Poprawki do Przepisów Gry w Piłkę Nożną– 2010/2011 Okólnik nr 1224 Zurich, 19 Maja 2010 rPobieranie 27.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.26 Kb.
Poprawki do Przepisów Gry  w Piłkę Nożną– 2010/2011

Okólnik nr 1224 - Zurich, 19 Maja 2010 r

Sto dwudzieste czwarte Coroczne Generalne Posiedzenie International Football Association Board (IFAB) miało miejsce w Zurichu  Poniżej zostały wymienione, zatwierdzone na tym spotkaniu, poprawki do Przepisów Gry Piłkę Nożną oraz różne instrukcje i wytyczne.

 

Poprawki do Przepisów Gry oraz Decyzje IFAB

Artykuł 1 – Pole gry

(Przedłożone przez FIFA)Bramki

 


Obecny tekst

Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego materiału. Ich kształt może być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników.Nowy tekst

 

Słupki bramkowe i poprzeczka muszą być wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego materiału. Ich kształt musi być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników.Uzasadnienie

Dotychczasowy zapis został doprecyzowany w celu wskazania, że żaden inny kształt słupków bramkowych nie jest dopuszczalny.

 

Artykuł 5 – Sędzia

(Przedłożone przez Szkocki Związek Piłki Nożnej)Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz Wytyczne dla Sędziów

Zawodnicy kontuzjowani (obecnie w wydaniu krajowym Przepisów jest tłumaczenie „Kontuzja zawodnika”)

Obecny tekst

 

Wyjątki od powyższych zasad dotyczą jedynie przypadków, gdy:  • kontuzjowany jest bramkarz,

  • bramkarz i zawodnik z pola zderzą się i potrzebują natychmiastowej pomocy,

 

 


  • doszło do poważnej kontuzji (np. połknięcie języka, wstrząs mózgu, złamanie kończyn itp.).

Nowy tekst

 

Wyjątki od powyższych zasad dotyczą jedynie przypadków, gdy:  • kontuzjowany jest bramkarz,

  • bramkarz i zawodnik z pola zderzą się i potrzebują natychmiastowej pomocy,

  • zawodnicy z tej samej drużyny zderzą się i potrzebują natychmiastowej pomocy,

  • doszło do poważnej kontuzji (np. połknięcie języka, wstrząs mózgu, złamanie kończyn itp.).

Uzasadnienie

Stwierdzono  że  nie jest sprawiedliwe aby od zawodników tej samej drużyny, którzy się zderzyli wymagać opuszczenia pola gry w celu udzielenia im pomocy, ponieważ powoduje to znaczne osłabienie tej drużyny.

 

Artykuł 5 – Sędzia

(Przedłożone przez Szkocki Związek Piłki Nożnej)

 

Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz Wytyczne dla Sędziów

Zawodnicy kontuzjowani (obecnie w naszych Przepisach jest tłumaczenie „Kontuzja zawodnika”)

Obecny tekst

 


  • w tym samym czasie co służba medyczna, na pole gry powinni wejść noszowi z noszami aby spowodować zniesienie kontuzjowanego zawodnika, tak szybko jak tylko to będzie możliwe,

Nowy tekst

 


  • noszowi z noszami powinni wejść na pole gry jedynie na życzenie sędziego, po otrzymaniu od niego stosownego sygnału.

Uzasadnienie

Obligatoryjne wejście noszowych na pole gry dla wszystkich kontuzji gdzie wymagana była interwencja służby medycznej często powodowało niepotrzebne zakłócenia w sprawnym przebiegu procedury udzielania pomocy. .

 

Inne decyzje IFAB

Artykuł 1 – Pole gry

Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz wytyczne dla sędziów

Logo i emblematy

IFAB powtórzyło, że reprodukcja, zarówno stała jak i świetlna, przedstawiająca logo lub emblematy FIFA, federacji kontynentalnych, związków krajowych, lig, klubów lub innych organizacji jest zabroniona na polu gry, na siatkach bramkowych i powierzchniach przez nie ograniczonych, na bramkach, na drzewcach chorągiewek i ich flagach podczas trwania gry

Szczególny nacisk położono na fakt, że takie logo nie mogą być umieszczane na chorągiewkach rożnych.

Technologia linii bramkowej

(kontynuacja dyskusji ze sto dwudziestego drugiego Corocznego Generalnego Posiedzenia)

Używanie technologii linii bramkowej oraz jakiejkolwiek technologii podczas gry zostało odrzucone poprzez decyzję podjętą większością głosów.

Obowiązujący język dla Przepisów Gry w Piłkę Nożną

Potwierdzono, że w przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami Przepisów Gry, angielski tekst jest obowiązujący.Dodatkowe instrukcje dla sędziów

Zauważono, że pewne związki krajowe i federacje kontynentalne wydają jednostronnie swoje własne instrukcje i rekomendacje dla sędziów na terenie swojego terytorium dotyczące egzekwowania Przepisów Gry, zwiększając w ten sposób  zagrożenie funkcjonowania różnych interpretacji w różnych miejscach globu. Chcielibyśmy kolejny raz powtórzyć, że International Football Association Board (lub FIFA w jego imieniu) jest jedynym ciałem posiadającym uprawnienia do wydawania takich dodatkowych instrukcji dotyczących Przepisów Gry w celu zapewnienia jednolitego ich stosowania na całym świecie

 

 

Dodatkowo 18 maja 2010, w Zurichu, odbyło się specjalne spotkanie International Football Association Board (IFAB).Przyjęte na tym spotkaniu  poprawki do Przepisów Gry w Piłkę Nożną są podane poniżej. 

Poprawki do Przepisów Gry w Piłkę Nożną  oraz Decyzje IFAB

 

Artykuł 14 – Rzut karny

(Przedłożone przez FIFA)

Interpretacje FIFA do Przepisów Gry oraz Wytyczne dla Sędziów

 

Procedura wykonaniaObecny tekst

 

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika drużyny przeciwnej w trakcie wykonywania rzutu karnego, są dozwolonym elementem gry w piłkę nożną.Jeżeli jednak w opinii sędziego zwody te mają charakter niesportowego zachowania, to winny zawodnik musi zostać ukarany napomnieniem.

Nowy tekst

 

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika drużyny przeciwnej w trakcie dobiegania do piłki przy wykonywania rzutu karnego, są dozwolonym elementem gry w piłkę nożną.Jeżeli jednak zawodnik wykona zwody taktyczneprzy kopnięciupiłki po dobiegnięciu do niej będą onetraktowane  zarówno jako naruszenie Artykułu 14 jak iniesportowe zachowanie za które zawodnik musi być napomniany.Uzasadnienie

W obliczu wzrastającej tendencji u zawodników do wykonywania zwodów taktycznych podczas wykonywania rzutów karnych, jest konieczne do wyjaśnienia co jest dozwolone i jakie działania musi podjąć sędzia w przypadku naruszenia przepisów.

 

Sędzia techniczny

(Przedłożone przez Szkocki Związek Piłki Nożnej)Sędzia techniczny oraz rezerwowy sędzia asystent (kropka 7)

Obecny tekst

 

Musi on wskazywać sędziemu, kiedy z powodu błędnej identyfikacji niewłaściwy zawodnik zostaje napomniany lub kiedy zawodnik nie zostaje wykluczony z gry po tym, jak sędzia nałożył na niego drugie napomnienie lub kiedy poza widocznością sędziego i sędziów asystentów dochodzi do gwałtownego, agresywnego zachowania zawodnika.Nadal jednak tylko sędzia posiada władzę rozstrzygania we wszystkich zdarzeniach związanych z grą.

Nowy tekst

 

Pomaga sędziemu w kontroli zawodów zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną.

Nadal jednak tylko sędzia posiada władzę rozstrzygania we wszystkich zdarzeniach związanych z grą.

 

 

 

Uzasadnienie

Stwierdzono, iż zakres obowiązków sędziego technicznego w kontekście jego pomocy sędziemu powinien być poszerzony, tak aby pozwolić mu na wsparcie i radę nie tylko w ograniczonej liczbie sytuacji wskazanych w obowiązujących Przepisach Gry.

 

Wejście w życie Przepisów Gry w Piłkę Nożną 2010/2011

IFAB jednomyślnie przyjęło, że decyzje sto dwudziestego czwartego Corocznego Generalnego Posiedzenia IFAB oraz specjalnego posiedzenia International Football Association Board (IFAB) wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. i tym samym będą miały zastosowanie podczas Mistrzostw Świata 2010 r.

          

Z wyrazami szacunkuJerome Valcke

Sekretarz Generalny FIFA
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy