Strona główna

Porównanie cech charakterystycz­nych Postmil


Pobieranie 25.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.34 Kb.

Porównanie koncepcji mileniumPorównanie cech charakterystycz­nych

Postmil

Amil

Premil
niedyspensacyjny dyspensacyjny

chronologiczne miejsce

milenium

przed paruzją

--

paruzja rozpoczyna milenium

paruzja (ale nie pochwycenie) rozpoczyna milenium


chronologiczne miejsce pochwycenia


podczas paruzji

podczas paruzji

podczas paruzji

przed uciskiem

natura Królestwa

fizycznie (teraz zapoczątkowane, stopniowy rozwój)

w niebie, teraz na ziemi tylko duchowo (kościół)

fizycznie (niektórzy: teraz zapoczątkowane, ostateczne wypełnienie po kryzysie)


fizycznie (dla Izraela), teraz: nie ma królestwa

Izrael

zastąpiony przez kościół (niektórzy: ma odrębną przyszłość)


zastąpiony przez kościół

zastąpiony przez kościół

odrębna przyszłość dla Izraela

charakterystyka

hermeneutyczna

literalna: fizyczne obietnice ST;

metaforyczna: Izrael, Objawieniemetaforyczna

literalna: Objawienie, fizyczne obietnice ST,

metaforyczna: Izrael
literalna (ale często jednocześnie również alegoryczna)

wypełnienie się obietnic ST: jak, kiedy, dla kogo?

fizycznie; dla kościoła niektóre podczas milenium / niektóre w nowym stworzeniu

duchowo teraz dla Kościoła; fizycznie w nowym stworzeniu dla Izraela i Kościoła

duchowo teraz dla kościoła; fizycznie niektóre podczas milenium dla Kościoła i Izraela / niektóre w nowym stworzeniu


fizycznie, niektóre podczas milenium dla Izraela / niektóre w nowym stworzeniu

natura Kościoła

„przyczółek“ Królestwa, będzie wzrastać do czasu aż wypełni ziemię

duchowe Królestwo Boga, będzie toczyć duchową walkę z siłami zła aż do paruzji


zapoczątkowane Królestwo, zostanie wyparte przez końcowe wypełnienie sie królestwa

nie jest Królestwiem, ale (niezamierzone) „intermezzo“ (występ) pomiędzy Bożym postępo­waniem z IzraelemPorównanie cech charakterystycz­nych

Postmil

Amil

Premil
niedyspensacyjny dyspensacyjny

liczba fizycznych zmartwychwstań

1: w czasie paruzji dla sprawiedliwych i bezbożnych

1: w czasie paruzji dla sprawiedliwych i bezbożnych

2 : usprawiedliwieni przed milenium, bezbożni po

3 : usprawiedliwieni w czasie pochwycenia, następnie męczennicy z wielkiego ucisku, następnie bezbożni i umarli w czasie milenium po milenium


liczba sądów

1 : w czasie paruzji dla sprawiedliwych i bezbożnych

1 : w czasie paruzji dla sprawiedliwych i bezbożnych

2 : najpierw usprawiedliwieni (sąd Chrystusa dla wierzących, 2 Kor 5,10 ), następnie bezbożni (Wielki Biały Tron)


3 : usprawiedliwieni, postawa narodów względem Izraela (porówn. Mt 25,31ff), bezbożni (Wielki Biały Tron)


bliskość pochwycenia

odległe (po milenium)

bliższe (po wielkim ucisku)

bliższe (po wielkim ucisku)

bardzo bliskie (w każdej chwili)


znaki końca czasów”

niewidzialne, wszystko ogólnie zmierza ku lepszemu

mogą być widzialne, ale nie ma żadnych jasnych wskazówek

tak, jak w amil

jasno widoczne z powodu ponownego ustanowienia państwa izraelskiego


ogólny pogląd na obecny wiek

optymistyczne, milenium będzie stopniowo się realizowało w tym wieku, kościół i jego pracownicy mają tutaj ogromny wkład.

pośredni, będzie miała miejsce ciągła walka pomiędzy dobrem i złem, która potrwa aż do Paruzji, lecz z wielkim uciskiem na końcu. To, co jest teraz, to jest jedyne milenium, jakie kiedykolwiek dostaniemy w tej erze

tak, jak w amil, ale po kryzysie wielkiego ucisku tego wieku nadejdzie milenium

pesymistyczne, wielki ucisk i wielkie odstępstwosą blisko


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość