżej wymieniony adres wysłać licencje zawodników wraz z drukiem przedłużenia licencji.

Na 2011 rok składka licencyjna dla : klubów wynosi 50 PLN, dla zawodników / czek : grupy juniorów, kadetów i młodszych – 5 PLN , młodzieżowców i seniorów – 25 PLN Wnioski licencji do pobrania na stronie www.sumo.orgVI.  KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.VII.  MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

SUPER MOTEL 6, Ropczyce ul. Witosa 10 tel. 17 2218 243 – zainteresowane kluby dokonują rezerwacji osobiście ( do dnia 24.10.2011). Zakwaterowanie na koszt klubów.

Podczas rezerwacji noclegów proszę o powołanie się na zawody sumo – są wynegocjowane niższe stawki (35 – 40 zł za nocleg od osoby).

Proszę o poważne potraktowanie rezerwacji – w pobliżu przebiega budowa autostrady A-4 i ciężko o rezerwacje tanich noclegów.

Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziany jest w trakcie turnieju obiad na hali.VIII. NAGRODY

Zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 3 (2 trzecie) otrzymują medale, dyplomy, zwycięzcy kategorii – drobne upominki.

W punktacji drużynowej za pierwsze trzy miejsca (oddzielnie dziewczęta i chłopcy) kluby otrzymują puchary.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

Piątek: 28.10.2011

do godz. 18.00 – przyjazd ekip i zakwaterowanie

18.00 – 19.00 – waga (hala sportowa ul. Konopnickiej 2)

19.15 – konferencja techniczna

Sobota: 29.10.2011

9.00 – 9.30 – II waga (hala sportowa)

10.30 – walki eliminacyjne

13.00 – uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,

13.30 – walki finałowe

14.00 – dekoracja medalistów

14.30 – obiad, zakończenie imprezy

Organizator:

UKS Lubzina – Andrzej Jedynak

Tel: 601854536

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki:

- zgłoszeni do dnia 24.10.2011 e-mail: sumo@sumo.org.pl na załączonym druku zgłoszeń z podaniem imienia, nazwiska, kategorii wagowej, rok urodzenia , nr licencji.

- posiadający/ce aktualne badania lekarskie i ważną / opłaconą na 2011 rok / licencję zawodniczą,

- urodzeni w latach 1997-1999 /, zawodnicy ur. w 1999 muszą mieć zgodę lekarza na start w grupie młodzików /

Licencje zawodnicze i klubowe należy wyrobić korespondencyjnie wysyłając wnioski wraz ze zdjęciami na adres 04-926 Warszawa ul. Rożek 25 – Andrzej Wojda i opłacić przed I wagą. Licencja klubowa: 50 PLN, zawodnicza : – 5 PLN.W przypadku wyrabiania licencji zawodniczych przed I wagą obowiązuje zwiększona stawka licencji zawodniczych do 10 PLN, a klubowej do 100 PLN.

Wnioski licencyjne, klubowe i zawodnicze, są do pobrania na stronie internetowej Związku: www.sumo.org.pl

Uwaga!!! Obowiązuje zgoda obydwu rodziców lub opiekunów prawnych do startu w Mistrzostwach.

VI.  KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.

Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu delegujące kluby lub WISSy.


 1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

Zainteresowanych rezerwacją noclegów prosimy do dnia 01.03.2011 o dokonanie bezpośrednio rezerwacji noclegów – SUPER MOTEL 6 (oddalony ok. 200m od hali), hotel JARTEL w Sędziszowie Młp. – ( 4km od hali )

SUPER MOTEL 6 – tel. 17 22 18 243

JARTEL – 17 22 26 442 lub kom. 692389150

VIII. NAGRODY:

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (2 trzecie) otrzymują dyplomy, medale, 1. KATEGORIE WAGOWE zgodne z załączonym Regulaminem MMM na 2011 r.

 2. PROGRAM ZAWODÓW:

piątek 11.03.2011 r.

do godz. 1730 przyjazd ekip i zakwaterowanie

od godz. 1800 do 1900- I waga zawodników

godz. 1915 konferencja techniczna i szkolenie sędziów.sobota 12.03.2011 r.

od godz. 1000 do 1100 – II waga zawodników

od godz. 1130 walki eliminacyjne

godz. 1330 uroczyste otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,

godz. 1400 do 1800 – c.d. walk, walki półfinałowe i finałowe oraz ceremonie medalistów

Organizator : UKS Lubzina

Andrzej Jedynak – Tel. 601854536

Załączniki:

-Regulamin MMM na 2011 r.

- druk zgłoszeń zawodnikówREGULAMIN

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w sumo na 2011 r.1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Zawody odbywają według przepisów Polskiego Związku Sumo z uproszczoną ceremonią i zakazem ataku rękoma na twarz i uchwytu dwoma rękoma z góry za głowę przeciwnika.

1.2. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików/Młodziczek sumo w 2011r. prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki 13- 14 letni z ważnymi badaniami lekarskimi uprawnionego lekarza oraz 12 letni mający oprócz wyżej wymienionych badań zgodę lekarza na start w grupie młodzików. W zawodach sumo honoruje się badania lekarskie wszystkich dyscyplin sportów walki

2. KATEGORIE WAGOWE:


L.p.

Młodzicy

L.p.

Młodziczki

1.

-40 kg

1.

-30 kg

2.

45 kg

2.

32 kg

3.

50 kg

3.

35 kg

4.

55 kg

4.

40 kg

5.

60 kg

5.

45 kg

6.

65 kg

6.

50 kg

7.

70 kg

7.

55 kg

8.

75 kg

8.

60 kg

9.

80 kg

9.

65 kg

10.

+ 80 kg

10.

+ 65 kg

3. PRAWO STARTU W ZAWODACH

3.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki posiadającymi licencję zawodniczą PZSUMO oraz będący członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej posiadającymi opłaconą licencję klubową Polskiego Związku Sumo na 2011 rok.

3.2. Licencje klubowe oraz zawodnicze można opłacić przed wagą danych zawodów.

3.2. Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu przez Komisję Weryfikacyjną danych zawodów jest zważenie się w wyznaczonych kategoriach oraz przedstawienie do wglądu wymaganych dokumentów to jest licencji zawodniczej i aktualnych badań lekarskich.

3.3. Zawodnik nie spełniający jednego z wyżej wymienionych punków (od 3.1 do 3.2) nie będzie dopuszczony do startu.

3.4. W zawodach organizowanych przez PZSUMO nie mają prawa startu zawodnicy nie zrzeszeni w klubach sportowych (zawodnicy nie stowarzyszeni).

3.5. Zawodnik zweryfikowany, zważony i dopuszczony przez Komisję Weryfikacyjną jest umieszczony na liście startowej zgodnie z wynikiem losowania. W przypadku wycofania zawodnika, o którym mowa, przez trenera lub lekarza nie ma przesunięcia zawodników na liście startowej. W takim przypadku przeciwnicy otrzymują punkty walkowerem.

4. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I FINANSE.

4.1.Zgłoszenie do Organizatora z kopią do PZSUMO należy dokonać na drukach zgłoszeń ( do pobrania na www.sumo.org.pl) zgodnie z terminem podanym w komunikacie organizacyjnym zawodów, podając nazwiska, rok urodzenia nr licencji i kategorię wagową. Jeżeli zgłoszenie związane jest z rezerwacją miejsc noclegowych musi być podpisane przez kierownika klubu i głównego księgowego lub skarbnika. Za miejsca zarezerwowane, a nie wykorzystane, organizator może obciążyć kosztami zamawiającego.

4.2. Zgłoszenia imienne wypełnione czytelnie, ostemplowane pieczątka klubową należy składać do Komisji Weryfikacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami, tj. licencją i ważnymi badaniami lekarskimi.. Na zgłoszeniu musi być wykazana kategoria wagowa, w której zawodnik ma startować, rok urodzenia, numer licencji PZSUMO i jego podpis.

4.3. Koszty organizacji imprezy ponosi zleceniodawca i organizator, koszty udziału zawodników ponosi zgłaszający.

4.4 Koszt licencji dla zawodników/czek 12-14 letnich wynosi 5 zł ( druki licencji zawodniczych do pobrania na www.sumo.org.pl).5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZY.

Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia imprezy zgodnie z Regulaminem Sportowo-Organizacyjnym PZSUMO na 2011 rok.

5.1. Przygotowanie w wersji Microsoft Word i zatwierdzeniu w PZSUMO komunikatu organizacyjnego imprezy na co najmniej 2 miesiące przed zawodami. Zabezpieczenie prowadzenia zestawienia walk „krzyżówek”. Komunikaty organizacyjne, wyznaczony sędzia główny i koordynator, wyniki końcowe zawodów będą przedstawiane na stronie internetowej PZSUMO – www.sumo.org.pl

5.2. Zabezpieczenie obiektu sportowego wyposażonego w odpowiedni sprzęt sportowy, szatnie, urządzenia sanitarne, ciepłą wodę do kąpieli itp.

5.3. Odpowiednia propaganda imprezy, m. in. afisze, uroczyste otwarcie, zabezpieczenie i rozdanie nagród dla zwycięzców.

5.4. Zapewnienie opieki lekarskiej, porządku i bezpieczeństwa.

5.5. Umożliwienie korzystania z wagi w miejscu zakwaterowania zawodów.

5..6. Podanie wyników zawodów w lokalnej i centralnej prasie, PAP, radiu i TV.5.7. Wydanie komunikatu z wynikami i dostarczenie go kierownikom ekipy. Przekazanie pełnej dokumentacji w ciągu 3 dni do PZSUMO.

5.8. Rezygnację z zatwierdzonej imprezy należy zgłosić nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem..

5.9. Zabezpieczenie sekretariatu zawodów w kserokopiarkę, komputer, drukarkę.

5.10. Umieszczenie reklam stałych sponsorów Związku.6. RÓŻNE

6.1. Sędziów głównych i koordynatora na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików/Młodziczek wyznacza Komisja Sędziowska PZSUMO.

6.2. Zobowiązuje się zawodników do udziału w ceremonii otwarcia i zakończenia (dekoracji) do występowania w strojach sportowych.

6.3. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z imprezy w ciągu 3-ch dni od daty jej zakończenia.

6.4. Punktacja:

I m. - 3 pkt.

II m.- 2 pkt.

2 x III m.- po 1 pkt

2 x V m. – po 1 pkt.

UWAGA ! Punkty do Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego zostaną zaliczone tylko po nadesłaniu oryginalnych list walk.

7. GRUPY WOJEWÓDZTW– STREFY, ORGANIZATORZY i TERMINY ZAWODÓW W 2011R.

Strefa A: 25-26.03.2011, organizator : LKS Spartakus Pyrzyce, ZACHODNIOPOMORSKIE – koordynator strefy 2010, LUBUSKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE.

Strefa B : 12-13.03.2011, organizator : MUKZ „Gladiator” Kraków, MAŁOPOLSKIE – koordynator strefy 2011, MAŁOPOLSKIE , OPOLSKIE , ŚLĄSKIE.

Strefa C: 11-12.03.2011, organizator: UKS Lubzina, PODKARPACKIE - – koordynator strefy w 2011 r., LUBELSKIE, ŁÓDZKIE , ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Strefa D – 08-09.04.2011, organizator: UKS Fuks Warszawa, MAZOWIECKIE – koordynator strefy w 2011 r., WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, PODLASKIE.

8. ZASADY ROZGRYWANIA WALK

1. Zawody odbywają się wg systemu PZSUMO. W przypadku do 5 zawodników w kategorii, zawody będą rozgrywane systemem każdy z każdym.

2. Zawodnik staruje tylko w jednej kategorii wagowej, podanej w zgłoszeniu.

3. Warunkiem zaliczenia punktów jest nadesłanie komunikatu końcowego z imprezy (tj. pełnego

komunikatu zawierających wszystkich uczestników).

Klasyfikację generalną prowadzi dział analiz wyników sportowych.

9. INNE.

9.1. We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do Prezydium lub Zarządu PZSUMO

9.2 Sędzia główny upoważniony jest do podejmowania niezbędnych decyzji i postanowień niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zawodów.

Warszawa 12.12.2010 ZARZĄD Polskiego Związku Sumo

POLSKI ZWIĄZEK SUMO ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

Nazwa zawodów MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW strefy A Termin 23-24.10.2009 Miejsce: Gorzów Wlkp.Lp.

Nazwisko i Imię

Rok

urodz.

Numer licencji

Pełna nazwa klubu

Kategoria

wagowa

Waga ciała

Potwierdzam własnoręcznym podpisem chęć uczestnictwa w zawodach z własnej woli i na swoją własną odpowiedzialność

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Trener…………………………………….. Kierownik…………………………… …………. Komisja weryfikacyjna……………………………….......
: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych z cyklu Aksjologie współczesności Lublin, dn. 20. 10. 2011 r. „Stara Humanistyka”
2011 -> F. A. Diesterweg Granice swobody i niezależności oddziaływań wychowawczych nauczyciela w szkole
2011 -> Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” Wymagania na poszczególne oceny
2011 -> Załącznik nr 3 (stan na 10 czerwca 2011 r. )
2011 -> Pge elektrownia Opole sa
2011 -> OŚrodek szkolenia zawodowego,,partner”
2011 -> Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
2011 -> Grupa szkoleniowa
2011 -> Konspekty zajęć dla dziecka z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej Opracowała: Teresa Kusak Konspekt nr 1 Ilość dzieci: 2-5 Miejsce: sala lekcyjna Czas: 45 min. Zasoby: kolorowe karteczki, mazaki lub kredki, agrafki
2011 -> Zapraszamy dzieci (9-12 lat) na niezapomnianą, letnią przygodę z polskim morzem
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy