Strona główna

Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu


Pobieranie 1.11 Mb.
Strona13/13
Data18.06.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Marta Pietrycha


Leżajsk

(studentka WZPiNoS KUL Stalowa Wola)

Nadwaga i otyłośćWedług literatury medycznej otyłość to ogólnoustrojowa, przewlekła choroba metaboliczna, która wynika z zaburzeń równowagi pomiędzy poborem, a wydatkowaniem energii. Objawem tak rozumianej otyłości jest zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka (1). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa otyłość jako ,,stan patologicznego zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej w organizmie”(2). Definicja ta zwraca dodatkowo uwagę na skutki tego niekorzystnego zjawiska jakim jest: pogorszenie stanu zdrowia. Nadwaga jest związana z podwyższeniem się masy ciała lecz w porównaniu do otyłości nie odnosi się do procesu intensywnego magazynowania się tkanki tłuszczowej(3).

W praktyce otyłość dla osób dorosłych określana jest jako ,,BMI większe od 30, a nadwaga jako BMI większe od 25”(4), a BMI powyżej 40 mówi o bezpośrednim zagrożeniu dla życia, prowadzącego do zgonu. Natomiast określenie otyłości u dzieci jest bardziej skomplikowane. Spowodowane jest to tempem rozwoju tkanki tłuszczowej. W procesie rozwoju tkanki tłuszczowej dochodzi zarówno do zmian ilościowych, jak i rozmieszczenia. Różnice te widoczne są już w piątym roku życia. U chłopców tkanka tłuszczowa znajduję się głównie w górnej połowie ciała, a więc: na karku, nadbrzuszu i ramionach gdzie z wiekiem ilość jej wzrasta, a maleje w dolnej części ciała. Dziewczęta zaś rozmieszczoną mają tkankę tłuszczową w dolnej połowie ciała, zwłaszcza na: biodrach, podbrzuszu, udach, pośladkach, a ich masa rośnie z wiekiem aż do zakończenia procesu dojrzewania (5)

____________________________________

1. P. Izdebski, A. Rucińska- Niesyn, Psychologiczne uwarunkowania otyłości dzieci-rola rodziny, w: Nauki o edukacji , nr 4, Bydgoszcz 2009, s. 150.

2. Tamże..

3. A. Mazur, Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym, Rzeszów 2009, s.12.

4. E. Małecka- Tendera , P. Socha, Otyłość u dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s. 9.

5. A. Mazur, Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym, Rzeszów 2009, s. 10.

6. Tamże.

W ocenie stopnia zarówno nadwagi jak i otyłości należy wziąć pod uwagę różnice w przebiegu wzrostu u każdej płci, a także indywidualne różnice w budowie i składzie ciała. Stąd też należy posłużyć się wiekiem kalendarzowym dziecka. W Polsce do określenia otyłości i nadwagi wykorzystuje się siatki centylowe BMI. I tak gdy uzyskany wynik BMI jest powyżej 90 centyla to wówczas dziecko ma nadwagę, zaś jeśli otrzymany wynik przekracza 97 centyl to dziecko jest otyłe.

W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia określiła otyłość jako ogólnoświatową epidemię, która obejmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci (7) .

Niepokojące są wyniki pediatrów, z których wynika, iż ,,odkładanie się tłuszczu do 6-go roku życia, bez wyszczuplenia w tym okresie, grozi otyłością w wieku dojrzałym”(8) . Otyłe dziecko wchodząc w wiek dojrzałości ma jedynie 25 % szans na powrót do swojej normalnej wagi, gdy przekroczy ten wiek, szanse są niewielkie i wynoszą już tylko 3 %.

Ze względu na etiopatogenezę wyróżniamy dwa typy otyłości:


 • Otyłość prosta (w 90 % przypadkach wynika z zaburzeń występujących między energią dostarczoną z pożywieniem, a jej wydatkowaniem przez wysiłek fizyczny),

 • Otyłość wtórna (10 % przypadków otyłości jest wynikiem zaburzeń zdrowotnych jak: neurologiczne, hormonalne, wrodzone zespoły genetyczne czy przewlekłe przyjmowanie leków) (9).

W zależności od rozmieszczenia tkanki podskórnej wyróżniamy otyłość:

 1. Brzuszną (zwana także typem ,,jabłko”, charakteryzuje się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicy zaotrzewnowej),

 2. Pośladkowo-udową (inaczej typ ,,gruszka”, przejawia się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicy bioder i pośladków, występuje najczęściej wśród kobiet).(10).

Czynniki wpływające na powstanie otyłości wśród dzieci możemy podzielić na:

 1. czynniki genetyczne (stanowią 50-60 %),

 2. czynniki środowiskowe (szacuje się że stanowią 40- 50 %, czynniki te dodatkowo wpłynąć na ujawnienie się pewnych genetycznych cech) (11) .

Do głównych przyczyn otyłości prostej należą następujące czynniki środowiskowe:

_____________________________________________7. G. Sikorska-Wiśniewska, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, w: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kraków 2007, 6 (55), s. 73.

8. E. Ochnio, Odżywianie się. Znajomość zasad zdrowego odżywiania się, a nawyki żywieniowe dzieci sześcioletnich, ,,Lider” 2005, nr. 167, s. 7.

9. M. Makarewicz-Wujec ,Otyłość u najmłodszych, „Wychowanie w przedszkolu”, nr 11, Warszawa 2009, s. 24.

10. M. Kurowska, D. Przybylska, P. Przybylski, Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej, ,,Hygeia Public Health” 2012, 47(1), s. 30.

11. E. Małecka- Tendera, P. Socha, Otyłość u dzieci i młodzieży, Warszawa 2011, s.12. • złe nawyki żywieniowe rodziny (zwiększony pobór kalorii, jedzenie zbyt dużej ilości pokarmu, niż się potrzebuje, nieregularne posiłki, częste podjadanie, zmniejszenie w diecie ilości warzyw i owoców, wzrost spożycia słodkich napojów, a także posiłków z barów szybkiej obsługi, gdzie spożywa się wysokoenergetyczną żywność typu fast food zawierającą dużą ilość nasyconych tłuszczów, a niską- błonnika (12),

 • rozbudowany marketing i reklama słodkich oraz tłustych produktów,

 • nadmierny przyrost masy ciała matki w czasie ciąży, jak i zbyt krótki czas karmienia piersią,

 • przekarmianie niemowląt pokarmami o dużej ilości białka (13),

 • dyskomfort emocjonalny (jedzenie kompensuje przeżywane niepowodzenia przez dziecko, kiedy czuje się niekochane bądź nieakceptowane. Dziecko pragnie zwrócić na siebie uwagę),

 • częste karmienie dziecka przez rodziców (dając dziecku jedzenie, rodzic zmniejsza własne poczucie winy, taka sytuacja ma miejsce, gdy rodzic nie potrafi zaspokoić innych potrzeb swojego dziecka),

 • zaburzona norma prawidłowej sylwetki (dziecko nie zauważa u siebie nadmiaru masy ciała, gdy otyli są jego rodzice, dla niego bycie otyłym oznacza lojalność w stosunku do rodziców, dziecko pragnie identyfikować się z rodzicem),

 • fałszywy głód (jest wynikiem wyuczonej reakcji na stres, redukuje napięcie jedzeniem, utożsamia niebezpieczeństwo z głodem) (14),

 • brak zdolności do sprawowania kontroli przez jednostkę (zdolność ta kształtuje się w czasie rozwoju dziecka, brak jej spowodowany jest nieodpowiednią postawą rodzicielską. Nadmierna kontrola ze strony rodziców sprawia, iż dziecko nie doświadcza własnej, samodzielnej kontroli. Mechanizm kontroli dziecka jest przełamywany przez same zachowanie rodzica, które to na siłę zmusza dziecko do jedzenia, bo wie ile, że dziecko powinno zjeść dużo. Rodzic w tym przypadku jest zewnętrznym regulatorem sytości, zaś dziecko biernym odbiorcą (15),

 • mała aktywność fizyczna (często nazywana ,,couch potato kid”(16) oraz nieprawidłowo ukształtowany styl życia rodziny (spędzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem bądź komputerem, dodatkowo objadając się wysokokalorycznymi przekąskami, ruch na świeżym powietrzu ogranicza się jedynie do krótkiego niedzielnego spaceru),

 • niski poziom wykształcenia rodziców (nieświadomość konsekwencji jakie niesie otyłość) i sytuacji rodzinnej (rodzice kupują najtańsze produkty, często o zbyt dużej kaloryczności (17) .

_________________________________________

12. A. Mazur, Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wiueku szkolnym, Rzeszów 1009. s 34-35

13. Tamże, s. 35.

14. P. Izdebski, A. Rucińska- Niesyn, Psychologiczne uwarunkowania otyłości dzieci-rola rodziny, w: Nauki o edukacji , nr 4, Bydgoszcz 2009, s. 152-156.

15. Tamże, s.153.

16. Sikorska-Wiśniewska, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, w: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kraków 2007, 6 (55), s. 76.

17. A. Mazur, Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wiueku szkolnym, Rzeszów 1009. s. 40

18. J. Charzewska, E. Chabros, Praktyczne metody oceny stanu odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym, w: J. Charzewska (red.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolnych, Warszawa 2011, s. 64.

______________________________________________

Nadwaga i otyłość u dzieci postrzegana jest często przez rodziców jako przejściowa dolegliwość, z której dziecko „wyrośnie”(18) Stąd też rodzice nie uważają otyłości za chorobę, są nieświadomi, że może spowodować wystąpienie przewlekłych chorób zakaźnych.

Otyłość u dzieci w wieku przedszkolnym prowadzi do: 1. zaburzeń metabolicznych w gospodarce lipidowej, a więc podwyższenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów we krwi,

 2. zaburzeń w gospodarce węglowodanowej, prowadząc do wystąpienia cukrzycy typu 2,

 3. nieprawidłowego rozwoju układu kostno- stawowego (przyczynia się do powstania wad postawy, skrzywienia kręgosłupa, płaskostopia, koślawości lub szpotawości kolan (19),

 4. wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe (20),

 5. zaburzeń miesiączkowania u dziewczyn w późniejszym wieku, zaś u chłopców zaburzeń dojrzewania płciowego i ginekomastia (21),

 6. wzrostu podatności na schorzenia układu oddechowego, niedomykalność zastawki płucnej,

 7. zbyt szybki proces dojrzewania,

 8. podwyższenia ciśnienia krwi,

 9. zaburzeń emocjonalnych,

 10. trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, poczucie dezaprobaty,

 11. depresja (im wyższy wskaźnik BMI tym jest silniej wyrażana),

 12. nadciśnienie, w wieku dojrzałym: miażdżyca naczyń i udary (22),

 13. wycofania się ze wspólnych zabaw ruchowych,

 14. mniejszej aktywności fizycznej,

 15. gorszej samooceny (23).

Spożywanie nadmiaru ilości kalorii przy niedostatecznej ilości ruchu sprzyja rozwojowi otyłości i nadwagi. U dzieci w wieku przedszkolnym jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na proces wzrostu i rozwoju. Dużą role w tym zakresie mają rodzice, którzy są w pełni odpowiedzialni za swoje dzieci. To właśnie oni są dla nich wzorem i powinni być w pełni świadomi konsekwencji jakie niosą ze sobą otyłość i nadwaga.

_____________________________________________19. M. Kurowska, D. Przybylska, P. Przybylski, Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej, ,,Hygeia Public Health” 2012, 47(1), s. 32.

20. Tamże.

21. Tamże.

22. G. Sikorska-Wiśniewska, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, w: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kraków 2007, 6 (55), s. 78.

23. P. Izdebski, A. Rucińska- Niesyn, Psychologiczne uwarunkowania otyłości dzieci-rola rodziny, w: Nauki o edukacji , nr 4, Bydgoszcz 2009, s. 150-151.

_____________________________________________________

Bibliografia:


 • Charzewska J., Chabros E., Praktyczne metody oceny stanu odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym, w: J. Charzewska (red.), Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolnych, Wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011, s. 60-71.

 • Izdebski P., Rucińska- Niesyn A., Psychologiczne uwarunkowania otyłości dzieci-rola rodziny, w: M. Cichosz, G. Szabelska, Rocznik naukowy, Nauki o edukacji, Wydawnictwo KPSW, nr 4, Bydgoszcz 2009, s. 150-156.

 • Kurowska M, Przybylska D, Przybylski P, Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej, ,,Hygeia Public Health” 2012, 47(1), s. 32.

 • Małecka-Tendera E., Socha P., Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

 • Mazur A., Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Sikorska-Wiśniewska G., Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, w: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kraków 2007, 6 (55), s. 73,76,78.
Bartosz Urbański

AWF Katowice

PIŁKA NOŻNA - NAUCZANIE UDERZENIA PIŁKI PROSTYM PODBICIEM

Cele lekcji 1. Umiejętności:

 • Nauczanie – uderzenie piłki prostym podbiciem

 • Doskonalenie – prowadzenie piłki, podanie wewnętrzną częścią stopy, odbiór piłki przeciwnikowi

 1. Motoryczność:

 • Wytrzymałość

 • Zwinność

 1. Wiadomości:

 • Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

 • Poprawny wrzut z linii bocznej

 1. Akcent wychowawczy:

 • Wykonywanie poleceń nauczyciela

 • Szacunek dla kolegów

 • Współpraca w zespole

 • Poszanowanie sprzętu

 1. Informacje dodatkowe:

 • Płeć: chłopcy i dziewczyny

 • Ilość uczniów: 16

 • Czas trwania lekcji: 45 minut

 • Miejsce: Duża sala gimnastyczna

Przybory i przyrządy: piłki, pachołki, materace, ławeczki, płotki, szarfy, skrzynia, bramki
 • Zorganizowanie grupy

 1. Zbiórka

 2. Powitanie

 3. Sprawdzenie obecności

2 min


 • Motywacja do zajęć

 1. Podanie tematu

 2. Nastawienie do aktywnego udziału w lekcji, wywołanie pogodnego nastroju

1 min


 1. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka

 1. Zabawa ożywiająca – ”Berek bez piłki” - na wyznaczonym obszarze wybieramy kilku berków, których zadaniem jest wybijanie piłki podawanej przez uczniów ustawionych w kole. Uczniowie, którzy są berkami biegają oczywiście w środku koła. Po 30 sekundach zmieniamy berków. Na koniec liczymy kto był najlepszy. 5 min (uczniowie uważają na siebie nawzajem oraz na ściany i drabinki).

 2. Rozgrzewka w biegu rys 1 (uczniowie ustawieni po lewej stronie wykonują do znacznika ćwiczenie przodem, natomiast od znacznika do pachołka tyłem, po prawej stronie do znacznika uczeń biegnie przodem z piłką trzymaną oburącz przed sobą, a od znacznika do pachołka bieg tyłem z piłką trzymaną oburącz przed sobą. Między pachołkami uczniowie wymieniają podanie, uczeń z lewej podaje piłkę wewnętrzną częścią stopy po ziemi, a uczeń po prawej podaje górą (jak wrzut z linii bocznej) – w tym samym czasie. Po chwycie i przyjęciu piłki uczniowie w prowadzeniu wracają na koniec przeciwnych rzędów. 5 min (każde ćwiczenie wykonywane jest tylko raz)


Ćwiczenia:
Ćwiczenie wykonywane przodem

Ćwiczenie wykonywane tyłem

 1. Podrzut piłki i krążenie RR w przód

 2. Podrzut piłki i naprzemianstronne krążenie

RR w przód

 1. Krok skrzyżny z piłką trzymaną oburącz w prawo

 2. Cwał bokiem z piłką trzymaną na wysokości kolan w prawo

 3. Skip A – kolana dotykają piłki

 4. Skip C – pięty dotykają piłki

 5. Wyskoki naprzemianstronne z piłką trzymaną nad głową

 6. Bieg z krążeniem piłki wokół bioder

 7. Bieg z przerzutem piłki nad głową z lewej ręki do prawej i odwrotnie

 8. Bieg z podrzutem piłki i klaśnięciami pod nią

 9. Podskoki obunóż z piłką trzymaną między kolanami

 1. Podrzut piłki i krążenie RR w tył

 2. Podrzut piłki i naprzemianstronne krążenie

RR w tył

 1. Krok skrzyżny z piłką trzymaną oburącz w lewo

 2. Cwał bokiem z piłką trzymaną nad głową w lewo

 3. Skip A – kolana dotykają piłki

 4. Skip C – pięty dotykają piłki

 5. Wyskoki naprzemianstronne z piłką trzymaną nad głową ze skrętem T

 6. Bieg z krążeniem piłki wokół bioder

 7. Bieg z przerzutem piłki nad głową z lewej ręki do prawej i odwrotnie

 8. Bieg z podrzutem piłki i klaśnięciami pod nią

 9. Podskoki obunóż z piłką trzymaną między kolanami
 1. Rozgrzewka w rozsypce, 5 min (każde ćwiczenie wykonywane jest tylko raz przez 30sek) ćwiczenia:
 • Przerzut piłki nad głową z lewej ręki do prawej i odwrotnie, krążenie ramienia, które przerzucało piłkę i w danej chwili jest ’’wolne”

 • Skłony T z pogłębianiem z piłką trzymaną w wyprostowanych rękach (kładziemy piłkę na ziemi przed nogami, między nogami i za nogami)

 • Piłka leży na ziemi, uczeń wykonuje 10 siadów na niej

 • Rozklęk, piłka trzymana nad głową w wyprostowanych rękach, skłony T w prawą i lewą stronę

 • Klęk podparty piłka na ziemi pod brzuchem. Uczeń prostuje prawą rękę i lewą nogę i po 5 sekundach wykonuje skurcz ręki i nogi tak aby dotknęły leżącej piłki. Analogicznie na drugą stronę

 • Leżenie przodem. Skłon T w tył i przetoczenie piłki pod klatką piersiową z lewej strony na prawą i odwrotnie

 • Leżenie tyłem. 10 skłonów T w tył z piłką trzymaną w wyprostowanych rękach. Piłka dotyka stóp i podłoża za głową

 • Rozkrok, piłka leży na podłożu między nogami. Skrętoskłony do piłki ręki lewej i prawej

 • Siad równoważny podania piłki pod nogami z lewej ręki do prawej i odwrotnie

 • Przeskoki obunóż nad piłką leżącą na podłożu: przód – tył, prawo – lewo.
 1. Rozbieganie – przebiegnięcie szerokości boiska. 1 min
 • Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności

Forma z podziałem na zespoły 15 min (każdy zespół pracuje przez 5 minut, następnie zmiana. Nauczyciel kontroluje czas ćwiczeń, sprzęt ustawiony z dala od ścian, odpowiednie odstępy między ćwiczącymi, odpowiednia odległość między poszczególnymi elementami toru przeszkód, start i koniec na gwizdek)


Zespół I

 • Nauczanie – uderzenie prostym podbiciem

Zespół II • Motoryka - kształtowanie sprawności ogólnej

 • Doskonalenie – prowadzenie piłki, podanie wewnętrzną częścią stopy

Uczniowie wykonują przez 5 minut bez przerwy ustawiony tor przeszkód. Ćwiczący przechodzi po ustawionej skrzyni, spada na materac i wykonuje przewrót w przód. Następnie przechodzi pod pierwszym płotkiem, nad drugim przeskakuje, a pod trzecim znów przechodzi. Dobiega do piłek ustawionych na środku sali. Następnie wykonuje slalom między 4 pachołkami, podaje wewnętrzną częścią stopy o ławeczkę i biegnie do materaca na którym wykonuje 5 skłonów T w przód w leżeniu tyłem z piłką trzymaną w rękach, kolejną przeszkodą jest materac na którym uczeń robi 5 skłonów T w tył w leżeniu przodem również z piłką trzymaną w rękach. Po wykonaniu skłonów wykonuje slalom między 4 pachołkami, następnie zanosi piłkę na środek sali gdzie leżą pozostałe, dobiega do materaca, gdzie wykonuje przewrót w tył i zaczyna tor przeszkód od nowa
Zespół III

 • Doskonalenie – podanie wewnętrzną częścią stopy, odbiór piłki przeciwnikowi


Gra szkolna uproszczona 7 min • Gramy na dwie bramki

 • Czas gry 2x3min i 1min przerwy

 • Drużyna liczy 8 zawodników

 • Nie egzekwujemy przepisów związanych ze spalonym

 • Kładziemy nacisk na poprawny wrzut piłki z linii bocznej

 • nauczyciel sędziuje i liczy czas gry oraz czas posiadania piłki przez uczniów
 1. Uspokojenie organizmu
 1. Zabawa uspokajająca – „Szkocka żonglerka” – uczniowie dobrani w pary ustawieni jak na rysunku poniżej wykonują żonglerkę przez materac. Każdy uczeń może dowolną częścią stopy podać piłkę do swojego partnera, z tym tylko zastrzeżeniem, że ma z nią jeden kontakt oraz ta musi przelecieć przez materac. Przed podaniem przez materac piłka może mieć jeden kontakt z podłożem (jak w tenisie). 3 min (uczniowie ustawieni po całej sali tak, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać)
 1. Czynności organizacyjne i wychowawcze związane z zakończeniem lekcji

2 min (zbiórka w siadzie skrzyżnym)


 1. Zebranie sprzętu

 2. Zbiórka

 3. Podsumowanie zajęć

 1. Nastawienie uczniów do samodzielnych zadań ruchowych w czasie pozalekcyjnym

2 min (uczniowie w siadzie skrzyżnym słuchają uwag nauczyciela)


 1. Motywacja do aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, przekazanie jakie wiążą się z tym korzyści oraz wskazówki co można robić, jak to robić i w jaki sposób zachęcić rodziców do wspólnej aktywności.

Pożegnanie

Zbigniew Cendrowski

RekomendacjeEducation of tomorrow. Tom VI. Wyd. Humanitas Sosnowiec

Since education in family to system aspects of education.

Prof. Małgorzata Cywińska we wstępie napisała :

...The contemporary family is a post-modern one. Unfortunately, it is frequently a dysfunctional family which fulfils its basic roles (bio-psychical, economic, so-cio-determining, socio-psychological) with great difficulty or in a "distorted" way. Such a family, called by D. Elkind the "permeable" family lacks clarity and stability as to the number and "quality" of parents, the formal type of their relationship, as well as the division of e.g. economic or socio-psychological functions...

The modern family is a family implicating differences in the quality of child­hood. On one hand, modern families are sometimes affected with unemploy­ment, often connected with social and economic poverty, which in turn fre­quently involves deviant or pathological behavior (e.g. alcohol abuse). Children from such families tend to be "low quality" children (homeless children, poor children, children of the streets). On the other hand, the modern family is cha­racterized by permanent time shortage; overworked family members are oriented towards success, career, self-realization.... In success-minded families children are also brought up to achieve success; they are under pressure to "win" and are put on the path of excessive ambition....

Zbigniew Dziubiński, Michał Lenartowicz (red). Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne . AWF, Salos 2013

We wstępie odautorskim czytamy m.in.

...Pytanie o to, dlaczego ludzie nie są sobie równi, co owa równość miałaby w praktyce oznaczać i czy tak naprawdę służyłaby jednostkom i zbiorowościom zadawało sobie w przeszłości, ale i zadaje obecnie, bardzo wiele osób....

To, że inaczej się ubieramy, inaczej się odżywiamy, mamy różne gusta, oglądamy inne programy telewizyjne, inaczej spędzamy czas wolny i podobają nam się różne dyscypliny sportu, w sytuacji możliwości podejmowania wolnych wyborów, nie oznacza naszej nierówności...

...W Polsce nikt chyba nie powie, że brak powszechnej możliwości gry w ba­seball lub curling w stanowi przejaw nierówności lub nawet niesprawiedliwości społecznej. Postrzegane w takich kategoriach mogą być jednak golf, jeździectwo, żeglarstwo lub tenis ziemny, choć trudno sobie wyobrazić, aby zaczęli się nimi zajmować wszyscy, nawet jeśli zajęcia te były całkowicie bezpłatne...

Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora (red)Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji. AWF W-wa 2014

Redaktorzy tomy napisali :...Według europejskich programów wychowanie fizyczne ma zapewnić harmonijny, zrównoważony i wielostronny rozwój dziecka - ucznia.

...Ważność wychowania fizycznego i sportu jako istotnych elementów w integral­nej edukacji indywidualnej i społecznej jest mocno zaznaczona w dokumentach, deklaracjach i sprawozdaniach organizacji międzynarodowych...

...Zapewnienie dostępu do sportu i wychowania fizycznego powinno odbywać się przez promowanie sportu na całe życie. Dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób niepełnosprawnych i starych...

...Wychowanie fizyczne i sport wzbogacają zakres zdolności intelektualnych i du­chowych. Nawet mistrzostwo sportowe jest nie tylko perfekcyjnym opanowaniem ciała, ale i ducha. Rozwój przez aktywność fizyczną, przez sport warunkuje natura człowieka.Wiadomości prozdrowotne z internetu

Wybrane fragmenty tekstów z portali www.medexpress.pl; www.rynekzdrowia.pl i innych

Rynek zdrowia styczeń 2015

...Specjaliści argumentują, że decyzja o niezaszczepieniu dziecka może mieć fatalne konsekwencje nie tylko dla niego, ale także dla innych członków rodziny czy społeczeństwa. Osłabia bowiem odporność zbiorową, która broni całą społeczność przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych...

...Prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wskazywała wcześniej, że wśród składowych profilaktyki, profilaktyka pierwotna, w tym szczepienia ochronne, jest najbardziej skuteczną i opłacalną pod każdym względem metodą...
NIK sprawdzi, dlaczego brakuje lekarzy


Medexpres Alicja Dusza. 8 stycznia 2015
...Kontrolerzy mają ocenić, czy nasz system kształcenia lekarzy zapewnia nam odpowiednią liczbę specjalistów, a także czy uwzględnia problem starzejącego się społeczeństwa...

...NIK zbada m.in.

- Czy określano zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia? Co zrobiło w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia? NFZ?
- Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały podjęte, aby umożliwić zatrudnienie lekarzy – specjalistów odpowiednio w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb?
- Czy systemy rekrutacyjne poszczególnych uczelni uwzględniały zapotrzebowanie na absolwentów tych szkół?
- Czy zapewniono proces kształcenia zgodnie z przyjętymi standardami?
- Czy występują bariery w dostępie do specjalizacji i co jest ich przyczyną?
- Jakie działania podejmowane są na rzecz zahamowania emigracji wykształconych w kraju fachowych kadr medycznych?
 -Co robią organy założycielskie szpitali, aby pozyskać do swoich palcówek lekarzy określonych specjalności?

Wyniki kontroli zostaną przedstawione w III kwartale 2015 rok.


Odkryto nowy, skuteczny antybiotyk. Wytwarzają go bakterie żyjące w glebie

Medexpress, Tomasz Kobosz. 8 stycznia 2015


...Oporność bakterii na antybiotyki jest coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia. Oporne szczepy pojawiają się szybciej niż wprowadzane są skuteczne leki. Tym bardziej cieszą doniesienia o odkryciu nowych antybiotyków – a właśnie dokonali tego uczeni z Northeastern University w Bostonie.

Tym obiecującym, nowym antybiotykiem okazała się teiksobaktyna, produkowany przez żyjące w glebie bakterie związek z klasy inhibitorów syntezy peptydoglikanów....

...Zabija ona bakterie działając na dwa różne mechanizmy komórkowe, dlatego oporność na nią nie powinna rozwijać się szybko. ..

Źródła: Nature / New York Times / Money.pl
Która dieta jest najzdrowsza, a która najlepiej odchudza?

Medexpress, Tomasz Kobosz. 7 stycznia 2015 19:13...Pismo U.S. News & World Report po raz kolejny opublikowało ranking, w którym porównano i oceniono popularnych 35 diet... Za najzdrowszą uznano, już po raz piąty, dietę DASH. Z założenia nie jest przeznaczona dla osób, które chcą się odchudzić. Początkowo opracowano ją jedynie dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których możliwe jest obniżenie ciśnienia krwi bez użycia leków...

...Dieta DASH polega głównie na spożywaniu jak największej ilości orzechów, warzyw i owoców, jak również produktów pełnoziarnistych oraz chudego mleka i jego przetworów. Zalecane są także obfitujące w kwasy omega-3 ryby. Jednocześnie należy ograniczyć spożycie soli i alkoholu oraz pozbyć się nałogu palenia tytoniu. Odradza się spożywanie produktów wysoce przetworzonych, głównie z powodu dużej zawartości soli...

...Miano najgorszej przyznano diecie Dukana oraz diecie paleo, której głównym składnikiem jest mięso...

Źródło: U.S. News & World / WP

Każdego roku po 1 stycznia Polacy ruszają tłumnie do siłowni i klubów fitness. Co z tego wychodzi?


Medexpress 3 stycznia 2015.Z instruktorem fitness Kamilem Olakiem rozmawia Alicja Dusza

...Schudnę – to jedno z najczęstszych postanowień noworocznych. Jak zrealizować swoje zamierzenie? ... .

...Każdego roku po 1 stycznia Polacy ruszają tłumnie do siłowni i klubów fitness. Frekwencja na zajęciach zorganizowanych jest wyższa nawet o 50proc. niż zazwyczaj. Więcej osób ćwiczy też w strefach siłowych i cardio. Zdecydowanie ma to związek z noworocznymi postanowieniami...Często niestety towarzyszy temu słomiany zapał. I kończy się na kilku lub kilkunastu treningach...

...Nie wolno trenować codziennie, tylko co najmniej z dzienną przerwą. Trze6ba pamiętać o dokładnej rozgrzewce, co najmniej 10-15 min...Trzeba być stanowczym to po pierwsze. Po drugie warto postawić sobie konkretny cel – np. trening 3x w tygodniu – resztę przeznaczmy na odpoczynek. Z czasem, systematycznie można zwiększać częstotliwość i dokładać nowe elementy treningowe...

...Tak naprawdę odżywianie to podstawa. Właściwa dieta to 70 procent sukcesu w trenowaniu. Oczywiście ktoś może spytać: „no ale to po co ćwiczyć skoro wysiłek fizyczny, to zaledwie 30 proc”. Odpowiedź jest prosta: obie rzeczy wzajemnie się uzupełniają......Najlepiej zacząć od treningu, który będzie ze sobą łączył wszystkie partie ciała, żeby na początku nie robić tzw. selekcji na partie mięśniowe. Zdecydowanie najlepszy będzie trening ogólnorozwojowy...
 

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość