Strona główna

Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2014 z województwa kujawsko pomorskiego


Pobieranie 32.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar32.91 Kb.
Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2014 z województwa kujawsko - pomorskiego


Lp.


Podmiot

Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka)

Kontakt

Zakres świadczonej pomocy

1.

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zielony Liść z Torunia

Toruń

koordynator projektu:
ul. Ducha Św. 5, 87-100 Toruń
w siedzibie Fundacji dostępny od poniedziałku do środy w godz. 8.00-15.00
tel. 56 657 55 40/41
www.fundacjazielonylisc.orgOsoby pierwszego kontaktu:
Alicja Czerwińska
ul. Ducha Św. 5, 87-100 Toruń
tel. 56 657 55 40/41
infolinia: 801-112-982
e-mail: info@fundacjazielonylisc.org
w siedzibie Fundacji dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
W godz. 15.00-18.00 dostępna pod numerem telefonu 509-018-138, info@fundacjazielonylisc.org
5/a od 01.05.2014r. również alicja.czerwińska@fundacjazielonylisc.org - cały dzień)
www.fundacjazielonylisc.org
Zakres świadczonej pomocy:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;

2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

6) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
2.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Inowrocławia

Inowrocław
Osoby pierwszego kontaktu:

Joanna Cicha

Agnieszka Miklas

poniedziałek-piątek

godz. 8.00 – 18.00

tel. 52 355 93 40

ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław

e-mail: tkopd.ino@interia.pl (cały dzień)Dyżury specjalistów - Inowrocław

Poniedziałek 15.00-18.00 Psycholog
Wtorek 8.45-10.45 Psycholog
15.00-18.00 Prawnik
Środa 8.45-9.45 Psycholog
11.00-14.00 Psycholog

Grupa wsparcia 16.00-19.00


Czwartek 15.00-18.00 Prawnik

15.00-16.00 Mediator


Piątek 15.00-18.00 Psycholog

Punkty Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:

Jeziora Wielkie 36 Urząd Gminy zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 318 72 20 wew.13 (pn-pt 7.30 – 15.30)
Wtorek 10.00 – 13.00 Psycholog
grupa wsparcia 13.00 – 15.00
Środa 14.00-17.00 Prawnik (co 2 tygodnie)

Żnin ul. Gnieźnieńska 7 zapisy pod nr tel. 52 30 207 47 lub osobiście w godz. 8.00 – 16.00 (pn-pt)

Czwartek (co 2 tygodnie naprzemiennie)

Psycholog 15.00 – 18.00


Prawnik 15.00 – 18.00

Rojewo siedziba GOK zapisy osobiście lub pod nr tel. 533 322 504 pn-pt 7.30-15.30
Środa 15.00 – 18.00 Psycholog

Piątek 16.00 – 19.00 Prawnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy

88-150 Kruszwica

ul. Rybacka 22 pok. 105

tel. stacjonarny 52 351 54 89 w. 105Dyżur stacjonarny prawnika: poniedziałek w godz.16-19

Dyżur stacjonarny psychologa: środa w godz. 15,00-18,00

Sicienko ul. Bydgoska 6 siedziba ITK zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 58 70 400
w godz.7.30-15.00 (pn-pt)


Środa 15.00 – 18.00 Psycholog

Czwartek 16.00 – 19.00 Prawnik

Gnojno 33 siedziba świetlicy wiejskiej zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 353 07 04 w godz. 15.00-19.00 (pn-pt)

Środa 16.00 – 19.00 Prawnik
Czwartek 15.00 – 18.00 Psycholog
Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 A w siedzibie GOPS pok.4 zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 3812 455 w.24 pn-pt 7.00 – 15.00; wt. 8.00-16.00

Środa 15.00 – 18.00 Prawnik

Czwartek 16.00 – 19.00 Psycholog
- dostęp do pracownika I kontaktu

- porady prawne;

- mediacje;

- pomoc psychologiczna;

- psychoterapia;

- grupy wsparcia;

- pomoc psychiatryczna;

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych,


w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej3.

Stowarzyszenie „AZYL” Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy z Torunia

Toruń
poniedziałek- piątek godz. 8.00-16:00

tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62

mail: biuro@azyltorun.org.pl

Siedziba główna: 87-100 Toruń ul. Brzozowa 9


Osoby pierwszego kontakt:

Siedziba główna: Toruń ul. Brzozowa 9

poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00

tel.: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62

mail: biuro@azyltorun.org.pl
Filia Ośrodka we Włocławku ul. Okrzei 61

Środa 15:00-18:00

Czwartek 15:40-17:40

Piątek 15:30-18:30 tel.: 796 106 802


Filia Ośrodka w Chodczu ul. Waryńskiego 16

Poniedziałek 15:30-18:30 tel.: 796 106 802

Wtorek 15:30-20:30
Dyżury specjalistów:

Siedziba główna: Toruń ul. Brzozowa 9

tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: poniedziałek: 10:19; wtorek 8:00-14:00; środa 10:00-19:00

psycholog: czwartek 14:00-20:00; piątek 14:00-20:00
Filia Ośrodka we Włocławku ul. Okrzei 61

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: wtorek 13:00-18:00

psycholog: wtorek 11:00-16:00


Filia Ośrodka w Chełmży ul. Tumska 12

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: wtorek 15:00-20:00

psycholog: poniedziałek 13:00-18:00


Filia Ośrodka w Dobrzyniu n/Wisłą ul. Szkolna 2

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: czwartek 14:00-19:00

psycholog: czwartek 12:30-17:30


Filia Ośrodka w Bydgoszczy ul. Kapuściska 10

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: czwartek 15:30-20:30
Filia Ośrodka w Chodczu ul. Waryńskiego 16

mail: biuro@azyltorun.org.pl

psycholog: II i IV wtorek m-ca 12:00-17:00
Filia Ośrodka w Chełmnie ul. kamionka 6

mail: biuro@azyltorun.org.pl

prawnik: II i IV piątek m-ca 10:00-15:00

psycholog: I i III wtorek m-ca 14:00-19:00pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym mediacje

pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia

pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;

pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość