Strona główna

Powiat Nowotomyski


Pobieranie 69.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar69.69 Kb.
R E G U L A M I N
„IV Rajdu Szlakiem Chmielu i Wikliny ”

Trzcianka

Powiat Nowotomyski
26.08 - 28.08 2005 r.CEL ZLOTU

 • Zapoznanie z walorami krajoznawczo – turystycznymi, historią oraz dorobkiem kulturalnym Powiatu Nowotomyskiego.

 • Popularyzacja roweru jako najbardziej niezależnego i ekologicznego środka transportu.

 • Nawiązanie nowych kontaktów między uczestnikami zlotu.ORGANIZATORZY

 • Klub Turystki Rowerowej ”Szarka” z Nowego Tomyśla

 • Odział PTTK w BUKU

 • Koło PTTK przy L.O w Nowym TomyśluKOMITET ORGANIZACYJNY


Kierownicy ds. promocji

Kierownicy ds. muzycznych


Kierownik ds. finansowych

Kierownik ds. zaopatrzenia

Kierownicy ds. artystycznych


Kierownik ds. medycznych

Kierownik ds. technicznych

Kierownicy tras

Piotr Osękowski

Andrzej Nawrot


Emilia Rogacz

Sebastian Olejnik

Ireneusz Osękowski

Natalia Kęsy

Michał Kowalski

Krzysztof Kmita


Jacek Rajewski

Michał Tyc

Michał Osękowski

Natalia Wolna

Tomasz Zbiegień


TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

 • Baza zlotu: Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Trzciance / 10km od Opalenicy.

 • Zlot odbędzie się w dniach 26.08.2005 (piątek) - 28.08.2005r (niedziela).

 • Uczestnicy zlotu będą przyjmowani w Internacie ZSR CKU w Trzciance w dniu 26.08.2005.

 • Uroczyste otwarcie zlotu nastąpi w dniu 26.08.2005 o godzinie 20:00.

 • Uroczyste zakończenie zlotu nastąpi w dniu 28.08.2005 o godz. 10:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE


 • W rajdzie uczestniczą miłośnicy „dwóch kółek”, którzy zgłoszą swój udział do dnia 13.08.2005.

 • Młodzież do lat 18 przebywa pod opieką dorosłych.ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 • Wpisowe=25 zł

 • Po upływie terminu zgłoszeń wpisowe wzrasta o:

 • 5 zł. (wpłaty po 13.08.2005r.)

 • 10 zł. (wpłaty po 19.08.2005r.)

Wpisowe NIE ZAWIERA noclegów.

Noclegi są opłacane przez uczestników po przybyciu do internatu ZSR CKU.

NOCLEGI

 • Cena dwóch noclegów w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych, wraz z pościelą wynosi 25 zł


UWAGA: w przypadku rezerwacji tylko jednego noclegu cena wynosi 15 zł

WPISOWE NALEŻY WPŁACIĆ

DO 13 SIERPNIA 2005r

NA KONTO ODZIAŁU PTTK W BUKU:


PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr 94 10204144 0000 6702 0042 9944

KONIECZNIE Z DOPISKIEM „KTR SZARKA”Kartę zgłoszenia wraz z ksero kopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres:


Piotr Osękowski

os. Północ 21/14

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (0-61) 44-24-137
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • Materiały krajoznawcze.

 • Okolicznościowy znaczek i pieczęć zlotu.

 • Posiłek turystyczny przy ognisku i na trasie.

 • Napoje.

 • Zespoły muzyczne.

 • Zabawę taneczną.

 • Chmiel i wiklinę :)


MOŻLIWOŚĆ WYŻYWIENIA:

Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia posiłków w Internacie ZSR CKU w cenie:
 • śniadanie – 6 zł,

 • obiado-kolacja jednodaniowa – 8 zł,

 • obiado-kolacja dwudaniowa –10 zł;

Odpłatność na miejscu!!!

Proszę zaznaczyć krzyżykiem (X) zamówiony posiłek na karcie zgłoszeniowej. W rubrykach dotyczących obiado – kolacji proszę wpisać jej formę: 1d = jedno danie, 2d = dwa dania.


KOSZULKA ZLOTOWA:

Istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki zlotowej. Koszt koszulki wynosi 10 zł.


Proszę zaznaczyć krzyżykiem (X) w karcie zgłoszeniowej chęć zakupu koszulki, oraz wpisać odpowiedni rozmiar (S, M, L ,XL, XXL)

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU

 • Posiadanie dowodu tożsamości oraz sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z Kodeksem Drogowym.

 • Ubezpieczenie się we własnym zakresie na czas trwania zlotu (!!!).

 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

 • Przestrzeganie Karty Turysty i regulaminu zlotu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • Rajd odbędzie w podanym terminie bez względu na pogodę.

 • W razie nieprzybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi.

 • Organizator zlotu nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu, jak również za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU I ZABAWY!

DO ZOBACZENIA !

Klub Turystyki Rowerowej „SZARKA”


w Nowym Tomyślu

http://szarkant.republika.pl

http://szlakiem.republika.pl
e-mail: szarkant@poczta.onet.pl

PROGRAM
IV RAJDU SZLAKIEM CHMIELU I WIKLINY”
Piątek, 26.08.2005r

Od godz.12.00 - Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników zlotu


Godz.20.00 - Uroczyste otwarcie zlotu, występy zespołów muzycznych, ognisko.

Sobota, 27.08.2005rGodz. 9.30 – wyjazd na trasę ok. 70km:

Trzcianka - Michorzewo - Rudniki - Opalenica - Sielinko - Grodzisk Wlkp.

- Kąkolewo - Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl - Wąsowo - Głuponie - Trzcianka

Godz.19.00 - Konkursy sprawnościoweOd godz. 20.30 - ZABAWA TANECZNA & Konkurs teoretyczny „Z NIE - JEDNEJ BECZKI”Niedziela, 28.08.2005r.

Godz. 10.00 - Zakończenie zlotu, wręczenie dyplomów, pucharów, nagród.KARTA ZGŁOSZENIA NA ZLOT
NAZWA KLUBU / ORGANIZACJI...........................................................


L.p

Imię i Nazwisko

Data

UrodzeniaDokładny Adres

Zamawiam posiłek:*

Zamawiam koszulkę*

Śniadanie

Obiado-kolacja

1d lub 2d


Rozm

Sob

Nie

Pia

Sob1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uwagi:

Imię i nazwisko oraz adres (+nr.telefonu) kierownika drużyny: ................................................................................................................................................................................................................................................

Wpisowe w sumie zł...........wpłacono przekazem / gotówką dnia..............Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulamin Zlotu i zarządzenia kierownictwa.
Data:...................... ...........................................

Instytucja/osoba zgłaszająca(podpis i ew. pieczęć)
* Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia posiłków w Internacie ZSR CKU w cenie:

 • śniadanie – 6 zł,

 • obiado-kolacja jednodaniowa – 8 zł

 • obiado-kolacja dwudaniowa –10 zł;

Proszę zaznaczyć krzyżykiem (X) zamówiony posiłek na karcie zgłoszeniowej. W rubrykach dotyczących obiado – kolacji proszę wpisać jej formę: 1d = jedno danie, 2d = dwa dania.
* Istnieje możliwość zakupu pamiątkowej koszulki zlotowej. Koszt koszulki wynosi 10 zł.
Proszę zaznaczyć krzyżykiem (X) w karcie zgłoszeniowej chęć zakupu koszulki, oraz wpisać odpowiedni rozmiar (S, M, L ,XL, XXL)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość