Strona główna

Polska federacja campingu I caravaningu


Pobieranie 71.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar71.01 Kb.

POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU1. Cele i zadania Federacji

Polska Federacja Campingu i Caravaningu [PFCC] jest organizacją społeczną powstałą


28 czerwca 1964 roku. W latach 1964-1985 nosiła nazwę Polska Federacja Campingu [PFC].
Po raz pierwszy wpisana została do Rejestru Sądowego w dniu 1.08.1964 roku. Aktualnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.04.2003 r. pod nr KRS 000156533.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z porządkiem prawnym , na zasadzie organizacji „non profit". Władze PFCC pochodzą z wyboru, a ich kadencja trwa 5 lat.

Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest miasto stołeczne Warszawa.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest organizacją społeczną będącą rzecznikiem rozwoju campingu i organizatorem turystyki campingowej w naszym kraju.

Skupiając zarówno właścicieli bazy jak i turystów kojarzy ich interesy w zakresie kształtowania ruchu turystycznego na campingach.

Federacja realizuje swoje zadania przez współdziałanie z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą zainteresowanymi rozwojem turystyki campingowej.

Celami statutowymi Federacji są:

● popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, przy poszanowaniu środowiska naturalnego,

● prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce,

● krzewienie idei, wiedzy i kultury wypoczynku oraz zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu,

● ochrona praw i interesów turystów

● pomoc w budowie i modernizacji campingów oraz inicjowanie rozwoju i modernizacji bazy campingowej i dbałość o podnoszenie poziomu i jakości usług,

● reklamowa i promocja campingu i turystyki campingowej

● współpraca z klubami campingowymi,

● realizacja konkursu "Mister Camping" jako współzawodnictwa między campingami w podnoszeniu jakości usług i standardu wyposażenia,

● organizowanie zlotów campingowych i caravaningowych, krajowych i międzynarodowych,

● współpraca z organami państwowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w kierunku rozwijania i modernizacji bazy materialnej, pomocy dla klubów campingowych, jak również produkcji sprzętu umożliwiającego uprawianie campingu.

Spośród wielu zadań jakie realizuje Polska Federacja Campingu należy wymienić:


 • popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, przy poszanowaniu środowiska naturalnego,

 • prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania

i wyposażenia campingów w Polsce,

 • zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu,

 • ochrona praw i interesów turystów,

 • pomoc w budowie i modernizacji campingów,

 • krzewienie idei, wiedzy i kultury wypoczynku,

 • realizowanie szerokiej działalności reklamowej i promocyjnej poprzez wydawanie wielu wydawnictw i informatorów a także udział w targach turystycznych i sympozjach,

 • inicjowanie rozwoju i modernizacji bazy campingowej i dbałość o podnoszenie poziomu

i jakości usług,

 • współpraca z klubami campingowymi

 • organizowanie zlotów campingowych krajowych i międzynarodowych,

 • rokroczną ocenę i analizę ruchu campingowego w Polsce,

 • organizowanie, rokrocznie od 1967 r., konkursu na najlepsze campingi w Polsce (Mister Camping), który aktywizuje administrację campingów do podnoszenia jakości usług, kultury obsługi, estetyki i czystości na campingach;

 • współpraca z organami państwowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi

w kierunku rozwijania i modernizacji bazy materialnej, pomocy dla klubów campingowych, jak również produkcji sprzętu umożliwiającego uprawianie campingu.
2. Władze

Władze Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu wybierane były na krajowych Zjazdach Delegatów zwoływanych w latach 1964-1997 co 4 lata a od 1997 r. co 5 lat zgodnie z zapisem statutu i liczyły w zależności od okresu od 19 do 9 członków. Obecny Zarząd liczy 9 osób a Komisja Rewizyjna 3 osoby.

W latach 1964-1988 i w 1997-2002 prezesi wybierani byli spośród członków Zarządu, zaś w latach 1993 r.-1996 i od 2003 r. prezesi wybierani są przez delegatów w wyborach bezpośrednich. Funkcja sekretarza generalnego została zlikwidowana w PFCC od 2003 r.

W latach 1964-2012 funkcje Prezesa i Sekretarza Generalnego* Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu pełnili:termin

prezes
imię i nazwisko


sekretarz generalny*
imię i nazwisko


1964 - 1968

1964-1967 - Stanisław Zieliński [†2010]
1968 - Roman Garbaczewski

Witold Karcz [†1991]

1969 - 1972

Roman Garbaczewski

Zygmunt Jabłoński [†1976]

1973 - 1976

Roman Garbaczewski

Antoni Czajka [†1981]

1977 - 1980

Roman Garbaczewski

Antoni Czajka [†1981]

1981 - 1984

1981 - 1983 - Marcel Ofiarski
1984 - Kazimierz Błaszczak

Jan Kręcielewski

1985 - 1988

Kazimierz Błaszczak

Jan Kręcielewski

1989 - 1992

Jan Kręcielewski

1988 -1991 Zdzisław Przygodzki
1992 - Michał Szeftel

1993 - 1997

Stanisław Reterski

Michał Szeftel

1998 - 2002

1997 - Ryszard Sikora
1998 - Jerzy Bidas
1999-2002 - Bronisław Karpiak

Michał Szeftel

termin

prezes
imię i nazwisko


sekretarz generalny*
imię i nazwisko


2003 - 2008

Michał Szeftel

-

2009 - 2014

Michał Szeftel

-

2015 - 2020

Michał Szeftel
*- od 2003 r. funkcja sekretarza generalnego zlikwidowana

Historia 49 lat Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu to lata bardziej i mniej udane w działalności Federacji. Do lat szczególnie udanych zaliczyć można okres 1977-1984 [prezesi R.Garbaczewski, M.Ofiarski i K.Błaszczak] oraz lata po 1997 r. [prezesi R.Sikora, J.Bidas, B.Karpiak i M.Szeftel]. Lata stagnacji Federacji i próby jej podporządkowania innym organizacjom to okresy: 1965-1967 [prezes S.Zieliński] i 1993-1996 [prezes S.Reterski].

Działania kierownictwa Federacji w wymienionych wyżej okresach spowodowało to, że albo musieli ustąpić z funkcji jeszcze w czasie kadencji [w wyniku politycznych rozgrywek w kierownictwie Federacji prezes S.Zielinski musiał ustąpić z funkcji przed upływem kadencji w 1967 r.], albo na kolejnym Zjeździe nie uzyskali zaufania delegatów i nie zostali w ogóle wybrani do Zarządu PFCC [prezes S.Reterski nie został w ogóle wybrany do Zarządu PFCC na kadencję 1997-2002], co było wydarzeniem niezwykłym w 49 letniej historii PFCC. Świadczyło to o tym, że jego działalność nie została pozytywnie oceniona przez delegatów i nie zyskał aprobaty delegatów na Krajowym Zjeździe. Zjazdy były zawsze podsumowaniem i oceną działania kierownictw Federacji, a brak aprobaty do tych działań uwidocznił się w wynikach głosowania.

Dodatkowo S.Reterski po przegranych wyborach w 1997 r. zawiesił wszelkie kontakty z Federacją i w 1999 r. na mocy uchwały Zarządu został wykluczony z PFCC za niepłacenie składek. Był to w historii PFCC jedyny taki przypadek, aby były prezes Federacji został z niej wykluczony.3. Członkostwo

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest członkiem międzynarodowych organizacji:

Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu [F.I.C.C.] od 1965 r. – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 60 narodowych organizacji campingu i caravaningu z 53 krajów świata. We władzach tej organizacji jest członek Zarządu PFCC.

Komitetu Europa Rally od 1982 r. – międzynarodowej organizacji campingowej zrzeszającej 23 narodowe organizacje campingowe 23 krajów Europy. We władzach tego Komitetu jest 1 przedstawiciel PFCC.

● Komitetu Dahlie Rally od 1991 r. – międzynarodowej organizacji campingowej zrzeszającej kraju tzw. „Grupy Wyszehradzkiej. Wiceprezydentem tego Komitetu jest członek Zarządu PFCC.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu posiada władze wybierane na Krajowym Zjeździe Delegatów, który zwoływany jest co pięć lat i poprzedzony jest wyborami delegatów w strukturach terenowych. Aktualnie pracami Federacji kieruje Zarząd składający się z 9 osób.4. Karty z historii PFCC

Najważniejsze daty z bogatej historii Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu:1964 r. - 28 sierpnia - zebranie założycielskie Polskiej Federacji Campingu (PFC).

Członkami, założycielami byli m.in. Polski Związek Motorowy, Polskie

Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Ludowe Związki Sportowe,

Polski Związek Kajakowy oraz inne organizacje turystyczne skupiające

turystów uprawiających camping.

1965 r. - uczestnictwo turystów polskich w międzynarodowych zlotach campingowych

- 7 listopada – wstąpienie do Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu1967 r. - organizacja konkursu na najlepszy camping „MISTER CAMPING”

1982 r. - przystąpienie do Komitetu Europa Rally

1984 r. - organizacja 45. Światowego Zlotu FICC w Łebie

- rozpoczęcie wyjazdów ekipy młodzieży PFCC na Światowy Zlot Młodzieży

- wybór przedstawiciela PFCC do Zarządu FICC

1985 r. - zmiana nazwy na Polska Federacja Campingu i Caravaningu

1988 r. - wybór przedstawiciela PFCC do Zarządu FICC

1989 r. - organizacja Zlotu Środkowoeuropejskiego w Łebie

1991 r. - organizacja Światowego Zlotu Młodzieży w Krakowie

- przystąpienie do Komitetu Dahlie Rally1992 r. - organizacja 32. Europa Rally w Kamieniu k/Rybnika

1995 r. - rozpoczęcie organizacji zlotów rodzinnych

1998 r. - organizacja Światowego Zlotu Młodzieży w Obornikach Śl.

- organizacja 45. Światowego Zlotu FICC w Łebie

- odznaczenie PFCC srebrnym medalem Międzynarodowej Federacji Campingu

i caravaningu za zasługi dla rozwoju turystyki campingowej na świecie2002 r. - wizyta prezydenta F.I.C.C. p. Larsa Dahlberga w Polsce

2005 r. - wybór przedstawiciela PFCC do Zarządu FICC.

2006 r. - organizacja 72. Światowego Zlotu FICC we Wrocławiu

- odznaczenie PFCC złotym medalem Międzynarodowej Federacji Campingu

i Caravaningu za zasługi dla rozwoju turystyki campingowej na świecie

- odznaczenie poszczególnych członków Zarządu PFCC srebrnymi medalami

Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu za zasługi dla rozwoju

turystyki campingowej na świecie2008 r. - organizacja 47. Europa Rally w Sławie

- wybór przedstawiciela PFCC do Zarządu FICC.2010 r. - wizyta prezydenta F.I.C.C. p. Joao Pereiry w Polsce

- przyznanie PFCC organizacji 79. Światowego Zlotu FICC w Sławie w 2013 r.2011 r. - organizacja POST FICC Rally w Miłkowie

2012 r. - wizyta prezydenta F.I.C.C. p. Joao Pereiry w Polsce

- organizacja zlotów rodzinnych w Polsce


Polska Federacja Campingu i Caravaningu przywiązuje dużą wagę do współpracy z turystami uprawiającymi turystykę campingową, caravaningową i motocaravaningową oraz z campingami, uznając, że są ważnym elementem i źródłem rozwoju zorganizowanego ruchu campingowego w Polsce.

W ciągu 49-lat istnienia PFCC wielokrotnie zmieniała swój charakter i sposób członkostwa. W latach 1964-1987 była organizacją zrzeszająca zarówno campingi, osoby indywidualne oraz kluby campingu i caravaningu. Pod koniec lat 80-tych do PFCC należało ponad 250 campingów oraz ponad 100 klubów campingu i caravaningu. W 1988 r. działając zgodnie z przepisami prawa PFCC stała się organizacja zrzeszająca campingi i kluby. Osoby fizyczne mogły być członkami PFCC w sposób pośredni, jeśli klub był członkiem federacji. W1997 r. PFCC powróciła do członkostwa indywidualnego i zrzesza osoby fizyczne i campingi. Obecnie PFCC współpracuje również z klubami caravaningowymi m.in. z Automobilklubem Śląskim z Katowic i Wodzisławia, Łódzkim Klub Campingu i Caravaningu, Klubem „Gwarek” z Tarnowskich Gór, Automobilkluemb Beskidzkim z Bielska, Caravan Klub „Łabędź” z Radomia.

Członkowie PFCC uczestniczą w życiu Federacji biorąc udział w organizowanych zlotach, campingowych. Corocznie są organizowane spotkania władz Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu z członkami zwyczajnymi podczas których określana jest wspólna polityka na zbliżający się sezon, omawiane są sprawy bieżące, proponowane nowatorskie rozwiązania oraz ocena dotychczasowej współpracy.

Ponadto Polska Federacja Campingu i Caravaningu stale współpracuje w zakresie rozwoju turystyki z PTTK i LZS, PTSM oraz Dep. Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polską Organizacja Turystyczna i Lokalnymi organizacjami Turystycznymi oraz Polską Izbą Turystyki.

Od chwili powstania Polska Federacja Campingu przejawiała zainteresowanie współdziałaniem i współpracą z międzynarodową organizacjami campingu i caravaningu.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu jest członkiem międzynarodowych organizacji:

Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu [F.I.C.C.] od 1965 r. – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 60 narodowych organizacji campingu i caravaningu z 53 krajów świata. We władzach tej organizacji jest członek Zarządu PFCC.

Komitetu Europa Rally od 1982 r. – międzynarodowej organizacji campingowej zrzeszającej 23 narodowe organizacje campingowe 23 krajów Europy. We władzach tego Komitetu są 2 przedstawiciele PFCC.

● Komitetu Dahlie Rally od 1991 r. – międzynarodowej organizacji campingowej zrzeszającej kraju tzw. „Grupy Wyszehradzkiej. Wiceprezydentem tego Komitetu jest członek Zarządu PFCC.

5. Promocja

Polska Federacja Campingu i Caravaningu stara się promować turystykę campingową na wiele sposobów, jednak najważniejszym z nich jest opracowywanie i wydawanie wydawnictw informatorów o treści campingowej. Pozwalają one czytelnikom na poznanie tego typu turystyki, korzyści jakie niesie ze sobą jej uprawianie , pozwalają wreszcie zapoznać się z oferowaną bazą campingową, umożliwiającą dokonania wyboru odpowiedniego miejsca na wypoczynek.

W minionych latach Federacja wydała wiele publikacji w kilku językach, zapełniając w ten sposób lukę na polskim rynku wydawniczym. Jesteśmy autorami takich wydawnictw jak: „Mapa Turystyczna Polski”, „Polska Mapa Campingów” i „Przewodnik po polskich campingach”.

6. Mister Camping

Polska Federacja Campingu i Caravaningu inicjuje i współdziała w organizowaniu konkursu, na najlepsze campingi w Polsce (Mister Camping). Konkurs ten odbywa się co roku od 1967 r. i aktywizuje administrację campingów do podnoszenia jakości usług, kultury obsługi, estetyki i czystości na campingach.. Pod koniec każdego roku ogłaszane są wyniki konkursu „Mister Camping”.


Mister Camping jest konkursem bardzo prestiżowym. Wybierane są najlepsze campingi

w kategoriach uzależnionych od pojemności. Pierwszą grupę stanowią campingi o pojemności do 150 miejsc, drugą o pojemności od 151 do 300 miejsc, trzecia o pojemności 301-450 miejsc, a czwartą o pojemności powyżej 450 miejsc..

Wszyscy laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz puchary a także kampanie promocyjną. Laureatami konkursu w kadencji 2002-2007 zostały następujące campingi:

Mister Camping 2002- STARE JUCHY nr 272, ROWY nr 156, POZNAŃ „Malta” nr 155

Mister Camping 2003 - STARE JUCHY nr 272, ROWY nr 156, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194

Mister Camping 2004 - STARE JUCHY nr 272, ŁEBA „Ambre” nr 41, POZNAŃ „Malta” nr 155

Mister Camping 2005 - ŁEBA „Leśny” nr 51, ŁEBA „Ambre” nr 41, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194

Mister Camping 2006 - ŁEBA „Leśny” nr 51, ROWY NR 156, POZNAŃ ‘”Malta” nr 155

Mister Camping 2007 - BIELSKO BIAŁA „Pod Dębowcem” nr 99, BĄKÓW nr 23,

DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, ŁEBA „Ambre” nr 41

Mister Camping 2008 - BĄKÓW nr 23, ŁEBA „Leśny” nr 51, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, ŁEBA „Ambre” nr 41

Mister Camping 2009 - PRZEWORSK ‘Pastewnik” nr 221, BĄKÓW nr 23, ŁEBA „Leśny” nr 51, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, ŁEBA „Ambre” nr 41

Mister Camping 2010 - NIEDZICA „Polana Sosny” nr 38, ŁEBA „Leśny” nr 51, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, ŁEBA „Ambre” nr 41

Mister Camping 2011 - ELBLĄG nr 61, PRZEWORSK ‘Pastewnik” nr 221, BĄKÓW

nr 23, ŁEBA „Leśny” nr 51, MIŁKOW „Wiśniowa Polana”

nr 142, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, POZNAŃ ‘”Malta”

nr 155, DZIWNÓWEK „Biały Dom” nr 118, Kołobrzeg „Baltic” nr 78, ŁEBA „Ambre” nr 41

Mister Camping 2012 - BIELSKO BIAŁA „Pod Dębowcem” nr 99, ELBLĄG nr 61, PRZEWORSK „Pastewnik” nr 221, BĄKÓW nr 23, ŁEBA „Leśny”, WARSZAWA „WOK” nr 90, ZAWORY „Tamowa”nr 181, KATOWICE nr 215, , ŁEBA „Leśny” nr 51, MIŁKÓW „Wiśniowa Polana” nr 142, NIEDZICA „Polana Sosny” nr 38,

TAŁTY „Kama” nr 7, TUMIANY nr 10, DZIWNÓWEK „Wiking” nr 194, POZNAŃ ‘”Malta” nr 155, ROWY nr 156, DZIWNÓWEK „Biały Dom” nr 118, Kołobrzeg „Baltic”nr 78, ŁEBA „Ambre” nr 41, ŁEBA „RAFAEL” nr 145

Jednym z podstawowych zadań statutowych Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu jest: • popularyzowanie idei campingu;

 • prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania wyposażenia campingów w Polsce,

 • zapewnienie poradnictwa w zakresie campingu i caravaningu,

 • pomoc w budowie i modernizacji campingów,

 • realizowanie szerokiej działalności reklamowej i promocyjnej poprzez wydawanie wielu wydawnictw i informatorów, a także udział w targach turystycznych i sympozjach,

 • inicjowanie rozwoju i modernizacji bazy campingowej i dbałość o podnoszenie poziomu i jakości usług,

Polska Federacja Campingu i Caravaningu przywiązuje dużą wagę do współpracy z campingami.


Polska Federacja Campingu i Caravaningu jak już wcześniej wspomniano liczy sobie 49 lat, jest organizacją społeczną zrzeszającą gestorów campingów, kluby caravaningowe oraz członków indywidualnych. Z tego tytułu jest rzecznikiem rozwoju campingu i organizatorem turystyki campingowej w naszym kraju. Skupiając zarówno właścicieli bazy jak i turystów kojarzy ich interesy w zakresie kształtowania ruchu turystycznego na campingach. Federacja realizuje swoje zadania również poprzez organizowanie szkoleń dla kierowników campingów, społecznych inspektorów, członków klubów i kół campingu i caravaningu.

W ostatnim dziesięcioleciu rokrocznie PFCC zorganizowała szkolenia i seminaria dla kadry kierowniczej campingów z udziałem kilkuset osób. Odbyły się one kolejno: w Świnoujściu, w Zakopanem, w Starych Juchach, w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Arłamowie, w Sławie, w Człuchowie, w Giżycku, w Kołobrzegu i w Kozienicach. Podczas tych seminariów zapoznano jego uczestników m.in. z zagospodarowaniem campingów w kraju i za granicą naszego kraju. Seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu stara się promować turystykę campingową na wiele sposobów, jednak najważniejszym z nich jest opracowywanie i wydawanie wydawnictw i informatorów o treści campingowej. Pozwalają one czytelnikom na poznanie tego typu turystyki, korzyści jakie niesie ze sobą jej uprawianie, pozwalają wreszcie zapoznać się z oferowaną bazą campingową, umożliwiają dokonania wyboru odpowiedniego miejsca na wypoczynek. Jedną z form promocji campingów jest ich prezentacja na własnej stronie internetowej www.pfcc.eu.

7. Wydawnictwa

W minionych kilku latach Federacja wydała wiele publikacji w kilku językach, zapełniając w ten sposób lukę na polskim rynku wydawniczym. Jesteśmy autorami takich wydawnictw jak: „Polskie campingi”, „Najlepsze polskie campingi”, „Tania baza turystyczna na terenach wiejskich”, „Tania baza noclegowa w największych miastach”,„ Tania baza turystyczna w obszarze przygranicznym”, „Tania baza noclegowa nad morzem Bałtyckim”, „Tania baza noclegowa na Mazurach”, „ Campingi w pobliżu historycznych obiektów sakralnych”, „Przewodnik po taniej bazie turystycznej na terenach leśnych”, „Przewodnik po campingach na szlakach parków narodowych”, „Campingi w Europie” (zawierające informacje o najlepszych europejskich campingach a także podstawowe wiadomości o poszczególnych krajach) . PFCC opracowała i wydała informatory o campingach w okolicach ważniejszych dróg polskich np.: „Trasa Mazurska”, „Trasa Karpacka”, „Trasa Sudecka”, „Trasa Nadmorska”, „Trasa Wielkopolska”, „Trasa Mazowiecka”. Jesteśmy także autorami „Mapy polskich campingów” oraz „Turystycznej Mapy Polski” (jedynej ukazującej się w naszym kraju). Wydaliśmy także kilkanaście broszurek o najlepszych polskich campingach oraz pozycje okolicznościowe jak np.: folder zapraszający na Międzynarodowy Zlot w Łebie, we Wrocławiu i w Sławie czy też informator „Polski Camping”, opisujący najważniejsze wydarzenia campingowe w danym roku. Rokrocznie PFCC wydaje „Polska Mapę Campingów” i wydawnictwo „Najlepsze Polskie Campingi”.

Wszystkie wydawnictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród turystów, Turyści podkreślali ich solidność i rzetelność. Federacja będzie starała się poszerzać wachlarz oferowanych publikacji tak aby zaspokoić gusta odbiorców.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu organizuje na polskich campingach krajowe i międzynarodowe imprezy campingowe. Stara się w ten sposób wpłynąć na wzrost ruchu campingowego w Polsce.8. Imprezy

W ostatnich latach PFCC zorganizowała ponad 50 centralnych rodzinnych imprez campingowych w Łebie, w Świnoujściu, w Chłapowie w Dźwirzynie, w Iławie, w Kosewie, w Miłkowie, w Sławie, w Świętouściu, w Zakopanem, w Wygranych i w Kosewie.z udziałem ponad 2 tys. osób z całej Polski. PFCC była również organizatorem największych imprez campingowych:

w 1998 r. – 60. Światowego Zlotu F.I.C.C w Łebie;

w 2006 r. – 72. Światowego Zlotu Campingu i Caravaningu F.I.C.C. we Wrocławiu;

w 2008 r. – 47. Europejskiego Zlotu Campingu i Caravaningu F.I.C.C. w Sławie.;

W zlotach tych uczestniczyło kilka tysięcy turystów z 30 krajów świata.

Aktualnie Polska Federacja Campingu i Caravaningu przygotowuje się do organizacji:

 w 2013 r. 79. F.I.C.C. Rally w Sławie w 2014 r. 17. Dahlie Rally w Niedzicy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość