Strona główna

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania najważniejszym celem Firmy Amid


Pobieranie 9.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.55 Kb.
Zał nr 2

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Najważniejszym celem Firmy Amid jest dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i potrzeby naszych Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniło się do rozwoju Firmy i umacniania pozycji na rynku.
Chcemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym Klientom z zaufaniem i profesjonalizmem w branży opakowań, oraz rzetelną i fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności. Chcemy, aby nasze działania przyczyniały się do poprawy stanu środowiska a praca wykonywana w naszym zakładzie była bezpieczna i przyjemna.
Cel ten realizujemy poprzez:


 • ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jakości dostarczanych usług,

 • prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów przez Kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • ciągłe identyfikowanie i spełnianie wymagań prawnych i innych

 • zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko,

 • dbałość o zdrowie, zapobieganie urazom i chorobom zawodowym pracowników, osób przebywających na terenie naszej firmy oraz dążenie do ograniczenia powstawania zagrożeń

 • określenie i monitorowanie celów jakości, środowiskowych i BHP dla procesów przebiegających w Firmie,

 • dostosowywanie zakresu i technologii w realizowanych usługach i produktach do potrzeb technicznych i możliwości finansowych klienta oraz przestrzeganie ograniczeń związanych z ochroną środowiska naturalnego i przepisów BHP,

 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia,

 • systematyczne szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz szkolenia zawodowe,

 • współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy stawianych przez naszych Klientów,

 • monitorowanie procesów, które gwarantują jakość usług i wyrobów poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu poszczególnych jej elementów.

 • wprowadzanie nowych rozwiązań i działań marketingowych,

 • stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystywanie surowców,

 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z Firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych.


Kierownictwo Firmy zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiała i wdrożona oraz, że zapewnione są środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.
Zgodność Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu oraz planowanie stosownych działań.
Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych klientów.Dębowa Stara Wola dn. 06.07.2007r. Właściciel

.........................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość