Strona główna

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka, Burmistrza Miasta


Pobieranie 79.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar79.13 Kb.
Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka, Burmistrza Miasta Trzebini, przed upływem kadencji

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), postanawia się, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 27 stycznia 2013 roku referendum lokalnego w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka, Burmistrza Miasta Trzebini, przed upływem kadencji, powołuje się Obwodowe Komisje Do Spraw Referendum: 1. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 1 w Trzebini,

 2. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 2 w Trzebini,

 3. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 3 w Trzebini,

 4. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 4 w Trzebini,

 5. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 5 w Trzebini,

 6. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 6 w Trzebini,

 7. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 7 w Trzebini,

 8. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 8 w Trzebini,

 9. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 9 w Trzebini,

 10. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 10 w Trzebini,

 11. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 11 w Trzebini,

 12. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 12 w Trzebini,

 13. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 13 w Trzebini,

 14. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 14 w Bolęcinie,

 15. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 15 w Dulowej,

 16. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 16 w Karniowicach,

 17. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 17 w Młoszowej,

 18. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 18 Pile Kościeleckiej,

 19. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 19 w Czyżówce,

 20. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 20 w Lgocie,

 21. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 21 w Myślachowicach,

 22. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 22 w Płokach,

 23. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 23 w Psarach.

§ 2.


W skład Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum powołuje się osoby wymienione w załącznikach 1 – 23 do nin. postanowienia.
§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Komisarz Wyborczy w Krakowie


(-) Teresa Rak

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881


Załącznik nr 1 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 1 w Trzebini 1. Agata Chechelska, zam. Trzebinia

 2. Tomasz Klimek, zam. Trzebinia

 3. Konrad Kobierecki, zam. Trzebinia

 4. Arkadiusz Mostowik, zam. Trzebinia

 5. Danuta Rejdych, zam. Trzebinia

 6. Gabriela Rejdych, zam. Psary

 7. Edyta Trzeciak-Szataniak, zam. Trzebinia

 8. Zdzisław Zając, zam. Trzebinia

Załącznik nr 2 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 2 w Trzebini 1. Patrycja Gędoś, zam. Młoszowa

 2. Małgorzata Kaczka, zam. Trzebinia

 3. Aleksander Kuliński, zam. Trzebinia

 4. Barbara Piwowarska, zam. Trzebinia

 5. Piotr Szybalski, zam. Trzebinia

 6. Ewelina Urbańczyk-Mulka, zam. Trzebinia

 7. Gerard Urbańczyk, zam. Młoszowa

 8. Dominik Wdówka, zam. Trzebinia

Załącznik nr 3 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 3 w Trzebini 1. Marcin Banaś, zam. Trzebinia

 2. Teresa Dyląg, zam. Trzebinia

 3. Andrzej Gurgul, zam. Trzebinia

 4. Anna Jewuła, zam. Trzebinia

 5. Tomasz Kraciuk, zam. Trzebinia

 6. Józef Lasoń, zam. Trzebinia

 7. Agnieszka Witold, zam. Trzebinia

 8. Hieronim Włodarczyk, zam. Trzebinia

Załącznik nr 4 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 4 w Trzebini 1. Zdzisława Bobak, zam. Trzebinia

 2. Lesław Głuch, zam. Trzebinia

 3. Eugenia Kanczak, zam. Trzebinia

 4. Henryk Kapcia, zam. Trzebinia

 5. Iwona Konieczny, zam. Trzebinia

 6. Kinga Musik, zam. Trzebinia

 7. Ewa Różycka, zam. Trzebinia

 8. Stefania Wójcik, zam. Trzebinia

Załącznik nr 5 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 5 w Trzebini


 1. Paweł Jasic, zam. Trzebinia

 2. Krzysztof Koszelnik, zam. Trzebinia

 3. Teresa Koźbiał, zam. Trzebinia

 4. Alicja Kępa, zam. Trzebinia

 5. Aleksandra Ochman, zam. Trzebinia

 6. Leszek Rejdych, zam. Trzebinia

 7. Tadeusz Reszka, zam. Trzebinia

 8. Halina Skowrońska, zam. Trzebinia

Załącznik nr 6 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 6 w Trzebini 1. Maria Barańska, zam. Trzebinia

 2. Damian Barański, zam. Trzebinia

 3. Joanna Biegun-Rudnicka, zam. Trzebinia

 4. Danuta Głowacz, zam. Trzebinia

 5. Wit Jach, zam. Trzebinia

 6. Danuta Raschke, zam. Trzebinia

 7. Mateusz Talik, zam. Trzebinia

 8. Aleksandra Walak, zam. Trzebinia

Załącznik nr 7 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 7 w Trzebini 1. Józef Boba, zam. Trzebinia

 2. Iwona Irena Głuszczenko, zam. Trzebinia

 3. Tadeusz Piotrowski, zam. Trzebinia

 4. Irena Maria Pogoda, zam. Trzebinia

 5. Alberta Rusek, zam. Trzebinia

 6. Magdalena Taraska, zam. Trzebinia

 7. Grażyna Zając, zam. Trzebinia

 8. Agata Ziarnik, zam. Trzebinia

Załącznik nr 8 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 8 w Trzebini 1. Natalia Bartosik, zam. Trzebinia

 2. Maciej Chmielowski, zam. Trzebinia

 3. Stanisław Czarny, zam. Trzebinia

 4. Jan Homarowicz, zam. Trzebinia

 5. Anna Kaleta, zam. Trzebinia

 6. Stanisław Olejnik, zam. Trzebinia

 7. Małgorzata Rejdych, zam. Trzebinia

 8. Adrian Żuradzki, zam. Trzebinia

Załącznik nr 9 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 9 w Trzebini 1. Krystyna Chlebda, zam. Trzebinia

 2. Jolanta Chmielowska, zam. Trzebinia

 3. Grzegorz Chmielowski, zam. Trzebinia

 4. Jacek Flakowski, zam. Trzebinia

 5. Jerzy Horańczyk, zam. Trzebinia

 6. Bogusław Mencel, zam. Trzebinia

 7. Aleksandra Pietrzyk, zam. Trzebinia

 8. Elżbieta Więcek, zam. Trzebinia

Załącznik nr 10 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 10 w Trzebini 1. Anna Bodzenta, zam. Trzebinia

 2. Magdalena Bodzenta, zam. Trzebinia

 3. Barbara Dębiec, zam. Trzebinia

 4. Wojciech Kuliński, zam. Trzebinia

 5. Tomasz Łukasik, zam. Trzebinia

 6. Joanna Mongiało, zam. Trzebinia

 7. Adam Stefański, zam. Trzebinia

 8. Justyna Trzeciak, zam. Trzebinia

Załącznik nr 11 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 11 w Trzebini 1. Anna Cupiał, zam. Trzebinia

 2. Bartosz Dubas, zam. Trzebinia

 3. Karolina Dubas, zam. Trzebinia

 4. Halina Kawala, zam. Trzebinia

 5. Jacek Kurek, zam. Trzebinia

 6. Katarzyna Nowacka, zam. Trzebinia

 7. Przemysław Pilarski, zam. Trzebinia

 8. Wanda Ponisz, zam. Trzebinia

Załącznik nr 12 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 12 w Trzebini 1. Adrianna Basza, zam. Trzebinia

 2. Aneta Chamik, zam. Trzebinia

 3. Krzysztof Heinrich, zam. Trzebinia

 4. Jaromir Kozikowski, zam. Trzebinia

 5. Irena Pater, zam. Trzebinia

 6. Andrzej Wąsek, zam. Trzebinia

 7. Teresa Zabrzańska, zam. Trzebinia

 8. Konrad Żuradzki, zam. Trzebinia

Załącznik nr 13 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 13 w Trzebini 1. Barbara Drozd, zam. Trzebinia

 2. Zdzisław Kamoda, zam. Trzebinia

 3. Janusz Kuciel, zam. Trzebinia

 4. Bożena Lipiarska, zam. Trzebinia

 5. Iwona Niewczas, zam. Trzebinia

 6. Zbigniew Sochacki, zam. Trzebinia

 7. Ewa Szydłowska-Koryczan, zam. Trzebinia

 8. Zdzisław Walczyk, zam. Trzebinia

Załącznik nr 14 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 14 w Bolęcinie 1. Agnieszka Antoń, zam. Bolęcin

 2. Joanna Dębska, zam. Bolęcin

 3. Anita Gąsior, zam. Bolęcin

 4. Ewa Głownia, zam. Bolęcin

 5. Anna Kocot, zam. Bolęcin

 6. Maria Kuśmirek, zam. Bolęcin

 7. Arkadiusz Tabak, zam. Bolęcin

 8. Rafał Zieliński, zam. Bolęcin

Załącznik nr 15 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 15 w Dulowej 1. Zofia Bartosik, zam. Dulowa

 2. Rafał Gąsior, zam. Dulowa

 3. Katarzyna Gędoś, zam. Dulowa

 4. Janina Rembiecha, zam. Dulowa

 5. Danuta Sikora, zam. Dulowa

 6. Paweł Sikora, zam. Dulowa

 7. Magdalena Wasielewska, zam. Dulowa

 8. Maria Zając, zam. Dulowa

Załącznik nr 16 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 16 w Karniowicach


 1. Wanda Gągolska, zam. Karniowice

 2. Artur Głuch, zam. Karniowice

 3. Agnieszka Góral, zam. Karniowice

 4. Daniel Maliszczak, zam. Karniowice

 5. Jan Przybyła, zam. Karniowice

 6. Grażyna Siemek, zam. Karniowice

 7. Franciszka Witoń, zam. Karniowice

 8. Zbyszko Zwoliński, zam. Karniowice

Załącznik nr 17 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 17 w Młoszowej 1. Rafał Bogacki, zam. Młoszowa

 2. Anna Dudek, zam. Młoszowa

 3. Damian Głuch, zam. Młoszowa

 4. Kamila Hyla, zam. Młoszowa

 5. Anna Kozyra, zam. Młoszowa

 6. Janina Łukasik, zam. Młoszowa

 7. Joanna Noga - Bieniek, zam. Trzebinia

 8. Andrzej Pypno, zam. Młoszowa

Załącznik nr 18 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 18 w Pile Kościeleckiej 1. Jerzy Kajdas, zam. Piła Kościelecka

 2. Dawid Kowalski, zam. Piła Kościelecka

 3. Joanna Kowalska, zam. Piła Kościelecka

 4. Paweł Konrad Ludwikowski, zam. Piła Kościelecka

 5. Katarzyna Łukasik, zam. Piła Kościelecka

 6. Teresa Pater, zam. Piła Kościelecka

 7. Bogusława Sumera, zam. Piła Kościelecka

 8. Wiktor Wójcik, zam. Piła Kościelecka

Załącznik nr 19 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 19 w Czyżówce 1. Agnieszka Frączek, zam. Czyżówka

 2. Jan Jedynak, zam. Czyżówka

 3. Lucyna Nowakowska, zam. Czyżówka

 4. Anna Noworyta, zam. Czyżówka

 5. Elżbieta Pietrzyk, zam. Czyżówka

 6. Maria Spyt – Spyra, zam. Czyżówka

 7. Monika Walczak, zam. Czyżówka

 8. Katarzyna Zajęcka, zam. Czyżówka

Załącznik nr 20 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 20 w Lgocie 1. Michał Kazimierz Biesiada, zam. Lgota

 2. Piotr Gąsiorek, zam. Lgota

 3. Aldona Agnieszka Gibała, zam. Lgota

 4. Piotr Staroń, zam. Lgota

 5. Arkadiusz Ścigaj, zam. Lgota

 6. Jan Straś, zam. Lgota

 7. Dorota Ewa Tracz, zam. Lgota

 8. Angelika Maria Zelek, zam. Lgota

Załącznik nr 21 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 21 w Myślachowicach 1. Alicja Ciołczyk, zam. Myślachowice

 2. Iwona Hołota, zam. Myślachowice

 3. Beata Kasprzyk, zam. Myślachowice

 4. Jadwiga Kasprzyk, zam. Myślachowice

 5. Zygmunt Kłeczek, zam. Myślachowice

 6. Elżbieta Kotarba, zam. Myślachowice

 7. Marta Kwaśniewska, zam. Myślachowice

 8. Dorota Pstraś, zam. Myślachowice

Załącznik nr 22 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 3 stycznia 2013 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 22 w Płokach 1. Iwona Grygierczyk, zam. Trzebinia

 2. Beata Grylowska, zam. Płoki

 3. Anna Henc, zam. Trzebinia

 4. Gracjan Noworyta, zam. Czyżówka

 5. Krystyna Paluch, zam. Płoki

 6. Ewelina Trybuś, zam. Trzebinia

 7. Edward Uracz, zam. Płoki

 8. Marlena Woch, zam. Płoki

Załącznik nr 23 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowiez dnia 3 stycznia 2013 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 23 w Psarach 1. Stanisława Bułka, zam. Psary

 2. Stanisława Gąsior, zam. Psary

 3. Wanda Łabuzek, zam. Psary

 4. Robert Mendryk, zam. Psary

 5. Bożena Pawlak, zam. Psary

 6. Mariola Rusek, zam. Psary

 7. Stanisława Szczygieł, zam. Psary

 8. Gabriela Żak, zam. Psary


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość