Strona główna

Politechnika warszawska będzie miała centrum innowacji w warszawie powstanie najważniejszy na Mazowszu ośrodek badawczy zajmujący się transferem technologii I zarządzaniem innowacjami. Będzie nim zarządzać Politechnika Warszawska


Pobieranie 53.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.86 Kb.POLITECHNIKA WARSZAWSKA BĘDZIE MIAŁA CENTRUM INNOWACJI
W Warszawie powstanie najważniejszy na Mazowszu ośrodek badawczy zajmujący się transferem technologii i zarządzaniem innowacjami. Będzie nim zarządzać Politechnika Warszawska. Na stworzenie Centrum Innowacji uczelnia pozyskała prawie 60 mln zł dotacji unijnej.
Celem projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest stworzenie ośrodka badawczego, który będzie zintegrowany lokalizacyjnie i funkcjonalnie z sąsiednim „Centrum Innowacji Filtrowa 1a”. Inwestycja obejmie swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji – począwszy od wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych, a skończywszy na świadczeniu usług w oparciu o laboratoria badawcze. Dopełnieniem oferty Centrum będą usługi związane z inkubacją nowopowstałych przedsiębiorstw, świadczone przez sąsiednie Centrum Innowacji Filtrowa 1a.
Centrum powstanie na terenie Politechniki Warszawskiej na terenie tzw. kampusu BIS, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Nowowiejską, a Aleją Armii Ludowej. Powierzchnia budynku wyniesie około 12 000 m², w tym 10.000 m2 powierzchni użytkowej oraz około 2 000 m² powierzchni towarzyszącej.
Znajdą się w nim m.in. centrum badań rynku, centrum badań nad związkami kooperacyjnymi i clusteringiem czy centrum doradztwa w zakresie zarządzania technologiami. Centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy.
Beneficjent: Politechnika Warszawska

Tytuł projektu: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Całkowita wartość inwestycji: 74 734 253,24 zł

Kwota dofinansowania: 59 500 000 zł

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

INNOWACJE W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
Unijne środki trafią do pani Beaty Misztal-Dethloff, właścicielki firmy Beauty Excellence. 456 tys. zł dofinansuje zakup wysoce innowacyjnego sprzętu w dziedzinie usług medycyny estetycznej.
Pierwsze urządzenie oparte na technologii VPL™ (Variable Pulsed Light) to najnowszej generacji sprzęt w dziedzinie wykorzystania intensywnego światła pulsacyjnego w leczeniu niedoskonałości skóry. Drugi aparat to THERMAGE CPT™. Przeznaczony jest do nieinwazyjnego napinania, ujędrniania i konturowania skóry twarzy i ciała za pomocą nagrzewania objętościowego falami radiowymi. Technologia ta wpisuje się w najnowsze trendy w medycynie anti-aging.
Trzecim urządzeniem jest Platforma ICON. Jest to innowacyjny zoptymalizowany system światła laserowego o dużej mocy. Dzięki zastosowaniu Platformy laserowej ICON można zmniejszyć liczbę koniecznych zabiegów w serii, a przez to zwiększyć liczbę obsługiwanych klientów. Platforma ta posiada wymienne końcówki do skutecznych zabiegów leczenia skóry, zmian naczyniowych, usuwania blizn i usuwania owłosienia.
Beneficjent: Beata Misztal-Dethloff Beauty Excellence

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń w celu poszerzenia działalności o nowe usługi i zwiększenie konkurencyjności firmy Beauty Excellence

Całkowita wartość projektu: 985 007,61 zł

Kwota dofinansowania: 456 022,04 zł

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


LICZĄ SIĘ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Dzięki przyznanej dotacji przedsiębiorstwo Non Stop Film Service poszerzy wachlarz oferowanych usług i stanie się bardziej konkurencyjne na rynku. Kwota unijnego wsparcia to 631 tys. zł.
Firma istnieje od 1992 roku. Pierwotnie zajmowała się dystrybucją negatywu Kodak, a w 1994 r. rozszerzyła działalność o sprzedaż i wynajem sprzętu oświetleniowego i zdjęciowego. Rok później nawiązała współpracę z firmą Dedo Weigert Film, której jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce.
W branży usług filmowych bardzo ważna jest wykorzystywana technologia, dlatego też obrana przez firmę strategia rozwoju zakłada nieustanną modernizację parku maszynowego i inwestycje w najnowocześniejszą technologię dostępną na rynku.
W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt: obiektywy – Hawk V-Lite Anamorfics i Kamera Arri Aleksa. Inwestycja polega na rozwinięciu działalności przedsiębiorstwa w segmencie usług wypożyczania sprzętu filmowego. Rezultatem, jaki przyniesie unijne dofinansowanie, będzie wzrost sprzedaży nowych usług oraz wzbogacenie oferty przedsiębiorstwa.
Beneficjent: NON STOP FILM SERVICE – ZBIGNIEW KULA, MAGDALENA KULA – SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: Zakup nowej generacji kamer i obiektywów anamorfotycznych przez NON STOP FILM SERVICE

Całkowita wartość projektu: 1 262 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 631 000,00 zł

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

E-USŁUGI MEDYCZNE W SPZZOZ W SIERPCU
Dostęp do szerokopasmowego Internetu, bezpłatne punkty PIAP, dostęp obywateli do rejestracji on-line oraz informacji szpitalnej to tylko niektóre korzyści płynące z wdrożenia nowego systemu informatycznego w SPZZOZ w Sierpcu. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 722 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 850 tys. zł.
Celem projektu jest umożliwienie wymiany danych pomiędzy podmiotami działającymi w służbie zdrowia oraz SPZZOZ, a także jednostkami z nim współpracującymi. Inwestycja polegać będzie na budowie sieci informatycznej o wysokiej przepustowości, wyposażeniu placówki w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie służył zarządzaniu szpitalem (HIS).
W ramach projektu zostanie wykonana integracja z systemami zewnętrznymi: ePUAP, BIP, PIAP, systemem podpisu elektronicznego, systemem wydawania certyfikatów, pocztą elektroniczną, systemem mierzenia liczby interesantów oraz czasu obsługi. Łącznie zintegrowanych zostanie 7 systemów.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Tytuł projektu: Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Całkowita wartość projektu: 850 240,00 zł

Kwota dofinansowania: 722 704,00 zł

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu


PUBLICZNY DOSTĘP DO INTERNETU ORAZ TELEFONIA VoIP W MILANÓWKU
12 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci Infokiosków i HotSpotów, wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii VoIP, który obejmie swoim zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne miasta oraz rozbudowa szerokopasmowej sieci internetowej Milanówka, a także systemu monitoringu to główne założenia projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania.
Inwestycja została już częściowo zrealizowana. W 2008 r. wybudowano 9 z 12 punktów HotSpot. Działają one w: Sali Rady Miasta w Urzędzie Miejskim, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościelnej 3, w budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32, na Skwerze AK, na Placu A. Bienia i Placu Starzyńskiego, na Skwerze F.A. Ossendowskiego, w miejskiej hali sportowej nr 1, w miejskiej hali sportowej nr 2, w Amfiteatrze przy skrzyżowaniu ul. Krótkiej i Fiederkiewicza.
Wybudowano także łącza światłowodowe do głównych instytucji w mieście i wyposażono trzy węzły rdzeniowe sieci w stosowny sprzęt oraz urządzenia dostępowe.
Do końca przyszłego roku wykonane zostaną kolejne trzy punkty HotSpot w: budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Basenu Miejskiego oraz na targowisku miejskim. Dodatkowo trzy infomaty zewnętrzne zostaną ustawione w głównych punktach miasta – przy budynku Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32, na Skwerze W. Wdowiaka przy ul. Krakowskiej oraz na Skwerze A. Bienia przy ul. T. Kościuszki.
Beneficjent: Gmina Milanówek

Tytuł projektu: System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej

Całkowita wartość projektu: 1 637 660 zł

Kwota dofinansowania: 1 381 351,15 zł

Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu


INFORMATYZACJA W WARSZAWSKIM SZPITALU WOLSKIM
eSzpital 2.0 – to elektroniczny system zwiększający dostęp do świadczeń medycznych w Szpitalu Wolskim. Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. umawianie wizyt lekarskich przez Internet oraz sprawniejsze zarządzanie placówką. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 2,7 mln zł unijnego dofinansowania.
Szpital Wolski jest szpitalem miejskim. Zapewnia opiekę zdrowotną dla ponad 260 tysięcy mieszkańców Warszawy, głównie z Woli. Jest wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej, która przyjmuje pacjentów w stanach nagłych. Szpital oferuje opiekę także pacjentom z Bemowa dzielnicy, w której nie ma żadnego szpitala oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości, np.: Stare i Nowe Babice, Izabelin, Latchorzew.
W ramach systemu eSzpital 2.0 powstanie m.in.: portal dla pacjentów. Możliwe będzie także zarządzanie treścią i dokumentami, transmisja i przetwarzanie danych oraz autoryzacja i uwierzytelnianie. Kluczowym elementem projektu jest integracja środowiska informatycznego szpitala w zakresie wymiany danych między systemami informatycznymi.
Realizacja projektu umożliwi integrację wymiany danych między czteroma własnymi jednostkami organizacyjnymi –

szpitalem, Przychodnią specjalistyczną, Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej oraz Zakładem Rehabilitacji Medycznej z jednostkami zewnętrznymi, którymi są: Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 20 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, NFZ, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Ministerstwem Zdrowia/CSIOZ.


Projekt zintegruje środowisko informatyczne szpitala z systemami zewnętrznymi: ePUAP, BIP, zamówieniami publicznymi UZP, pocztą elektroniczną, systemem obiegu dokumentów, konsultacjami i telekonferencjami, rozliczeniami NFZ oraz raportami.
Beneficjent: Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu e-szpital 2.0 w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 3 231 484,02 zł

Kwota dofinansowania: 2 746 761,42 zł

Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA W GMINIE MSZCZONÓW
Gmina Mszczonów stawia na energooszczędne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uda się przeprowadzić termomodernizację w sumie pięciu budynków. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 4,8 mln zł, z czego z funduszy europejskich przeznaczonych zostanie ponad 1,3 mln zł.
Projektem objęte zostaną hala sportowa przy ul. Szkolnej w Mszczonowie, budynek administracyjny przy ul. Grójeckiej 45, Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, Miejskie Przedszkole oraz Zespół Szkół w Mszczonowie. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto w trzech budynkach przeprowadzona będzie modernizacja systemu grzewczego. W budynku administracyjnym zamontowana będzie pompa ciepła, w przedszkolu miejskim stary system grzewczy zostanie wymieniony na system wysokoefektywny pracujący na niskich parametrach, a w przypadku zespołu szkół – ogrzewanie budynku zostanie przełączone z paliwa gazowego na ogrzewanie z ciepłowni Geotermii Mazowieckiej.
Dzięki tej inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna budynków znajdujących się na terenie gminy Mszczonów. Zmniejszy to straty energii, co przełoży się na oszczędności finansowe. Poza tym zastosowane rozwiązania – m.in. instalacja pomp ciepła – przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Beneficjent: Gmina Mszczonów

Tytuł Projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Całkowita wartość projektu: 4 812 793,3 zł

Kwota dofinansowania: 1 361 699,79 zł

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W WARSZAWIE CZEKAJĄ POZYTYWNE ZMIANY
Zapewnienie lepszych warunków pracy i nauki, a także obniżenie kosztów utrzymania w budynkach Instytutu Żywności i Żywienia sfinansuje przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacja unijna w wysokości ponad 1,7 mln zł.
Budynek główny i pięć pawilonów na terenie instytutu czeka termomodernizacja. Inwestycja zakłada odnowę elewacji budynków, docieplenie i uszczelnienie ścian, stropu, dachów, okien i drzwi. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie ilości ciepła zużywanego na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, podniesienie sprawności instalacji grzewczej, zmianę konwencjonalnego źródła ciepła na źródło niekonwencjonalne (promieniowania słonecznego).
Rozbudowa i modernizacja Instytutu Żywności i Żywienia zwiększy wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej będzie zapobiegać emisji zanieczyszczeń do środowiska i pomoże w utrzymaniu ładu przestrzennego otoczenia.
Beneficjent: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Instytutu Żywności i Żywienia wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania

Całkowita wartość projektu: 2 856 704,34 zł

Kwota dofinansowania: 1 767 476,31 zł

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

TERMOMODERNIZACJA NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Pięć obiektów użyteczności publicznej, w tym trzy budynki należące do Starostwa Piaseczyńskiego, a dwa do Gminy Konstancin-Jeziorna przeszło docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację instalacji CO i ciepłej wody, wentylacji i źródeł ciepła.
W ramach projektu:


 • w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach przebudowano instalację centralnego ogrzewania, kotłownię gazową oraz ocieplono ściany;

 • w Zespole Szkół im. Władysława S. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie ocieplono ściany zewnętrzne oraz przeprowadzono remont zadaszenia nad wejściami;

 • w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie ocieplono ściany i wykonano instalacje gazu do kotłowni, wymieniono także stolarkę okienną;

 • w budynku byłego hotelu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ocieplono elewację budynku, wymieniono okna oraz instalację co, a także zmodernizowano kotłownię; w dobudowanej części wymienione zostały także drzwi wejściowe;

 • w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie przeprowadzono modernizację kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji a także docieplenie elewacji i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Beneficjent: Powiat Piaseczyński

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Całkowita wartość projektu: 4 963 628,28 zł

Kwota dofinansowania: 3 277 645,08 zł

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetykaZMIANY W BUDYNKACH W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ, CHORZELACH I JEDNOROŻCU
Dzięki przyznanej dotacji w wysokości ponad 4,3 mln zł możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji aż szesnastu budynków użyteczności publicznej na terenie trzech gmin północnego Mazowsza.
W miejscowościach Krzynowłoga Mała, Chorzele i Jednorożec poprawi się komfort cieplny budynków oraz uda się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery na skutek mniejszego niż dotychczas zapotrzebowania na ciepło. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą,

 • docieplenie stropodachu styropianem,

 • modernizacja instalacji grzewczej,

 • modernizacja instalacji ciepłej wody,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wymogi współczynnika przenikania ciepła,

 • wykonanie robót towarzyszących, obejmujących: wymianę parapetów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudowa kominów wentylacyjnych powyżej połaci dachowej, rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej, zamurowanie otworu w elewacji frontowej, służącego jako wsyp opału, remont schodów wejściowych do budynku, odbudowa przewodów instalacji odgromowej, remont oświetlenia zewnętrznego.

W gminie Krzynowłoga Mała prace zostaną wykonane w: Szkole Podstawowej w Świniarach, Szkole Podstawowej w miejscowości Ulatowo-Adamy, Szkole Podstawowej w miejscowości Romany-Sebory, hydroforni w Krzynowłodze Małej, Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej i Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej.


Prace w gminie Chorzele obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy, Szkoły Podstawowej w Duczyminie, administracyjny przy ul. Komosińskiego 1, Szkoły Podstawowej w Zarębach i Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi.
W gminie Jednorożec roboty zostaną wykonane w: Urzędzie Gminy w Jednorożcu, świetlicy wiejskiej w Małowidzu, świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, Szkole Podstawowej w Połoni oraz Szkole Podstawowej w Olszewce.
Beneficjent: Gmina Krzynowłoga Mała

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza

Całkowita wartość projektu: 6 738 337,69 zł

Kwota dofinansowania: 4 301 645,39 zł

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

POWSTAJE MIEJSKIE CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE W GOSTYNINIE
Dwie hale targowe, a w nich 11 lokali, 85 boksów handlowych, 12 otwartych stanowisk oraz 20 zewnętrznych punktów handlowych pod zadaszeniem wiaty. Oto Miejskie Centrum Handlowo-Usługowe – Bazar, które stanie się miejscem zaopatrzenia w podstawowe artykuły w Gostyninie. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 17,1 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 20 mln zł.
Projekt budowy Centrum Handlowego w Gostyninie polegał na adaptacji hal żelbetowych po byłym Przedsiębiorstwie Produkcji Elementów Betonowych na Centrum Handlowe. Powstało tam Miejskie Centrum Handlowo-Usługowe – Bazar.
W ramach inwestycji powstaną nowoczesne galerie handlowe. Będą to budynki o dwóch kondygnacjach użytkowych z 85 boksami handlowymi, 11 zamkniętymi i 12 otwartymi stanowiskami handlowymi oraz częścią gastronomiczną. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół hal urządzone zostaną stoiska zadaszone dla sezonowych handlowców. W Miejskim Centrum Handlowo-Usługowym w Gostyninie trwają ostatnie prace wykończeniowe.
Inwestycja objęła m.in.: roboty remontowo-budowlane dwóch hal poprodukcyjnych, roboty drogowe, budowę parkingów oraz przebudowę zjazdów. Dodatkowo wybudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną, instalację wodno kanalizacyjną i przeciw pożarową oraz ogrzewania pomieszczeń, instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i instalacje wewnętrzne. Inwestycja objęła również montaż monitoringu wizyjnego całego kompleksu.
Beneficjent: Gmina Miasta Gostynin

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB BUDOPOL – GOSTYNIN na potrzeby miejskiego centrum handlowo- usługowego wraz z otoczeniem

Całkowita wartość projektu: 20 172 555,39 zł

Kwota dofinansowania: 17 146 672,08 zł

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

ROZBUDOWA HOTELU WARSZAWIANKA
Dzięki przyznanej dotacji unijnej w wysokości 28,7 mln zł Hotel Warszawianka w Jachrance wzbogacił się o nowe przestrzenie konferencyjno-hotelowe. Fundusze europejskie przeznaczone zostały bowiem na budowę dwóch nowoczesnych obiektów. Pierwszy składa się z kilkunastu sal konferencyjnych wyposażonych w innowacyjny sprzęt i rozwiązania techniczne. Obiekt ten przeznaczony będzie na działalność konferencyjno-kongresową. Drugi obiekt stanowić będzie nowoczesną bazę hotelową.
W maju 2012 r. do użytku klientów zostało oddane centrum kongresowe. W ramach inwestycji powstały 24 nowoczesne sale konferencyjne o łącznej powierzchni 2000 m2, 48 pokoi DeLuxe o najwyższym standardzie, mogąca pomieścić ponad 350 osób restauracja z tarasem, kawiarnia dla ponad 190 osób, a także oranżeria oraz sala kominkowa. W nowym centrum znajdują się także klub nocny oraz kręgielnia. Z myślą o najmłodszych stworzono salę zabaw o powierzchni 543 m2. Wszystkie znajdujące się w obiekcie sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt audio-wizualny: nowoczesne rzutniki multimedialne, ekrany, nagłośnienie oraz multimedialne panele do przeprowadzania interaktywnych prezentacji.
Zakończona została już także rozbudowa części hotelowej. W ramach inwestycji powstały 73 klimatyzowane i nowoczesne pokoje hotelowe oraz 6 kameralnych sal konferencyjnych.
Beneficjent: Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe spółka z o.o.

Tytuł Projektu: Rozwój Centrum Kongresowego poprzez budowę hotelu i kompleksu konferencyjnego zlokalizowanego nad Zalewem Zegrzyńskim

Całkowita wartość projektu: 88 115 688,04 zł

Kwota dofinansowania: 28 704 000 złBiuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Edyta Al.-Tawil

Alina Wijata

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość