Strona główna

Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs


Pobieranie 26.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.95 Kb.Polski Związek SzachowyFédération Polonaise des Echecs

Tel/Fax: (00-48-22) 841-41-92 00-454 WARSZAWA, ul. Czerniakowska 126a

Tel/Fax: (00-48-22) 841-94-60 NIP : 526-16-67-148

Konto: BPH SA O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184


e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl

******************************************************************

L.dz. 27/09 Warszawa, 22.01.2009 r.
KOMUNIKAT NR 1
w sprawie wyjazdu reprezentacji Polski

na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet, terminie 7-21.03.2009 r. St. Petersburg. Rosja  1. SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI

Zarząd Polskiego Związku Szachowego powołał reprezentację Polski na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet:


A. Zawodnicy składu podstawowego

1. Monika Soćko

2. Joanna Majdan

3. Joanna Zawadzka


Proponowani trenerzy reprezentacji

- Oleksander SulypaPolski Związek Szachowy podjął starania dot. sfinansowania ww. zawodników ze

środków MSiT, DSKiM.

B. Zawodnicy dodatkowi:

1. – Beata Kądziołka

2. -

Osoby zainteresowane wyjazdem na koszt własny prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz deklaracja pokrycia kosztów i odesłanie do biura PZSzach do dnia 04.02.2009 r.


2. INFORMACJE SZKOLENIOWE ZWIĄZANE Z WYJAZDEM

Do Polskiego Związku Szachowego należy przesłać do dnia 09.02.2009r. następujące dane i dokumenty :

1) zestawienie startów i szkolenia zawodnika w 2009 r. z podaniem, nazwy, dokładnego terminu

i miejsca zawodów oraz uzyskanego wyniku rankingowego we wszystkich zawodach, które

się już zakończyły. Należy również podać szkolenia i starty, w których zawodnik będzie jeszcze

uczestniczył przed wyjazdem na zawody.

2) kserokopie z obowiązkowych badań lekarskich, zawierających poświadczoną przezupoważnionego lekarza sportowego zdolność do udziału w szkoleniach i zawodach. Badania

te winny być ważne do końca zawodów mistrzowskich, w których zawodnik startuje.

Wszyscy zawodnicy muszą mieć ze sobą na mistrzostwach dokument potwierdzający

aktualną zdolność do treningów i zawodów.

3) jedno zdjęcie legitymacyjne (preferujemy przesłanie zdjęcia mailem).3. KOSZTY ZAWODNIKÓW DODATKOWYCH
3a. Zawodnik dodatkowy:

1. Przelot : 1449,00 zł

1 LO 683 V 07MAR 6 WAWLED 1045 1445

2 LO 684 V 21MAR 6 LEDWAW 1530 1535

2. Zakwaterowanie i wyżywienie w pok. 2os. full board( od 7-21.03 2009 r.)

klasa A - 65 EUR / klasa B - 55 EUR x 14 dni x 4,5 = 3.465,00 zł

3. Startowe (GM/IM) 65 EUR /(inni)130 EUR x 4,5 = 293,00 zł

4. Ubezpieczenie = 50,00 zł

5. Opłata na rzecz PZSzach za obsługę zadania = 100,00 zł

6. Transport 70 EUR x 4,5 = 315,00 zł

__________________________________________________________________________________

Razem = 5.672,00 zł


3b. Osoby towarzyszące:

1. Przelot jw. ok. 1.449,00 zł

2. Zakwaterowanie i wyżywienie z pok. 2 os.

55 EUR x 14 dni x 4,5 = 3.465,00 zł


3. Ubezpieczenie = 50,00 zł

4. Opłata na rzecz PZSzach obsługę zadania = 100,00 zł

5. Transport 70 EUR x 4,5 = 315,00 zł

__________________________________________________________________________________Razem = 5.379,00 zł

Podane kwoty mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.


Wszystkie zawodniczki dodatkowe oraz osoby towarzyszące, jadące na koszt własny są zobowiązane są do wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wys. 600zł w nieprzekraczalnym terminie do 04.02.2009 r.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres biura pisemnego potwierdzenia udziału w IME, które musi zawierać następujące informacje:

- Imię i Nazwisko zawodnika jego nr PESEL, Seria i nr Paszportu oraz datę ważności.

- Imię i Nazwisko osób towarzyszących, nr PESEL, Seria i nr Paszportu oraz datę ważności.

- pisemne zobowiązanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w IME. (pełne koszty wyjazdu na

IME należy pokryć do dnia 10 lutego 2009 r.).
4. WIZY

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce

Adres: 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 25C

Tel: (8-10-48-22) 849-51-11

Fax: (8-10-48-22) 849-40-85

Poczta elektroniczna: korfwaw@mail.ru; korfwaw@yandex.ru

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

                                                       08.00-12.00.Warszawski okręg konsularny obejmuje następujące województwa Polski:

Łódzkie
Lubelskie
Mazowieckie
Podlaskie


Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku

Adres: 80251 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 15

Tel: (8-10-48-58) 341-10-88

Fax: (8-10-48-58) 341-62-00

Poczta elektroniczna: konsvisagdn@poczta.onet.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek

                                                      08.30-12.30.Gdański okręg konsularny obejmuje następujące województwa Polski:

Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Zachodnio-Pomorskie


Konsulat Generalny Rosji w Krakowie

Adres: 31144 Kraków, ul. Biskupia 7

Tel: (8-10-48-12) 422-26-47

Fax: (8-10-48-12) 422-90-66

Poczta elektroniczna: konskrk@pro.onet.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek

                                                      08.00-12.00.Krakowski okręg konsularny obejmuje następujące województwa Polski:

Małopolskie
Podkarpackie
Śląskie
Świętokrzyskie


Konsulat Generalny Rosji w Poznaniu

Adres: 60567 Poznań, ul. Bukowska 53A

Tel: (8-10-48-61) 841-75-23

Fax: (8-10-48-61) 847-49-97

Poczta elektroniczna: konsulat_gfr_poznan@pro.onet.pl

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, piątek

                                                      08.30-12.30.Poznański okręg konsularny obejmuje następujące województwa Polski:

Wielkopolskie
Lubuskie
Opolskie
Dolnośląskie


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W potwierdzeniach i korespondencji do PZSzach. prosimy podać aktualny adres


(z kodem), telefon, fax, e-mail do każdego zawodnika.

Wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące podlegają kierownikowi reprezentacji/trenerowi reprezentacji/ trenerowi reprezentacji.

Trenerzy klubowi i osoby towarzyszące winni podporządkować się ustaleniom organizacyjno -technicznym kierownika i trenerów reprezentacji Polski.

Wszystkich reprezentantów Polski obowiązuje udział w uroczystym otwarciu i zakończeniu mistrzostw.

Komunikat ogłoszony zostanie na stronie PZSzach. http://www.pzszach.org.plAgnieszka Jowik-Giszka Łukasz Skrzypczak
Dyrektor Biura Kierownik Wyszkolenia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość