Strona główna

Polecana literatura


Pobieranie 19.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.35 Kb.
POLECANA LITERATURA

Ansoff H. I.: Zarządzanie strategiczne PWE Warszawa 1985.

Blaik P.: Logistyka; PWE Warszawa 1997., 2000.

Ball P., Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Insignis, Kraków, 2007

Henryk Brandenburg Zarządzanie projektami /. - Katowice : AE, 2002

Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw

Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu , Kraków 1998

Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego; PWE Warszawa 1993.

Corbett T. Finanse do góry nogami MINT BOOKS Warszawa

Drucker P.: Menedżer skuteczny; ; Wyd. Nowoczesność W-wa 1994.

Drucker P.: Zarządzanie w czasach burzliwych; Wyd. Nowoczesność W-wa 1995.

Renata Gabryelczyk ARIS w modelowaniu procesów biznesu /. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006

Goldratt Eliyahu M.: Łańcuch krytyczny / ; tł.(z ang.). - Warszawa : Werbel, 2000

Goldratt E. Cox J. Cel : doskonałość w produkcji : powieść Warszawa : Werbel, 2000

Goldratt E. Cel 2. To nie przypadek MINT BOOKS Warszawa

Gruszecki T.: Przedsiębiorca w teorii ekonomii; CEDOR, Warszawa 1994.

Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa; PWN, Warszawa 2002.

Michael Hammer, James Champy, Reenginering w przedsiębiorstwie /; tł. (z ang.). - Warszawa : Neumann Management Institute, 1996

Handy Ch.: Wiek paradoksu; Dom Wydawniczy ABC W-wa 1996

Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu; Business Press Warszawa 1998.

Kay J.: Podstawy sukcesu firmy; PWE Warszawa 1996.

Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie PWN Warszawa 2001

Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie Wrocław Ossolineum 1973, 1975, 1982

Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Martyniak Z.: Prekursorzy Nauki Organizacji i Zarządzania; PWE Warszawa 1993.

Morgan G.: Obrazy organizacji; PWN Warszawa 1997.

Nosal Cz.S.: Umysł menedżera; Wyd. „Przecinek” Wrocław 1993.

Nogalski B., Śniadecki J.: Kształtowanie umiejętności menedżerskich; TNOiK Bydgoszcz 1998.

Obłój K.: Strategia organizacji; PWE Warszawa 1999.

Perechuda K.: Organizacja wirtualna: AE W-w 1997.

Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy; PWN Warszawa 1996.

Marek Piotrowski. Notacja modelowania procesów biznesowych : podstawy = Business Process Modeling Notation / - Warszawa : Wydawnictwo BTC, 2007

Porter M.E.: Strategia konkurencji; PWE Warszawa 1992 i nast.

Geary A. Rummler, Alan P. Brache Podnoszenie efektywności organizacji : jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? /; tł.(z ang.). - Warszawa : PWE, 2000 Sadler P.: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym; Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1997.

Sajrusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji samouczących się; Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1998.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami / - Warszawa : PWE, 2003

Warnecke H.J.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne; PWN W-wa 1999.

Witkowski J.: Logistyka firm japońskich; Wyd. AE Wrocław 1998.

Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw PWE, Warszawa, 2003

Edward Yourdon Marsz ku klęsce : poradnik dla projektanta systemów / ; (tł.) z ang. - Warszawa : WNT, 2000
Literatura około tematyczna:

Aronson E.: Człowiek Istota społeczna; PWN Warszawa 1997.

Balcerowicz L. 800 dni szok kontrolowany

Balcerowicz L Wolność i rozwój

Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów; PWN, Warszawa 1984.

Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu PWN Warszawa 1994.

Capra F.: Punkt zwrotny; PIW Warszawa 1987.

Crozier M.: Kryzys inteligencji; Poltekst Warszawa 1996.

Crozier M.: Człowiek i system; PWE Warszawa 1982.

Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne; PWN Warszawa 1999.

Ewolucja nauki społecznej koscioła. Od Rerum nowarum do Centesimus annus Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1997

Friedman M. Wolny Wybór

Friedman M. Tyrania status Quo

Fukuyama F. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu; PWN Warszawa 1997.

Fukuyama F. Megatrendy; ?

Galbreith Istota masowego ubóstwa

Hawking S.: Przewidywanie przyszłości ; (tł.z ang.). - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 1996

Hayek F.A. Droga do zniewolenia

Gomułka s.: Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego CASE Warszawa 1998

Keynes J.M. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

Levinson M.: Nie tylko wolny rynek; PWE Warszawa 1992.

Martin H.P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt; Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1999.

Popper K.R. Nędza historycyzmu

Popper K. R. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie

Myrdal G. Przeciw nędzy na świecie Piw Warszawa

Schumpeter J.: Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja; PWN Warszawa 1995.

Schumpeter J: Teoria Rozwoju gospodarczego; PWN Warszawa 1960.

Smith A. Teoria uczuć moralnych

Stiglitz J.E. Globalizacja

Tofler A.: Trzecia fala; PIW Warszawa 1997

Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu; PWN 1998.

Zieliński S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka PWN Warszawa 2000
Literatura poza-tematyczna polecana z gorącego serca bo ciekawa:

Arystoteles / Kazimierz Leśniak. - Wyd.2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975

Chmielewski Adam: Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? : filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej / ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filozofii. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2001

Devlin Keith: Żegnaj, Kartezjuszu : rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu / ; (tł.z ang.). - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

Dolby R.G.: Niepewność wiedzy : obraz nauki w końcu XX wieku / ; (tł.z ang.). - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 1998

Gleick J.: Chaos : narodziny nowej nauki / ; tł.z ang. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1996

Hawkins D.: Siła czy moc Virgo

Kaku M.: Hiperprzestrzeń; Prószyński i S-ka, ?

Krishnamurti J.: Wolność od znanego; Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1994., 1997.

Lem S.: Golem XIV; Wyd. Literackie Kraków 1981, 1999.

MacIntyre A.: Dziedzictwo cnoty : studium z teorii moralności / ; wstęp i przypisy Adam Chmielewski ; (tł. z ang.). - Warszawa : PWN, 1996

Regis E.: Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki Wyd. Pruszyński Warszawa

Schrödinger E.: Czym jest życie?; Prószyński i S-ka Warszawa 1998.

Stewart I.: Czy Bóg gra w kości PWN Warszawa 2001

Tolle E.: Potęga teraźniejszości Galaktyka 2010

Zimbardo P. Boyd J.: Paradoks czasu BPW


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość