Strona główna

Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu


Pobieranie 1.11 Mb.
Strona2/13
Data18.06.2016
Rozmiar1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Oświadczenie Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności

Międzypokoleniowej (Rok 2012):

Beata Ruzik

Sprawozdanie z realizacji działań dotyczących promocji zdrowia w Przedszkolu nr 5, w SkierniewicachMarta Pietrycha

Nadwaga i otyłość

Bartosz Urbański

Piłka nożna - nauczanie uderzenia piłki prostym podbiciem

Zbigniew Cendrowski

Rekomendacje

Prozdrowotne wieści z różnych portali


Jaka będzie Polska za 100 lat wg George,a Friedmana

Wyjściem do rozważań Friedmana jest kolejna wojna światowa, która ma wybuchnąć w dokładnie 24 listopada 2050 roku o piątej po południu). Zacytujemy niewielkie fragmenty odnoszące się do powojennej sytuacji Polski..(z książki „Następne 100 lat”)

...Polska będzie wielkim zwycięzcą i znacznie rozszerzy zasięg swoje­go panowania, chociaż poniesie największe straty spośród wszystkich uczestników konfliktu.... Turcja pozostanie liderem świata islam­skiego, rządząc imperium targanym wewnętrznymi niepokojami, do któ­rych doprowadzi klęska.

....Polska mimo swojego zwycięstwa będzie rozgoryczona. Jej teryto­rium zostanie bezpośrednio najechane przez Niemcy i Turcję, Straty sięgną dziesiątków tysięcy ludzi..

...Polska infrastruktura zostanie zniszczona, po­dobnie jak gospodarka narodowa. Chociaż Polska zdoła się podźwignąć, wykorzystując swoje podboje do szybkiej odbudowy gospodarki, nadal będzie to gorzkie zwycięstwo...

...Na zachodzie Niemcy, historyczny wróg Polski, będą osłabione, upoko­rzone i urażone, natomiast Turcy, chwilowo w pobitym polu, zachowają swoje wpływy kilkaset kilometrów na południe na Bałkanach i w połu­dniowej Rosji. Polacy zajmą port w Rijece i utrzymają bazy w zachodniej Grecji, aby zapobiec tureckiej agresji u wejścia na Adriatyk...

...Co będzie zapewne najbardziej jątrzące, Polska znajdzie się wśród państw odsuniętych od mi­litarnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Stany Zjednoczone nie zrobią dla niej wyjątku.

...Polska ustanowi konfederacyjny system rządów dla swoich dawnych sojuszników i będzie bezpośrednio rządzić Białorusią...Słaba ekonomicz­nie i wyniszczona przez wojnę, dzięki uzyskaniu nowych terytoriów z cza­sem zaleczy swoje rany......Pokonanie Francji i Niemiec przez Polskę zdecydowanie zmieni układ sił w Europie. W jakimś sensie zmierzch Europy atlantyckiej, który zaczął się w 1945 roku, zakończy się w latach pięćdziesiątych następnego stule­cia. Na dłuższą metę Stany Zjednoczone nie będą zachwycone perspekty­wą prężnej, pewnej siebie Polski dominującej w Europie

... Turcy, zdając sobie sprawę z potencjalnej potęgi Polski, z radością zaakceptują bliższe związki z Waszyngtonem ja­ko gwarancję swojego bezpieczeństwa...

XX Jubileuszowe Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra.

Zakopane 23-24 czerwca 2014 r

Prezentacja zawartości tomu szóstego (angielskiego)

Since education in family to system aspects of education

Od wychowania w rodzinie do systemowych aspektów kształcenia

Zgodnie z zapowiedzią kontynuuję prezentację dorobku Sympozjum. W tym numerze Lidera przypominam informacje ogólne oraz przedstawiam spis treści i wybrane fragmenty z tekstów tomu szóstego (angielskiego)


Since education in family to system aspects of education

Podobnie jak przy prezentacji tomów poprzednich podkreślam, że tylko lektura oryginałów (do czego zachęcam) może dać pełny obraz wiedzy zawartej w tej niezwykle interesującej publikacji.

Przy prezentacji tomu wydanego w języku angielskim miałem nieco problemów. Nie znam dobrze języka angielskiego więc nie mogłem odpowiedzialnie dokonać wyboru fragmentów. Podstawowe informacje ogólne oraz spis treści są w języku polskim a z poszczególnych artykułów zamieszczam pierwszą stronę każdego artykułu w wersji oryginalnej (angielskiej) a streszczenia dodatkowo w języku polskim. Z tego też względu mogłem popełnić jakieś błędy, za co przepraszam, pocieszając się jedynie tym, że kto język zna, bez trudu zrozumie o co chodzi i błędy mi wybaczy. (Zbigniew Cendrowski)


Całość wydawnictwa to 6 tomów, 2000 stron, ponad 200 artykułów.

Tematyka poszczególnych tomów :
 1. XX LAT EDUKACJI JUTRA U STÓP GIEWONTU

 2. OD TRADYCJI DO NOWOCZESNOŚCI. AKSJOLOGIA W EDUKACJI JUTRA

 3. SYSTEMOWE ASPEKTY ORGANIZACJI SZKOLNICTWA W POLSCE

 4. ASPEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ

 5. OD UNIWERSYTETU DO STAROŚCI. ASPEKTY EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH

 6. EDUCATION OF TOMORROW. SINCE EDUCATION IN FAMILY TO SYSTEM ASPECT OD EDUCATION

SERIA: MONOGRAFIE EDUKACJA JUTRA ISBN: 978-83 61991-60-1RADA NAUKOWA:

prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek - przewodniczący, dr hab. Władysława Łuszczuk - wiceprzewodnicząca, prof. dr hab. Ryszard Bera, prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa, prof. dr hab. Ihor Dobryansky, prof. dr hab. Zenon Jasiński, prof. dr hab. Romuald Kalinowski, prof. dr hab. Wojciech Kojs, prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. dr h. c. Bronisław Marciniak, prof. dr hab. Janusz Mastalski, prof. dr hab. Tadeusz Maszczak, prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Katia Mitowa, prof. dr hab. Stanisław Palka, prof. dr hab. Ryszard Parzęcki, prof. dr hab. Józef Półturzycki, prof. dr hab. Andrzej Radziewicz -Winnicki, prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Kazimierz Wenta, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr hab. dr h.c. Mikola Zymomrya, prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, dr hab. Zygmunt Bąk, dr hab. Małgorzata Cywińska, dr hab. Jan Grzesiak, dr hab. Anna Karpińska, dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, dr hab. Maria Kozielska, dr hab. Pola Kuleczka, dr hab. Janusz Morbitzer, dr hab. Ryszard Paczkowski, dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, dr ]erzy Kopel, dr Janina Minkiewicz-Najtkowska, dr Aleksandra Kamińska.
RECENZENCI: prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa dr hab. Jan Grzesiak

Redakcja i korekta: Jacek Surzyn, Aleksandra Kamińska

Copyright by Wyższa Szkoła „Humanitas" w Sosnowcu

ISBN: 978-83-61991-79-3

Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec

wydawnictwo@humanitas.edu.pl; dystrybucja@humanitas.edu.pl; www.humanitas.edu.pl

Projekt okładki : Bartłomiej Dudek. W projekcie okładki wykorzystano zdjęcia autorstwa Jana Adama Malinowskiego przedstawiające : tom I – Widok na Kalatówki , tom II - widok na Giewont, tom III - widok na Świnicę, tom IV - widok na Kościelec, tom V - widok na Tatry z okolic Bukowiny Tatrzańskiej, tom VI – Rusinowa Polana

Wydanie I

Publikacja została dofinansowana przez:

Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytet Opolski.

Sosnowiec 2014

Druk:

Sowa Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa www.sowadruk.pl

Łamanie: Joanna Skorosz i Artur Bednarz
Edukacja Jutra, Tom VI angielski

Since education in family to system aspects of education

Od wychowania w rodzinie do systemowych aspektów kształcenia

Spis treści

Wstęp

Małgorzata Cywińska

Współczesna ponowoczesna rodzina jako„rodzina ryzyka" 19


Część I. Rola rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży

Krystyna Duraj-Nowakowa

Przestrzeń działalności pedagogicznej w optyce całościowej 25Joanna Lorenc, Monika Miczka-Pajestka

Personalistyczne spojrzenie na wychowanie. Obszary humanizmu 35Iwona Samborska

Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania w świecie

dziecka 47

Anna Kowal-Orczykowska

„Tacierzyństwo"- czyli o wizerunku współczesnego ojca.

Między biologią a kulturą 57

Teresa Parczewska

Dom rodzinny jako nie/miejsce zamieszkania. Perspektywa dorosłego 69Danuta Szeligiewicz-Urban

Zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej w pracy

z niepełnosprawnym i jego rodziną .... .......................................................79
Część II. Wychowanie i jego zagrożenia w szkole jutra

Małgorzata Cywińska

Twórcza aktywność werbalna dzieci 93Karolina Kaliszewska, Teresa Żółkowska

Edukacja do różnorodności 107Zenon Jasiński

Postawy nauczycieli wobec„lnnych"i edukacji międzykulturowej 121Barbara Grzyb

Wspólna przestrzeń szkoły integracyjnej w interpretacji uczniów pełno-

i niepełnosprawnych 137

Dorota Domińska-Werbel

Temperamentalne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży

Gimnazjalnej w sytuacji konfliktu społecznego...................................... 151

Izabela Plieth-Kalinowska

Agresja wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku

rówieśniczym 163


Część III. Aspekty dydaktyczne edukacji jutra

Urszula Ordon

Nauczyciel wobec zadań edukacyjnych przedszkola i szkoły 181Aleksandra Kamińska

Sposoby pozyskiwania informacji przez młodzież ze źródeł

internetowych 191

Mariusz Przybyła, Sylwia Polcyn

O kontekstach edukacyjnych współczesnych gier komputerowych 203Dorota Ciechanowska

Odpowiedzialność studentów w uczeniu się głębokim 215Wojciech Wiesner, Bogusław Ogrodnik

Wzorce osobowe w edukacji pływackiej 227


Część IV. Profilaktyka zdrowotna w edukacji jutra

Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Justyna Kosecka

Zdrowie i aktywność fizyczna w świadomości młodzieży

- wybrane problemy 245

Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik

Organizacyjno-prawne i ekonomiczne aspekty turystyki

szkolnej w Polsce. Aktualne tendencje i rozwiązania........................ 257

Jana Jurikovà, Robin Havelka

Zachowania żywieniowe kobiet w ciąży - pacjentek poradni

dla kobiet w ciąży w Brnie (Republika Czeska).......................................267

Monika Szpringer, Mariola Wojciechowska, Justyna Kosecka,

Ewa Barańska Znajomość zaburzeń odżywiania związanych z bulimią

wśród młodzieży szkół średnich w Polsce 279
Część V. Uniwersytet jako instytucja kształcąca

Małgorzata Kabat

Uniwersytet jako środowisko edukacji nauczyciela 295Anna Dudak

Studia pedagogiczne w opinii maturzystów ..307Ihor Dobryansky, Vadim Ryzhykov

Metodologia kształcenia zawodowego specjalistów na poziomie

magisterskim. Podejście systemowe................................................... 317

Ewa Kochanowska

Wybrane problemy weryfikacji efektów kształcenia kandydatów

na nauczycieli w kategorii kompetencji społecznych ........................329

Katarzyna Czepiel

Innowacje w programie praktyk pedagogicznych. Realizacja projektu

„Przez praktykę do zawodu - program praktyk pedagogicznych

w Wyższej Szkole Humanitas"................................................................. 341


Część VI, Instytucjonalne aspekty kształcenia

Ihor Dobryansky, Iwan Zymomrya, Lesia Shahala, Rusłana Żowtani

Konsensus między potrzebami osoby, społeczeństwa i państwa

jako gwarancja sukcesu modernizacji narodowego systemu edukacji 355

Marzanna Pogorzelska

Kiedy dyskryminacja puka do drzwi szkoły. Reakcja instytucji oświatowych

na sytuację konfliktu lokalnego 367
Varia

Mykola Zymomrya, Oleksandra Nimylovych, Władysław Grzeszczuk,

Lesia Shahala
Wkład osób duchownych w rozwój myśli edukacyjnej w Galicji

na przełomie XIX i XX w 381Olha A. Kvasnitska

Metodologiczne kierunki reformowania i udoskonalania

regulacji prawnych działalności budowlanej na Ukrainie..............................395

Preface

Małgorzata Cywińska

/dr hab.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza in Poznań/
Contemporary post-modern family as the "family of risk"
The contemporary family is a post-modern one. Unfortunately, it is frequently a dysfunctional family which fulfils its basic roles (bio-psychical, economic, so-cio-determining, socio-psychological) with great difficulty or in a "distorted" way. Such a family, called by D. Elkind the "permeable" family, lacks clarity and stability as to the number and "quality" of parents, the formal type of their relationship, as well as the division of e.g. economic or socio-psychological functions.

The modern family is a family implicating differences in the quality of child­hood. On one hand, modern families are sometimes affected with unemploy­ment, often connected with social and economic poverty, which in turn fre­quently involves deviant or pathological behavior (e.g. alcohol abuse). Children from such families tend to be "low quality" children (homeless children, poor children, children of the streets). On the other hand, the modern family is cha­racterized by permanent time shortage; overworked family members are oriented towards success, career, self-realization. In success-minded families children are also brought up to achieve success; they are under pressure to "win" and are put on the path of excessive ambition. "It is such parents who pack their children's timetables with ballet and fencing classes, football and Spanish, regardless of whether the child actually likes it all or not, because it looks good in the CV which is to secure them a place in the best schools and a job in the best corporations." Children from such families are called the "high quality" children or "consumer children" who function according to their parents' plan. They are often provided excessively with materialistic values that sometimes distort their lifestyles.

The modern family is also more and more plagued with divorce, conflict, Euro--orphanhood. It is characterized by the constant necessity to adapt to changing con­ditions and to undertake new, often burdening and stressful tasks and duties.

As a result, the modern family is predominantly threatened by:


 • relationship crisis evoking the category of "de-anchoring process", i.e. the breakdown of emotional bonds between parents and children and the remain­ing family members;

 • family disintegration resulting from divorce, conflict, or economic migration of one parent or both parents and their living abroad;

 • child neglect stemming from various reasons (poverty, unemployment, par­ents' job-related mobility);

 • loneliness of children (caused by parents' divorce, Euro-orphanhood, poverty, parents' preoccupation with professional careers in well-off families);

 • pathologies of family life (alcohol abuse, drug abuse, etc.);

 • eroding the authority of parents, sense of being lost, confusion of both children and adults in relation to the system of values;

 • depriving children of their natural need of security and the resulting distor­tions in shaping their personalities.

In the contemporary post-modern family, especially the one that functions in the hectic rhythm of everyday modern life, self-reliance is often imposed on children; "children are treated as competent in coping with life challenges, as not needing support."

The picture of the modern family sketched above, giving rise to many un­settling reflections, should be complemented with the characteristics of "super-modern child" in a modern society as given by the German sociologist U. Beck. These are: • the necessity for the child to adjust to a new form of family life, without one parent or both parents;

 • the child's considerable self-reliance - his or her reflectiveness through partici­pation in domestic duties;

 • the child's ability to co-ordinate - independently of the parents - various types of activity, arrange timetables for his or her leisure time and find his/her own time rhythm separate from the family rhythm;

 • development of own spectrum of activities by the child, especially during par­ents' absence;

life on "island (island areas)" and arranging own complex social relations by the child (friendship or group relations);

 • increasing independence in shaping the child's own biography (course of edu­cation, course of life), developing and integrating one's life history in a reflexive manner;

 • lack of choice of e.g. the child's family situation; this necessitates the develop­ment of self-agency adequate for the situation;

 • aspiration to meet the expectations of adults.

This considerable self-reliance accentuated in the above-presented features of the "supermodern child" has got its advantages but also involves certain threats, such as degeneration of family bonds, loss of traditional authorities, the child's loneli­ness, confusion in the criteria used for determining values and in the rules of social intercourse, non-fulfilment of the child's needs connected with health, psychology and intellectual development, sometimes also material needs. The blocking of such needs also happens for the previously mentioned reasons, such as parents' unem­ployment, poverty, divorce, prolonged absence from home due to professional mo­bility, or loosening of family bonds in both wealthy and poor families. Deprivation of the above-mentioned needs brings in the states of frustration and stress, whose consequence is the occurrence of strong emotions in children: fear, anxiety, anger, and also physiological changes, somatic distress, troubles with concentration, apa­thy or aggression, most often displayed towards peers.

It should also be mentioned that aggressiveness and initiating interpersonal conflicts by children may be a symptom of their abuse in the family. There is a proven connection between the phenomenon of child abuse and the function­ing of a family in certain social conditions. Unfortunately, post-modern reality often "opens the door wide" to physical and psychical harm and neglect and other forms of violence towards children. The generally recognized perspective of un­derstanding child abuse in the family indicates that such phenomena and social problems as unemployment, poverty, difficult socio-economic conditions, early parenthood, problems with addictions, excessive expectations weaken the quality of parenting and increase life stress considered to be the primary risk factor for the child abuse problem in the family.In the context of the outlined characteristic of the post-modern family it seems right to call it - after S. Kawula, J. Brągiel and A. Janke - the "family of risk" or "dangerous family." Realizing the difficulties that the modern family must cope with we should ask ourselves the question what should be done to transform it into the "vital family," i.e. the one fulfilling the needs of all its members, activat­ing their abilities and offering chances of self-realization.
Part I

Task of family in education od childremn anmd youth


Krystyna Duraj-Nowakowa

/prof, dr hab; Akademia "Ignatianum" in Kraków/
The area of pedagogical activity in holistic optics

Przestrzeń działalności pedagogicznej w optyce całościowej

Many years conditionality of choices of personally preferred paradigms of social--pedagogical systemological cognition from among so called "great themes," as well as extensive (wide) studies of the literature, particularly interdisciplinary, and per­sonal attempts of numerous applications of paradigms/approaches for both qualifica­tions (philological and pedagogical) on application of arbitration analyzed problems here, solved mentally and\or empirically, all of these have been ground as sources at bases of consideration included in description of their results.

There is here peculiar vision of author on the unrestricted area for educational sphere, and also in widely systemological meaning comprehended as pedagogi­cal area. Therefore, there is not able to deal with restricting understood problems for only education itself, it means to the question of teaching. It includes exten­sive changes of pedagogical activities, what ordinarily define education in the wide sense, that is the protection, preventive maintenance and therapy, even socializa­tion, and\or resocialization.

Present and important problem of pedagogical area in the educational activity, socially-protectional and the other changes related to sub-discipline of our discipline, takes a stand as the object of attention in philosophical and often in sociological, po­litical and psychological literature. It takes place other formulations or names, for ex­ample: cultural area, educational field or educational environment.
Keywords: choice the theme of research, analysis of research

Abstract: The introduction to this chapter is shown personal and social-pedagogical mo­tives for choice the subject and for solve problems. Authoress' referring to the interdiscipli­nary literatures interpretations assemble attention on the three questions: I. peculiar area of pedagogical activities; 2. components of structure in the area of pedagogical activities; 3. function of the areas in scientific thinking and pedagogical activity teachers and educa­tors. The conclusions appeal to classic conceptualization of aims didactic activities, which can help in their transformation, transfer and application on the ground of educational sys­tem which seems to need this processes.

Słowa kluczowe: wybór tematu badań, analiza badań

Streszczenie: Wprowadzenie do rozdziału polega na ujawnieniu osobistych i społeczno-pedagogicznych motywów wyboru tematu i rozwiązywania problematyki analiz. Autorskie in­terpretacje pozyskanej z interdyscyplinarnej literatury materiałów skupiają uwagę na trzech zagadnieniach: 1. osobliwości przestrzeni działań pedagogicznych; 2. komponenty struktury przestrzeni działań pedagogicznych; 3. funkcjonowanie przestrzeni w myśleniu naukowym i działaniu pedagogicznym nauczycieli i pedagogów. Sens konkluzji wywiedzionych z toku roz­myślań tkwi w odwołaniu się do klasycznej konceptualizacji celów działania dydaktycznego, które mogą pomóc w ich transformacji, transferze i aplikacji na gruncie także systemu wycho­wania, który wykazuje takie zapotrzebowanie.
Joanna Lorenc

/dr; Akademia Techniczno-Humanistyczna in Bielsko-Biała./

Monika Miczka-Pajestka

/dr; Akademia Techniczno-Humanistyczna in Bielsko-Biała./
Personality-based view on upbringing.. Areas of humanism

Personalistyczne spojrzenie na wychowanie. Obszary humanizmu.

Consideration or seeing and understanding a human being in the socio-cultural relations and from the perspective of surrounding reality has always been dis­cursive in character. It has become a base of speaking about a human as "the one who was shaped" in particular time space and performs in this space one role or another. Since ages it has been emphasized that human is problematic and all what had been said or written about him is a subject of constant discussion carried out in so-called "concern for human being." Still, as Martin Heidegger writes "what's the matter of the concern' if not to bring a human the essence of his nature (den Menschen wieder sein Wesen zurückzubringen). And what does it really mean if not to make a human (homo) become human (humanus) again? So in the heart of such a way of thinking the term humanitas lies, as humanism means: consider and concern about (Sinnen und Sorgen) a human to be human and not inhuman which means to be beyond his nature. Where then does a hu­man's humanity lie? It lies in a human's nature. And what if upbringing becomes essence of "being?"

One may say that such a perspective was taken by the personalistic move­ment focusing on a developing and maturing person marked by the necessity of self-determination and coursing of one's actions toward values. This explains the importance of the role and meaning of upbringing process in shaping of a hu­man and making present of his humanity.

Keywords : personalism, education, areas of humanism

Abstract ; In the chapter there has been presented and widely considered the vision of a Hu­man, its development and the process of education, provided by the representatives of the per­sonality-based mainstream. Among others, such issues have been indicated as: understanding and perception of a Human as a person, the functioning of "the phenomenon of a human" formula, the development of the personality in the process of education, the role of educators and self-improving. The personality-based point of view has been treated as a specific program focused on implementing a number of principles of classical humanism, particularly in terms of practical human development. The axis of reflections has become a thesis of the high impor­tance of a personal development in the perspective of humanity as well as interpreting a per­son only in a context of humanity.

Słowa kluczowe: personalizm, wychowanie, obszary humanizmu

Streszczenie: W rozdziale przedstawiony i rozważony został sposób widzenia człowieka, jego rozwoju i procesu wychowania, prezentowany przez przedstawicieli nurtu personalistyczne-go. Wskazano między innymi na takie kwestie, jak: postrzeganie i rozumienie człowieka jako osoby, funkcjonowanie formuły „fenomenu ludzkiego", rozwój osobowości w procesie wycho­wania, rola wychowawcy czy doskonalenie siebie. Myśl personalistyczną potraktowano jako swoisty program realizujący szereg zasad klasycznego humanizmu, zwłaszcza w zakresie praktycznego rozwoju człowieka. Osią rozważań stało się twierdzenie o wadze rozwoju osoby w perspektywie ludzkości oraz o jej postrzeganiu jedynie wobec ludzkości.
Iwona Samborska

/dr; Uniwersytet Śląski in Katowice/

Individual and social determinants of valuing in the world of a child

Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania w świecie dziecka
Value in humanities is associated with something that is appreciated by an indi­vidual and that is of great importance for him or her. Value may take a form of an object, idea or institution that takes an important role in its subject's life. Values are opinions that something is desirable. Values organize experience and direct behav­ior. They become stimuli to activities that are manifested in the following spheres: maximization of pleasure and minimization of distress; acquiring, remembering and processing information about the world in the context of homogeneous no­tion systems; sense of belonging or affiliating; and positive self-assessment.' Values are manifested in thinking, emotions and behavior. They may be found on differ­ent levels of generalization and refer to general and socially important constructs (achievements, power and affiliation).

From a perspective of the personality theory referred to as the cognitive and ex­perience-related theory of "me," values are present on two levels; verbal (conscious) and experience (pre-conscious) ones. Both levels are rooted in separate notion systems that differ in contents and function according to different rules. Values or­ganize experiences in the world of life. They become important determinants that affect assimilation of new experiences and emergence of new beliefs. Due to values a human being automatically reacts to the world and automatically attributes some meaning to experiences. A human being specifically perceives, remembers, feels and behaves in relation to the world.
Keywords: experiencing values, value determinants, a child

Abstract: This text presents an attempt to conceptualise research into individual and social identifications of valuing in the world of children. The very issue of experiencing values is dis­cussed from a cognitive and experience-related perspective of "me." The world of children's val­ues available to children's experiences is highlighted issues related to the access to this world are discussed, sensible structures within this world are determined and units subjects to analy­sis are found. The final part of the chapter focuses on some general perspective of children's experiencing and living with values, which results from authoress own research.

Słowa kluczowe: doświadczanie wartości, wyznaczniki wartości, dziecko

Streszczenie: W tekście przedstawia się próbę konceptualizacji badań w zakresie identyfikacji indywidualnych i społecznych wyznaczników wartościowania w świecie dziecka. Problem do­świadczania wartości ujmuje się z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii „ja". Wskazuje się na świat wartości dziecka dostępny jego doświadczeniom oraz nakreśla problem związany z dostępem do tego świata, wyznaczeniem sensownych struktur w jego obrębie oraz ustale­niem jednostek analizy. W końcowej części prezentuje się perspektywę uogólnioną w zakresie doświadczania i przeżywania wartości przez dziecko będącą efektem badań własnych.
Anna Kowal-Orczykowska

/dr; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona in Legnica./
"Dadhood"- that is, the image of the modern father. Between biology and culture

Tacierzyństwo"- czyli o wizerunku współczesnego ojca. Między biologią a kulturą


Dadhood - it's a little bit funny, colloquial or maybe just positive thoughts evoking term analogical to motherhood. Neologism. However, linguistically cor­rect would be rather the term "fatherhood." But fatherhood is traditional, one can even say patriarchal. Nowadays social trends that are happening now right in front of our eyes are to some extent revolutionary, different from what was known so far. They also refer to non-traditional male characteristics - that is not to respect, composure, a sense of authority a father should evoke, but to sensitiv­ity, empathy or the ability to actively look after a small child - the characteristics which are now expected from men. In June 2013 a new law concerning parental leaves came into force - it was named paternity leave, in which the father may be the main career of the baby instead of the mother for even up to 40 weeks, in place of the previous 14 weeks. Is this idea an experiment on the living body of society, a revolution? Or maybe just normalizing the situation, referring to the characteristics that have always existed in men, which the historical turmoil did not allow to activate? This chapter is an attempt to look at the image of the mod­ern father, and thus to some extent the modern family - in the context of social change i.e. the introduction of the so-called paternity leave.

The chapter is to verify some of the stereotypical views and at the same time introduce popular now viewpoints on performing such an important social role i.e. parental role. Naturally the chapter refers to such categories as masculinity and femininity, because they determine the socially sanctioned roles. The paper also presents a quantitative research on the perception of men deciding on pater­nity leave, or simply caring for their children, when their partner works. Are we ready for the change?

Keywords: fatherhood/dadhood/paternity, image, crisis of fatherhood, masculinity, femininity

Abstract: This chapter is an attempt to look at the image of the modern father and the modern family - in the context of some social change. The chapter has to verify some of the stereotypi­cal views and at the same time introduce popular now positions on performing such an impor­tant social role which is the parental role. Inevitably, the chapter refers to categories such as masculinity and femininity, because they determine the socially sanctioned roles. This chapter presents a guantitative study on the image of modern fatherhood.

Słowa kluczowe: tacierzyństwo/ojcostwo, wizerunek, kryzys ojcostwa, męskość, kobiecość

Streszczenie: Rozdział jest próbą przyjrzenia się wizerunkowi współczesnego ojca i - tym samym w jakimś stopniu - współczesnej rodziny w kontekście zmiany społecznej, jaką jest wprowadzenie tzw. urlopu tacierzyńskiego. Rozdział ma na celu zweryfikowanie niektórych stereotypowych poglądów '/jednocześnie przedstawić popularne obecnie stanowiska dotyczą­ce pełnienia tak ważnej roli społecznej, jaką jest rola rodzicielska. Siłą rzeczy rozdział odnosi się do takich kategorii, jak męskość i kobiecość, gdyż wyznaczają one społecznie usankcjonowane role. Praca została opatrzona badaniami ilościowymi na temat postrzegania mężczyzny decy­dującego się na urlop tacierzyński czy po prostu opiekującego się potomstwem, w sytuacji gdy partnerka pracuje zawodowo.
Teresa Parczewska

/Dr hab.; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej in Lublin/.

Family home (not) as a place of dwelling. An adult's perspective

Dom rodzinny jako nie/miejsce zamieszkania. Perspektywa dorosłego

The family home is a special place for any person, as it is where they acquire the skills indispensable in social life, learn about values, cultivate traditions and are introduced into the sphere of broadly understood culture. The fact of having or not having a home marks one for life. The beginning of getting to know the world, growing into one's surroundings, starts with the landscape seen from the windows of ones own home. As J. Tischner stresses, "A person asked where they come from points to their home. Home is a person's nest. It may be said that it is an invaluable place for the shaping of a person's identity, which is comprised of images, sounds, colours, gestures, words, emotions and experiences, first lullabies and games saved in one's consciousness.In W. Wójcik's reflections, the following may be read: "Since the beginnings of civ­ilization, home has meant not only a physical shelter, but mainly the spiritual side of human existence; it transcended the natural order (though rooted in it) and allowed for the organization of communal life, thanks to which humans could overcome their biological limitations, discover their deeper nature, become equal partners of the naural world and were able to co-exist safely with it.

A number of studies have been published on the topic of home; therefore, it is difficult to he sure one is making an original contribution to this broad issue. In the present chapter, I shall attempt to comprehend and describe the phenomenon of the family home seen from the perspective of adults. An insight into this subject matter sheds light onto the essence of the addressed issue.
Keywords: family home, space, place, narratives

Abstract: Home is an invaluable place for the shaping of a person's identity, which is com­prised of images, sounds, colours, gestures, words, emotions and experiences, first lullabies and games saved in one's consciousness. The level of one's needs satisfied by their home usually depends on the condition (material, microsocial, cultural) of a given home, on the place it is assigned within a given culture among other social, economic and political institutions as well as on the condition of a given society. In the present chapter, I make an attempt to comprehend and describe the phenomenon of the family home seen from the perspective of adults.

Słowa kluczowe: dom rodzinny, przestrzeń, miejsce, narracje

Streszczenie: Dom jest miejscem bezcennym dła kształtowania się tożsamości osoby ludzkiej, na którą składają się zachowane w świadomości obrazy, dźwięki, kolory, gesty, stówa, odczu­cia i doznania, pierwsze kołysanki i zabawy. Stopień zaspokajanych przez dom potrzeb czło­wieka zależy na ogół od kondycji danego domu (materialnej, mikrospołecznej, kulturowej), od wyznaczonego mu miejsca w danej kulturze wśród innych instytucji społecznych, ekonomicz­nych, politycznych oraz od kondycji danego społeczeństwa. W rozdziale podejmuję próbę zro­zumienia i opisania fenomenu domu rodzinnego, widzianego z perspektywy osób dorosłych.

Danuta Szeligiewicz- Urban

/dr; Wyższa Szkoła Humanitas in Sosnowiec./

Application of the Family Group Conference Method working with disabled and their families

Zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej w pracy z niepełnosprawnym i jego rodziną
Keywords: person with a disability, social inclusion, Family Group Conference

Abstract: The authoress of the chapter points to a broad view of issues related to the sup­port of families with problems of social adaptation, determined by the actions of the Fam­ily Group Conference. She indicates the objectives and tasks of the coordinator and families involved in the FGC and the social integration of children with difficult background and chil­dren with disabilities, and indicates the formation of a natural social environment conditions for their development, learning, work and leisure. The authoress relates to humanist values, but stresses the isolation and discrimination of those people today. In the model-specific approach of FGC, the family discusses the needs of the child and develops a recovery plan that will cover all identified problems, while the control of the plan is carried out both by the family and social institution. The authoress points to the need to apply the FGC to groups of families with disabled children. In conclusion stresses the commonalities of the Family Group Conference with a Child Protection Conference.

Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, integracja społeczna, konferencja grupy rodzinnej

Streszczenie: W rozdziale autorka wskazuje na szerokie ujęcie problematyki wspiera­nia rodzin z problemami związanymi z adaptacją społeczną, wyznaczane przez działania Konferencji Grupy Rodzinnej. Wskazuje na cele i zadania koordynatora oraz problemy ro­dzin zaangażowanych w proces KGR, społecznej integracji dzieci z trudnych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych, jak również na tworzenie w naturalnym środowisku społecznym warunków dla ich rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Autorka zwraca się w rozdziale ku humanistycznemu nurtowi na rzecz osób niepełnosprawnych, podkreślając jednakże izolację i dyskryminację tych osób w dzisiejszych czasach. Ukazuje swoiste ujęcie modelu KGR, w którym to przede wszystkim rodzina omawia potrzeby swoje i dziecka oraz opracowuje plan naprawczy, który będzie odnosił się do wszystkich zidentyfikowanych pro­blemów, a kontrola realizacji planu jest prowadzona zarówno przez rodzinę, jak i instytu­cję socjalną. Autorka wskazuje na potrzebę zastosowania metody KGR w grupach rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Na zakończenie podkreśla znaczenie związku Konferencji Grupy Rodzinnej z Konferencją Ochrony Dziecka.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość