Strona główna

Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji k-1


Pobieranie 498.75 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar498.75 Kb.
  1   2
Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1

Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Osnowa

Punkt osnowy podstawowej poziomej

bok trójkąta

linia


tekst podkreślony

4,0

0,18


1,8

3,0

0,18


1,5

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

bok trójkąta

tekst podkreślony4,0

1,8


3,0

1,5


Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

bok trójkąta

linia


kółko 

opis


4,0

0,18


0,30

1,8


3,0

0,13


0,25

1,5


Punkt osnowy szczegółowej poziomej

kółko 

linia


opis

2,5

0,18


1,8

2,0

0,13


1,5

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej

bok

opis


2,0

1,8


1,5

1,5


Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H


1234

kółko duże 

kółko małe 

bok

opis


2,5

0,6


1,8

1,8


2,0

0,5


1,45

1,5


Punkt osnowy pomiarowej poziomej


123

a)

b)

grub. linii1,5

1,0


0,18

1,0

0,7


0,13

Grunty

Punkt granicy państwa stabilizowany trwale

grub. linii

opis


3,0

0,35


1,8

2,0

0,25


1,5

Punkt graniczny stabilizowany trwale

grub. linii

opis


1,0

0,18


1,8

0,8

0,13


1,5

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

opis


0,18

1,8


0,18

1,5


Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

woj. małopolskie
opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

m.Piła
opis

3,5

2,5
Nazwa gminy lub dzielnicy

gm.Dół
opis

3,5

2,5

Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Grunty

Obręb,

granica obrębu12 Bór

numer i nazwa obrębuopis

a)

b)grub. linii

3,5

3,0


2,0

0,35


2,5

2,1


1,4

0,25


Kontur klasyfikacyjny użytku

granica konturu

numer i oznaczenie konturu

42 Ps IIIopis

a)

b)grub. linii

2,5

3,0


2,0

0,18


1,8

2,1


1,4

0,13


Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacjia = b


opis

a),b)


2,5

1,0


1,8

0,7


Działka ewidencyjna

granica działki
opis

grub. linii2,5

0,18


1,8

0,13


Granica Państwa


grub. linii

a)

b)0,50

4,0


3,0

0,35

3,0


2,2

Granica województwa

a b


grub. linii

a)

b)0,35

3,0


4,0

0,25

2,2


2,2

Granica miasta, powiatu

a  b


grub. linii

a)

b)0,35

4,0


2,0

0,25

2,9


1,4

Granica gminy, dzielnicy

a  b


grub. linii

a)

b)0,35

3,0


2,0

0,25

2,1


1,4

Granica użytku


grub. linii

a)


0,18

1,0


0,13

0,7


Punkt adresowy

(określa miejsce wstawienia numeru adresowego, jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy)

19/21

opis

2,5

1,8Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Grunty

Oddział lub część oddziału leśnego


opis

3,5

2,5

Granica sporna działekS

VOC/1245/92

znak

numer sprawy4,0

1,8


3,0

1,5


Budynki

Obrys podpory (słupa nośnego)

grub. linii

0,18

0,13

Symbol podpory

(stosować, gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm)grub. linii1,0

0,18


0,7

0,13


Budynek z atrium, nawisem i podporami nawisui3

obrys przyziemia

i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji


linia

opis


0,5

2,5


0,35

1,8


Symbol budynku

stosować, gdy obrys jest mniejszy niż 22 mmbok

opis


2,0

2,5


1,5

1,8


Blok budynku

(części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji)

8

grub. linii

opis


0,18

2,5


0,18

1,8


Zasięg nawisu budynku

(nie kreślić, gdy szer.< 1 mm)grub. linii

a)

b)0,35

4,0


1,0

0,25

3,0


0,7

Świątynia chrześcijańska

grub. linii (krzyż)

a)

b)c)

0,18


3,0

2,0


1,0

0,13


2,1

1,4


0,7Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Budynki

Świątynia niechrześcijańska

grub. linii „T”

a)

b)0,18

3,0


2,0

0,13

2,1


1,4

Wieża ciśnień, widokowa, p-poż.


linia obrysu

opis


0,5

2,5


0,35

1,8


Wieże - symbol

linia symbolu

a)

b)0,18

3,5


1,0

0,13

2,5


0,7

Łącznik napowietrzny budynków, galeria

grub. linii

a)

b)0,35

2,0


1,0

0,25

1,4


0,7

Wiata, taras odkryty na podporach

grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13

1,5


0,7

Przejazd pod budynkiem

Opis:grub. linii

a)

b)opis

0,18

2,0


1,0

1,8


0,13

1,5


0,7

1,5


Wjazd do podziemia


grub. linii

0,18

0,13

Schody zewnętrzne


grub. linii

odstęp kresek0,18

1,0


0,13

0,7


Taras, weranda

grub. linii

odl. linii0,18

0,6


0,13

0,5


Świetliki do podziemia

grub. linii

0,18

0,13

Ramparmp

grub. linii

opis


0,18

1,8


0,13

1,5
Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Budynki

Fundament budynku, budowli

gr. linii obrysu

opis


0,18

2,5


0,13

1,8


Cieplarnia, szklarniaciepl.

j.w.

j.w.

j.w.

Symbol komina przemysłowego

a)

3,0

2,0

Budynek w ruinier.zab

grub. linii

a)

b)opis

0,50

4,0


2,0

2,5


0,35

3,0


1,5

1,8


Komunikacja

Słup kilometrowy


grub. linii

 a)


 b)

opis


0,18

2,0


1,0

1,8


0,13

2,01,5

1,00,7

1,5


Słup hektometrowy


grub. linii

 a)


 b)

opis


0,18

2,0


1,0

1,8


0,13-

2,0-

1,0-

1,3-Punkt wysokościowy

na powierzchni ukształtowanej sztucznie

56.73

kropka 

opis


0,18

1,8


0,18

1,5


Znak przystanku


grub. linii

a)

b)c)

0,18

2,0


1,0

1,0


0,13-

1,5-

0,7-

0,7-Znak drogowy


grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13-

1,5-

0,7-


Znak sygnalizacji świetlnej


grub. linii

a)

b)0,18

0,7


0,7

0,13-

0,5-

0,5-


Tablica informacyjna, drogowskaz


grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13-

1,5-

0,7-


Znak skraju toru


grub. linii

a)

b)0,18

1,0


1,0

0,13-

0,7-

0,7-


Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Andrzeja)


grub. linii

a)

b)c)

d)

e)0,18

3,0


1,0

0,5


2,0

1,0


0,13-

2,0-

0,7-

0,4-

1,4-

0,7-Zapora przejazdu kolejowego - symbol

grub. linii

a)

b)0,18

1,0


5,0

0,13-

0,7-

3,5-


Przepust (w skali)

grub. linii

a)

b)0,18

1,0


1,0

0,13-

0,7-

0,7-
Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Komunikacja

Przepust – symbol

Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu, gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.grub. linii

a)


0,35

1,0


0,25-

0,7-Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni

grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13

1,4


0,7

Krawężnik jezdni


grub. linii

0,50

0,35

Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni

grub. linii

a)

b)0,18

3,0


1,0

0,13-

2,1-

0,7-


Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy)

grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13

1,4


0,7

Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol)dr 4.5

szerokość symb.

grub. linii

opis


1,0

0,18


1,8

1,0

0,13


1,5

Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego


grub. linii

0,35

0,25

Podpora przewodów trakcyjnych

grub. linii

a)

b)c)

d)

odstęp strzałki od kółka0,18

3,0


1,0

1,0


0,5

0,50,13

2,0


0,7

0,7


0,4

0,4Opis nawierzchni jezdni i chodnikaj.asf.

opis

2,5

1,8
Ściana oporowa

jeśli szer. ściany < 1 mm stosować wymiar c)grub. linii

a)

b)c)dla symbolu

0,18

10,0


1,0

1,0


0,13-

7,0-

0,7-

0,7-Most trwały

opis: rzędna górna i rz. dolnagrub. linii obrysu

opis rzędnych0,50

2,5


0,35

1,8

Most trwały (symbol)

grub. linii

a)

b)opis

0,50

3,0


1,0

2,5


0,35

2,1


0,7

1,8
Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Komunikacja

Most drewniany

(rzut w skali mapy)linie obrysu i symb.

odstęp kres. pop.

opis

0,18


2,5

2,5

0,13

1,8


1,8

Most drewniany (symbol)

linia grub.

a)

b)c)

szer. symb.

opis


0,18

1,0


1,0

3,0


szer.dr.

2,5


0,13

0,7


0,7

2,1


szer.dr

1,8


Estakada (wiadukt)


grub. linii

opis


0,35

2,5


0,25

1,8


Uzbrojenie terenu

Niezidentyfikowana armatura naziemnax 115.45

kropka 

opis


0,5

1,8


0,5

1,5


Budowla podziemnaG 53.25

grub. linii

a)

b)opis

0,18

2,0


1,0

1,8


0,13

1,4


0,7

1,5


Właz prostokątny

grub. linii

a)

b)opis

0,18

1,0


2,0

1,8


0,13

0,7


1,5

1,5


Właz okrągły

grub. linii

opis0,18

1,2


1,8

0,13

0,8


1,5

Kratka wywietrznika

grub. linii

a)

b)opis

0,18

1,0


2,0

1,8


0,13

0,7


1,5

1,5


Kratka ściekowa

grub. linii

a)

b)c)

opis


0,18

1,0


2,1

0,7


1,8

0,13

0,7


1,5

0,5


1,5

Podpora przewodu lub latarni

grub. linii0,18

1,0


0,13

0,7


Podpora wielosłupowa

grub. linii

a)


0,18

1,0


0,13

0,7


Hydrant


grub. linii

a)

b)c)

0,18

1,0


1,0

2,0


0,13

0,7


0,7

1,5


Zdrój uliczny


grub. linii

a)

b)c)

d)


0,18

1,0


1,0

1,0


2,0

0,13

0,7


0,7

0,7


1,5Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Uzbrojenie terenu

Latarnia na podporze przewodów lub na słupie

grub. linii

a)

b)0,18

5,0


1,0

0,13

4,0


0,8

Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia

grub. linii

a)

b)0,18

10,0


2,0

0,13

8,05,0

1,61,0


Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia

grub. linii

a)

b)c)

poprzeczka0,18

3,0


4,0

2,0


1,0

0,13

2,41,5

3,22,0

1,61,0

0,80,5


Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia

grub. linii

a)

b)c)

0,18

3,0


4,0

2,0


0,13

2,41,5

3,22,0

1,61,0Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej

grub. linii

a)

b)c)

0,18

3,0


7,0

2,0


0,13

2,41,5

5,63,5

1,61,0Oś przewodu nadziemnego rurowego

(trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc., k- kanaliz., c- ciepł., g- gazowa, b- benzynowa, x- niezidentyf.,n- naftowa, p- poczty pneumat.)

grub. linii

opis


0,18

1,8


0,13

1,5


Obrys przewodu z obudową na- lub nadziemnego

grub. linii

0,18

0,15

Oś przewodu podziemnego

(pierwsza litera oznacza rodzaj sieci, liczba – średnicę w mm)grub. linii

0,18

0,13

Komora podziemna

grub. linii

a)

b)opis

0,18

2,0


1,0

1,8


0,13-

1,4-

0,7-


Punkt przewodu o pomierzonej wysokości

114.32
kropka

opis


0,25

1,8


0,25-

1,5-Obrys obudowy przewodu podziemnego

grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13

1,41,0

0,70,5


Wcinka lub trójnik na przewodzie

grub. linii

a)


0,18

2,0


0,13-

1,0-


Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Uzbrojenie terenu

Wylot kanału (wylew)grub. linii

a)


0,5

1,0


0,35

0,5


Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo)

grub. linii

 symbolu

opis


0,18

2,0


1,8

0,13

1,4


1,5

Szafa sterownicza przewodu

grub. linii

a)

b)opis

0,18

3,0


1,5

1,8


0,13-

2,0-

1,0-

1,5-Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu123.45grub. linii

a)

opis0,18

1,0


1,8

0,13-

0,7-

1,5-


Symbol komory podziemnej

105.15

103.35


grub. linii

 symbolu

opis


0,18

1,5


1,8

0,13-

1,0-

1,5-


Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne

Punkt wysokościowy

56,7

kropka

opis


0,18

1,8


0,18

1,5


Warstwica ciągła i jej opis


grub. linii

opis


0,13

1,5


0,13

1,5


Warstwica pomocnicza i jej opis

grub. linii

a)

b)opis

0,13

4,0


2,0

1,5


0,13

3,0


1,5

1,5


Warstwica uzupełniająca

grub. linii

a)

b)opis

0,13

2,0


1,0

1,5


0,13

1,4


0,7

1,5


Warstwica pogrubiona

grub. linii

opis


0,35

1,8


0,25

1,8


Skarpa umocniona

(kreski krótkie sięgają do połowy szer. skarpy, odstęp kresek = szer. skarpy)grub. linii

0,18

0,13

Symbol skarpy umocnionej

(stosować dla skali 1:2000, gdy rzut < 2 mm)grub. linii

a)


-

-


0,13

1,0

Dział

Obiekt

Przedstawienie graficzne

Elementy przedstawienia graficznego

Ważniejsze wymiary

Rodzaj

1:500

1:1000

1:2000


Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne

Osuwisko, wąwóz,

wypłuczyskogrub. linii

a)

b)c)

0,18

1,0


1,0

2,0


0,13

0,7


0,7

1,4


Zwał kamieni, stożek nasypowy

grub. linii

a)

b)c)

d)


0,18

2,0


1,0

1,0


1,5

0,13

1,4


0,7

0,7


1,0

Strumień, rzeka

(rzut w skali mapy)
grub. linii

opis


0,18

1,8


0,13

1,5


Strumień, rzeka

(symbol)grub. linii

odstęp linii

opis


0,18

1,0


1,8

0,13

0,7


1,5

Woda stojąca


grub. linii

opis


0,18

1,8


0,13

1,5


Trzciny, szuwary (symbol)

grub. linii

a)

b)c)

0,18

2,6


1,8

2,0


0,13

1,95


1,35

1,5


Bród

grub. linii

a)

b)0,18

2.0


1,0

0,13

1,4


0,7

Źródło

Pieniawa
grub. linii

a)

b)0,18

2,0


1,0

0,13-

1,4-

0,7-


Zabagnienie, mokradło

grub. linii

a)

b)c)

d)


0,18

5,0


2,0

1,0


1,0

0,13

4,03,0

1,61,2

0,80,6

0,80,6

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość