Strona główna

Podchody Szlakami Powiatu Rybnickiego


Pobieranie 33.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.24 Kb.
Projekt - " Podchody Szlakami Powiatu Rybnickiego"

 

Od lutego do czerwca 21 uczniów klasy II a i II b realizowało obowiązkowy projekt edukacyjny " Podchody Szlakami Powiatu Rybnickiego". W miniony poniedziałek odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Gośćmi spotkania były panie Ewa Szopa i Alina Woźniak Prawie każdy uczestnik prezentował efekty swej pracy, np. Michał i Rafał swe karty pracy z podchodów, Julia prezentację wykonaną na podstawie własnych zdjęć, Magda, Anita, Patrycja- sprawozdanie z podchodów, Andrzej i Dawid reklamę pod hasłem” Ścieżka Bartelda i leszczyny najlepszym szlakiem naszej gminy”, Rafał opowiadał o herbach Czerwionki, Rzędówki i Leszczyn, a Rafał przytaczał informacje o samym Konradzie Barteldzie, Mateusz i Dawid prezentowali wykonaną przez chłopców z kl. II a i II b grę planszową. Angelika, Anita, Magda przetłumaczyły zdobyte informacje na język angielski, by mogły się one znaleźć na stronie etwinningu. Wszyscy uczniowie, którzy solidnie pracowali i wywiązywali się z zadań, otrzymali dyplomy z rąk pani wicedyrektor- Ewy Szopy, są one potwierdzeniem zaliczenia projektu. Natomiast wyróżniający się w konkursach otrzymali nagrody.


Cele projektu:

 • przybliżenie uczestnikom zajęć faktów historycznych, ciekawostek przyrodniczych, literackich z terenu powiatu rybnickiego

 • kształcenie umiejętności dziennikarskich – redagowanie notatki prasowej, reportażu, fotoreportażu, reklamy, PR.

 • przedstawienie uczestnikom projektu śląskiego dziedzictwa kulturowego w nieszablonowy, atrakcyjny sposób

 • zwrócenie uwagi na wyjątkowość lokalnego dziedzictwa

 • promocja ciekawych pod względem historycznym, architektonicznym, kulturowym, przyrodniczym miejsc z terenu powiatu rybnickiego

 • współpraca szkół z różnymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami

 • połączenie wiedzy uczniów z umiejętnościami praktycznymi

 Uczniowie, którzy zaliczyli projekt:


  1. Patrycja Beer II a

  2. Marek Śmietana II b

  3. Rafał Kępiński II a

  4. Andrzej Kluczniok II a

  5. Michał Kluczniok II a

  6. Rafał Oleksiuk II b

  7. Dawid Jurski II b

  8. Angelika Brożny II b

  9. Julia Iskra II a

  10. Magda Filipiak II b

  11. Łukasz Drewniok II b

  12. Patryk Szewczyk II b

  13. Anita Kiesz II b

  14. Mateusz Kulok II b

  15. Mateusz Musiolik II a

  16. Krzysztof Kurpas IIb

  17. Rafał Wrzesiński II a

  18. Dawid Kozłowski IIb

  19. Michał Hałacz II b


Kryteria oceny z zachowania i zaliczenia projektu

Udział w zajęciach, zaangażowanie , kreatywność, obowiązkowość, staranność, aktywność w przygotowaniu prezentacji projektu , udział w konkursach, podchodach, podjęte działania, pomoc podczas przygotowania podsumowania

 

Działania w ramach projektu:

- zapoznanie się z informacjami na temat gminy i powiatu

- rozgrywki w grę planszową - "Wszędobyl po Powiecie Rybnickim"

- Konkurs " Ku naszemu dziedzictwu"

- Konkurs " Kreatywna pocztówka"

- Podchody " Szlakiem Barrtelda i leszczyny"

- Udział w projekcie etwinning - tłumaczenie zadań projektowych na język angielski

- Podsumowanie projektu - 24.06.2013r.

Uczniowie działania podsumowujące prowadzili w 4 grupach:

fotografów - przygotowanie wystawy

piarowców - przygotowanie reklamy

dziennikarzy - przygotowanie sprawozdania z podchodów

plastyków - opracowanie gry planszowej

 

link do etwinninguhttp://twinblog.etwinning.net/63048/

 

link do strony Julii IskryWyniki Konkursu” Wszędobyl po Powiecie Rybnickim”
I msc Łukasz Drewniok

II msc Julia Iskra

III msc Dawid Kozłowski

 

 Nagrody w konkursie „ Kreatywna Pocztówka


Julia Iskra

Patrycja Beer

Mateusz Musiolik

Michał Kluczniok

Andrzej Kluczniok

Wyniki konkursu „ Ku naszemu dziedzictwu”

I miejsce Magda Filipiak - 20.5 p. na 25p.

II miejsce Julia Iskra - 18.5 p. na 25p.

III miejsce Marek Śmietana 16.5 p. na 25p.Projekt Edukacyjny – Podchody Szlakiem Bartelda i leszczyny

 

Trasa zaczyna się na ulicy Pojdy w Leszczynach obok klasycystycznego zameczku zbudowanego przez Bartelda w 1882 roku, wiedzie przez okazały park, wzdłuż stawu, następnie ulicą Polną i Nowy Dwór aż do Czerwionki. Na całej trasie znajdują się tablice z objaśnieniami dotyczącymi ciekawych aspektów przyrodniczych i historycznych


Zadania opracowane przez uczniów:

Rafała Oleksiuka II b i

Michała Klucznioka II a

Wypisz nazwy ulic, którymi podążaliśmy, na mapie zaznacz trasę podchodów.

Kombatantów, 3 maja, Armii Krajowej, Księdza Pojdy, Polna , Nowy Dwór, WolnościWypełnij kartę obiektu - zamek w Leszczynach ( uzupełnij)

Zamek został wzniesiony w1882- 3 przez Konrada Bartelda,

w miejscu istniejącego tam wcześniej drewnianego dworu. Jest to budynek 4-traktowy, piętrowy, z wieżą od strony wschodniej. Obecnie pełni funkcję obiektu użyteczności publicznej. Mieści się w nim Ops, PPP, OHP, biblioteka .Wokół dworu znajdują się ruiny parku, plac zabaw

Szczegóły budynku, które zwracają uwagę odnowiona wieża, dach w stylu renesansowym, rzeźbione drzwiProszę zapisać 4 dzielnice wchodzące w skład gminy Czerwionka – Leszczyny Czerwionka, Leszczyny, Czuchów Dębieńsko

Wypisz ciekawostki przyrodnicze trasy minimum 3.

kKon polny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, platan, bez czarny, leszczyna, akacja, żarnowiec miotlasty.Familoki, uzupełnij tekst

Osiedle patronackie w Czerwionce, tzw. Familoki, zaczęto budować na przełomie XIX i XX w. Familoki mieszczą się do dziś przy ulicach : Wolności, Kombatantów, Głowackiego Słowackiego, Hallera, Mickiewicza, Przyjaźni Familoki zostały zbudowane dla pracowników Kopalni Dębieńsko Szczegóły architektoniczne familoków: Czerwona cegła, każdy jest inny. Przyszłość familoków- Odnowienie – rewitalizacja dzięki funduszom unijnym


Zadania wykonane podczas podchodów :


 1. Narysowanie herbu gminy, wykonanie 5 pajacyków i okrzyk – „ Niech żyje Barteld!”

 2. Pozbieranie śmieci z trasy podchodów, określenie nazwy krzewu, pod którym znajdował się list.

 3. Wykonanie 30 przysiadów, określenie nazwy rośliny, która rosła na polu obok.

 4. Głośna recytacja wiersza poznanego na lekcjach polskiego w gimnazjum.

 5. Ile doniczek znajdowało się na oknach familoków, które minęliście?

 6. Na jakim liściu podróżowała Calineczka?

 7. Wspólne wykonanie piosenki, rozpoznanie liści znajdujących się w liście , określenie ich zastosowania.

 8. Wymienienie 10 zwierząt napotkanych na trasie podchodów.

Sprawozdanie z podchodów

Dnia 27.05.2013r. uczestnicy projektu " Podchody szlakiem Powiatu Rybnickiego" udali się na wyprawę trasami naszej gminy. Udział w wycieczce brali : Rafał Kępiński, Rafał Wrzesiński, Patrycja Beer, Julia Iskra, Michał Kluczniok, Mateusz Musiolik, Dawid Jurski, Rafał Oleksiuk, Łukasz Drewniok, Andrzej Kluczniok oraz opiekunowie : Ewa Szopa i Małgorzata Pyszny. Podążaliśmy szlakiem Batelda i leszczyny. Nasza trasa przebiegała ulicami : Kombatantów, 3-go Maja, Furgoła, Armii Krajowej, Księdza Pojdy, Polną, Nowy Dwór, Wolności. W trakcie podchodów uzupełniliśmy swoją wiedzę na temat zameczku, który został wzniesiony w Leszczynach, w latach 1882-1883 przez Konrada Bartelda. Na początku podchodów podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa "uciekająca" to : Michał, Patrycja, Julia, Andrzej, Rafał wraz z opiekunką p. Pyszny. Grupa "uciekających" pozostawiała za sobą listy z zadaniami do wykonania :
- Narysowanie herbu Czerwionki-Leszczyn i wykonanie 5 pajacyków z okrzykiem "Barteld - niech żyje !"

Wykonawcą pięknego herbu był Rafał Kępiński
- Pozbieranie śmieci z okolicy, określenie nazwy krzewu , pod którym był list oraz na przypomnienie na jakim liściu podróżowała bohaterka baśni - Calineczka.
- Wykonanie wianka z dowolnych roślin oraz 30 pajacyków i odgadnięcie jaka roślina była uprawiana na pobliskim polu.
- Recytowanie fragmentu wiersza poznanego w gimnazjum oraz policzenie doniczek z kwiatami ozdabiającymi familoki, które minęliśmy
- Zaśpiewanie piosenki " Hej sokoły", podanie nazw zwierząt, które mijaliśmy oraz rozpoznanie liści i określenie ich zastosowania
Dużym wyzwaniem dla niektórych uczestników była przeprawa przez Bierawkę, lecz z pomocą Rafała i Dawida udało się osiągnąć sukces.

W czasie całej trasy Julia wykonywała pamiątkowe zdjęcia. Wyprawa była jak najbardziej udana, ku naszemu szczęściu dopisywała pogoda
Opracowali : Anita Kiesz Magda Filipiak

Patryk Szewczyk Patrycja Beer
Tłumaczenie zadań z podchodów
1. Drawing a municipolity coat of aums, moking of five puppezts and exclamation " long live Bartold !"
2. Picking up trash from the chase routes, specifying the name of the bush, zinder which there a letter.
3. Doing thirty sit - ups specifying the name of the plant that grew on a en the nearby.
4. Loud recitation of the poem bearer during Polish lessons in junior high.
5. How many pots were on the window sills in the family blocks you went past?
6. On whot leaf did Thumbelina.
7. Joint performance of the song, identifying the leaves which were in the letter, determiring theiruse
8. Enumerating of ten animals encountered deering the ttare & ttounds game.
Tłumaczenie

Patryk Szewczyk i Dawid Kozłowski

The route starts on the Pojdy street in Leszczyny next to a classicist castle Bulit by Barted in 1882, if goes throught the stately park, along the pond, then Polna street and New Manor until Cerwionki. On the way there are information boards explaining interesting natural and historical aspects. The castle was bulit in 1882- 1883 by Konrad Barted, in place of the already existing wooden mansion. It is a 2 storey building, with a tower on the east side. Currently is serves as a public facility. It houses the Ops, PPP, OHP, a library. A round the cour there are remains of the park, and a playground. The aspects of the building that draw attention are the renovated tower, the root in the Renaissance style and the carved door.

 

The four districts included in the municipality of Czerwionka- Leszczyny are:Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko. Enumerate the natural curiosities along the route, at least three: field maple, linden, ash, sycamore, elder, hazel, acacia, broon.Familoki comlete text
Patronage housing estate in Czerwionka, the so called Familoki, were bulit in the late 19 th and 20 th centuries. Familoki remain today in the streets of liberty, Kombatantów, Głowackiego, Słowackiego, Hallera, Mickiewicza, Przyjaźni. 
Familoki were bulit for the workers of the Dębieńsko mine architectural details of the family red brick, each of then ids different.
The future of family blocks: thanks to EU funds, renovation & revitalisation thanks to.
Tłumaczenie

Anita Kiesz i Angelika Brozny
Informacja o osiedlu familoków w Czerwionce

autorstwa pani Anny Gudzik


Osiedle patronackie w Czerwionce, tzw. Familoki, zaczęto budować na przełomie XIX i XX stulecia. Znaczna część budynków powstała na obszarze dworskim wsi, wykupionym przez będący właścicielem miejscowej kopalni koncern Zjednoczone Huty "Królewska" i "Laura".

Osiedle robotnicze rozwijało się w szybkim tempie, stanowiąc modelową kolonię robotniczą na Śląsku. Do wybuchu II wojny światowej postawiono w centrum Czerwionki 121 budynków. Najstarszy mieścił się przy obecnej ul. Furgoła 5 i pochodził z 1873 r. Kolejne familoki wybudowano już w XX stuleciu przy ulicach Kościuszki (1900 r.), 3 Maja (1900-1901), Głowackiego (1902 r.), Furgoła 41 (1903 r.), Słowackiego (1903-1904), Przyjaźni (1905 r.), Przemysłowej (1906 r.), Hallera (1906-1907), Kombatantów (1908 r.). Do 1909 r. postawiono 42 domy mieszkalne dla robotników, 2 sypialne dla nieżonatych i 4 budynki urzędnicze. W następnych latach postawiono kolejne 2 domy noclegowe. W sumie znajdowało się w nich 580 miejsc sypialnych. Ponadto wybudowano osobny budynek, w którym znalazły się pralnia, suszarnia, magiel, łaźnia oraz 6 pieców do wypieku chleba. Projektantem całego kompleksu był mistrz budowlany Stork z Czerwionki, etatowo pracujący dla koncernu. Koszt budowy oszacowano na 270 tys. marek. W następnych latach zbudowano kolejne familoki przy ulicach: Mickiewicza (1909-1910), Przemysłowej 10 (1911 r.), Wolności (1912 –1916), Szkolnej (1914 r.), Kopalnianej (1915-1916). Ostatnie budynki powstały już na obrzeżach Czerwionki, przy ul. Rybnickiej w 1920 r. oraz na Szybie Zachodnim w 1928 r.

Kolonia w Czerwionce została zaprojektowana tak, by tworzyć przemyślaną całość. Rozplanowano ją w oparciu o prostokątną siatkę ulic. Wszystkie znajdujące się tutaj jedno-, bądź dwukondygnacyjne budynki wymurowano z cegły i ozdobiono ornamentami z cegły glazurowanej na biało oraz elementami tzw. muru pruskiego. Ich rzuty poziome są najczęściej jednakowe, za to niezwykle zróżnicowana jest forma zewnętrzna. Dla czerwieńskich familoków charakterystyczne stały się krawędzie szczytowe oraz powtarzający się kształt facjat. Dachy pokryto karpiówką. Często powtarzającym się elementem architektonicznym jest tzw. wole oko. Zastosowano masywne ogniotrwałe stropy, drewniane podłogi umieszczono na legarach, ściany i sufity pomalowano farbą klejową.

Aby uniknąć kosztownych robót ziemnych przy uzbrajaniu terenu dostosowywano ciągi uliczne do lokalnych warunków, uwzględniając różnice wysokościowe. Ulice na osiedlu zostały wybrukowane oraz szosowane (rodzaj utwardzania powierzchni). Pomiędzy poszczególnymi ciągami zorganizowano liczne zieleńce, ogródki przydomowe, place zabaw dla dzieci. Drogi obsadzono drzewami; zrobiono murowane rynsztoki. Miał tutaj powstać również tzw. Bleichplatz, czyli miejsce służące do bielenia płótna. Wszystko po to, aby wizualnie urozmaicić otoczenie familoków.
Tłumaczenie tekstu o familokach
During hare & hound game strolled along the Freedom street in Czerwionka which inspires we with great family blocks. The historic housing estate in Czerwionka has been known for years as familoki-family blocks. Among other Silesian cities ous familoki are characterized by intricate slanting roofs, and the four flat each of them is different. The patronage housing estate in Czerwionka so called familokami, were built in the XIX and XX centuries. The majority of the building were on the court area of village, which was bought by a local mining corporation United Steelworks "Royal" and "Laura". Working class housing estate developed very fast constituting the representative working class colony in Silesia. Till the outbrak of the World War II in the 121 buildings were built in Czerwionka located in the Furgoła 5 st and the came from 1873. Next family blocks were already built in the XX century in the streets: of Kościuszki (1900), of 3 May (1900-1901), of Głowack (1902), Furgoła 41 (1903), of Słowacki (1903-1904), of Friendship (1905), Industrial (1906), of Hallera (1906-1907), of Veterans (1908). To 1909 42 hous property was built for workers. 2 bedrooms for the bachelors and 4 office buildings. In the fallowing years 2 next lodging houses were built. Essentially 580 sleeping places were in them. Moreover, a separate building was built in which there`s was a laundry. The drying room, the place where linen is pressed, the bath and 6 stores were fot the baking of bread. The designer of the a builds complex was a stark from Czerwionka, full-time worker of the concern. The building costs were estimated for 270 thousand mares. In the Mickiewicz (1909 -1910), Industrial 10 (1911), freedom (1912-1916), school (1914), Mine (1915-1916). The last buildings in 1920 and one the West Mineshaft in 1928. Streets in the housing estate were pared. Among the particular sequences they organised numerous green areas, small gardens, children`s playgrounds. The roads were planted with trees; brick gutters were built. Also so-called Bleichplaces was supposed to be here. All this was done order to add variety to the surroundings of the family blocks.
Marek Śmietana

Magda Filipiak

II b


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość