Strona główna

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. Tworzenie książki adresowej (listy kontaktów) Konto poczty elektronicznej umożliwia założenie „książki z adresami”


Pobieranie 19.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.3 Kb.
Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Cz. 5. Tworzenie książki adresowej (listy kontaktów)

Konto poczty elektronicznej umożliwia założenie „książki z adresami” osób, z którymi korespondujemy.Tworzenie kontaktu krok po kroku

 1. Rozwijamy listę znajdującą się przy poleceniu Poczta pod nazwą programu Gmail i z dostępnych opcji wybieramy Kontakty (rysunek obok).

Zostanie wyświetlone następujące okno:


 1. Następnie klikamy w przycisk Nowy kontakt.

 2. Zostanie wyświetlony formularz (rysunek poniżej), za pomocą którego możemy wprowadzić dane nowego kontaktu. Podane informacje o kontakcie zostają automatycznie zapisane.


Korzystając z rozwijalnej opcji Dodaj możemy wprowadzić dodatkowe informacje o kontakcie.Zadanie

Proszę wprowadzić dwa nowe kontakty do książki adresowej w skrzynce pocztowej Gmail.Uwaga!

Adresy e-mail są automatycznie dodawane do naszej listy kontaktów za każdym razem, gdy używamy funkcji Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Przekaż dalej.

Jeśli nie chcemy, aby kontakty były dodawane automatycznie, możemy zmienić ustawienia. Aby to zrobić,  należy otworzyć ustawienia Gmaila klikając w ikonę znajdującą się w górnym lewym rogu okna poczty (rysunek obok) i wybrać z listy opcję Ustawienia.

W wyświetlonym oknie otwieramy kartę Ogólne i znajdujemy jej część o nazwie Twórz kontakty na potrzeby autouzupełniania:. Domyślnie zaznaczona jest tam opcja Gdy wysyłam wiadomość do nowej osoby, dodaj ją do Innych kontaktów, co pozwoli w przyszłości na autouzupełnienie jej adresu. Jeśli chcemy samodzielnie tworzyć kontakty, zaznaczamy Będę dodawać kontakty samodzielnie.Uwaga!

Jeśli w Menedżerze kontaktów nie widać opisanych elementów, zalecamy zmianę przeglądarki lub skorzystanie z wcześniejszych wersji Gmaila.


Tworzenie grupy kontaktów krok po kroku

 1. Rozwijamy listę znajdującą się przy poleceniu Poczta pod nazwą programu Gmail i z dostępnych opcji wybieramy Kontakty.

 2. Następnie wybieramy opcję Nowa grupa w menu po lewej stronie.

 3. Wpisujemy nazwę grupy i zatwierdzamy ją klikając przycisk OK.

Zadanie

Proszę utworzyć grupę kontaktów o nazwie Urzędy.


Dodawanie kontaktów do grupy kontaktów

 1. Wybieramy kontakt na liście kontaktów klikając w pole zaznaczone na rysunku poniżej.
 1. Otwieramy menu rozwijane Grupy. 1. Wybieramy grupę, do której chcemy dodać nasz kontakt klikając w pole poprzedzające jej nazwę. Możemy też wybrać opcję Utwórz nową, aby utworzyć nową grupę kontaktów.

 2. Po wybraniu grupy na rozwiniętej liście pojawi się opcja Zastosuj. Klikamy w nią.


Uwaga!

Jeśli w Menedżerze kontaktów nie widać opisanych elementów, zalecamy zmianę przeglądarki lub skorzystanie z wcześniejszych wersji Gmaila.
Edytowanie kontaktów


Aby edytować lub usunąć kontakt, należy otworzyć listę kontaktów korzystając z linku Kontakty.

 1. Znajdujemy i klikamy w nazwę kontaktu, którego dane chcemy zmienić.

 2. Wprowadzamy zmiany, a następnie opuszczamy pole edycji kontaktu w celu automatycznego zapisania dokonanych zmian.

Aby dodać kontakt do grupy kontaktów:

 1. Zaznaczamy kontakt na liście kontaktów.

 2. Otwieramy menu rozwijane Grupy.

 3. Wybieramy grupę, do której chcemy dodać kontakt, lub wybieramy pozycję Utwórz nową, aby utworzyć nową grupę.

Aby usunąć kontakt z grupy kontaktów:

 1. Zaznaczamy kontakt na liście kontaktów.

 2. Otwieramy menu rozwijane Grupy.

 3. Wybieramy grupę, z której chcemy usunąć kontakt (pola obok grup, do których należy kontakt, będą zaznaczone).

Aby usunąć kontakt:

 1. Zaznaczamy kontakt na liście kontaktów.

 2. W menu rozwijanym Więcej klikamy polecenie Usuń kontakt.

 3. Jeśli zmienimy zdanie lub usuniemy kontakt przez pomyłkę, możemy go odzyskać przed upływem 30 dni od dnia usunięcia. Po 30 dniach kontakty zostaną usunięte na stałe.


Uwaga!

Jeśli w Menedżerze kontaktów nie widać opisanych elementów, zalecamy zmianę przeglądarki lub skorzystanie z wcześniejszych wersji Gmaila.Wylogowywanie

Aby zakończyć pracę z naszą skrzynką mailową, klikamy strzałkę skierowaną w dół, znajdującą się obok naszego adresu e-mail w prawym górnym rogu okna, a następnie wybieramy polecenie Wyloguj.

Ważne!

Należy zawsze się wylogować po zakończeniu pracy ze skrzynką mailową po to, by chronić prywatność oraz informacje zawarte w e-mailach. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzystamy z poczty e-mail na komputerze publicznym (np. w bibliotece).

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość