Strona główna

Polskie towarzystwo ludoznawcze oddział w toruniu


Pobieranie 14.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.92 Kb.
polskie towarzystwo ludoznawcze

oddział w toruniu

Wały gen. Sikorskiego 19, 87 – 100 Toruń

tel. 0-56 622 80 91, e-mail: ptltorun@wp.plSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Oddziału PTL w Toruniu za okres 22 wrzesień 2011 – 20 wrzesień 2012

1. Aktualny skład Zarządu

Prezes – mgr Artur Trapszyc, wiceprezes – dr Olga Kwiatkowska, skarbnik – dr Adrian Mianecki, sekretarz – dr Hubert Czachowski, członek Zarządu – dr Piotr Grochowski2. Aktualny skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca – dr Justyna Słomska-Nowak, członek Komisji Rewizyjnej – dr Marcin Lutomierski, członek Komisji Rewizyjnej – mgr Wojciech Kantak3. Sprawy członkowskie - liczba członków

Zarząd postanowił zweryfikować liczbę członków Oddziału i podjął decyzję o działaniach mających na celu wyegzekwowanie składek członkowskich od tych, którzy ich nie płacą ponad dwa lata i w myśl Statutu PTL powinni być wykreśleni z listy członków PTL.

W związku z tym w październiku 2011 drogą elektroniczną zwrócono się do 38 osób z prośbą o uregulowanie zaległości informując je równocześnie o statutowym obowiązku płacenia składek oraz o wykreśleniu z listy członków tych, którzy zalegają z opłatą ponad 2 lata. Ponowne pismo z wezwaniem do zapłaty, tym razem zwykłą pocztą, wysłano 25 maja 2012 r. Podano tam lata, za jakie należy wnieść składkę, dane adresowe PTL Oddz. Toruń, a także ponad dwumiesięczny termin uregulowania zaległości (do końca lipca 2012 r.). Pismo zawierało informację, że nieopłacenie składek w podanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy członków PTL.

Na podstawie wyciągu bankowego oraz raportu finansowego skarbnika PTL O. Toruń, stwierdzono, że opłaty nie wniosło 14 osób. Czterech członków zrezygnowało. Tym samym członkostwo straciło 18 osób. Obecnie Oddział PTL w Toruniu liczy 67 członków.4. Stan finansów

Raport finansowy za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wskazuje: stan gotówki w kasie wynosi 2737,45 zł, a na rachunku bankowym 6650,82 zł. Daje to łączną kwotę 9388,27 zł.5. Zebrania Zarządu i członków PTL OT

W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się dwa zebrania członków PTL OT, dn. 25.01.2011 i 28.06.2012 r. Na pierwszym zebraniu poruszono sprawy członkowskie, przede wszystkim konieczność opłacania składek. Na ostatnim zebraniu 29 czerwca 2012 r. wybrano delegatów na tegoroczny 88 Walny Zjazd Delegatów PTL w Poznaniu (20-23 września 2012). Delegatami zostali: Aleksander Błachowski, Maria Pokrzywnicka i Artur Trapszyc. Ponadto podsumowano działalność Oddziału za I półrocze 2012 r.

Zarząd Oddziału zebrał się cztery razy (18.10.2011, 13.12.2011, 27.03.2012, 05.06.2012).

6. Działalność Oddziału

6.1. Działalność wydawnicza

W ostatnich dniach października 2011 r. ukazała się kolejna książka wydana przez Oddział PTL w Toruniu pt. Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta (red. naukowa Artur Trapszyc i Violetta Wróblewska, red. techniczna Adrian Mianecki).
To już trzecia publikacja, którą poświęciliśmy naszemu miastu
. Zawiera ona artykuły napisane przez 16 autorów, w tym 9 członków Oddziału PTL w Toruniu.

Na początku 2012 r. Zarząd PTL OT podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejną publikacją, która tym razem ma być poświęcona tradycjom szlacheckim w Polsce po II wojnie światowej. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu skierowano do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Polsce. Wydanie książki planuje się do końca 2013 r.6.2. Cykle spotkań merytorycznych

- Pasje etnologiczne

Cykl spotkań z zapraszanymi przez Oddział wybitnymi etnologami, którzy podczas swoich wystąpień przedstawiają swoją drogę do etnologii oraz swój stosunek do uprawianej dyscypliny.Tym razem, 25 czerwca 2012 r. gościliśmy prof. Czesława Robotyckiego, który wystąpił z wykładem pt. Moja etnografia. Spojrzenie z oddali.

- Współczesne oblicza pieśni ludowej

Cykl spotkań na których prezentujemy najciekawsze zjawiska w nurcie muzyki „neoludowej” w Polsce. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i prowadzącym ten cykl jest dr Piotr Grochowski (PTL OT). Koncertom zaproszonych artystów – współczesnych śpiewaków wykonujących tradycyjny repertuar – towarzyszą dyskusje z publicznością. Odbyły się trzy takie spotkania, które zrealizowano we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu.- 25 października 2011 r. - koncert pieśni tradycyjnych pt. Moja pieśń w wykonaniu Janusza Prusinowskiego

- 15 listopada 2011 r. - koncert Agaty Harz pt. Wniebogłosy

- 3 kwietnia 2012 r. - koncert Joanny Słowińskiej pt. Płaczcie anieli

Inne wydarzenia:

- 25 stycznia 2012 PTL Oddział w Toruniu zorganizowało spotkanie z Oddziałem Łódzkim PTL. Odbyło się ono w ramach programu pt. „Poznajmy się”, zainicjowanego przez PTL O. w Łodzi. Jego celem było wzajemne poznanie i współpraca między Oddziałami naszego Towarzystwa.

W ramach tego spotkania z referatami wystąpiło trzech członków Oddziału PTL w Łodzi: dr Anna Nadolska-Styczyńska (Kultury Kirdi w zainteresowaniach polskiej etnologii afrykanistycznej) dr Anna Kruppa (Bałuty. Opowieść antropologiczna) i dr Damian Kasprzyk (Długopis Wałęsy. Między religią, sztuką i polityką).

6.3. Kolportaż wydawnictw

Kontynuowana była sprzedaż wydawnictw PTL. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.6.4. Działalność informacyjno-promocyjna

PTL Oddział w Toruniu, prowadzi stronę internetową (ptl.info.pl/torun), która jest na bieżąco aktualizowana. Obsługę w/w strony prowadzi Jakub Kopczyński, członek naszego Oddziału.Hubert Czachowski, sekretarz PTL OT Artur Trapszyc, prezes PTL OT


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość