Strona główna

Podstawy kinematyki


Pobieranie 69.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar69.45 Kb.

PODSTAWY KINEMATYKI 1. Trzej piechurzy poruszając się w tym samym kierunku i po tym samym torze przebyli drogi, które maja się do siebie s1 : s2 : s3 = 1 : 3 : 5 w odstępach czasu pozostających w stosunku t1 : t2 : t3 = 3 : 9 : 15. Ich prędkości średnie spełniają warunek:

a) v1 = 3 v2 = 5 v3 b) v1  v2  v3 c) 3 v3 = 9 v2 = 15 v1 d) v1 = v2 = v3
 1. Do studni, której głębokość licząc od lustra wody wynosi 20 m, wrzucono kamień. Jeżeli prędkość dźwięku wynosi 340 , to plusk usłyszano po czasie:

 1. krótszym niż 2 s, b) dłuższym niż 2 s, c) około 0,12 s, d) dłuższym niż 4 s.
 1. Porównując swobodne spadanie ciał o różnych masach m, można powiedzieć, że przyspieszenie ciała:

 1. jest zależne od jego masy, gdyż przyrost prędkości jest proporcjonalny do siły grawitacji,

 2. jest zależne od jego masy, gdyż przyrost prędkości jest odwrotnie proporcjonalny do masy,

 3. jest zależne od jego masy, gdyż przyrost prędkości jest proporcjonalny do popędu siły grawitacji,

 4. jest niezależne od jego masy.
 1. Średnia prędkość ciała spadającego swobodnie z wysokości h jest równa:
 1. , b) , c) , d) .
 1. Samochód pierwszą połowę drogi przebył z prędkością v1 = 50 , drugą połowę z prędkością v2 = 30 . W tym samym czasie motocykl poruszał się ze stałą prędkością o wartości v = 40 i przebył drogę:

 1. większą niż samochód,

 2. taką sama jak samochód,

 3. mniejszą niż samochód,

 4. której nie można porównać z prędkością samochodu, gdyż nie znamy czasu ruchu pojazdów.
 1. Ciało rusza z miejsca ze stałym przyspieszeniem 4 i porusza się przez 5 s. Średnia prędkość tego ciała jest równa:

 1. 20 , b) 10 , c) 5 , d) 4 .

 1. Pocisk wystrzelono pionowo ku górze nadając mu prędkość 40 . W ciągu pierwszych pięciu sekund ruchu pocisk przebył drogę równą:
 1. 75 m, b) 80 m, c) 85 m, d) 125 m. 1. Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu to jego przyspieszenie jest:
 1. równe zeru,

 2. stałe co do wartości,

 3. stale co do kierunku,

 4. stałe co do wartości i kierunku. 1. Sygnał dźwiękowy echosondy odebrano na okręcie po upływie 2,6 s od jego wysłania w kierunku góry lodowej. Szybkość dźwięku w wodzie wynosi 1500 . Odległość okrętu od góry lodowej jest w przybliżeniu równa:
 1. 3900 m, b) 1950 m, c) 975 m, d) 577 m. 1. Wskazówka minutowa zegara jest 1,5 razy dłuższa od wskazówki godzinowej. Stosunek prędkości liniowej jej końca do prędkości liniowej końca wskazówki godzinowej wynosi: 1. 6, b) 9, c) 12, d) 18. 1. Obok przystanku autobusowego przejechał samochód ze stałą prędkością 20. Po upływie 2 minut z tego przystanku rusza autobus, który w ciągu 105 s osiąga prędkość 25 , a następnie porusza się ruchem jednostajnym. Opisane ruchy poprawnie przedstawia rysunek:


S S S S
t t t t

A) B) C) D)

 1. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla dwu ciał. Porównując drogi s1 i s2 przebyte przez te ciała w czasie T otrzymujemy zależność:


V


 1. s1 : s2 = 1, 2V1 1

 2. s1 : s2 = 2,

 3. s1 : s2 = 3, V1

 4. s1 : s2 = 4. 2

0

0 T t

 1. V [m/s]
  15

  12

  9

  6

  3

  0 1 2 3 4 5 t[s]


  Rys.
  Z wykresu zależności prędkości klocka od czasu (rys.) wynika, że przebył on w przedziale czasu t = [2s; 4s] drogę równą:
 1. 9 m,

 2. 12 m,

 3. 18 m,

 4. 24 m. 1. Ciało rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i w czasie pierwszych czterech sekund porusza się ze średnią prędkością 5 . Przyspieszenie ciała jest równe: 1. 5 , b) 2,5 , c) 1,25 , d) 0,8 1. Samochód porusza się z przyspieszeniem 2 . Po 4 s jego prędkość i przebyta droga będą równe:
 1. 8 i 20 m, b) 8 i 16 m, c) 32 i 16 m, d) 32 i 20 m. 1. Ciało rzucono ukośnie ku górze. Wektory przyspieszenia ciała w punktach K, L i M przedstawia prawidłowo rysunek:L L


K M K M
a) b)


L


L


MM
K

K
c) d)
 1. Zależność drogi s od czasu t w ruchu jednostajnie opóźnionym przedstawia wykres:


S S S S


t t t t


A) B) C) D)


 1. Wykres przedstawia zależność przyspieszenia a od czasu t w pewnym ruchu prostoliniowym. Zakreskowane pole jest równe liczbowo:a Rys.

t
 1. przebytej drodze,

 2. przyrostowi prędkości,

 3. prędkości średniej,

 4. prędkości końcowej. 1. Po opuszczeniu bazy piechur szedł 3 km w kierunku wschodnim. Po przejściu następnych 4 km wzdłuż linii prostej znalazł się w odległości 5 km od bazy. W drugim etapie szedł na:
 1. południe, b) wschód, c) północny wschód, d) północ lub południe.


 1. ? Rys.
  czas
  Wykres na rysunku przedstawia opis ruchu ciała wyrzuconego pionowo do góry. Na osi odciętych jest czas, na osi rzędnych:


 1. położenie,

 2. przyspieszenie,

 3. prędkość,

 4. energia kinetyczna.
 1. Ciało rzucono pionowo w górę. Gdy uwzględnimy opór powietrza, to czas wznoszenia twz i czas opadania top spełniają zależność:

 1. twz  top, b) twz = top, c) twz  top, d) której nie możemy ocenić - brak siły oporu.
 1. Ciałom K i L nadano prędkości o takich samych wartościach skierowane tak jak na rysunku. Porównując maksymalne wysokości hK i hL osiągnięte przez te ciała (przy zaniedbaniu oporu ruchu) otrzymamy relację:

 1. hK = hL,

 2. hK = 2 hL,

 3. hK = 3 hL,

 4. hK = 4 hL, 300

Rys. K L poziom 1. Pierwsze 30 km przebywa kolarz w czasie 3 godzin, a następne 30 km w czasie 1 godziny. Średnia prędkość kolarza w czasie 4 godzin wynosi:

 1. 15 , b) 20 , c) 30 , d) 26
 1. Stosunek prędkości kątowych wskazówek minutowej i godzinowej wynosi:

 1. 1 : 24, b) 1 : 12, c) 12 : 1, d) 24 : 1
 1. Sanki ruszające z miejsca zjeżdżają z góry ze stałym przyspieszeniem i w ciągu pierwszych czterech sekund pokonują drogę 12 metrów. Prędkość równą 9 osiągają po:

a) 3 s, b) 4 s, c) 5 s, d) 6 s.


 1. Wielkościami wektorowymi są:
 1. siła, przyspieszenie, ciężar, objętość,

 2. masa, czas, prędkość, długość,

 3. ciężar, pęd, siła tarcia, prędkość,

 4. droga, przemieszczenie, przyspieszenie,

 5. moc, ciśnienie, czas, prędkość. 1. Ciało spada swobodnie z wysokości h w czasie t. Czas swobodnego spadania tego ciała z wysokości 2 h wynosi:

a) 4 t, b) 4 t, c) 2 t, d) 2 t e) t.
 1. Ciało umieszczone na równi pochyłej uzyskuje prędkość 8 w czasie 4 sekund. Droga przebyta przez to ciało w czwartej sekundzie ruchu wynosi:
 1. 6 m, b) 7 m, c) 8 m, d) 16 m, e) 32 m.
 1. Z tej samej wysokości rzucono pionowo dwa ciała z taką sama prędkością początkową v0, jedno w górę, drugie w dół. Ciała te oddalają się od siebie z prędkością v równą:
 1. v = - 2 gt, b) v = 2 gt, c) v = 2 v0, d) v = gt
 1. Motocyklista przejechał połowę drogi z prędkością v1, a drugą połowę drogi z prędkością v2. Średnia prędkość, z jaka jechał motocyklista ma wartość:
 1. , b) , c) , d) .
 1. Samolot porusza się dokładnie w kierunku północnym z prędkością v1 względem Ziemi. Podczas lotu wieje zachodni wiatr z prędkością v2. Przy bezwietrznej pogodzie samolot ten poruszałby się z prędkością o wartości:

 1. v1, b) , c) , d) .
 1. Zależność drogi od czasu dla ciała będącego w ruchu wyraża równanie: . Wartości liczbowe prędkości początkowej i przyspieszenia tego ciała wynoszą:
 1. v0 = 3, a = 10, b) v0 = 4, a = 10, c) v0 = 3, a = 5, d) v0 = 4, a = 5.
 1. Z balonu wznoszącego się pionowo ku górze ruchem jednostajnym z prędkością v upuszczono swobodnie kamień. Ruch kamienia względem balonu opisuje równanie:
 1. , b) , c) , d) .
 1. Kamień został wyrzucony pionowo do góry. Zależność prędkości od czasu dla tego ruchu przedstawia rysunek:


V V V V


t t t t


A) B) C) D) 1. V [] II

  15 I


  0 5 t[s]
  Rysunek przedstawia wykresy prędkości dwóch pojazdów. Wskaż błędnie odczytaną informację z tego wykresu:
 1. w czasie pierwszych 5 s ruchu pojazd I przebył drogę dwa razy większą niż pojazd II,

 2. prędkości obu pojazdów zrównają się w końcu piątej sekundy ruchu,

 3. przyspieszenie pojazdu I wynosi 0 , a pojazdu II 3 ,

 4. pojazdy I i II spotkają się w końcu piątej sekundy ruchu.
 1. Składanie prędkości stosuje się do prędkości:
 1. różnych punktów materialnych i określonych w tym samym przedziale czasu,

 2. tego samego punktu materialnego i określonych w tym samym przedziale czasu,

 3. różnych punktów materialnych i określonych w różnych przedziałach czasu,

 4. tego samego punktu materialnego i określonych w różnych przedziałach czasu.
 1. Średnia prędkość ruchu, przedstawionego na wykresie, w czasie 12 s wynosiła:

a) 0, b) 2,5 , c) 3 , d) 5 .


V []
4


2

t[s]


0 2 4 6 8 10 12
-2
-4
-6
Rys.


 1. Samochód przejechał odległość między miejscowościami M i N w 1,5 godziny jadąc pół godziny ze średnią prędkością 70 i przez jedną godzinę ze średnią prędkością 40 . Prędkość średnia samochodu na całej trasie wynosiła:
 1. 57,5 , b) 55 , c) 50 , d) 38 .
 1. W wagonie poruszającym się po prostym torze z prędkością vw = 14,4 toczy się kula z prędkością vk = 3 . Kierunek ruchu kuli jest prostopadły do kierunku ruchu wagonu. Prędkość kuli względem Ziemi wynosi:
 1. 14,7 , b) 7 , c) 5 , d) 3 .
 1. Dwa mijające się pociągi o długościach l1 = 150 m i l2 = 200 m mają stałe i równe, co do wartości prędkości v. Pasażer siedzący w wagonie pierwszego pociągu widzi drugi pociąg w czasie t = 10 s nie zmieniając kierunku obserwacji. Wynika z tego, że
 1. v = 35 , b) v = 20 , c) v = 15 d) v = 10 .
 1. Spadanie ciała z wysokości H w próżni trwało 10 s. Po pierwszych 5 s ruchu ciało znalazło się na wysokości:

 1. , b) , c) , d) .

 1. Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
 1. amper, b) niuton, c) kelwin, d) kandela.
 1. Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 , a prędkość rzeki względem brzegów wynosi 4 . Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie ABA miała wartość:
 1. , b) 4,5 , c) 1,8 , d) zależy nie tylko od wartości prędkości łodzi, ale

również od odległości między miejscowościami.


 1. Spadochroniarz opada na Ziemię z prędkością 4 bez wiatru. Z jaką prędkością będzie poruszał się przy poziomym wietrze, którego prędkość wynosi 3 ¤¤¤¤¤¤?

 1. 5 , b) 7 , c) 1 , d) 3,5 .

 1. Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym ( v0 = 0) przebywa w pierwszej sekundzie drogę 1 m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:

 1. 1 m, b) 2 m, c) 3 m, d) 4 m.
 1. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, w którym a = 2 , v0 = 0. W której kolejnej sekundzie licząc od początku ruchu, przebywa on drogę 5 m?
 1. w żadnej sekundzie nie może być 5 m,

 2. w drugiej sekundzie ruchu,

 3. w trzeciej sekundzie ruchu,

 4. w czwartej sekundzie ruchu.
 1. Samochód pozostający w chwili początkowej w spoczynku rusza, przy czym jego prędkość zmienia się z kwadratem czasu t według funkcji , gdzie b- stała. Droga przebyta przez samochód w czasie t wynosi

 1. Z wykresu przedstawionego poniżej wynika, że droga przebyta w czasie 3 s wynosi:


V [m/s]

2
1

0 1 2 3 t[s]

 1. 0,

 2. 6 m,

 3. 3 m,

 4. 2 m.


 1. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
 1. 1 , b) 2 , c) 1,5 , d) 4 . 1. Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 . Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund ruchu? Prędkość początkową pojazdu przyjmij jako równa zeru.

a) 3,6 , b) 1,8 , c) 0,6 , d) 2,1 .©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość