Strona główna

Porozumienie w formie wymiany listóW między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczące zmiany w załączniku I do Porozumienia między


Pobieranie 48.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.49 Kb.
ZAŁĄCZNIK
POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW
między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczące zmiany w załączniku I do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych

List nr 1List od Wspólnoty Europejskiej
Bruksela, dnia ...... 2004 roku
Szanowny Panie,
Mam zaszczyt nawiązać do posiedzeń dotyczących technicznych dostosowań, które odbyły się na mocy artykułu 18 Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych z dnia 27 maja 1997 roku, który przewiduje, że Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą zmienić postanowienia tego Porozumienia.
Jak Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpi 1 maja 2004 roku. Dlatego, w tym kontekście należy wprowadzić techniczne dostosowania do załącznika I do wyżej wymienionego Porozumienia, by uwzględnić w nim wzajemne uznawanie i ochronę oznaczeń napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich, w celu ich stosowania przez Strony z mocą od 1 maja 2004 roku.
Dlatego mam zaszczyt zaproponować by załącznik I do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych został zastąpiony Załącznikiem do niniejszego Porozumienia z mocą od 1 maja 2004 roku, z zastrzeżeniem wejścia w życie w tym samym dniu Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.
Byłbym zobowiązany, gdyby mógł Pan potwierdzić zgodę swego Rządu na treść niniejszego listu.
Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.
W imieniu Wspólnoty Europejskiej

List nr 2

List od Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

(Meksyk / Bruksela, dnia ...... 2004 roku)

Szanowny Panie,
Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pana listu z (data), o następującej treści:

“Szanowny Panie,


Mam zaszczyt nawiązać do posiedzeń dotyczących technicznych dostosowań, które odbyły się na mocy artykułu 18 Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych z dnia 27 maja 1997 roku, który przewiduje, że Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą zmienić postanowienia tego Porozumienia.
Jak Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpi 1 maja 2004 roku. Dlatego, w tym kontekście należy wprowadzić techniczne dostosowania do załącznika I do wyżej wymienionego Porozumienia, by uwzględnić w nim wzajemne uznawanie i ochronę oznaczeń napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich, w celu ich stosowania przez Strony z mocą od 1 maja 2004 roku.
Dlatego, mam zaszczyt zaproponować, by załącznik I do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych został zastąpiony Załącznikiem do niniejszego Porozumienia z mocą od 1 maja 2004 roku, z zastrzeżeniem wejścia w życie w tym samym dniu Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.
Byłbym zobowiązany, gdyby mógł Pan potwierdzić zgodę swego Rządu na treść niniejszego listu.”
Mam zaszczyt poinformować Pana, że Meksykańskie Stany Zjednoczone wyrażają zgodę na treść Pańskiego listu.
Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.
W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
ZAŁĄCZNIK 1
do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych
1. Rum
Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira
2. (a) Whisky
Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español
(nazwy te można uzupełnić wyrazami “Malt” (słodowa) lub “Grain” (zbożowa))
2. (b) Whiskey
Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey


(nazwy te można uzupełnić wyrazami “Pot Still” (Aparat destylacyjny kotłowy))
3. Wódka zbożowa
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn


Kornbrand
4. Winiak
Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac
(tej nazwie może towarzyszyć jeden z następujących opisów:

– Fine


– Grande Fine Champagne

Grande Champagne

– Petite Champagne

– Petite Fine Champagne

– Fine Champagne

– Borderies

– Fins Bois

– Bons Bois)


Fine Bordeaux

Armagnac


Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve
5. Brandy
Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál


6. Wódka z wytłoków winogron
Eau-de-vie de marc de Champagne or

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d’Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di BaroloGrappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδουίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Τσιιπουρο Τυρναβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Zivania

Pálinka
7. Wódka owocowa


Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d’Alsace

Quetsch d’Alsace

Framboise d’Alsace

Mirabelle d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell’Alto Adige / Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka
8. Wódka z wina jabłkowego i z wina gruszkowego


Calvados

Calvados du Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine
9. Wódka z goryczki
Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell’Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino
10. Owocowe napoje alkoholowe
Pacharán

Pacharán navarro


11. Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem
Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovièka

Slovenská Borovièka Juniperus

Slovenská Borovièka

Inovecká Borovièka

Liptovská Borovièka


12. Napoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit


13. Napoje spirytusowe aromatyzowane anyżem
Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón


Ojén

Rute


Oύζo / Ouzo
14. Likiery
Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkeliu

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká


15. Napoje spirytusowe
Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice
16. Wódki
Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška degtiné

Wódka ziołowa z Niziny Północno-podlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka
17. Napoje spirytusowe o gorzkim smaku


Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość