Strona główna

Polskie towarzystwo walki z kalectwem stowarzyszenie wyższej użytecznośCI


Pobieranie 37.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.76 Kb.

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI

z KALECTWEM

STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI

Koło Terenowe w Chociwlu


73 – 120 Chociwel, ul. Armii Krajowej 50, tel./fax (091)5622254, tel. kom. 0503 056 039

e - mail: aziel@idn.org.pl http://chociwel.idn.org.pl/
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA 2003 ROK


Na dzień 31 grudnia 2003 roku Koło liczy 86 członków. Zmarły 2 osoby: p. Andrzej Czerwiński, p. Anna Przygoda.


Wszyscy zaangażowani do pracy w Kole pracują społecznie - nie ma etatów.

Zarząd koła:

Prezes: Andrzej Zieliński

Sekretarz: Henryk Pawlikowski

Skarbnik: Robert Sokoliński
Komisja Rewizyjna Koła:

Lucyna Szczerba

Stanisław Pietraszewski

Edyta Wachowicz


Stan kasy na dzień 31 grudnia 2003 r.

Przychody 3046,78 zł

Rozchody 2356,79 zł

Saldo 689,99 zł

W tym roku korzystano z programów uruchomionych przez PFRON, PCPR:, Ambasadę Kanady.

Koło podlega pod Oddział Wojewódzki POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego 16.

W każdy czwartek tygodnia czynne jest biuro koła w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 50 w godz. 10 00 do 13 00

Składki zapłaciło 50 osób na ogólną sumę 1500 zł.


O kole pisały takie gazety jak: Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Serce i Troska, Kurier IdN 1, Gazeta Chociwelska (w której mamy stałą rubrykę i osobiście do niej piszemy), Dziennik Stargardzki, 7 Dni Stargardu.
Załatwiamy:

 • żywotne sprawy członków i ich rodzin tj. szkołę, rehabilitacje, sprzęt pomocniczy, ortopedyczny, zapomogi, likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania itp.

 • turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacje,

 • komputery,

 • dary rzeczowe,

 • programy celowe,

 • organizujemy w miarę możliwości wypoczynek dzieciom • kursy komputerowe,

 • paczki świąteczne dla dzieci i dorosłych.

Pukamy wszędzie gdzie się da cokolwiek załatwić dla ludzi pokrzywdzonych przez los.
Współpracujemy:

U M i G w Chociwlu, Ośrodkiem Zdrowia w Chociwlu, PCPR w Stargardzie Szczecińskim, PFRON, Fundacją Batorego, Fundacją „Wspólna Droga” (w ramach stałej współpracy Fundacja organizuje dla nas dary rzeczowe), Fundacją SOS, Fundacją Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Fundacją Bankowa Leopolda Kronenberga, Fundacją Wspomagania Wsi, Ośrodkiem Rehabilitacyjnym RELAKS w Międzywodziu, Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych w Chociwlu, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Chociwlu, Kołem Emerytów i Rencistów w Chociwlu, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Chociwlu, Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie, Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu, Kołem TWK w Przybiernowie, z Czasopismem Serce i Troska, Gazetą Chociwelską. Z ramienia czasopisma Integracja pomagamy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z całego kraju w różnych sprawach dotyczących niepełnosprawności.


Organizujemy imprezy tj. :

 • wyjazdy na wycieczki,

 • wyjazdy na imprezy integracyjne,

 • ognisko,

 • spotkania wnikające z kalendarza,

 • paczki dla dzieci tzw. Gwiazdkowa Niespodzianka,

 • paczki dla członków koła,

 • spotkania wigilijne.

Sponsorują nas: • U M i G w Chociwlu – jesteśmy ujęci w budżecie gminy po stronie wydatków,

 • Apteka „Kelina” w Chociwlu,

 • Bank Spółdzielczy w Chociwlu,

 • osoby prywatne,

 • miejscowi kupcy,

 • Hurtownia Piwa i Wina w Dobrzanach (rzeczowo),

 • Piekarnia Wasilewski w Węgorzynie (rzeczowo),

 • Piekarnia w Chociwlu (rzeczowo),

 • Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu (rzeczowo),

 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie,

 • Fundacja Wspólna Droga w Warszawie (rzeczowo),

 • Fundacja im. Stefana Batorego

 • Fundacja Pomoc Społeczna SOS

 • Fundacja na Rzecz Rodziny,

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim,

 • Ambasada Kanady.

W nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej dzięki Ambasadzie Kanady powstała pracownia komputerowa z czteroma stanowiskami komputerowymi i osprzętem takim jak drukarki, skaner, nagrywarkaKoło swoją działalnością uzyskało przychylność miejscowych Władz i Instytucji, w naszej miejscowości (powoli) znoszone są bariery architektoniczne, powstają podjazdy dla osób na wózkach (w tym roku w Aptece „Kelina”, Gminnym Centrum Informacji, Sklepie Odzieżowym p. Krystyny Piętki), poręcze przy schodach, likwidowane są krawężniki, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia zakupił samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta i Gminy utworzył stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. W nowobudowanych i remontowanych budynkach uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE ZA 2003 ROK
 1. 2 stycznia przesłano do PCPR w Stargardzie Szczecińskim rozliczenie programu pn. „Pożegnanie 2002 roku”.

 2. 24 stycznia przesłano do PFRON w Szczecinie wniosek na dofinansowanie projektu programu pn.(Drukowanie folderu o stowarzyszeniu, kole TWK w Chociwlu i o Unii Europejskiej) pn. Osoby niepełnosprawne w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

 3. 29 stycznia przesłano do Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu sprawozdanie z wręczania paczek dzieciom z rodzin niezamożnych „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

 4. 12 lutego złożono w PCPR w Stargardzie Szczecińskim wnioski na 4 projekty programu pn. :

 • „Festiwal Piosenki Szkolnej”

 • „Chociwelska Wiosna”.

 • „Integracyjny Dzień Dziecka”

 • „Jasełka Integracyjne”

 1. 25 lutego otrzymano od dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ińsku wózek inwalidzki.

 2. 03 marca złożono w PCPR w Stargardzie Szczecińskim wniosek na projekt programu pn.” Dzień Godności”.

 3. 04 marca złożono sprawozdanie przed Komisją Rady Miejskiej - Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego z działalności koła za 2002 rok.

 4. 08 marca wyjazd do Szczecina na wystawę prac rękodzielniczych Klubu „ARKA” oraz prezentacja II części książki pt. Almanach.

 5. 12 marca przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie wniosek na dofinansowanie projektu programu pn. Dofinansowanie wakacyjnej świetlicy socjoterapeutycznej oraz trzech wycieczek dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych

 6. 15 marca wyjazd do Szczecina na zebranie roczne Oddziału Zachodniopomorskiego TWK

 7. 16 marca wyjazd 5 osób na turnus rehabilitacyjny

 8. 20 marca podpisano umowę z Ambasadą Kanady na projekt programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe”

 9. 22 marca zebranie roczne koła

 10. 29 marca wyjazd Daniela Szczerby do Wrocławia na Konferencję Uczestników „Gwiazdkowej Niespodzianki” m.in. spotkanie ze sponsorami paczek dla dzieci z rodzin niezamożnych

 11. 31 marca otrzymano środki z Ambasady Kanady w kwocie 22998,62 zł na projekt programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i na szkolenie komputerowe”

 12. 9 kwietnia Gminny Festiwal Piosenki w Chociwlu w którym udział brało troje niepełnosprawnych dzieci z koła TWK (organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Chociwlu i koło TWK w Chociwlu)

 13. 15 kwietnia wyjazd 2 osób na turnus rehabilitacyjny.

 14. 24 i 25 maja wyjazd do Szczecina na Konferencję „Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, Osoba Niepełnosprawna na Rynku Pracy” oraz na Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego.

 15. 15 maja przekazano dla Domu Małego Dziecka w Stargardzie Szczecińskim 300 szt. Pampersów jak darowiznę.

 16. 15 maja zmarł p. Andrzej Czerwiński.

 17. 23 maja zmarła p. Anna Przygoda.

 18. 18 czerwca otrzymano podziękowanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociwlu za współpracę w roku szkolnym 2002/2003 oraz za wspieranie szkoły.

 19. 22 czerwca wyjazd autokarem do Łobza na „Święto Radości”

 20. 3 lipca otrzymano z Fundacji „Wspólna Droga” w Warszawie soki i słodycze dla członków koła za sumę około 2000 zł

 21. 12 lipca wyjazd 42 osób do Międzyzdrojów i Międzywodzia na wycieczkę organizowaną przez koło.

 22. 14 lipca wyjazd 6 osób na turnus rehabilitacyjny

 23. 14 lipca zgłoszono do Rady Miejskiej w Chociwlu kandydata na ławnika Sądowego w osobie pani Edyty Wachowicz.

 24. 14 sierpnia rozdano dary (soki i słodycze) otrzymane z „Fundacji Wspólna Droga” w Warszawie.

 25. 23 sierpnia wyposażono pracownię komputerową w sprzęt komputerowy ze środków Ambasady Kanady - realizacja programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe”.

 26. 2 września rozpoczęcie podstawowego kursu komputerowego – finansowanego ze środków Ambasady Kanady - realizacja programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe”. Na kurs uczęszczało 12 osób.

 27. 3 września przesłano dwie paczki z zabawkami, ubraniami, przyborami toaletowymi i szkolnymi dla dzieci z rodzin niezamożnych z woj. wielkopolskiego i świętokrzyskiego.

 28. 10 września przesłano projekt programu do Departamentu Spraw Publicznych w Warszawie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego 16 letniego ucznia Gimnazjum Przemysława Olejnika zam. Bród 19, 73 – 120 Chociwel.

 29. 12 września złożono wniosek do Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (Koordynatora Krajowego) na paczki z zagranicy tzw. Gwiazdkowa Niespodzianka

 30. 13 września wyjazd do Białogardu na Turniejową Galę „Małe Miejsce na Ziemi”. Impreza organizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych - nagrodzenie najlepszych programów samorządowych, które przyczyniły się do poprawy życia osób niepełnosprawnych.

 31. 15 września wyjazd do Stargardu Szczecińskiego na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „POMOST”. Wzięcie udziału w przemarszu osób niepełnosprawnych pn. „Przemarsz Godności”. Celem przemarszu było zainteresowanie mieszkańców miasta i powiatu problemami osób niepełnosprawnych oraz złożenie na ręce prezydenta i starosty listu do stargardzian.

 32. 16 września rozpoczęcie zaawansowanego kursu komputerowego (tworzenie stron www.) – finansowanego ze środków Ambasady Kanady - realizacja programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe”. Na kurs uczęszczało 8 osób.

 33. 26 września wyjazd do Stargardu Szczecińskiego na konferencję organizowaną przez starostę stargardzkiego pn. „Metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

 34. 30 września przesłano do Ambasady Kanady rozliczenie projektu programu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe”.

 35. 5 października na zlecenie Apteki „Kelina” w Chociwlu koło nadzorowało budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Apteki „Kelina”.

 36. 13 października otrzymano z Fundacji „Wspólna Droga” w Warszawie 18 kartonów leków przeciwbólowych “ETORAN za sumę około 21000 zł

 37. 19 października na stadionie miejskim w Chociwlu zorganizowano ognisko integracyjne dla członków i rodzin koła, sponsorów i sympatyków.

 38. 29 października wyjazd na sympozjum organizowane przez starostwo powiatowe w Goleniowie pn. „Szanse i zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

 39. 30 października wyjazd do Oddziału Zachodniopomorskiego TWK w Szczecinie na zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz spotkanie z nowo wybranym prezesem Zarządu Głównego TWK p. Henrykiem Waszkowskim .

 40. 03 listopada przesłanie do Burmistrza i Rady Miejskiej UMG w Chociwlu prośby o ujęcie stowarzyszenia w budżecie gminy w 2004 roku.

 41. 06 listopada przesłanie projektu programu do Fundacji ORLEN „Dar Serca” w Warszawie pn. „Zakup aktywnego wózka inwalidzkiego i poduszki przeciwodleżynowej”

 42. 06 listopada wyjazd do Stargardu Szczecińskiego na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „POMOST” w celu poparcia inicjatywy powstania w Stargardzie Szczecińskim sali rehabilitacyjnej na potrzeby stowarzyszeń działających w powiecie stargardzkim.

 43. 23 listopada na zaproszenie Parafialnego Zespołu Caritas w Chociwlu brano udział w I Festiwalu Młodych Talentów.

 44. 24 listopada złożono do PCPR w Stargardzie Szczecińskim 3 projekty programów na dofinansowanie w 2004 roku nw. imprez.:

 • „Dzień Godności”

 • „ Wycieczka Nad Morze Bałtyckie”

 • „Jasełka Integracyjne”

 1. 3 grudnia wyjazd 2 osób na turnus rehabilitacyjny.

 2. 10 grudnia przywóz 200 paczek tzw. „Gwiazdkowa Niespodzianka” przekazanych przez Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu od darczyńców z Niemiec, Austrii i Szwajcarii

 3. 15 grudnia rozdawano 200 paczek „Gwiazdkowa Niespodzianka” dla dzieci z koła i dla dzieci z rodzin niezamożnych (z poza koła), przekazano również 30 paczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociwlu

 4. 23 grudnia odbyła się impreza integracyjna w Hali Widowiskowo-sportowej pn. „Jasełka Integracyjne” na której odznaczono Złotą Odznaką TWK 3 osoby:

 • mgr farm. Annę Mruk – sponsor koła

 • mgr Jadwigę Zielińską – organizatora imprez kulturalnych

 • Roberta Sokolińskiego- skarbnika koła

 1. 24 grudnia przesłano do PCPR w Stargardzie Szczecińskim rozliczenie projektu programu pn. „Jasełka Integracyjne”.Prezes KołaAndrzej Zieliński

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość