Strona główna

Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec


Data19.06.2016
Rozmiar15 Kb.
Polityka zagraniczna państw europejskich na przykładzie Niemiec

10.03


Wprowadzenie – zasadnicze założenia polityki zagranicznej RFN po 1945 r.

24.03.


Proces decyzyjny w niemieckiej polityce zagranicznej

System partyjny (charakterystyka partii, programów w zakresie polityki zagranicznej)

Polityka integracji europejskiej Niemiec (od Maastricht do Lizbony)

1. Reforma Unii

2. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

3. Poszerzenie UE (np. Turcja?/Opinia publiczna/Partnerstwo Wschodnie)

14.04

Polityka energetyczna NiemiecPolityka bezpieczeństwa RFN

1. NATO/UE/ONZ

2. Udział Bundeswehry w operacjach out-of-area

3. Niemiecka polityka rozwojowa (m.in. pomoc humanitarna)

28.04 Wybrane aspekty stosunków dwustronnych

1. Niemcy i USA – ewolucja roli od ucznia do wyemancypowanego aktora?

2. Niemcy i Rosja – nowy globalny alians?

3. Niemcy + Francja + motor czy hamulec integracji europejskiej

4. Niemcy – Polska/Ukraina

Lektura obowiązkowa do zajęć 24.03.

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/PRACE_35.pdf

przy lekturze tekstu: JEDEN KRAJ, DWA SPOŁECZEŃSTWA? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu:

proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie pytania:


  1. „w jakim stopniu i w jakich sferach proces jednoczenia się dwóch państw niemieckich okazał się sukcesem, a w jakich dziedzinach nadal jest jeszcze niedokończony”

  2. dlaczego autorzy stawiają tezę o istnieniu w dalszym ciągu dwóch społeczeństw niemieckich? Co potwierdza ich tezę? Jak Państwo oceniacie przytaczane argumenty

  3. Różnice w systemach partyjnych i preferencjach wyborczych starych i nowych landów

  4. Wsparcie finansowe z budżetu federalnego nowych krajów związków

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/

i dane statystyczne:http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/inhaltsseiten-home/o-niemcach-w-skrocie.html

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2011-02-23/niemcy-zwiekszaja-wspolprace-handlowa-z-gospodarkami-wschodzacymi

Literatura do egzaminu i prezentacji

Literatura podstawowa:

E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 r.,Warszawa, 2010

E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej, Elipsa , Warszawa 2005

E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006.

E. Cziomer, (red.) Nowa rola międzynarodowa Niemiec w: „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 4,

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2005 i nast.

M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne,

Warszawa 2007Materiały na stronach internetowych (do SAMODZIELNYCH poszukiwań)

http://www.pism.pl/publikacje

http://csm.org.pl/pl/publikacje/biuletyn-niemiecki.html

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacjeZasady dot. prezentacji:

- wystąpienie na 10-max.15 min.

- struktura (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie)

- podanie bibliografii

- wykorzystanie zarówno podanej literatury podstawowej, jaki i źródeł internetowych

- opanowanie tematyki prezentacji (NIE CZYTAMY!) – w przeciwnym razie prezentacja nie zostanie zaliczona

- opracowanie prezentacji na cd (ostateczny termin oddania – 8 czerwca)

Termin zgłaszania tematów do prezentacji – 16 marca br.

Do 18 marca otrzymają Państwo zwrotne maile z zatwierdzonymi prezentacjami i terminami

Pozdrawiam serdecznie Anna Paterek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość