Strona główna

Poniedziałek, 27. 09. 2004


Pobieranie 23.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.45 Kb.
Program X Konferencji

Wpływ Wibracji na Otoczenie

Kraków-Janowice 2004

Poniedziałek, 27.09.2004


Zbiórka uczestników przed budynkiem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,

Al. Jana Pawła II 37. Dojazd z Dworca PKP tramwajami: 4, 5, 15 (7 przystanków).16.00: wyjazd do Janowic. Na miejscu zakwaterowanie.

19.00: kolacja.

Wtorek, 28.09.2004


08.00: śniadanie.

09.00: otwarcie Konferencji.

SESJA I, 09.30-10.45


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Zbyszko Stojek

1. 09.30: Zbigniew Engel

Zagadnienia drganiowe w pracach profesora M.T. Hubera


2. 10.00: Roman Ciesielski, Krzysztof Stypuła

Diagnostyka dynamiczna w procesie budowy i eksploatacji metra3. 10.30: Józef Nizioł

Tłumienie drgań płyt i membran w ujęciu probabilistycznym


10.45-11.00: przerwa.

SESJA II, 11.00-12.30


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski

Prof. dr hab. inż. Stanisław MichałowskiUWAGA: na każdy referat przewidziano 10 min + 5 min dyskusji

1. Zbigniew Oniszczuk

Drgania swobodne tłumione układu dwóch membran połączonych warstwą sprężystą2. Marek S. Kozień, Jerzy Wiciak

Wpływ konfiguracji elementów piezoelektrycznych na stopień redukcji drgań płyty3. Grzegorz Piątkowski, Leonard Ziemiański

Identyfikacja lokalnej zmiany masy w płycie wspornikowej


z wykorzystaniem parametrów dynamicznych

4. Marek Pietrzakowski

Wpływ rozmieszczenia włókien piezoelektrycznych na aktywne tłumienie drgań płyt laminowanych5. Piotr Cupiał

Czasowooptymalne sterowanie drganiami membrany kołowej13.00: obiad, przerwa.

SESJA III, 15.00-16.30


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki1. Lucjan Janas, Władysław Łakota

Zastosowanie funkcji koherencji do identyfikacji źródeł dźwięku w konstrukcji wiaduktu2. Bogumił Wrana, Anna Borowiec

Rozchodzenie się naprężeń ścinających w dwufazowym ośrodku gruntowym3. Bogumił Wrana, Przemysław Ruchała

Wyznaczanie współczynników tłumienia za pomocą transformaty falkowej4. Marian W. Dobry, Magdalena Grygorowicz

Transmitancja mocy struktury biodynamicznej człowieka poddanego działaniu wibracji ogólnej – pozycja siedząca5. Małgorzata Wojsznis, Marian W. Dobry

Analiza energetycznego oddziaływania dużego zmechanizowanego narzędzia udarowego na człowieka16.30-16.45: przerwa.

SESJA IV, 16.45-18.15


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marian W. Dobry

Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal1. Damian Bęben, Zbigniew Mańko

Badania dynamiczne mostu drogowego wykonanego ze stalowych blach falistych2. Beata Stankiewicz, Zbigniew Mańko

Ocena poziomu hałasu mostów kolejowych3. Bogdan Sapiński

Siła oporu liniowego tłumika magnetoreologicznego4. Bogdan Sapiński, Sławomir Bydoń, Marcin Jaraczewski

Pole magnetyczne w hamulcu magnetoreologicznym5. Bogdan Sapiński, Paweł Martynowicz

Sterowanie liniowo-kwadratowe drganiami w układzie zawieszenia magnetoreologicznego19.00: ognisko.

Środa, 29.09.2004


08.00: śniadanie.

SESJA V, 09.00-10.45


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk

Prof. dr hab. inż. Marek A. Książek1. Andrzej Tylikowski

Wpływ konstrukcji piezoelektrycznego aktuatora na tłumienie drgań parametrycznych płyty2. Roman Bogacz

Wpływ konstrukcji toru na wibracje generowane przez pojazd szynowy3. Anna Kumaniecka, Jacek Snamina

Procesy przejściowe w układzie pantograf-przewód linii trakcyjnej wywołane obciążeniami impulsowymi4. Andrzej Nowak, Józef Wojnarowski

Stateczność parametryczna ruchu piły taśmowej bez końca w procesie cięcia5. Jacek Snamina

Fale w przewodach elektroenergetycznych wywołane wiatrem i deszczem10.45-11.00: przerwa.

SESJA VI, 11.00-12.30


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski1. Urszula Ferdek

Analiza jakościowa dwumasowego układu udarowego2. Antoni Abratański, Janusz Kawecki

Badania dynamiczne układu: budowla wieżowa - mechaniczny tłumik drgań3. Jacek Korentz, Jakub Marcinowski

Numeryczna symulacja drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego4. Roman Barczewski, Mieczysław Kania

Problemy analizy niestacjonarnych drgań generowanych przez walec wibracyjny i ich wpływów na budynki5. Józef Nizioł, Olaf Bar

Drgania belki Timoshenki na nieliniowym podłożu z uwzględnieniem harmonicznego wymuszenia


i rozpraszania energii

13.00: obiad, przerwa.

SESJA VII, 15.00-16.30


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Dr hab. inż. Jacek Snamina1. Adam Bar, Andrzej Świątoniowski

Związek pomiędzy sprężystym i plastycznym stanem naprężeń w walcowanym pasmie2. Jerzy Michalczyk, Leszek Majkut

Analiza przenoszenia drgań materiałowych w układach wibroizolacji3. Zygmunt Basista

Komputerowa analiza aktywnego układu wibroizolacji działającego w systemie człowiek-narzędzie-podłoże4. Marek A. Książek, Artur Janik

Wpływ kryterium optymalizacji na układ wibroizolacji ciała siedzącego człowieka5. Zbigniew Oniszczuk

Drgania wymuszone tłumione układu dwóch belek połączonych warstwą sprężystą16.30-16.45: przerwa.

SESJA VIII, 16.45-18.15

Przewodniczący: Dr hab. inż. Bogdan Sapiński

Dr hab. inż. Władysław Łakota

1. Zbigniew Dziopa, Irena Florin-Dziopa

Analiza komfortu użytkowania przeciwlotniczego zestawu rakiet umieszczonych na samochodzie z wykorzystaniem antropodynamicznego modelu operatora2. Kazimierz Furmanik

Eksperymentalne badania drgań wzbudzanych tarciem suchym3. Stanisław Michałowski, Stanisław Gil

Określenie parametrów kształtujących sztywność dynamiczną wybranych struktur uchwytów

składanych

4. Jan Łuczko

Zastosowanie metody modalnej do analizy eliminatorów udarowych5. Michał Prącik

Modelowanie hydraulicznego układu sterowania


z elektrozaworem impulsowym

19.00: bankiet.

Czwartek, 30.09.2004


08.00: śniadanie.

SESJA IX, 09.00-10.00


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jan Łuczko

Prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana1. Marek A. Książek, Janusz Tarnowski

Badania doświadczalne i modelowanie ciała siedzącego człowieka poddanego wibracjom2. Janusz Tarnowski

Szybkie kamery wideo jako narzędzie pomiarów dynamicznych3. Marek A. Książek, Janusz Tarnowski, Artur Janik

Badania doświadczalne wibracji siedzącego człowieka


z użyciem szybkiej kamery wideo

4. Renata Struk, Rafał Palej

Optymalizacja profilu najazdu skoczni narciarskiej10.00-10.15: przerwa.

SESJA X, 10.15-11.15


Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła

1. Stanisław Michałowski, Bogdan Stolarski, Zygmunt Dziechciowski

Uogólnione kryteria oceny komfortu pracy operatorów maszyn roboczych2. Waldemar Rączka, Marek Sibielak

Sprężyna o sterowanej sztywności3. Tomasz Goik

Wyznaczanie obszarów tłumienia drgań w regularnych układach dyskretnych4. Jurij Shalapko, Sergej Kostogruz

Modelowanie metodą elementów skończonych drgań oraz tarcia w połączeniach nieruchomych11.45: obiad.

12.45: wyjazd do Krakowa. W drodze powrotnej zwiedzanie Nowego Wiśnicza (Zamek Lubomirskich, Muzeum Jana Matejki: ok. 2 godziny).

17.00: przewidywany powrót do Krakowa.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość