Strona główna

Porządek nabożEŃstw niedziela – 18. 05


Pobieranie 26.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.53 Kb.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela – 18.05.
godz. 730 Za + żonę Irenę Kroczek

godz. 1100 Uroczysta Msza św. prymicyjna ks. Grzegorza Wieczorka

godz. 1600 Za ++ Halinę Kołodziejczak w rocznicę urodzin oraz Tadeusza Bobika w rocznicę śmierci
Poniedziałek – 19.05.
godz. 1730 Nabożeństwo majowe

Za + Jadwigę Karwat


Wtorek – 20.05.
godz. 1730 Nabożeństwo majowe

Za ++ rodziców Hildegardę i Emanuela Nocoń
Środa – 21.05.
godz. 1730 Nabożeństwo majowe

Za + Augustyna Wróbla – od sąsiadów i znajomych


Czwartek – 22.05.
godz. 1700 Msza św. szkolna – Za + męża Piotra Starościka w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Promny i Starościk

Nabożeństwo majowe
Piątek – 23.05.
godz. 1730 Nabożeństwo majowe

Za + męża Józefa Piórko
Sobota – 24.05.
godz. 1600 Nabożeństwo do Pięknej Madonny z udziałem dzieci pierwszokomunijnych

godz. 1700 Za + siostrę Gabrielę Kamieńską w 1 rocznicę śmierci


Niedziela – 25.05.
godz. 730 Za ++ rodziców Anastazję i Antoniego Piszczek

godz. 1000 Za + ojca Zbigniewa Walerczaka w 1 rocznicę śmierci

Chrzest Wojciecha Turaka

godz. 1600 W intencji p. Eugeniusza Kroczka z okazji 60 rocznicy urodzin

Chrzest Jakuba Miłosza Gory

-----------------------------------------------------------------------------------------Redaguje: Halina Furgoł


Gazetka Parafii

p.w. św. Antoniego

w Krywałdzie


Nr 13 (741)

18 maja 2014r.

www.parafia.krywald.net

Uroczystość Prymicyjna ks. Grzegorza Wieczorka


Dzień prymicji to święto i wielka radość całej wspólnoty parafialnej.

Nowy etap w swoim życiu rozpoczął nasz parafianin ks. Grzegorz Wieczorek, który w katedrze katowickiej z rąk ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjął święcenia kapłańskie.

Prymicje obchodzimy po raz pierwszy w historii naszej parafii i jest to dla nas szczególne wydarzenie. Modlitwy parafian i kolejnych proboszczów o powołania kapłańskie w naszej parafii zostały wysłuchane. Bóg uczynił to, że jeden z nas, syn tej ziemi został kapłanem.


Przywołujemy do pamięci słowa naszego pierwszego proboszcza śp. ks. Mariana Śliwińskiego wypowiedziane w marcu 1981 r. kiedy utworzono samodzielną parafię w Krywałdzie. Brzmiały one mniej więcej tak: „Parafianie! Od tej chwili czeka nas wiele wyzwań i nowych zadań, musimy o naszą parafię dbać oraz ją utrzymać. Trzeba na to poświęcić nasz czas, środki i wiele pracy, ale musimy również pamiętać, że każda Parafia winna wydać kapłana, bo cóż to za Parafia, z której nie wyjdzie ksiądz ?”. Byli ministranci z tego okresu wspominają jak często mawiał do nich: „wpatrujcie się w krzyż i ołtarz, bo ktoś z was powinien zostać księdzem”.

Upłynęły 33 lata, aby nasze modlitwy o powołania zostały wysłuchane. Tym samym brakujące ogniwo w historii naszej parafii i naszego kościoła zostało uzupełnione.


Ks. Grzegorz Wieczorek o sobie
Urodziłem się 12 marca 1989 roku w Knurowie. Mój ojciec, Henryk Wieczorek pracował w kopalni Szczygłowice, matka Donata, z d. Furgoł, zajmuje się rodziną i domem. Mam rodzeństwo: dwie starsze siostry: Aleksandrę, która mieszka z rodziną w Przyszowicach, Dominikę - mieszkającą z rodziną w Kuźni Nieborowskiej oraz młodszego brata Bartosza, który mieszka w Krywałdzie z rodzicami;


 • lata 1996-2002 – byłem uczniem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3

w Krywałdzie,

 • lata 2002-2005 – uczyłem się w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Knurowie,

 • lata 2005-2008 – uczyłem się w I Liceum Ogólnokształcącym

w Knurowie,

 • lata 2008-2014 – wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium

Duchownego i równolegle podjąłem studia teologii pastoralnej na

Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, • 11 maja 2013 r. – przyjąłem święcenia diakonatu w kościele p. w. św.

Jadwigi w Rybniku – Nowinach,

 • 17 maja 2014 r. – przyjąłem święcenia prezbiteratu w katowickiej

Katedrze Chrystusa Króla.

W latach szkolnej nauki co roku wyjeżdżałem na rekolekcje oazowe, gdzie mogłem pogłębiać moją wiarę. Zawsze ważne było też dla mnie to, że byłem ministrantem – mogłem być blisko ołtarza na każdej Mszy świętej. Wzorem wiary i ufności Panu Bogu była moja babcia Teodozja, która była przykładem dobroci i głębokiej wiary, te wartości przeniosły się na naszą rodzinę.

Rozpoczynając naukę w liceum planowałem studia na Uniwersytecie Medycznym o kierunku farmacja, jednak w drugiej klasie liceum odkryłem powołanie do kapłaństwa. Pod koniec szóstego roku nauki w Seminarium Duchownym odbyłem 10-tygodniowy staż pastoralny w parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich – Bytkowie, który miał mnie bezpośrednio przygotować do posługi kapłańskiej. Moje studia zakończyłem obroną pracy magisterskiej nt. „Stanowisko Kościoła wobec teorii ewolucji”. W czasie studiów moją ulubioną dziedziną teologii była „teologia fundamentalna”, dział zajmujący się relacjami pomiędzy wiarą a nauką. Prócz spraw związanych z wiarą, interesuję się informatyką, postępem i nowymi trendami w technice, rzemiosłem artystycznym, muzyką współczesną, biologią i psychologią. Wolny czas lubię spędzać na spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi.

Księże Grzegorzu – życzymy Ci wiele łask Bożych i wszelkiej pomyślności w wypełnianiu kapłańskich obowiązków. Niechaj drogi, którymi Bóg Cię będzie prowadził nie będą trudne, a otaczający Cię świat niech będzie zawsze piękny i przyjazny. Niech napotykani w Twym życiu ludzie wspierają Cię i pomagają w realizowaniu Twego powołania. Niech Jezus, Najwyższy Kapłan nieustannie Cię umacnia. Niech wspiera Cię Maryja - Matka wszystkich kapłanów, a święty Antoni niech strzeże Twoich kroków, abyś mógł pełnić swoją misję niosąc Boga potrzebującym. Niech w Twej kapłańskiej drodze towarzyszy Ci zawsze modlitwa tych, spośród których wyszedłeś.


Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz,

Redakcja Gazetki Parafialnej oraz Parafianie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 • Dzisiejsza kolekta – specjalna na nasz kościół.

 • Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach majowych.

 • Polecam prasę katolicką.

 • Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnim czasie przygotowali nasz kościół i jego otoczenie na dzisiejszą uroczystość: paniom za wykonanie dekoracji; panom za prace porządkowe wokół naszego kościoła oraz mieszkańcom ulic Powstańców i Jordana za wysprzątanie kościoła.

 • W najbliższą sobotę tj. 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, zbliża się też Dzień Matki. Z tych okazji odprawimy kolejne Nabożeństwo do Pięknej Madonny, w którym uczestniczyć będą dzieci pierwszokomunijne ze Szczygłowic pod przewodem ks. dziekana Grzegorza Kusze.

 • Kolekta w przyszłą niedzielę na nasz kościół.

 • Życzę wszystkim radosnego przeżywania prawdy, że Pan spośród nas wybrał swojego Sługę, by w Jego imię prowadził ludzi do zbawienia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość